Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Případová studie – předčasné ukončení PPP projektu Zkušenosti a doporučení 2. a 9.9.2008 Tato zakázka je financována Evropskou komisí Zavádění systému.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Případová studie – předčasné ukončení PPP projektu Zkušenosti a doporučení 2. a 9.9.2008 Tato zakázka je financována Evropskou komisí Zavádění systému."— Transkript prezentace:

1 Případová studie – předčasné ukončení PPP projektu Zkušenosti a doporučení 2. a 9.9.2008 Tato zakázka je financována Evropskou komisí Zavádění systému partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem v ČR, CZ05.02.04.02.0002, VZ60004428 Petra Wendelová Jim Wheeler Libor Cupal David Koudela

2 Struktura příspěvku Zhodnocení postupu zadavatele Závěry Stručné představení projektu V čem spočívaly problémy a jaký byl jejich dopad na schéma PPP ?

3 Zdroj informací „The Termination of the PFI Contract for the National Physical Laboratory“ zpráva National Audit Office Velká Británie 2006

4 Struktura příspěvku Zhodnocení postupu zadavatele Závěry V čem spočívaly problémy a jaký byl jejich dopad na schéma PPP ? Stručné představení projektu

5 National Physical Laboratory, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Velká Británie Špičkový výzkumný ústav pro měření času, délky, objemu… Potřeba zásadní infrastrukturní obnovy 1998, PPP projekt (25 let): výstavba a následný komplexní provoz 400 laboratoří Investiční náklady 2,9 mld. Kč Roční platba za dostupnost 350 mil. Kč

6 Struktura příspěvku Zhodnocení postupu zadavatele Závěry Stručné představení projektu V čem spočívaly problémy a jaký byl jejich dopad na schéma PPP ?

7 Problémy a jejich dopad I. Soukromý partner (SP) si stanovil v nabídce ambiciózní harmonogram výstavby (co nejdříve realizovat pozitivní cash-flow): 1999-2001 Extrémní technická náročnost výstavby (požadavky na kontrolu teploty, zvukového útlumu…) Narůstající potíže SP s dodržováním harmonogramu

8 Problémy a jejich dopad II. Konečné zpoždění výstavby činilo u jednotlivých fází 0,5-4 roky; u 8 laboratoří stále nebyly dosaženy požadované parametry Důsledky pro SP: Posunut nárok na platby za dostupnost Platby za dostupnost sníženy o penalizaci nedostupnosti / nekvality Dodatečné investiční náklady

9 Problémy a jejich dopad III. 2004 – SP navrhuje předčasné ukončení projektu Primární příčina: design infrastruktury byl SP již v nabídce navržen nedostatečně, podceněna technická náročnost

10 Problémy a jejich dopad IV. Sekundární příčiny: Zadavatel v tendru podcenil potřebu prokázání technické způsobilosti ze strany uchazeče / SP (po podpisu smlouvy je již pozdě – ingerence by oslabila odpovědnost SP za technické nedostatky, vedla by k dodatečné zátěži daňového poplatníka a oslabila by možnost off-balance sheet účtování)

11 Problémy a jejich dopad V. Špatný subkontrakt mezi SP a subdodavatelem stavby: platby navázány na postup stavby spíše než na plnění samotných požadavků zadavatele 2001 – subdodavateli vyplaceno již 93 % celkové fixní částky, ačkoli bylo potřeba dokončit prodlužující se stavební práce za další 1 mld. Kč

12 Problémy a jejich dopad VI. Nedostatečná smluvní úprava možnosti předčasného ukončení pro selhání SP z podnětu zadavatele: Zadavatel chtěl 3x již po roce 2001 projekt předčasně ukončit, smluvní nejistota však hrozila požadavkem SP na úhradu škody Projekt tedy pokračoval další 3 roky a zadavatel dál platil platbu za dostupnost

13 Problémy a jejich dopad VII. Předčasné ukončení projektu je špatným řešením pro všechny strany: Zadavatel – zaplatil 3,7 mld. Kč, získal majetek za 2,6 mld. Kč Sponzoři SP – ztratili investovaný kapitál; žádné dividendy Banky SP – půjčily 2,6 mld. Kč, splaceno dostaly 2.0 mld. Kč Subdodavatel SP stavby – ztráta 2 mld. Kč Ostatní subdodavatelé – ztráta 0,3 mld. Kč

14 Struktura příspěvku Zhodnocení postupu zadavatele Závěry Stručné představení projektu V čem spočívaly problémy a jaký byl jejich dopad na schéma PPP ? Zhodnocení postupu zadavatele

15 Zhodnocení postupu zadavatele I. Špatně: Přílišná důvěra v technické schopnosti uchazečů ve fázi tendru Nedostatečná smluvní úprava možnosti ukončit smlouvu prodloužila projekt o zbytečné 3 roky Kvůli ne precizní specifikaci požadavků byl zadavatel nucen akceptovat i ty fáze výstavby, které vykazovaly možné nedostatky, a nemohl uplatnit penalizace

16 Zhodnocení postupu zadavatele II. Správně: I po podpisu smlouvy zadavatel udržoval s projektem seznámený tým schopný efektivně orientovat postup zadavatele Zadavatel měl k dispozici původní infrastrukturu (záložní varianta), nebyl tedy nucen přebírat novou infrastrukturu za každou cenu Zadavatel nezměkčil své požadavky a nezastřel tak odpovědnost SP za nedostupnost

17 Zhodnocení postupu zadavatele III. Správně: Přenos projekčních a stavebních rizik na SP tak byl realizován –zadavatel nenesl náklady prodlužující se fáze výstavby

18 Struktura příspěvku Zhodnocení postupu zadavatele Závěry Stručné představení projektu V čem spočívaly problémy a jaký byl jejich dopad na schéma PPP ? Závěry

19 Závěry I. Ve fázi výběrového řízení musí zadavatel vyžadovat průkazné doložení technických schopností uchazečů (popř. ostatních kvalifikačních předpokladů) Adekvátně upravit klíčové aspekty koncesní smlouvy (potřeba jistoty právních dopadů) I přes obecně deklarovaný koncept partnerství musí být zadavatel schopen včas vymáhat svá smluvní práva a uplatňovat penalizace / náhradu škod

20 Závěry II. V případě problémů opatrně se změnami požadavků – mohly by zastřít zodpovědnost SP a nechtěně převést rizika zpět na zadavatele Ještě několik let po podpisu smlouvy může zadavatel benefitovat z udržování týmu s projektem detailně seznámených zaměstnanců / poradců (dokud se v projektu nedostaví „rutina“)

21 Závěry III. Průběžně se vyplatí monitorovat aranžmá subkontraktů SP (mají subdodavatelé adekvátní motivaci plnit?) a postoj bank Zadavatel by měl mít k dispozici záložní variantu poskytování veřejné služby (např. stávající infrastruktura), aby nebyl nucen akceptovat novou infrastrukturu „za každou cenu)


Stáhnout ppt "Případová studie – předčasné ukončení PPP projektu Zkušenosti a doporučení 2. a 9.9.2008 Tato zakázka je financována Evropskou komisí Zavádění systému."

Podobné prezentace


Reklamy Google