Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CzechTrade Tomáš Karlík Exportní konzultant DITTRICHOVA 21

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CzechTrade Tomáš Karlík Exportní konzultant DITTRICHOVA 21"— Transkript prezentace:

1 CzechTrade 2011 - 2012 Tomáš Karlík Exportní konzultant DITTRICHOVA 21
Dámy a pánové, srdečně vás vítám na konferenci BusinessCEM Prague 2011! Jmenuji se T.K a jsem Exportním konzultantem CT. Primárním cílem agentury CzechTrade je právě ta skutečnost, aby české podniky úspěšně spolupracovali se svými zahraničními partnery. Proto si vás nyní dovolím krátce seznámit s agenturou Czech Trade a jejími službami. Tomáš Karlík Exportní konzultant DITTRICHOVA 21 PRAHA 2 ZELENÁ LINKA PRO EXPORT

2 Vznik a poslání CzechTrade
Agentura CzechTrade byla založena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR v roce 1997, s cílem poskytovat služby zaměřené na zlepšování výsledků zahraničního obchodu České republiky a exportních aktivit českých podnikatelských subjektů. Jsme příspěvkovou organizací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a pevnou součástí státního systému podpory exportu. Naším prvořadým úkolem je pomáhat českým vývozcům prosadit se na zahraničních trzích a rozvíjet jejich exportní aktivity. Hlavním přínosem naší činnosti pro exportéry je usnadnění vstupu na mezinárodní trhy, včetně úspory jejich času a nákladů. CzechTrade je nástrojem naplňování pro-exportní politiky České republiky. ČR je ekonomika, která je silně vázána na export.

3 Poslání a vize agentury
„Pomocí rozvoje inovací a zvyšováním konkurenceschopnosti pomáhat českým firmám vítězit na světových trzích.“ Vize „Centrum globálních kompetencí a služeb pro internacionalizaci českých firem.“ (One stop shop) CzechTrade je držitelem certifikátu systému managementu jakosti dle ISO 9001:2000. V roce 2009 CzechTrade úspěšně prošel hodnocením výkonnosti systémů řízení podle standardu IQRS (International Quality Rating System). Pracovní vize – CT pro exportéra: ONE STOP SHOP. Např. financování exportu úzce spolupracujeme s Českou exportní bankou. Nebo Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP). instituci zajišťující pojištění vývozních úvěrů a související služby.

4 CzechTrade je národní pro-exportní organizací ČR
Cíl: Rozvíjet mezinárodní obchod a vzájemnou spolupráci mezi českými a zahraničními subjekty. CzechTrade nejen pomáhá českým firmám na zahraniční trh vstoupit, ale také se na něm dlouhodobě udržet a stát se jeho lídrem. Priorita – dlouhodobé partnerství. Do českého exportního prostředí chceme přinášet více inovačního a komerčního ducha. Využijte naše zkušenosti a jméno pro své podnikání v zahraničí.

5 CzechTrade je váš partner na cestě k exportním úspěchům.
Služby CzechTrade CzechTrade je váš partner na cestě k exportním úspěchům. Zpětná vazba – Feedback – Kontrola spokojenosti klienta – Doplňění / Aktualizace služeb – Návaznost na služby > TEAMWORK

6 Zahraniční kanceláře CzechTrade
Hlavní přidanou hodnotou agentury je rozsáhlá síť zahraničních zastoupení disponující unikátním know-how. Linie spolupráce: Konzultant < Exportér > ZK Síť v současné době tvoří 34 zahraničních kanceláří s působností v 36 zemích světa. Architektura spolupráce: Konzultace potřeb s klientem v ČR – Aplikace služeb v zahraničí ZK – Dodaná služba klientovi – další spopráce celého týmu.

7 34 zahraničních kanceláří ve 36 zemích světa
Neobsazená teritoria jsou obsluhována z Regionálnícj center – HUBÚ Kanada (Calgary) Kazachstán (Almaty) Pobaltí (Riga, Vilnius) Maďarsko (Budapešť) Mexiko (Mexico City) Německo (Kolín n. R.) Nizozemsko (Brusel) Polsko (Varšava) Rakousko (Vídeň) Rumunsko (Bukurešť) Rusko (Jekatěrinburg, Moskva, Petrohrad) SAE (Dubaj) Srbsko (Bělehrad) Španělsko (Madrid) Švédsko (Stockholm) Turecko (Istanbul) Ukrajina (Kyjev) USA (Chicago) Velká Británie a Irsko (Londýn) Vietnam (Ho Či Minovo Město) Belgie+Lucembursko (Brusel) Bulharsko (Sofia) Brazílie (Sao Paulo) Čína (Chengdu, Šanghaj) Dánsko (Kodaň) Egypt (Káhira) Francie (Paříž) Chorvatsko (Záhřeb) Indie (Mumbai) Itálie (Milán)

8 Konstrukce sítě – regionální centra
 CT Skandinávie a Pobaltí  CT Jižní Evropa a Středomoří  CT Západní Evropa  CT SVE CT Rusko a SNS CT Severní Amerika CT ASIE CT Blízký východ Regionální centra – Huby – širší obslužnost – oborová specializace – silná teritoriální znalost. CT Indie CT Latinská Amerika

9 VÍCE SLUŽEB EXPORTÉRŮM
2011 – 2012 další rozšíření sítě CzechTrade v zahraničí Navýšení kapacit sítě o 41 míst (rok specialistů; rok dalších) navýšení disponibilních kapacit v zahraničí pro klienty oborová specializace poskytování kvalitních a profesionálních služeb Vytíženost ZK a Hubů – dostatek kapacit pro servis klientů – Flexibilita CT

10 Trendy, signály, příležitosti Projekce, analýzy, srovnání
Model služeb Poradenství pro internacionalizaci Služby CT Design pro inovace a zlepšování produtků Trendy, signály, příležitosti Foresight Financování ČEB Pojištění EGAP Asistence v zahraničí Projekty internacionalizace Nové trhy / segmenty / partneři Exportní akademie Projekce, analýzy, srovnání Trade intelligence Design pro export – posouzení stavu – opatření ke zlepšení – zejména průmyslový design. Bulk systém technology. – Designérka > inovace produktu > dotace > zvýšení konkurenceschopnosti. Forsight – facebook – sběr signálů – vyhodnocení. Trade intelligence - špičkový analytický nástroj využívající nejnovější data z celého světa. Následná komparace – vyhodnocení. Společný tým

11 VOLBA TERITORIA cílová skupina, konkurence, cena na místním trhu, doprava, překážky (certifikace, clo..), potenciál SCREENING TRHU – základní otázky PRŮZKUM TRHU – detailní rozpracování ANALÝZA TRADE INTELIGENCE – dle HS4/6/8 kódu FORESIGHT – sběr a vyhodnocení signálů ANALÝZA VSTUPNÍCH DAT Z OSN A MATERIÁLŮ: uvidím, co vše je zařazeno pod tímto kodem další indexy, které ukazují kolik tam bylo aktérů, kdo odešel, kdo zůstal co se změnilo na trhu, jak stouply ceny vývoj s ČR, zda obchoduje ČR verzus celý svět vypadne xy trhů kde je největší prodej těchto produktů

12 Představení Trade Intelligence
Trade Intelligence je komplexní nástroj vyvinutý agenturou CzechTrade, který využívaná mezinárodní data o světovém obchodu s cílem asistovat svým klientům a partnerům při strategickém rozhodování. Uplatnění: podpora internacionalizace. Zdroje dat: OSN Comtrade, Eurostat, databáze, apod. Nástroje: indexy růstu a podílové indexy, Lafayův index specializace, analýza koncentrace trhu, korelační analýzy, apod. Jedinečnost Trade Intelligence spočívá ve využití specifických pohledů na situaci na zahraničních trzích. .

13 Dlouhodobá exportní asistence
Cíl nalézt místní partnery a nastavit pravidelnou spolupráci Přínos služby: dlouhodobé spektrum aktivit vedoucí k pevnému ukotvení firmy na daném trhu užší, pravidelný kontakt mezi firmou a ZK CT Náplň služby pravidelné předávání aktuálních informací z teritoria včetně aktuálních poptávek příprava a organizace prezentace klienta v teritoriu využívání prostor a zázemí ZK – asistence při obchodním jednání podpora při registraci/certifikaci výrobku pro vybraný trh atd.

14 STANDARDIZOVANÉ SLUŽBY
DATABÁZE ČESKÝCH EXPORTNÍCH FIREM prezentace na webu všech kanceláří CT zobrazení na zastupitelských úřadech DESIGN PRO EXPORT nástroj pro zvýšení konkurenceshopnosti adresář desineru, semináře a workshops analýza stavu designu ve firmě (příspěvek CT 30tis. Kč, cena za službu pro firmu 10tis. Kč)

15 Adresář exportérů Vaše efektivní prezentace v zahraničí
Jsou vaše produkty vidět v zahraničních vyhledávačích? Umíte oslovit zahraničního zákazníka šesti jazyky? Získejte nové zahraniční zákazníky prostřednictvím atraktivní firemní prezentace v Adresáři exportérů

16 Více než 75% unikátních IP návštěv pouze ze zahraničí

17 Design pro export Projektem Design pro export podporujeme inovaci průmyslového designu ve spolupráci se špičkovým designérem, která je jedním z pilířů konkurenceschopnosti firmy, zvyšuje její zisk a export. Bulk Systém technology

18 BUSINESS INFO.CZ PORTÁL INFORMACE O PODNIKÁNÍ NA JEDNOM MÍSTĚ teritoriální informace mezinárodní poptávky mapa oborových příležitostí analýzy a statistiky vývozní aliance informace o právním prostředí atd.

19 Exportní příležitosti
denně aktualizovaná databáze zahraničních poptávek, nabídek, tendrů, mezinárodních projektů interaktivní Mapa oborových příležitostí zasílání přímo na váš - služba CzechTrade denně

20 BusinessInfo má možné využití i pro Vaše zahraniční partnery!

21 Vývozní aliance Hlavní úkol: Rozvoj vývozních aliancí jako prostředek ke zvýšení šancí českých firem uspět na zahraničních trzích Podpora vzniku nových aliancí Společná nabídka služeb státu pro vývozní aliance Mapování perspektivních oborů a teritorií pro vývozní aliance s důrazem na jejich prezentaci v zahraničí první založena CDT (ČESKÁ DOBÝVACÍ TECHNIKA) v roce 2004 stav k 31/8/ funkčních aliancí / 121 firem

22 Vývozní aliance Desítky českých exportérů se sdružily, protože především na náročnější a vzdálenější trhy se jim vyplatilo jít společně. Hlavní přednosti vývozních aliancí: Členové aliance se svými produkty či službami navzájem doplňují. Zvyšují tak své šance získat mnohem zajímavější zakázky. Náklady, které souvisejí se vstupem na zahraniční trh, jsou rozloženy mezi jednotlivé členy aliance.

23 Pod záštitou agentury CzechTrade v současné době působí např
Pod záštitou agentury CzechTrade v současné době působí např. tyto vývozní aliance Název aliance Obor/komodita Czech ICT Alliance informační technologie Czech NBC TEAM ochranné pracovní prostředky CZECH WATER ALLIANCE vodní hospodářství CZECH WATER TECHNOLOGIES technologie úpravy vody BOHEMIA LINE dřevoobráběcí stroje CDT - ČESKÁ DOBÝVACÍ TECHNIKA zařízení pro těžbu a úpravu nerostných surovin CZECH SPACE ALLIANCE technologie pro kosmický průmysl ČESKÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY povrchové úpravy materiálů CZECH HEALTH & SAFETY ALLIANCE prostředky pro likvidace havárií, živelných pohrom a následků použití CBRN CZECH ENERGY TEAM elektrotechnologie ALIANCE STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE strojírenské technologie FIRST CZECH HEALTH ALLIANCE kompletní nabídka zdravotnických potřeb SANS SOUCI CZECH GLASS ALLIANCE sklářská a keramická výroba CEITEC CLUSTER – BIOINFORMATICS biotechnologie CZECH BIO biotechnologie

24

25 Exportní akademie / vzdělávání
Investujte do vzdělávání!

26 Trade Review Klientský časopis Trade Review přináší exportérům cenné aktuální informace o zahraničním obchodu a službách na podporu vývozu, představuje příklady úspěchů českých firem v zahraničí a rozhovory se zajímavými osobnostmi.

27 Předání ceny 14. Ročník Exportní cena DHL Unicredit
Zvláštní ocenění za: EXPORTNÍ INOVACE ROKU Pro: Bulk Systém Technology s.r.o. Richard Buček, obchodní ředitel Ukázka zpracování ÚP do Vaší prezentace

28 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST 
CZECHTRADE DITTRICHOVA 21 PRAHA 2 ZELENÁ LINKA PRO EXPORT Bc. Tomáš Karlík, DiS.


Stáhnout ppt "CzechTrade Tomáš Karlík Exportní konzultant DITTRICHOVA 21"

Podobné prezentace


Reklamy Google