Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

19.9.20061 Praktické zkušenosti s pojištěním úvěrů na investice v zahraničí JUDr. Miroslav Somol, CSc. MSV Brno 2.10.2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "19.9.20061 Praktické zkušenosti s pojištěním úvěrů na investice v zahraničí JUDr. Miroslav Somol, CSc. MSV Brno 2.10.2007."— Transkript prezentace:

1 19.9.20061 Praktické zkušenosti s pojištěním úvěrů na investice v zahraničí JUDr. Miroslav Somol, CSc. MSV Brno 2.10.2007

2 111 19.9.20062 Shrnutí základních principů a podmínek pojištění „If“ (1) -pojištěná je finanční instituce -příjemcem úvěru je buď zahraniční společnost investora (SPV), nebo investor sám -komerční rizika jsou pojištěna vždy - odpovědnost (ručení) investora za komerční rizika a odpovídající rekurz EGAP vůči investorovi

3 111 19.9.20063 Shrnutí základních principů a podmínek pojištění „If“ (2) - investor musí ovládat zahraniční společnost (51% podíl či převaha hlasů) - částečné financování pořízení investice, případně i provozního kapitálu z vlastních zdrojů investora (equity 20 %) a jejich pojištění typem „I“ - projekt nemá významný negativní vliv na životní prostředí - dostatečná zkušenost a bonita českého investora

4 111 19.9.20064 Teritoriální rozdělení pojištění „If“

5 111 19.9.20065 Aktuální stav pojištění „If“ - expozice celkem: 5.698 mil. Kč (EUR 204 mil.) - 7 pojistných smluv vystavených na 5 investičních projektů do 4 zemí - nově pojištěné obory: vodní elektrárny a distribuce elektrické energie, těžba nerostných surovin, výroba automobilových komponentů, konstrukce zásobníků na ropné produkty, leasing výrobních technologií, - aktuální poptávka: 7 úvěrů (Gruzie, Rusko, Bulharsko, Ukrajina) v objemu EUR 150 mil.

6 111 19.9.20066 Zhodnocení prvních zkušeností s pojištěním „If“ (1) -první výsledky pozitivní - start nového pojistného produktu kompatibilního s novými bankovními pravidly Basel II -zachycení trendu růstu českých investic v zahraničí, „If“ pomáhá získat finanční zdroje pro přímé zahraniční investice - po mírném růstu pojištění „I“  rychlá expanze nového typu pojištění „If“

7 111 19.9.20067 Zhodnocení prvních zkušeností s pojištěním „If“ (2) -investiční úvěry = alternativa vývozních odběratelských úvěrů (pojistná sazba a rozsahu krytí jsou obdobné) - každý investiční případ svými specifiky odráží rozmanitost investic a struktur jejich financování, neexistuje „typický investiční záměr“ - každá PS je proto zcela individuální

8 111 19.9.20068 Problémy týkající se investorů (1) -nedostatečná kapitálová vybavenost -snaha o financování projektů s nízkým podílem vlastních zdrojů (expanze na riziko věřitelů) -nedostatečná historie podnikatelské činnosti -nezkušenost s oborem, do kterého vstupuje -neochota k souběžnému pojištění vlastních zdrojů pojištěním typu „I“

9 111 19.9.20069 Problémy týkající se investorů (2) -neochota investora ručit za komerční riziko: zejména velcí investoři namísto ručení nabízejí zajištění v podobě zástavy aktiv projektu a zástavy podílu investora na projektu, - nemožnost investora ručit za komerční riziko: investor ve financující bance nemá dostatečný rating a/nebo volný limit, investor podle stávajících úvěrových smluv nemůže poskytovat další záruky

10 111 19.9.200610 Další problémy (3) - investice nesplňující základní kritéria - namísto dceřinné společnosti jen obchodní zastoupení, pronajímání majetku ve vlastnictví investora dceřinné společnosti - nedostatečná kvalita a věcný obsah zpracovaného business plánu resp. studie proveditelnosti, projekty s nedostatečně zajištěným budoucím odbytem - produkt nechrání investory před komerčními riziky podnikání jejich dceřinné společnost v zahraničí

11 111 19.9.200611 Další problémy (4) - poptávka po pojištění pouze provozního financování pro zahraniční dceřinnou společnost bez souběžného pojištění úvěru na investici - projekty výlučně krátkodobého či spekulativního charakteru se záměrem investici v krátkodobém časovém horizontu prodat - finanční investoři, development bez následné výstavby

12 111 19.9.200612 Specifické podmínky pro stavební a developerské projekty (1) Zatím ve fázi návrhu smluvní stranou stavební resp. developerské zakázky i smlouvy o prodeji hotové nemovitosti  zahraniční existující dceřinná společnost českého investora, či účelově zřízené SPV dostatečný objem českých vstupů  zejména projekt, vedení stavby a stavební dozor a pod., místní náklady jen v nezbytně nutném objemu (těžký stavební materiál a technika, méně kvalifikovaní dělníci) délka investičního úvěru = doba výstavby + čas na prodej resp. doba pronájmu (lze i méně než 3 roky),

13 111 19.9.200613 Specifické podmínky pro stavební a developerské projekty (2) zástavní právo k rozestavěné resp. hotové stavbě ve prospěch financující banky, pozemky ve vlastnictví investora nebo zahraniční společnosti kalkulace nákladů a harmonogram čerpání úvěru, nezávislý subjekt bude kontrolovat čerpání úvěru a průběh výstavby odborná studie – prokázání reálnosti nákladových / prodejních cen nemovitostí v dané lokalitě, resp. obvyklé výše nájemného

14 111 19.9.200614 Další specifické okruhy k řešení Pojištění „performance“ záruky požadované zahraničním odběratelem na SPV českého investora (EGAP ne / pojistí ???) Definice „českého podílu“ nebo „českého zájmu“ Definice „českého investora“ - právnická osoba, podnikatel, sídlo v ČR, historie Riziko čerpání úvěru před vznikem investice z právního hlediska (nese banka)

15 111 19.9.200615 Předpoklady pro další rozvoj pojištění „If“ v budoucnu rostoucí počet dceřinných společností českých investorů v zahraničí, které poptávají financování svých projektů schopnost, ochota a zkušenosti bank poskytovat investiční úvěry se splatností odpovídající návratnosti investičních projektů pojistná kapacita EGAP je dostačující i pro rozsáhlé projekty, EGAP je připraven k pojištění i velmi malých projektů, s dlouhou i krátkou dobou návratnosti možnost bank přiřadit úvěrům pojištěným dle „If“ nulovou rizikovou váhu

16 111 19.9.200616 Vliv vývozu na životní prostředí Hodnocení vlivu vývozu na životní prostředí nové doporučení OECD = aktualizace praktických postupů EGAP

17 111 19.9.200617 Hodnocení vlivu vývozu na životní prostředí Doporučení OECD o společných přístupech k životnímu prostředí a státem podporovaným vývozním úvěrům - nové znění platné od 1. 9. 2007 Všechny vývozní úvěry se splatností delší než 2 roky a pojištění investic (VPP C, Cf, D, I, If) Kategorizace projektů – A, B,C

18 111 19.9.200618 Kategorizace projektů -„A“ kategorie – projekty se značnými negativní vlivy na životní prostředí, dopady přesahující hranice a směřujících do ekologicky citlivých oblastí -„B“ kategorie – projekty s méně výrazným, místně omezeným a odstranitelným vlivem na životní prostředí -„C“ kategorie – projekty s minimálním, nebo žádným vlivem na životní prostředí

19 111 19.9.200619 Hlavní cíle nového Doporučení Posuzování existujících projektů (brownfields) vychází z míry zvýšení jejich výrobní kapacity (nevýznamná = „C“) Mezinárodní standardy pro posuzování projektů zahrnují všech 10 Safeguard Policies Světové banky Zesílení důrazu na včasné zveřejňování projektů zařazených do kategorie „A“ Působení na některé nečlenské země OECD - uplatňování obdobných postupů

20 111 19.9.200620 Nový postup  Předložení dotazníku (nový dotazník k dispozici na www.egap.cz) nově: úvěry a investice > 10 mil. SDR a všechny projekty do citlivých oblastí a odvětví  dotazník k „A“ je předkládán autorizovanému expertovi  Zařazení vývozu do kategorie (A,B,C)  Posudek (kategorie A, B)  Zveřejnění posudku (kategorie A)  Uzavření pojistné smlouvy  Monitoring

21 111 19.9.200621 Časová náročnost Časová náročnost procesu vyhodnocování vlivu vývozu na ŽP  nutnost včasného zahájení řešení aspektů ŽP v procesu přípravy projektu Vyřešení problematiky ŽP = podmínka uzavření pojistné smlouvy Prodleva při zahájení řešení otázky ŽP = zpoždění realizace projektu

22 111 19.9.200622 EGAP, a.s. Děkuji za pozornost Kontakt : JUDr. Miroslav Somol, CSc. člen představenstva vrchní ředitel úseku pojištění se státní podporou Vodičkova 34 tel. 222 842 302 somol@egap.cz www.egap.cz


Stáhnout ppt "19.9.20061 Praktické zkušenosti s pojištěním úvěrů na investice v zahraničí JUDr. Miroslav Somol, CSc. MSV Brno 2.10.2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google