Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Boží plán zapečetění Adama. Chápat co má podíl na výchově … Potřebujeme uvažovat jak o přirozenosti člověka,tak i o úmyslu Božím při jeho stvoření. Je.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Boží plán zapečetění Adama. Chápat co má podíl na výchově … Potřebujeme uvažovat jak o přirozenosti člověka,tak i o úmyslu Božím při jeho stvoření. Je."— Transkript prezentace:

1 Boží plán zapečetění Adama

2 Chápat co má podíl na výchově … Potřebujeme uvažovat jak o přirozenosti člověka,tak i o úmyslu Božím při jeho stvoření. Je nutné také uvažovat o změně ve stavu člověka, když se dostavilo poznání zlého a o Božím plánu, aby se ve výchově lidského rodu nadále splňoval jeho slavný záměr. (Výchova 14)

3 3

4 4 Sedminásobný důsledek pádu lidské přirozenosti

5 Člověk měl být vládcem na zemi. Přesvědčením Ellen Whiteové bylo, že člověk byl „Vrcholným dílem Božího stvoření," a že byl „stvořen k tomu, aby byl vládcem v Edenu. Byla mu dána vláda nade vším, co viděl.” Její představa Božího záměru pro člověka byla tak vysoká, že ho považovala za přímo podřízeného vládě nebe“ Protějšek/doplněk Boha," byl pověřen vládnout na zemi, tak jako Bůh vládne ve vesmíru.

6 Člověk zvířatům představuje Boha Dostal postavení, jako reprezentant Boha, nad nižšími řády bytostí. Oni nemohou porozumět svrchovanosti Boží, ale dostaly schopnost milovat a sloužit člověku. Žalmista říká: Svěřuješ mu vládu nad dílem svých rukou, všechno pod nohy mu kladeš: všechen brav a skot a také polní zvířata a ptactvo nebeské a mořské ryby.. (Ž 8,7-8, PP 45)

7 Výchova dětí ať už doma či ve škole by neměla být jako trénink němých zvířat; jelikož děti mají inteligentní vůli, která by měla být vedena k tomu, aby řídila všechny jejich síly. Němá zvířata musí být trénována, protože nemají rozum ani intelekt. Ale lidská mysl musí být učena sebekontrole. Musí být vzdělávána, aby řídila lidskou bytost, zatímco zvířata musí být vedena svým pánem a jsou trénována, aby se mu podřídila. Páníček je pro zvířátko myslí, úsudkem i vůlí. (3T 132) Tréning versus Výchova Musí začít u svého „já“

8 Člověk měl představovat v charakteru Boha Člověk měl nést obraz Boží, jak svou vnější podobou, tak v charakteru… Jeho přirozenost byla formována v harmonii s Boží vůlí. Jeho mysl byla schopna porozumět Boží věci. Jeho city byly čisté, jeho chutě a vášně byly pod kontrolou rozumu. Byl svatý a šťastný, jak odrážel Boží obraz, v dokonalé poslušnosti Jeho vůle. (PP 45) Abstraktní myšlenky,představy,Bohoslužba

9 Charakter rozvíjen cvičením vlastní volby Bůh je mohl stvořit tak, aby nemohli přestoupit jeho požadavky; v tom případě by totíž nebylo rozvoje charakteru a jejich služba by nebyla dobrovolnou, nýbrž vynucenou. Dal jim tudíž svobodu volby, buďto k podrobení se, nebo k odepření poslušnosti. (Výchova 23)

10 Bůh podřídil člověka zákonu, jako nevyhnutelné podmínce jeho existence. Byl podřízený Boží vládě a žádná vláda nemůže být bez zákona. … Bez svobodné volby by jeho poslušnost nemoha být dobrovolná, ale vynucená. Tak by nemohlo dojít k rozvoji charakteru. (PP 49)

11 - Stále narůstající rozvoj - Poslušnost motivovaná láskou Bůh učinil člověka bezúhonného; dal mu vznešené vlastnosti charakteru, bez sklonů ke zlu. Vybavil ho vysokými intelektuálními schopnostmi a představil před něj ty nejsilnější možné pohnutky k jeho opravdové věrnosti. Podmínkou věčného štěstí byla dokonalá a trvalá poslušnost.Za této podmínky měl mít přístup ke stromu života. (PP 49)

12 Mysl člověka měla řídit jeho tělo. „Vůle je řídící moc v lidské přirozenosti. Přivádí všechny další schopnosti pod svůj vliv. (5T 513) Vůle: Určena k tomu, aby řídila celý organismus – i ve svém zkaženém stavu – skrze moc Božího Ducha.

13 Mysl nad hmotou Jestli je tvá mysl přesvědčena, že ti lázeň uškodí, pak bude předán duševní dojem všem nervům těla. Nervy řídí krevní oběh, proto je krev plná přenašečů z mysli přiváděna do cév a prospěšný efekt lázně je ztracen.To vše jen proto, že mysl a vůle brání krvi ve volném oběhu… Máš dojem, že když se koupeš, nachladíš se. Mozek pošle tento poznatek nervům v těle a cévy poslušné příkazům vůle, nemohou splnit svoji roli a vyvolat po lázni reakci. (3T 69-70)a

14 Jedinečné centrum Mysli “ Tělo má být přivedeno do podřízenosti. Vládnout mají vyšší síly bytosti. Vášně mají být řízeny vůlí, která samotná má být pod nadvládou Boží. Královská moc rozumu … má ovládat naše životy.” (CD 73)

15 Vůle Duch Svatý Nižší, tělesná přiroze- nost

16 Člověk měl komunikovat s Bohem skrze vyšší centrum mysli. Mozkové nervy, které komunikují s celým tělem jsou jediným prostředníkem, skrze něž může Nebe komunikovat s člověkem a ovlivnit jeho nejvnitřnější život. (2T 347)

17 Od věků bylo Božím záměrem, aby každá stvořená bytost, od zářivých, svatých andělů až po člověka byla chrámem pro přebývajícího Stvořitele. (DA 161) Láska, kterou Kristus šíří skrze celou bytost je oživující silou. Každého životně důležitého orgánu - mozku, srdce, nervů se dotýká svým uzdravením. (MH 115)

18 Svobodní ale závislý Člověk byl stvořen se závislou přirozeností. Stálá komunikace s Bohem je nezbytná pro celistvou funkci jeho bytosti.I když měl člověk kompletně svobodnou volbu jestli bude nebo nebude chrámem skrze, který se může Bůh zjevit, když si zvolil oddělit se od Boha, ztratil sebeovládání. Svobodný a závislý Nezávislost = otroctví DS + Vůle = Svoboda

19 Kata Sarka Kata Pneuma Tělesná mysl Duchovní mysl

20 Vůle Duch Svatý Nižší, tělesná přiro- zenost

21 END


Stáhnout ppt "Boží plán zapečetění Adama. Chápat co má podíl na výchově … Potřebujeme uvažovat jak o přirozenosti člověka,tak i o úmyslu Božím při jeho stvoření. Je."

Podobné prezentace


Reklamy Google