Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Voda Předmět: Biologie Třída: 2L

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Voda Předmět: Biologie Třída: 2L"— Transkript prezentace:

1 Voda Předmět: Biologie Třída: 2L
Obor: Technické lyceum Školní rok: 2014/15 Vyučující: Mgr. Kašpar Ludvík Jméno: Martin Kanta

2 Vodní energie Vodní energie je technicky využitelná potenciální,  kinetická nebo tepelná energie veškerého vodstva na Zemi. Jedná se hned po biomase o druhý nejvyužívanější obnovitelný zdroj energie.  Nejvíce se v dnešní době využívá přeměny ve vodních elektrárnách na elektrickou energii . Vodní energie se využívá již od starověku. Nejprve to bylo k dopravě (splavování lodí a vorů či dřeva po proudu řek), později k pohonu strojů (mlýnů, hamrů, čerpadel – například vodního trkače – a pil). K rozšíření jejího využívání v Evropě došlo v období středověku primárně zásluhou mnišských řádů (především benediktinů a cisterciáků), jejichž kláštery ji nejen hojně využívaly, ale též si mezi sebou relativně rychle předávaly vylepšení zvyšující efektivitu jejího využití. Převažujícím způsobem využití vodní energie se později stala výroba elektřiny. První vodní elektrárna byla postavena v Appletownu ve státě Wisconsin v USA v roce 1882.

3 Vodní elektrárna je výrobna elektrické energie, jedná se o technologický celek, přeměňující potenciální energii vody na elektrickou energii. Jedná se také o vodní dílo ve smyslu platných právních předpisů. Obvyklý typ říční vodní elektrárny se skládá z přehradní hráze nebo jezu, tj. vodního díla, které zadržuje vodu a strojovny, obsahující vodní turbíny a alternátory, turbíny s alternátory tvoří vždy soustrojí umístěné na společném hřídeli, nebo jsou spolu spojeny nějakým typem převodu. - Průřez vodní elektrárnou

4 TERMÁLNÍ PRAMENY: PRÍRODNÍ ZDROJ ELEKTRINY
S klesající vzdáleností od zemského jádra se teplota snižuje. Na některých místech se poblíž zemského povrchu vyskytují horniny sálající teplo. Díky nim se tvoří horské prameny, gejzíry nebo páry unikající ze země, které se využívají pro výrobu elektřiny. První geotermální elektrárna byla vybudována v roce 1904 v severní Itálii, kde ze země při teplotách 140 až 260 °C unikala pára. Díky potenciálu, kterým tato energie disponuje, bude obměna za vyřešení těchto nedostatku velkolepá. Zjistilo se totiž, že granitové horniny v Cornwallu mohou poskytnout tolik energie jako veškeré zásoby uhlí ve Velké Británii. V geotermální energii nachází zalíbení stále více zemí. Obří geotermální elektrárna byla otevřena v Novém Mexiku a společný francouzsko-německý projekt se realizuje poblíž Štrasburku.

5 Přehradní hráz Přehradní hráz také nazývaná jen přehrada je vodní dílo přehrazující vodní tok (řeku či potok) a zadržující vodu. Tím se vytváří přehradní nádrž (také nazývaná jen přehrada). Výraz suché přehrady (poldery) se někdy používá pro hráze využívané pouze k zachycení vodních přívalů. Přehrady slouží k zadržování vody pro zásobování vodou, výrobu elektrické energie, ochranu před povodněmi, vyrovnávání průtoků, okrajově k rekreaci, vodním sportům, rybolovu aj. Některé funkce jako vodní přehrady mají i jezy. První přehrady se datují od časů starých Egypťanů před 5000 lety, kdy údajně faraon Meni postavil hliněnou přehradu na řece Nilu. Historie moderních přehrad se odvozuje od Hooverovy přehrady na řece Colorado v USA postavené roku 1936.

6 - Hráz vodní nádrže Orlík, nejvyšší betonová hráz v Česku

7 - Přehrada Höllensteinsee v Německu

8 Typy Přehrad: zemní sypaná naplavovaná balvanitá
Betonová,  železobetonová, zděná gravitační gravitační lehčená pilířová členěná klenbová se stálým poloměrem se stálým středovým úhlem - Pilířová - Sypaná

9 Ekologické dopady Přehrada zpravidla brání přirozené migraci vodních živočichů, zejména ryb. Výstavba přehrad bývá v kolizi se zájmem na zachování cenných přírodních území a historických sídelních míst, která mají být zaplavena, čímž dochází k jejich nenávratnému poškození. OSN varuje před stavbou dalších přehrad ve světě.  V místech přehradních nádrží se vytvářejí nové biotopy a vodní dílo většinou zřetelným způsobem ovlivňuje mikroklima ve svém okolí. Protipovodňová ochrana nebo též protipovodňová opatření slouží k úplné eliminaci povodní nebo alespoň k minimalizaci povodňových škod. Obecně lze uvést, že jejich smyslem je vodu za vysokých vodních stavů akumulovat (nechat rozlít) mimo lidská sídla (tzn. ve vodních nádržích, nezastavěných údolních nivách atd.), a naopak v oblasti zástavby vodu z území co nejrychleji odvést.

10 Největší přehrada ve světě
Nejvyšší přehradní hráz ve světě je plánovaná přehrada Rogun, která je zatím ve výstavbě (335 m) na řece Vachš v Tádžikistánu. Největší přehrady v Česku Nejvyšší přehradní hráz v České republice je Vodní nádrž Dalešice s výškou hráze 100 m. Dalešice jsou zároveň druhou nejvyšší sypanou hrází v Evropě, avšak nejdelší sypanou hráz ve střední Evropě mají vodní nádrž Nechranice (délka koruny hráze 3280 metrů). Vodní dílo Orlík má u nás nejvyšší (91 m) betonovou hráz.

11 - Nechranická přehrada
- Dalešická přehrada - Nechranická přehrada

12 Děkuji za pozornost!

13 Zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_elektr%C3%A1rna


Stáhnout ppt "Voda Předmět: Biologie Třída: 2L"

Podobné prezentace


Reklamy Google