Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Geograficky nepůvodní a invazní druhy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Geograficky nepůvodní a invazní druhy"— Transkript prezentace:

1 Geograficky nepůvodní a invazní druhy
Úvod do problematiky Vlastimil Kostkan, CONBIOS s. r. o. V současné době je v Evropě registrováno asi geograficky nepůvodních druhů rostlin a živočichů, z toho cca – se rozmnožuje a šíří ve volné přírodě a vyvolává ekologické, ekonomické i zdravotní problémy. (ze zdůvodňovací zprávy Evropské komise pro schválení nařízení Rady Evropy pro potírání invazních druhů) Management péče a předcházení škodám na hraničních vodách, Poštorná, 14. – 15. května 2014

2 Důvody změn areálu rostlin a živočichů
Rostlinné i živočišné druhy přirozeně mění hranice svého rozšíření v závislosti na změně faktorů: primárních změny klimatu geologicko – geomorfologické změny sekundárních: změny vegetace, vyvolané změnami klimatu antropogenních: odlesnění krajiny vytvoření vodních cest (propojení povodí) mikroklima lidských sídel

3 Geograficky nepůvodní druhy
Za geograficky nepůvodní druh považujeme každý rostlinný nebo živočišný druh, který se s přispěním člověka dostal mimo oblast svého původního geografického areálu. Důvodů, proč se tak děje, je celá řada: Vysazení pro předpokládaný užitek (protierozní ochrana, produkce biomasy, okrasné rostliny, lov a rybolov, potlačení nežádoucích druhů (domácích i nepůvodních) Únik z kultur (zahrady, chovy zvířat) Neúmyslné zavlečení (např. se zemědělskými produkty, násadou ryb, s osivem) Zavlečení s materiálem, na dopravních prostředcích „suvenýry“ z cest

4 Invazní druhy Za invazní druh považujeme každý rostlinný nebo živočišný druh, který v místě nového areálu představuje riziko pro: Původní druhy a ekosystémy Zemědělské a lesní kultury Chované živočichy Přenos parazitů a chorob Tvorba a šíření alergenních pylů Přímé ohrožení zdraví obyvatel Jako invazní se může začít projevovat i rostlinný nebo živočišný druh, který se do nového areálu rozšířil přirozenou cestou nebo díky změnám krajiny, pokud mu narušené ekosystémy (eutrofizace, zemědělství, vymření původních druhů) nebo klimatické změny vytvoří dostatečný prostor pro expanzi

5 Invazní druhy jsou díky jejich rychle rostoucímu počtu a stále rychleji rostoucímu potenciálu pro přenos druhů mezi různými geografickými oblastmi světa stále větším problémem a je jim věnováno stále více pozornosti i finančních prostředků. Jaké jsou důvody aktuálního trendu šíření invazních druhů: Rostoucí objem i rychlost přepravy zboží všeho druhu Rostoucí rychlost a množství lidí, cestujících po světě Oslabené ekosystémy v místě nového areálu invazního druhu Klimatické změny, umožňující šíření druhů v dříve klimaticky nedostupných areálech REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the prevention and management of the introduction and spread of invasive alien species (Schváleno v EP )

6 Ekologie, rozšíření (původní, nové), vlivy na původní ekosystémy, informace o možném managementu, reference, odkazy, kontakty… V současné době registruje Global Invasive Species Database 3163 invazních druhů organismů

7 Vzhůru do Evropy!

8 Problémové (invazní) nepůvodní druhy v Evropě
30 druhů vodních rostlin 29 druhů trav, ostřic a třtin 15 druhů lián 42 druhů stromů 44 druhů keřů 72 druhů bylin 31 druhů savců 17 druhů ptáků 9 druhů plazů 3 druhy obojživelníků 33 druhů ryb 19 druhů měkkýšů 39 druhů hmyzu GISD uvádí pro Evropu uvádí celkem 427 invazních druhů organismů ze všech kontinentů, s výjimkou Antarktidy. Z toho je 319 druhů považováno za velmi nebezpečné původním druhům a společenstvům

9 Geograficky nepůvodní a invazní druhy rostlin v ČR
Na území ČR se uvádí přítomnost 710 druhů nepůvodních druhů, vyšších rostlin, podle jiných údajů až 1378. Z těchto nepůvodních druhů je 90 považováno za invazní

10 Jeden z příkladů „dobře“ skrytých nebezpečí v povodí Moravy

11 Jeden z příkladů „dobře“ skrytých nebezpečí v povodí Moravy (Krupá, 2013)


Stáhnout ppt "Geograficky nepůvodní a invazní druhy"

Podobné prezentace


Reklamy Google