Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kiriakovský Michal Tlustá Monika. obecně  musí se jednat o stát ve smyslu mezinárodního práva  musí se jednat o evropský stát  stát musí uznávat.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kiriakovský Michal Tlustá Monika. obecně  musí se jednat o stát ve smyslu mezinárodního práva  musí se jednat o evropský stát  stát musí uznávat."— Transkript prezentace:

1 Kiriakovský Michal Tlustá Monika

2

3 obecně

4

5  musí se jednat o stát ve smyslu mezinárodního práva  musí se jednat o evropský stát  stát musí uznávat hodnoty Unie (definované Smlouvou o EU) a zavázat se k podpoře těchto hodnot

6  podání žádosti o přijetí adresované Radě  Rada má povinnost o žádosti informovat Evropský parlament a vnitrostátní parlamenty  Rada předá žádost k posouzení Komisi  na zákl. stanoviska Komise rozhodne Rada o zahájení přístupových jednání

7  souhlas Evropského parlamentu, který rozhoduje o přistoupení absolutní většinou  v přístupové smlouvě stanoveny podmínky přistoupení  smlouva musí být ratifikována všemi členskými státy a žadatelem  po nabytí její platnosti – členem EU

8

9  1. politické kritérium ◦ stabilní instituce garantující demokracii, právní stát, ochranu lidských práv a respektování menšin  2. hospodářské kr. ◦ fungující tržní hospodářství  3. zavádění acquis ◦ věrnost politickým, hospodářským a měnovým cílům Unie

10 přehled jednotlivých zemí

11

12  1. navázání diplomatických vztahů – 1992  2. podpis Stabilizační a asociační dohody (SAA) – říjen 2001  3. podání žádosti o členství – 21. 2. 2003  4. kladné stanovisko Komise k žádosti – duben 2004  5. SAA vstoupila v platnost – únor 2005  6. zahájení přístupových jednání – říjen 2005

13  nejlépe připravená země západního Balkánu  teoretická možnost individuálního přistoupení před ostatními zeměmi  je nejpokročilejším a ekonomicky nejvýkonějším balkánským uchazečem  Chorvatsko je politicky stabilní, kulturně i geograficky blízké současné Evropské unii

14  podmínky přistoupeni- splněny  předpokládá se, že přijetí Chorvatska může být odkládáno, ale téměř s jistotou k němu dojde  Chorvatsko disponuje nadpoloviční podporou v celé Evropské unii (kromě Lucemburska, které je proti jeho přijetí)

15  Chorvatsko se zbavilo nálepky válčící země  převládá pozitivní image, která je spojená s turismem  vyrovnání se s minulostí (válečné tribunály)

16

17  1. zapojení se do Stabilizačního a asociačního procesu – červen 2003  2. podepsána SAA – 29. 4. 2008  3. podání žádosti o členství – 22. 12. 2009

18  klíčová otázka Kosova  zahraniční politika Srbska  Srbové neusilují o vstup do NATO  Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii (Radko Mladić)

19  Srbsko je v podobné pozici jako zbývající státy západního Balkánu (pozitiva i negativa)  očekává se možně přistoupení ve skupině s Albánií, Bosnou a Hercegovinou, Černou Horou a Makedonií  členské státy Evropské unie nemají zvláštní námitky proti přistoupení Srbska do EU

20

21  1. vyhlášení nezávislosti Kosova – 17. února 2008

22  vyhlášení a následné uznání nezávislosti Kosova  Kosovo je v současné době nejméně způsobilý uchazeč o členství v EU  Kosovo zatím nepodniklo žádný z integračních kroků ve smyslu podpisu asociační dohody, podání žádosti o členství atd. (integrační proces)

23  předpokládá se, že vzhledem k poměrům v této zemi bude Kosovo připraveno na vstup do EU jako poslední - bude vstupovat ve 3. vlně po Chorvatsku a ostatních zemích Západního Balkánu  vztah Kosova a Srbska  podmíněnost uznání nezávislosti Kosova ze strany Srbska- podmínka vstupu Srbska do EU

24  špatná hospodářská situace  nedostatečná administrativní kapacita a kontrola území na severu země  zpoždění v transformaci ekonomiky  Kypr, Rumunsko, Slovensko a Španělsko

25

26  1. začátek spolupráce - 1997  2. podpis SAA – 16. června 2008

27  není členskou zemí EU  výrazný zájem EU o integraci Bosny a Hercegoviny  BaH jako poslední zahájila jednání s Evropskou unií o Stabilizační a asociační dohodě  summit Evropské unie v červnu 2003 v Soluni

28  komplikovaný systém rozhodování  existence několika úrovní moci  pomalý legislativní proces  nedokončená reforma policie  mezi problematické oblasti dále patří: nedostatečně rozvinutá ekonomika, korupce, organizovaný zločin, významný vliv mezinárodních organizací na rozhodování BaH

29  83 % občanů Bosny a Hercegoviny podporuje vstup země do Evropské unie (jedná se o jednu z mála otázek, na kterých se občané BaH dokážou napříč etniky shodnout)  pomalé jednání bosensko-hercegovinských představitelů

30

31  1. začátek spolupráce - 1997  2. zapojení se do Stabilizačního a asociačního procesu – červen 2006  3. podpis SAA – 15. 10. 2007  4. podání žádosti o členství – 15. 12. 2008  5. platnost SAA – 15. října 2007

32  země, která v roce 2007 uzavřela Asociační dohodu  má reálnou šanci se v nebližší době stát kandidátskou zemí  z hlediska veřejného mínění je na tom podobně dobře jako Makedonie nebo Srbsko

33  patří mezi státy, které tvoří skupinu mezi Chorvatskem a Albánií  navzdory pozitivnímu vývoji v zemi se nepředpokládá, že by Černá Hora mohla přistoupit do EU individuálně  (bude muset počkat na své „pomalejší kolegy“ ve skupině)

34  pozitiva ČH: vysoký ekonomický růst, rozumný přístup k veřejným financím, liberální daňová politika, působící ekonomické reformy z předchozího období  Černá Hora zaznamenala výrazný úspěch v podobě bezvízového režimu

35  negativa situace v ČH: vliv politických elit na soudní orgány a veřejnou správu, nedostatečná administrativní kapacita, organizovaná trestná činnost, rozsáhlá korupce a nedostatečná efektivita boje proti ní, přílišná centralizace rozhodovacích procesů, značný rozsah stínové ekonomiky  podmínky přistoupení jsou spojeny s řešením těchto problémů

36

37  1. začátek spolupráce - 1992  2. podpis SAA – červen 2006  3. SAA vstoupila v platnost – 1. 4. 2009  4. žádost o členství – 28. 4. 2009

38  v roce 2006 Albánie ukončila jednání o Stabilizační a asociační dohodě  pozitivní a konstruktivní role Albánie na Západním Balkáně  Albánie v posledních letech dosáhla výrazného pokroku v hospodářské i politické oblasti

39  zlepšení úrovně lidských zdrojů  rozvoj mechanismů pro koordinaci mezi institucemi  rozvoj koherentní politiky ve všech oblastech nutných reforem

40  veřejné mínění o přistoupení Albánie do EU  řada členských států má své výhrady spojeny právě s Albánií  proti přijetí Albánie se staví obyvatelé Řecka, Slovenska, Francie, Finska a Česka

41

42  1. první vzájemná dohoda (čerpání pomoci z programu PHARE) – 1996  2. podpis SAA – duben 2001  3. SAA vstoupila v platnost – duben 2004  4. podání žádostni o členství – březen 2004  5. přiznán kandidátský statut – prosinec 2005

43  Makedonie je společně s Chorvatskem a Tureckem kandidátní zemí do Evropské unie  tato země je nyní připravena na možný vstup do EU

44  Pro vstup Makedonie do EU je zcela zásadní dlouholetý spor s Řeckem o název státu  Řecko momentálně fakticky blokuje vstup této země do EU  Stejně jako Srbsko ani Makedonie ve své situaci nemá moc na výběr - Řecko na své straně disponuje spojenci z řad členských státu EU, např.: Francie

45  Etnické problémy - početná menšina obyvatel albánské národnosti  Hranice s Albánií a Kosovem  řecko-makedonský konflikt a české předsednictví EU

46

47  stabilizace evropského kontinentu  zamezení válečným konfliktům  proces předvstupních jednání motivuje státy k vyřešení svých problémů  vytváření pocitu jednotné evropské identity  rozvoj evropského kontinentu

48  prolínání národních kultur – růst nacionalistických tendencí  rozšiřování Unie představuje překážku dalšímu prohlubování

49

50  TESAŘ, Filip. Integrace zemí západního Balkánu do EU a NATO [online]. Ústav mezinárodních vztahů Praha, srpen 2008 [cit. 2. října 2010]. Dostupné na.  TESAŘ, Filip. EU-35: dojde k rozšíření na Balkán? Mezinárodní politika, 2006, č. 11, s. 4-7.  KASUM, Damir. Vztahy Bosny a Hercegoviny a Evropské unie. Mezinárodní politika, 2006, č. 11, s. 13-14.

51  Co nového by měla přinést „Reformní smlouva“ [online]. Informační podklad Parlamentního institutu č. 1.183, červenec 2007 [cit. 2. října 2010]. Dostupné na<>.  SYCHRA, Zdeněk. Černá Hora má slušnou pozici i kredit [online]. EurActiv.cz, 20. května 2010 [cit. 6. října 2010]. Dostupné na.

52  Vztahy EU a Chorvatska [online]. EurActiv.cz, aktualizováno 12. července 2010 [cit. 5. října 2010]. Dostupné na.  EU a západní Balkán [online]. EurActiv.cz, 30. září 2008 [cit. 5. října 2010]. Dostupné na.  Evropská unie, Srbsko a Kosovo [online]. EurActiv.cz, aktualizováno 29. září 2010 [cit. 10. října 2010]. Dostupné na.


Stáhnout ppt "Kiriakovský Michal Tlustá Monika. obecně  musí se jednat o stát ve smyslu mezinárodního práva  musí se jednat o evropský stát  stát musí uznávat."

Podobné prezentace


Reklamy Google