Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CS Přehled Regionální politika EVROPSKÁ KOMISE Prosinec 2004 CS 1 Politika soudržnosti a její finanční nástroje

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CS Přehled Regionální politika EVROPSKÁ KOMISE Prosinec 2004 CS 1 Politika soudržnosti a její finanční nástroje"— Transkript prezentace:

1 CS Přehled Regionální politika EVROPSKÁ KOMISE Prosinec 2004 CS 1 Politika soudržnosti a její finanční nástroje http://europa.eu.int/comm/regional_policy

2 CS Přehled Regionální politika EVROPSKÁ KOMISE Prosinec 2004 CS 2 40 % až 49,9 % obyvatel EU (155→224 mil.) ve způsobilých oblastech (Cíl 1 & 2) 213 až 233 miliard Euro pro Strukturální fondy do roku 2006 (třetina rozpočtu EU) 400 až 480 programy Strukturálních fondů 211 až 264 NUTS2 - Regiony Strukturální politika EU 2000-06 po rozšíření

3 CS Přehled Regionální politika EVROPSKÁ KOMISE Prosinec 2004 CS 3 Historie Začlenění Strukturálních fondů 5 společných Cílů Standardizovaná administrativní pravidla Decentralizovaný management Nárůst rozpočtu Strukturálních fondů až o 14 miliard ECU ročně (přibližně 20 % rozpočtu EU) Zavedení nového Cíle 4 Zjednodušení postupů Nové nástroje soudržnosti a rybolovu Nárůst rozpočtu Strukturálních fondů až o 32 miliard ECU ročně (přibližně 30 % rozpočtu EU) 1994 1999 1989 1993 1960: Evropský sociální fond (ESF) vstupuje v platnost 1974: Spuštění Evropského fondu pro regionální rozvoj 1957 1988 1957 1988 2000 2006 Koncentrace pokrytých regionů a finančních zdrojů Postupné vyřazování některých regionů spadajících pod Cíle 1, 2 a 5b 3 společné Cíle Zavedení Nástroje předvstupních politik (ISPA) pro kandidáty

4 CS Přehled Regionální politika EVROPSKÁ KOMISE Prosinec 2004 CS 4 < 50 50 - 75 75 - 90 90 - 100 100 - 125 >= 125 Žádné údaje Index EU25 = 100 Zdroj: Eurostat Regionální HDP na osobu v roce 2001 pro 27člennou EU v paritách kupní síly

5 CS Přehled Regionální politika EVROPSKÁ KOMISE Prosinec 2004 CS 5 Související politiky EU:  Státní podpory  Udržitelný rozvoj  Rovné příležitosti  Věda a technologický výzkum  Podpora malých a středních podniků  Informační společnost Fondy ERDF ESF EZOZF FNOR Fond soudrž- nosti Politika soudržnosti EU Rozvoj venkova Zaměstnanost a sociální začlenění Regionální rozvoj Ostatní politiky a koncepce EU: Lisabonská/Göteborgská strategie, rozšíření, rozpočet, institucionální reforma Globální vlivy: obecný hospodářský rozvoj, zahraniční investice, národní politiky Politika a fondy soudržnosti EU Region analýzy, víceleté programy, řízení, spolufinancování, hodnocení

6 CS Přehled Regionální politika EVROPSKÁ KOMISE Prosinec 2004 CS 6 TEC Čl. 161 Čl. 162 Čl. 148 Čl. 37 Obecné nařízení (EC) 1260/1999 pro Strukturální fondy Nařízení Evropského fondu pro regionální rozvoj Nařízení ESF Nařízení EZOZF Nařízení FNOR Nařízení Fondu soudržnosti Předpisy Komise: Předpisy EAGFF/SAPARD Předpis o informacích/reklamě Způsobilé výdaje Finanční kontrola Finanční opravy Rozhodnutí Komise: Rozhodnutí (regiony spadající pod Cíle 1 a 2) Sdělení (Iniciativy v rámci Společenství) Rozhodnutí o jednotných programech Rada jednomyslně, se souhlasem EP, poznámky ECS/Výboru regionů Evropský fond pro regionální rozvoj, ESF: Spolurozhodování EZOZF, FNOR, Fond soudržnosti Právní rámec

7 CS Přehled Regionální politika EVROPSKÁ KOMISE Prosinec 2004 CS 7 regulační rámcové finanční prostředky, způsobilé regiony/oblasti1 regionální analýza (SWOT), strategie, plán/program návrh/dodatek2 jednání: členský stát/region-Komise 3 programové rozhodnutí 4 programové řízení výběr projektu hodnocení/přizpůsobení 5 Programový cyklus

8 CS Přehled Regionální politika EVROPSKÁ KOMISE Prosinec 2004 CS 8 Strukturální fondy a nástroje 2000-2006 (1) EFRRESFEAGGF-GFNOR Evropský fond pro regionální rozvoj Evropský sociální fond Evropský zemědělský orientační a záruční fond- Orientační sekce Finanční nástroj pro orientaci rybolovu Infrastruktura Investice Výzkum a technologický rozvoj Malé a střední podniky... Odborné vzděláváníOdborné vzdělávání Podpora zaměstnanostiPodpora zaměstnanosti... Rozvoj venkovských oblastí Investice do turistiky... Rozvoj rybářských základen Modernizace rybářského odvětví... Fond soudržnosti Pro členské státy s HDP menším než 90 % Ekologická a dopravní infrastruktura (Transevropská dopravní síť) (výběr projektu)

9 CS Přehled Regionální politika EVROPSKÁ KOMISE Prosinec 2004 CS 9 Strukturální fondy a nástroje 2000-2006 (2) Iniciativy v rámci Společenství INTERREG III EQUALLeader+ Přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce Nadnárodní propojení a výměny Strategie pro trvalý rozvoj venkova Evropský fond pro regionální rozvoj Infrastruktura Trvalý rozvoj Plánování Studie Kultura Věda a technologický výzkum Malé a střední podniky... ESF Novátorské akce v oblasti práce v rámci sítí EU Novátorské akce v oblasti práce v rámci sítí EU EAGGF-G Místní akční skupiny URBAN II Rozvoj zanedbaných městských částí Evropský fond pro regionální rozvoj Infrastruktura Veřejná doprava Zaměstnanost Sociální začlenění Kultura Informace Malé a střední podniky...

10 CS Přehled Regionální politika EVROPSKÁ KOMISE Prosinec 2004 CS 10 AT BE CY CZ DK EE FI FR DE GR HU IR IT LV LT LU MT NL PL PT SK SL SP SW UK Objective 1 Objective 2 Objective 3 Community Initiatives Cohesion Fund Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Iniciativy Společenství Fond soudržnosti Strukturální fondy EU 2000-06 Dostupné částky v miliardách Euro; pro nové členské státy: 2004-2006 10 30 40 50 60 20

11 CS Přehled Regionální politika EVROPSKÁ KOMISE Prosinec 2004 CS 11 Strukturální fondy a nástroje dle výdajové oblasti (2000-2006)

12 CS Přehled Regionální politika EVROPSKÁ KOMISE Prosinec 2004 CS 12 Několik estonských projektů v oblasti životního prostředí se zaměřuje na čištění odpadních vod. Tyto projekty zahrnují modernizaci zařízení v Narva City a ve Viljandi. Narva, Estonsko: ISPA financuje lepší životní prostředí

13 CS Přehled Regionální politika EVROPSKÁ KOMISE Prosinec 2004 CS 13 „Lichthaus“ je bývalá budova dělnické rady, která patří do areálu zkrachovalé firmy na lodní stavitelství. Díky dotacím iniciativy URBAN v ní nyní sídlí 10 nových společností z oblasti médií s 50 novými pracovními místy. Brémy, Německo: nové podniky ve starých budovách

14 CS Přehled Regionální politika EVROPSKÁ KOMISE Prosinec 2004 CS 14 Valencia, Španělsko: nová dálnice Spolufinancovaná z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Cíl 1.

15 CS Přehled Regionální politika EVROPSKÁ KOMISE Prosinec 2004 CS 15 Porto, Portugalsko: dotace na biotechnologické vybavení Univerzita v Porto na severu země dostala dotaci na vybavení nových laboratoří.

16 CS Přehled Regionální politika EVROPSKÁ KOMISE Prosinec 2004 CS 16 Northumberland, Velká Británie: energie z větrných mlýnů Evropský fond pro regionální rozvoj financoval toto území větrných mlýnů v Northumber- landu v severo- východní Anglii v rámci Severské energetické iniciativy.

17 CS Přehled Regionální politika EVROPSKÁ KOMISE Prosinec 2004 CS 17 Cíl Konvergence 78,5% včetně speciálního programu pro nejodlehlejší regiony (264 miliard EUR) Programy a nástroje ZpůsobilostPriorityDotace Cíl Evropská teritoriální spolupráce 3.94% (13,2 miliard. EUR) Cíl Regionální konkurenceschopnost 17,2% a zaměstnanost (57,9 miliard. EUR) Politika soudržnosti 2007-2013 3 Cíle Rozpočet: 336,1 miliard EUR (0,41% HDP EU) Regionální a národní programy Evropský fond pro Regionální rozvoj ESF Fond soudržnosti Regiony s HDP na osobu <75% průměru EU25 Statistický dopad: Regiony s HDP na osobu 75% v EU25 Členské státy s hrubým národním důchodem na osobu < 90% průměru EU25 inovace; životní prostředí/ prevence rizik dostupnost infrastruktura lidské zdroje administrativní kapacita. doprava (TEN); trvalý rozvoj dopravy; životní prostředí; obnovitelné zdroje energie 67,34% = 177,8 miliard EUR 8,38% = 22,14 miliard EUR 23,86% = 62,99 miliard EUR Regionální programy (Evropský fond pro regionální rozvoj) a národní programy (ESF) Členské státy navrhují seznam regionů (NUTS1 nebo NUTS2) Postupné začlenění regionů, které v období 2000-06 pokrývá Cíl 1, ale nepokrývá je cíl Konvergence inovace; životní prostředí/ prevence rizik; dostupnost; strategie evropské zaměstnanosti 83,44% = 48,31 miliard EUR 16,56% = 9,58 miliard EUR Přeshraniční a nadnárodní programy a sítě (Evropský fond pro regionální rozvoj) Hraniční a větší regiony nadnárodní spolupráce životní prostředí/ prevence rizik; dostupnost; kultura, vzdělávání 35,61 % přeshraniční programy 12,12 % ENPI -Nástroj evropského sousedství a partnerství) 47,73% nadnárodní programy 4,54% sítě


Stáhnout ppt "CS Přehled Regionální politika EVROPSKÁ KOMISE Prosinec 2004 CS 1 Politika soudržnosti a její finanční nástroje"

Podobné prezentace


Reklamy Google