Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pravěk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pravěk."— Transkript prezentace:

1 Pravěk

2 Dějiny lidstva – velmi krátké- předkové člověka se objevili až na prahu čtvrtohor
Planeta Země a sluneční soustava –asi 4.6 miliard let Otázka vzniku vesmíru, života i člověka stále nezodpovězena – pouze hypotézy, spekulace a teorie

3 Vznik člověka Dvě základní koncepce: „náboženská“ vs. „vědecká“

4 Náboženská koncepce Ve všech náboženstvích je člověk stvořen
Příklad křesťanství : Bible- Genesis: „I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu, stvořil jej, muže a ženu a požehnal jim Bůh: Ploďtež se a rozmnožujte se, a zaplňte Zemi a podmaňte si ji a panujte nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským i nad všelikým živočichem hýbajícím se na zemi.“

5

6

7 Vědecká koncepce Hledá vznik člověka vědeckými metodami
Počátek: Charles Darwin (1809 – 1882)- anglický přírodovědec – evoluční teorie „O vzniku druhů přírodním výběrem“(1859) „Původ člověka a pohlavní výběr“ (1871) = člověk se vyvinul z nižších druhů! (evoluční teorii nazývali její odpůrci „opičí teorie“)

8

9 Hominidé = předchůdci člověka
Objevují se před asi 3 – 4 miliony let Antropogeneze= studium vývojové linie směřující od živočišných předchůdců člověka k formě Homo. Informace o předchůdcích člověka se neustále mění v závislosti na nových paleontologických nálezech Paleontologie= studium zkamenělých organizmů

10

11 „Kolébka člověka“ Nejstarší formy člověka byly nalezeny v Africe- odtud se forma homo šířila do ostatních kontinentů Homo habilis (zručný)- první výrobce nástrojů, nálezy v Africe, 1.9 – 1.8 milionů let Homo erectus (vzpřímený)- již rozšířen do Evropy a Asie, 1.6 – 0.5 milionů let

12 heidelberský

13 neandertálec

14 Homo sapiens (moudrý) ???Homo sapiens neanderthalensis – let – forma současného člověka. Jeho zánik neobjasněn- splynul snad s homo sapiens sapiens či vymřel? Homo sapiens sapiens= dnešní forma člověka, – let? Působením místních podmínek se vyvinuly rasy

15 1. Gorilla 2. Australopithecus 3. Homo erectus 4
1. Gorilla 2. Australopithecus 3. Homo erectus 4. Neanderthal (La Chapelle aux Saints) 5. Steinheim Skull 6. Homo sapiens

16

17 Různé druhy se časově překrývaly
Vývojová řada nebyla přímka, ale měla podobu rozeklaného stromu se slepými větvemi- archeologických nálezů je nedostatek, aby se s vědeckou jistotou dal rekonstruovat vývoj člověka Převratný okamžik, trvající sta tisíce let, kdy se „člověk“ vymanil ze živočišné říše, byla výroba nástrojů, použití ohně a řeč

18

19

20

21

22 Tradiční dělení Pravěk (prehistorie)- 2 – 3 miliony let
Starověk – asi 6 tisíc let – 5. stol.n.l. Středověk 5. stol.n.l. – 1492 Novověk

23

24 Dělení podle používaného materiálu:
Paleolit (starší doba kamenná) Mezolit (střední doba kamenná) Neolit (mladší doba kamenná) Doba bronzová Doba starší železná halštatská Doba mladší železná laténská

25 Paleolit- starší doba kamenná palaios= starý lithos = kámen
Nejdelší období vývoje člověka – miliony let. Na začátku první hominidé x na konci homo sapiens sapiens Hospodářství přisvojovací = lov a sběr Střídání dob ledových a meziledových= vliv na floru a faunu= vliv na vývoj člověka Vývoj zpracování kamene od primitivních pěstních klínů až po jemně štípané nástroje 1.dělba práce: muži (lov) x ženy (vše ostatní)

26 Výroba nástrojů, ovládnutí ohně, život v tlupách, vývoj abstraktního myšlení- rituální pohřby, vznik umění (monumentální jeskynní malby, rytiny, sošky z pálené hlíny) – rituální účel (úspěšný lov, plodnost)

27

28

29 Mezolit- střední doba kamenná
=pokračování paleolitu v jiných podmínkách, oteplení po poslední době ledové = změna flory a fauny Asi 8 tis. př.n.l.- konec různý v různých částech světa (podle rozvoje zemědělství) Luk a šíp Rybolov První domestikované zvíře – pes Mikrolitizace nástrojů

30 Neolit- mladší doba kamenná
„neolitická revoluce“ = vznik zemědělství Začíná v oblasti Předního východu asi 9 – 8 tis.př.n.l. /stř. Evropa až asi 5 tis.př.n.l. Změna přisvojovacího hospodářství v produktivní Počátek zřejmě náhodný- objev rozmnožení sbíraných divoce rostoucích obilnin setím

31 Domestikace- ovce, kozy, skot, vepř, kůň
Pevné příbytky Vypálené hliněné nádoby Kamenné nástroje již broušené Tkaniny (textil) „Populační exploze“ Megalitické stavby Zemědělské společnosti žijí ve vesnicích matriarchát

32 Megalitické stavby

33

34

35

36

37 Usedlý způsob života- dostatek obživy- vyšší věk- nárůst počtu obyvatelstva- přelidnění- kolonizace- rozšíření zemědělství z Předního Východu do Evropy Na konci doby kamenné- objev kovu a vznik metalurgie

38 Měď Bronz (slitina Cu + Sn) Železo- ve stř.Evropě -starší zv. halštatská (750 – 450 př.n.l.) -mladší zv. laténská (450 – 0 ) Železo známo na Předním Východě od 3. tisíciletí př.n.l. Střední Evropa- od 8.stol.př.n.l.

39

40


Stáhnout ppt "Pravěk."

Podobné prezentace


Reklamy Google