Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

3. Pozdně romantické ideály

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "3. Pozdně romantické ideály"— Transkript prezentace:

1 3. Pozdně romantické ideály
Mrznem a máme hlad, bok náš je prostřelen a bídu snášíme, však každý svoboden! Sándor Petöfi 3. Pozdně romantické ideály 3. V boji za národní ideály

2 Básníci za svobodu a samostatnost
Napoleon ustupuje od Moskvy Liberální představy o výhodách národní svébytnosti se v Evropě rozšířily za napoleonských válek. Přirozeně je využila probouzející se buržoazie, aby si upevnila vydobyté mocenské pozice.

3 Básníci za svobodu a samostatnost
Franciszek Kostrzewski: Sbírání hub Umělci, okouzlení iluzí národní svobody, obraceli k slavným etapám historie, navazovali na tradice lidové umělecké tvorby a hledali v nich inspiraci.

4 Básníci za svobodu a samostatnost
George Washington (olejomalba Charlese W. Pealeho) Washington přísahá na bibli jako první prezident Spojených států Nesouhlas s anglickou koloniální politikou probudil nově se ustavující literaturu USA.

5 povstání Tadeusze Kościuszka (obrázek vlevo).
Polský romantismus Polský rozinkový koláč (karikatura dělení Polska) Trojímu dělení Polska mezi Rusko, Prusko a Rakousko nezabránilo ani statečné povstání Tadeusze Kościuszka (obrázek vlevo).

6 Polský romantismus Začátek polské revoluce proti Rusku –
pouliční boj ve Varšavě 30. listopadu 1830 Snahy aristokratické inteligence odčinit vinu za předchozí zradu národních zájmů a vyvrcholily snahou obnovit jednotný a silný stát.

7 Polský romantismus Seweryn Goszczyński Maurycy Mochnacki
Mezi propagátory romantismu v Polsku patřil kritik Maurycy Mochnacki ( ). Kolem něho se soustředila skupina mladých tvůrců, připravených na vystoupení proti poměrům v kultuře i ve společnosti, mezi nimiž byl i bouřlivák Seweryn Goszczyński ( ).

8 Adam Mickiewicz Rodový erb Adam Mickiewicz (1798 - 1855).
Dům Mickiewicze v Nowogródku Mickiewicz (na portrétu) pocházel z rodiny litevského advokáta, který patřil k drobné aristokracii..

9 Adam Mickiewicz Knižním debutem talentovaného básníka byla sbírka Balady a romance (1822), v níž našel způsob, jak se přiblížit národní poezii prostou veršovou formu a přirozený jazyk. Ještě výrazněji ukázal čistý šlechetný cit v básnické povídce Gražina (1823), čerpající z bojů litevské šlechty proti křižákům. Pomník hrdince povídky Gražina v Krakově

10 Adam Mickiewicz Ilustrace k Panu Tadeáši z r.1860
Atmosféru nejrozsáhlejšího díla, slavného národního eposu Pan Tadeáš čili Poslední nájezd na Litvě (1834), však chmurné nálady neprostoupily.

11 Adam Mickiewicz Mickiewiczovo muzeum v rodném Vilniusu a pomník v Krakově

12 proti Rusům. Záhy onemocněl cholerou a zemřel.
Adam Mickiewicz Balaklavské tábořiště z doby Krymské války V době krymské války odešel básník do Turecka a pomáhal organizovat polské vojsko proti Rusům. Záhy onemocněl cholerou a zemřel.

13 Juliusz Słowacki Básníkův dům ve Vilniusu Słowackého autograf
Poněkud ve stínu Mickiewicze stál romantický básník a prozaik Juliusz Słowacki ( ).

14 Juliusz Słowacki Juliusz Słowacki na Vesuvu
Słowackého rukopis básně Agamemnonův hrob, kterou vytěžil z cesty po Středomoří.

15 Juliusz Słowacki Podoby knížete Mazepy z ilustrací k dramatu
Motiv slabého jedince, vrženého osudem do světa temných vášní, zaznívá také ze středověkého námětu hry Mazepa (1840), vyprávějící o následcích mravního poklesku manželky polského knížete.

16 Juliusz Słowacki Mysticismus se odrazil v básnické próze
Genesis z ducha (rukopis) Hrob Słowackého na Montmartru Z básníkovy tvorby popuzovaly zejména časté satirické glosy, jejich prostřednictvím se básník vypořádával s odpůrci a ironicky komentoval život svých krajanů v Paříži, kde také osamocen, poté co v závěru života podlehl mysticismu, zemřel.

17 Zygmunt Krasiński Złoty Potok – sídlo rodiny Krasińskich
( ) S ostatními romantiky se Krasiński – potomek konzervativní katolické šlechty –rozešel v pohledu na cíle povstání, avšak i v jeho díle převládá kritický postoj k vlastní společenské vrstvě.

18 Italský romantismus Karikatura Evropy z r (litografie Ferdinanda Schrödera) Camillo Benso, politik hnutí za sjednocení v r. 1848, který založil časopis Il risorgimento, byl v roce 1852 jmenován králem Viktorem Emanuelem II. ministerským předsedou.

19 Italský romantismus Tvorbu umělců spojovalo vlastenecké hnutí Mladá Itálie, které podporovalo vytvoření uměleckého stylu, výrazně inspirovaného lidovým prostředím a jazykem. Vittorio Alfieri ( ) Alfierův Životopis Jako nedostižný vzor byly předkládány vlastnosti venkovského člověka, jeho smysl pro pravdu. Zabývali se jeho prožitky.

20 Italský romantismus Giovanni Berchet Ugo Foscolo (1778 - 1827)
( ) Ugo Foscolo ( ) Také další autoři podpořili teorii o lidovém původu slovesné tvorby a orientovali se na poznávání středověku, v němž se podle jejich názorů formovala italská společnost.

21 Italský romantismus Ilustrace z tragédie Hrabě Carmagnola
Prozaik, dramatik a literární teoretik Alessandro Manzoni ( )

22 Italský romantismus Ilustrace k 1. vydání románu
Anglické vydání románu Svědectví o Itálii v době španělské nadvlády podal v historickém románě Snoubenci (1842).

23 Italský romantismus Leopardiho rukopis – dopis příteli
Básník, prozaik a filozof Giacomo Leopardi ( )

24 kterou neustále rozšiřoval až do své předčasné smrti.
Italský romantismus Leopardiho pomník v Neapoli Veškeré Leopardiho básnické dílo soustřeďuje sbírka reflexivní lyriky Zpěvy (1831), kterou neustále rozšiřoval až do své předčasné smrti.

25 např. Tommaso Grossi (1790 - 1853).
Italský romantismus Goffredo Mameli Giuseppe Giusti Tommaso Grossi Dalšími osobnostmi italského romantismu jsou: tvůrce italské hymny Goffredo Mameli ( ), autor politických satir Giuseppe Giusti ( ), boje italských měst proti cizáckým uchvatitelům zachytili i další prozaikové ovlivnění tvorbou W. Scotta, např. Tommaso Grossi ( ).

26 Italský romantismus Dramatická scéna jeho zatčení.
Prozaik Silvio Pèllico ( ), účastník vlasteneckého hnutí proti Rakušanům, tzv. karbonářů

27 Italský romantismus Brněnské vězení na Špilberku a památník umučeným karbonářům Pélico napsal vězeňské vzpomínky Má vězení (1832)z „pobytu na brněnském Špilberku“.

28 Italský romantismus Teoretik Francesco De Sanctis (1817 - 1883)
spisem Dějiny italské literatury (1870 – 71) položil základy italské literární kritiky.

29 Romantismus maďarský Krvavé maďarské střetnutí s vládnoucí mocí v roce 1849 Do čela protihabsburského odboje se postavili místo měšťanstva příslušníci šlechty, jež se cítili nejvíce ohroženi. Proto měl maďarský romantismus až do poloviny 19. století aristokratický ráz.

30 nechal inspirovat především lidovou poezií (rukopis básně).
Romantismus maďarský Sándor Petöfi Sándor Petöfi ( asi 1849) se ve své krátké, ale intenzivní básnické tvorbě nechal inspirovat především lidovou poezií (rukopis básně).

31 Romantismus maďarský Záznam z matriky o narození Sándora Petöfiho (1823) Sándoru Petöfimu aristokratický původ zcela chyběl. Pocházel ze smíšené slovensko-maďarské rodiny.

32 Romantismus maďarský Vlastenecké verše vzdoru i naděje najdeme v eposu Bohatýr Jan (1845) Sándor Petöfi čte své verše (1849)

33 Romantismus maďarský Romantické prvky obsahuje také tvorba
básníka Jánose Aranyho ( ). Z domácích i cizích vzorů čerpala po celý život sestavovaná sbírka Balady ( ), v níž jsou tradiční náměty obohaceny dramaticky vyhrocenou atmosférou bitev a prodchnuty romantickým obdivem k těm, kdo dokázali pro dobro a spravedlnost zemřít.

34 Jihoslovanská romantika
Karadžićův domek v Tršiči V srbském písemnictví zanechal silnou stopu sběratel a folklorista Vuk Stefanović Karadžić ( ). Karadžićova reforma cyrilice

35 Jihoslovanská romantika
Největší básník černohorské romantické literatury, vladyka Petar Petrović Njegoš ( ), vytvořil veršovaný epos Horský věnec (1847)

36 Jihoslovanská romantika
Srbský romantik Branko Radičević ( ) napsal podmanivé verše ve sbírce Básně (1847)

37 Jihoslovanská romantika
Prešerenův rodný dům ve vesnici Vrba Slovinský národní básník France Prešeren ( )

38 Jihoslovanská romantika
Sborník, v němž vyšly první Prešerenovy verše V jediné vydané lyrické sbírce Poezie (1847) se setkávají milostné zážitky, v nichž převládá smutek z neopětovaného citu a motivy smrti a strachu z nepochopení a dalších lidských ztrát, jimž se nemohl svérázný umělec vyhnout.

39 Jihoslovanská romantika
Slovinský romantik France Prešeren byl velkým přítelem českých spisovatelů, básníků F. L. Čelakovského a K. H. Máchy.

40 Španělský romantismus
Vrcholným představitelem romantismu byl dramatik José Zorrilla (1817 – 1893), známý hrou o záletníkovi, Don Juan Tenorio (1844), kterou obohatil o milostné scény, souboje i tajemné hřbitovní výstupy. Hrdinskou minulost svého národa připomněl v rozsáhlých Životopisech slavných Španělů (1833) dramatik a historik José Manuel Quintana ( ).

41 Španělský romantismus
Největším španělským romantikem byl José de Espronceda y Delgado ( ). Básnický příběh Student ze Salamanky (1840)

42 Španělský romantismus
Dnešní pohled na Plaza Mayor a radnici v Salamance


Stáhnout ppt "3. Pozdně romantické ideály"

Podobné prezentace


Reklamy Google