Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krátká intervence - o osvědčené metodě ve zkratce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krátká intervence - o osvědčené metodě ve zkratce"— Transkript prezentace:

1 Krátká intervence - o osvědčené metodě ve zkratce

2 Sídlo Světové zdravotnické organizace v Ženevě

3 Proč krátká intervence
Mnoho mladých lidí nadužívá alkohol nebo bere drogy. Čeští dospívající jsou na jednom z předních míst z hlediska ohrožení návykovými látkami (ESPAD 2007). Krátká intervence může u části ohrožených působit preventivně a zabránit rozvoji vážnějších problémů. Krátká intervence je efektivní v absolutních číslech. Účinnost krátké intervence je doložena řadou vědeckých studií. Praktičtí lékaři poskytují krátkou intervenci úspěšně v mnoha zemích (Kongres v Newcastlu letos na podzim). U nás je zatím v počátcích. Studie z USA potvrdily významnou roli pediatrů v krátké intervenci směrované na děti a dospívající. Autorita lékaře je jiná než autorita rodiče nebo učitele.

4 Krátká intervence v závislosti na úrovni problémů u dítěte
Žije zdravě, návykové látky rizikově neužívá Povzbudit ho, aby tak pokračoval, vysvětlit proč je to důležité Užívá návykové látky  Krátká intervence Užívá návykové látky rizikově Užívá návykové látky škodlivě v kombinaci s jinou duševní chorobu  Krátká intervence zpravidla s doporučením ke specializované léčbě a spolupráce s příslušným zařízením. Návykové látky užívá problémově nebo lékař zvažuje, zda není závislý  Krátká intervence není vhodná, doporučení k specializované léčbě a spolupráce s příslušným zařízením

5 Postupy při krátké intervenci
Posoudit stav a pacienta informovat o výsledku (dotazník CRAFFT). Jasné doporučení nepít alkohol, nekouřit a nebrat drogy (postupovat dle Osnovy motivačního rozhovoru). Další možnosti, které mohou podpořit krátkou radu: Svépomocné příručky Spolupráce s rodinou Posilování motivace Sebemonitorování Linky telefonické pomoci Kontroly a sledování Terapeutický kontrakt Svépomocné organizace Aktivní předání k souběžné specializované léčbě

6 Model krátké intervence upravený podle americké National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) Metoda čtyř A Dotazy ohledně pití alkoholu a užívání drog (Ask) Posouzení stavu (Assess) - screeningový dotazník, příp. doplňující diagnostický rozhovor Jednoduchá rada nebo doporučení formou motivačního rozhovoru (Advice) Dojednání další schůzky nebo jiné formy pomoci pokud je to nutné (Arrange)

7 Hierarchie motivů podle Abrahama Maslowa
Potřeby sebeaktualizace  Zážitky vrcholu (peak experiences)  Potřeba seberealizace (využít svůj jedinečný potenciál) Psychologické potřeby  Potřeba sebeúcty, úcty ze strany druhých pocitu kompetence a nezávislosti  Potřeba milovat a být milován a někam patřit Základní potřeby  Potřeba vnímat svět jako organizovaný a předvídatelný a cítit se bezpečně  Fyziologické potřeby (hlad, žízeň)

8 Podmínky a možnosti změny chování Transteoretický model změny (Prochaska, DiClemente)
Kontemplace Relaps (recidiva) Příprava Akce (činnost) Udržování stavu Dosažené změny Prekontemplace

9 Stádia změny a cíle terapeuta
Etapa Základní prvek Cíl terapeuta Prekontemplace Neuvědomování si problému Vzbudit povědomí Kontemplace Rozpolcenost (ambivalence) Prozkoumat problémy. Vyvolat vnitřní rozpory. Příprava Nabídnout neutrální informace a rady. Nabídnout možnosti řešení Akce (činnost) Rozhodnutí pro změnu Posilovat rozhodnutí pro změnu a pocit schopnosti vyrovnat se s problémem Udržování Stabilita Podpora Relaps (recidiva) Zoufalství Vyvarovat se kritice, zvýšit sebeúctu, obnovit původní rozhodnutí změnit chování

10 Emocionální probuzení Kontrola z vnějšího prostředí
Procesy změn Pokud se jedná o stádia změny lidé užívají 9 hlavních způsobů jak si pomáhat: Prekontemplace Kontemplace Příprava Akce (činnost) Udržování stavu Zvyšovat uvědomění Sociální osvobození Emocionální probuzení Sebe přehodnocení Rozhodnutí pro změnu Countering Kontrola z vnějšího prostředí Odměny Pomáhající vztahy

11 Strategie vedení rozhovoru

12 Techniky úspěšné komunikace v rámci motivačního rozhovoru
Projevovat respekt Naslouchat a komunikovat porozumění Vhodné otázky, které se týkají problémů s návykovou látkou Pozitivní zpětná vazba, ocenit pokroky Poukázat na rozpor mezi tím, jak člověk jedná a jak by chtěl Obrany dospívajícího nepřekonávat konfrontačně (Konfrontační styl vedl v experimentu k horším výsledkům intervence.) Odpor se využívá (reflexe, nadsázka, přijetí, změna vztahového rámce, nepřímé vyjádření, metafora) Podpora autonomie a sebedůvěry

13 Vliv rodinného prostředí na dítě
Protektivní faktory: Vřelost, jasná pravidla, motivační vliv rodiny, právní odpovědnost rodičů. Rodinné problémy zhoršující situaci: Triangulace, pseudoindividuace, setření mezigenerační hranice, umožňování, problémy alkoholem nebo jinou látkou u rodičů (obětní beránek, rodinný hrdina, ztracené dítě, klaun), sdílená závislost mezi partnery.


Stáhnout ppt "Krátká intervence - o osvědčené metodě ve zkratce"

Podobné prezentace


Reklamy Google