Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘEMYSLOVCI www.zlinskedumy.cz Název školyGymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektuRozvoj žákovských kompetencí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘEMYSLOVCI www.zlinskedumy.cz Název školyGymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektuRozvoj žákovských kompetencí."— Transkript prezentace:

1 PŘEMYSLOVCI www.zlinskedumy.cz Název školyGymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektuRozvoj žákovských kompetencí pro 21. století Název šablonyIII/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMPřemyslovci Označení DUMVY_32_INOVACE_10_3_07 AutorMgr. Radek Šipula Datum14. 07. 2013 Vzdělávací oblastČlověk a společnost Vzdělávací oborDějepis Tematický okruhStředověk Ročník2. ročník, kvinta - sexta

2 PRVNÍ DOLOŽENÍ PŘEMYSLOVCI:  historikům se dosud nepodařilo dokázat, zda v ČECHÁCH během 9. století žil jediný slovanský kmen, nebo jich tu bylo několik  víme ale, že se ve 2. polovině 9. století mezi ostatními náčelníky začal prosazovat středočeský kníže BOŘIVOJ z rodu PŘEMYSLOVCŮ (svůj původ odvozovali od bájného oráče PŘEMYSLA, který se oženil s kněžnou LIBUŠÍ a stal se prvním českým vládcem)  po přijetí křtu na VELKÉ MORAVĚ dal BOŘIVOJ vybudovat na hradišti LEVÝ HRADEC nejstarší doložený kostel na území ČECHLEVÝ HRADEC 1] 2]

3 PRAHA:  druhý kostel pak nechal postavit na hradišti PRAHA, které zabezpečovalo důležitý vltavský brod, přes který vedla významná obchodní cesta  PŘEMYSLOVCI postupně ovládli většinu českého území  od konce 9. století se PRAHA stala díky své důležitosti nejen panovnickým sídlem, ale i nejdůležitějším politickým a kulturním střediskem českého státu  měřit se s ní mohla v tomto ohledu v EVROPĚ jen PAŘÍŽ  video: BÁJE (2:58)BÁJE  video: BOŘIVOJ A LUDMILA (2:58)BOŘIVOJ A LUDMILA

4 NEJSTARŠÍ PŘEMYSLOVCI:  po rozpadu VM uznal BOŘIVOJŮV syn SPYTIHNĚV l. v bavorském ŘEZNĚ podřízenost přemyslovských knížat východofrancké říši (definitivně tak rozhodl o začlenění rodícího se českého státu do kulturní oblasti latinského ZÁPADU)  někteří kněží sice i nadále sloužili bohoslužbu staroslověnsky, jejich postavení však rychle sláblo  SPYTIHNĚVŮV bratr a nástupce VRATISLAV l. měl s manželkou DRAHOMÍROU syny VÁCLAVA a BOLESLAVAVÁCLAVABOLESLAVA  oba chlapci vyrůstali pod vlivem babičky LUDMILYLUDMILY  DRAHOMÍRA ji proto nechala na TETÍNĚ v září 921 zavraždit

5 VÁCLAV A BOLESLAV:  VÁCLAV se po nástupu na knížecí stolec snažil posílit vliv KŘESŤANSTVÍ  video: DĚJINY UDATNÉHO ČESKÉHO NÁRODA (2:56)DĚJINY UDATNÉHO ČESKÉHO NÁRODA  28. září 935 však byl ubit družiníky svého bratra ve STARÉ BOLESLAVISTARÉ BOLESLAVI  důvodem k atentátu mohla být BOLESLAVOVA snaha zmocnit se vlády, ale i jeho nesouhlas s politikou svého bratra vůči SASKU  také BOLESLAV se SASY po nástupu na stolec dlouho válčil, nakonec však uznal převahu krále a pozdějšího císaře OTY l.  za vlády BOLESLAVA l. vznikl VYŠEHRAD 3a] 3b]

6 NEJSTARŠÍ ČESKÁ MINCE:  BOLESLAV l. také nechal razit nejstarší české mince - DENÁRYDENÁRY 4]

7 KŘESŤANSTVÍ V PŘEMYSLOVSKÝCH ČECHÁCH:  BOLESLAV ll. rozšířil přemyslovskou vládu na další území (například MORAVA, SLEZSKO, SLOVENSKO)  zasloužil se také o založení pražského BISKUPSTVÍ (k jeho zřízení dali souhlas papež i císař roku 973)  patronem biskupství se stal zavražděný kníže VÁCLAV, prohlášený při této příležitosti za svatého  o něco později byla svatořečena i jeho babička LUDMILA  na druhé straně se BOLESLAV ll. ocitl v ostrém sporu s pražským biskupem VOJTĚCHEM z rodu SLAVNÍKOVCŮ  ten raději odešel ze země (později zemřel mučednickou smrtí, i on byl svatořečen)  video: BOLESLAV ll. POBOŽNÝ (2:57)BOLESLAV ll. POBOŽNÝ

8 VYVRAŽDĚNÍ SLAVNÍKOVCŮ:  v září 995 dobyla družina BOLESLAVA ll. hradiště LIBICI patřící rodu SLAVNÍKOVCŮ a pobila všechny přítomné členy roduLIBICI  PŘEMYSLOVCI tímto drsným způsobem zlikvidovali své rivaly a definitivně si zajistili převahu na českém území  někteří historici považují tuto událost za skutečný počátek ČESKÉHO STÁTU 5a] 5b]

9 ČESKÝ STÁT V 11. STOLETÍ:  kolem roku 1000 měl český stát potíže, které přímo ohrožovaly jeho existenci  částečně za ně mohly rozpory uvnitř vládnoucího rodu, více však vznik nových států v našem sousedství (POLSKO a UHRY)  sporů o vládu mezi bratry BOLESLAVEM lll., JAROMÍREM a OLDŘICHEM využil jejich bratranec, polský panovník BOLESLAV CHRABRÝ  z krvavých bojů mezi PŘEMYSLOVCI nakonec vyšel vítězně BŘETISLAV l.  video: DĚJINY UDATNÉHO ČESKÉHO NÁRODA (2:57)DĚJINY UDATNÉHO ČESKÉHO NÁRODA

10 PRVNÍ ČESKÝ KRÁL:  z BŘETISLAVOVÝCH synů byl nejúspěšnější VRATISLAV ll., který v roce 1063 prosadil zřízení biskupství v OLOMOUCI  roku 1085 jej dokonce císař JINDŘICH lV. povýšil na KRÁLE (titul však nebyl dědičný)  tím se český vládce stal druhým nejvýznamnějším feudálem SVATÉ ŘÍŠE ŘÍMSKÉ  až do počátku 13. století platil při nástupu na knížecí stolec tzv. STAŘEŠINSKÝ ŘÁD (vládl nikoli prvorozený knížecí syn, ale nejstarší mužský člen přemyslovského rodu)  video: VRATISLAV ll. (2:58)VRATISLAV ll  video: OLDŘICH A BOŽENA (3:26)OLDŘICH A BOŽENA

11 DRUHÝ ČESKÝ KRÁL:  na konci 12. a počátku 13. století nebylo postavení českého státu takové, aby hrál ve střední EVROPĚ větší význam  český kníže VLADISLAV ll. proto vsadil na úzkou spolupráci s římským císařem FRIDRICHEM l. BARBAROSSOU, jemuž vojensky pomohl při dobývání MILÁNAFRIDRICHEM l. BARBAROSSOU  za to obdržel roku 1158 KRÁLOVSKÝ TITUL (opět jen pro svou osobu)  po VLADISLAVOVĚ smrti upadli čeští panovníci do závislosti na císaři

12 ZLATÁ BULA SICILSKÁ:  vzestup českého státu zahájil PŘEMYSL OTAKAR l. (video: DĚJINY UČN)DĚJINY  v roce 1212 vydal císař FRIDRICH ll. listinu nazvanou podle pečeti ZLATÁ BULA SICILSKÁ  v ní potvrdil českým vládcům DĚDIČNÝ KRÁLOVSKÝ TITUL  uznal tak mimořádné postavení českých vládců v rámci SVATÉ ŘÍŠE ŘÍMSKÉ a přesně stanovil povinnosti českého krále vůči římským panovníkům  symbolem moci a úspěchu se stal STŘÍBRNÝ LEV v červeném poli, který nahradil SVATOVÁCLAVSKOU ORLICISTŘÍBRNÝ LEVSVATOVÁCLAVSKOU ORLICI 7]

13 POSLEDNÍ PŘEMYSLOVCI:  mocenský vzestup posledních PŘEMYSLOVCŮ umožnily hospodářské výsledky, zvláště pak bohatá naleziště stříbra v okolí JIHLAVY a KUTNÉ HORY  poslední PŘEMYSLOVCI upřeli svůj zájem na jih  tuto politiku zahájil VÁCLAV l.  pokračoval v ní jeho syn PŘEMYSL OTAKAR ll., který získal sňatkem rakouské zeměPŘEMYSL OTAKAR ll  tento čin vyvolal odpor uherského krále BÉLY lV., který si na tato území také činil nárok  spor rozhodla bitva u KRESSENBRUNNU (1260)  PŘEMYSL zvítězil a připojil i další území

14 KRÁL ŽELEZNÝ A ZLATÝ:  PŘEMYSLA OTAKARA ll. jeho současníci s obdivem nazývali králem ŽELEZNÝM a ZLATÝM  český panovník si počínal jako skutečný rytíř, vydal se i na křížové tažení do POBALTÍ  sílící PŘEMYSLOVA moc vyvolala obavy nejen v českých zemích, ale i v zahraničí  vyšší česká šlechta jen s nelibostí sledovala, jak panovník podporuje zakládání královských měst a nových klášterů  dotčení byli především jihočeští VÍTKOVCI  německá knížata zabránila jeho zvolení římsko - německým králem a svěřila tento titul raději RUDOLFOVI HABSBURSKÉMU (PŘEMYSL nezískal ani jeden hlas)  český král se musel následně vzdát alpských zemí  k rozhodující bitvě došlo roku 1278 na MORAVSKÉM POLI, kde však byl PŘEMYSL poražen a zabitMORAVSKÉM POLI  HABSBURKOVÉ tak s konečnou platností získali rakouské a alpské země, které si podrželi až do roku 1918  video: PŘEMYSL OTAKAR ll.PŘEMYSL OTAKAR ll.

15 BITVA NA MORAVSKÉM POLI:  při slavnostní volbě nového římského krále ve FRANKFURTU nad MOHANEM (1273) dala říšská knížata přednost před mocným PŘEMYSLEM zcela bezvýznamnému a chudému RUDOLFU HABSBURSKÉMU  feudálové i papež chtěli mít na trůnu lehce manipulovatelnou figurku  RUDOLF však brzy ukázal, že není ani hloupý, ani slabý  PŘEMYSL brzy poznal, že konflikt mezi nimi je nevyhnutelný  spor vyvrcholil v srpnové bitvě na MORAVSKÉM POLI (1278)MORAVSKÉM POLI  místo bitvy se nachází na rakouské straně hranic asi 30 kilometrů od BŘECLAVI  v kruté bitvě PŘEMYSL padl a jeho vojska se dalo na útěk  nepřítel je zahnal do rozbahněných vod MORAVY a nešetřil nikoho  v ČECHÁCH se usadili BRANIBOŘI (video: BRANIBOŘI V ČECHÁCH)BRANIBOŘI V ČECHÁCH  v souvislosti s bitvou se mluvilo o tom, že PŘEMYSLA zradili čeští páni (ZÁVIŠ z FALKENŠTEJNA, naši obrozenci například ukázali v 19. století také na MILOTU z DĚDIC)

16 VÁCLAV ll. A PRAŽSKÝ GROŠ:  postavení českého státu bylo po porážce v bitvě na MORAVSKÉM POLI otřeseno jen dočasně  PŘEMYSLŮV syn VÁCLAV ll. využil rozbrojů mezi polskými PIASTOVCI a v roce 1300 byl korunován POLSKÝM králem (video: DĚJINY UDATNÉHO)DĚJINY UDATNÉHO  pro svého syna získal po vymření maďarských ARPÁDOVCŮ i UHERSKOU korunu  PŘEMYSLOVSKÁ moc se ocitla na vrcholu  opírala se při tom o hodnotné stříbrné platidlo (PRAŽSKÝ GROŠ), s jehož ražbou se začalo roku 1300 v KUTNÉ HOŘE, která se stala největším evropským nalezištěm stříbra 7a] 7b]

17 ČESKÉ ZEMĚ NA POČÁTKU 14. STOLETÍ: 7c]

18 POSLEDNÍ PŘEMYSLOVEC:  vláda VÁCLAVA lll. trvala jen krátce (video: VÁCLAV lll.)VÁCLAV lll.  poté, co ztratil uherskou korunu, hrozila mu ztráta i té polské  když se pokusil problémy řešit, byl na tažení do POLSKA při zastávce v OLOMOUCI za záhadných okolností zavražděn  PŘEMYSLOVSKÉ náměstí v OLOMOUCI: PŘEMYSLOVSKÉ 8]

19 PAMĚTNÍ DESKA V OLOMOUCI:  PAMĚTNÍ DESKA na PŘEMYSLOVSKÉM náměstí v OLOMOUCI PAMĚTNÍ DESKAPŘEMYSLOVSKÉM

20 VYSVĚTLENÍ POJMU:  MORAVSKÉ MARKRABSTVÍ:  po roce 1182 zůstal tento název úředním označením MORAVY jako správně-politického celku (kromě OPAVSKA a OLOMOUCKÉHO BISKUPSTVÍ)  název se užíval až do roku 1918  moravským markrabětem byl buď český král, nebo (zejména ve 14. a na počátku 15. století) jiný člen vládnoucího rodu

21 VÝZNAMNÉ ŽENY Z RODU PŘEMYSLOVCŮ:  v této době byla založena řada kostelů a klášterních budov  díky křesťanské zbožnosti vznikaly i nové ŘEHOLNÍ ŘÁDY  o založení jednoho z pražských klášterů se postarala ANEŽKA PŘEMYSLOVNA, dcera PŘEMYSLA OTAKARA l. (svatořečená roku 1989) video: ANEŽKAANEŽKA  další dcera PŘEMYSLA OTAKARA l., MARKÉTA, se stala dánskou královnou DAGMAR  v severních ČECHÁCH působila zbožná ZDISLAVA z LEMBERKA, která se starala o nemocné a trpící (svatořečená 1995)

22 PÍSEMNICTVÍ V DOBĚ PŘEMYSLOVCŮ:  na přelomu 13. a 14. století začaly pronikat do písemnictví NÁRODNÍ JAZYKY  do češtiny byly například převedeny příběhy ALEXANDRA MAKEDONSKÉHO, tzv. ALEXANDREIS  a na počátku 14. století vznikla nejstarší česky psaná kronika takzvaného DALIMILA, která vyjadřovala nesouhlas s příchodem cizinců do ČECH (nástup LUCEMBURKŮ na český trůn)

23 ZAJÍMAVOST - ZÁVIŠ Z FALKENŠTEJNA:  český šlechtický rod pánů z KRUMLOVA vznikl jako jedna z větví rodu VÍTKOVCŮ  sídelním místem pánů z KRUMLOVA byl krumlovský hrad  nejvýznamnějším představitelem rodu byl ZÁVIŠ z FALKENŠTEJNA, který se postavil do čela šlechtické opozice proti českému králi PŘEMYSLU OTAKAROVI II.  posledním pánem z KRUMLOVA byl Petr VOK, který zemřel bezdětný roku 1302 a krumlovský hrad s přilehlým okolím připadl rožmberské větvi rodu VÍTKOVCŮ - pánům z ROŽMBERKA  znak pánů z KRUMLOVA byl tvořen zelenou pětilistou růží na stříbrném poli

24 NĚCO K ZAMYŠLENÍ:  Kde se nacházelo první sídlo PŘEMYSLOVCŮ?  Uveďte jména dvou prvních doložených PŘEMYSLOVCŮ.  Jak se jmenovali dva první svatí z rodu PŘEMYSLOVCŮ?  Řekněte, které mince se razily na našem území za vlády PŘEMYSLOVCŮ.  Jak se jmenoval konkurenční rod PŘEMYSLOVCŮ. Přidejte i vysvětlení, co se mezi oběma rody odehrálo.  Jméno prvního krále z rodu PŘEMYSLOVCŮ.  Který PŘEMYSLOVEC získal označení král železný a zlatý? Uveďte, jak dopadl a proč.  Jak (kdy a kým) vymřel rod PŘEMYSLOVCŮ?

25 ODPOVĚDI NA OTÁZKY:  LEVÝ HRADEC  BOŘIVOJ a LUDMILA  sv. LUDMILA a sv. VÁCLAV  DENÁRY, PRAŽSKÉ GROŠE  SLAVNÍKOVCI, BOJ O MOC, 995 vyvražděni na hradě LIBICI  VRATISLAV ll  PŘEMYSL OTAKAR ll., mocný a bohatý král se silným vojskem, zemřel v bitvě na MORAVSKÉM POLI (1278)  VÁCLAV lll. byl zavražděn roku 1306 v OLOMOUCI

26 ZDROJE A POUŽITÁ LITERATURA:  1] STROG. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kostel_Levý_Hradec_(01).jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kostel_Levý_Hradec_(01).jpg  2] Miaow Miaow. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Levy_Hradec_CZ_St_Clement_church _SE_side.JPG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Levy_Hradec_CZ_St_Clement_church _SE_side.JPG  3a] Miaow Miaow. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vysehrad_as_seen_over_the_Vltava_f rom_Cisarska_louka_732.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vysehrad_as_seen_over_the_Vltava_f rom_Cisarska_louka_732.jpg  3b] JELEN, Stanislav. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný pod licencí GNU na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Parník_Vyšehrad_pod_Vyšehradem.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Parník_Vyšehrad_pod_Vyšehradem.jpg

27 ZDROJE A POUŽITÁ LITERATURA:  4] ACOMA. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný pod licencí GNU na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Denary.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Denary.jpg  5a] Zp. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Základy_Slavníkovského_kostela_v_Libici. jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Základy_Slavníkovského_kostela_v_Libici. jpg  5b] Zp. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Libické_hradiště_-_příkop.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Libické_hradiště_-_příkop.jpg  6] NEUVEDEN. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Golden_Bull_of_Sicily.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Golden_Bull_of_Sicily.jpg  7a] NEUVEDEN. upload.wikimedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/Grossi_pragenses_aver s.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/Grossi_pragenses_aver s.jpg

28 ZDROJE A POUŽITÁ LITERATURA:  7b] MZOPW. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný pod licencí GNU na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Grossi_pragenses_revers.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Grossi_pragenses_revers.jpg  7c] Mozzan. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný pod licencí GNU na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:WenceslausIImap- cs.pnghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:WenceslausIImap- cs.png  8] MAŇAS, Michael. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dom_svateho_Vaclava.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dom_svateho_Vaclava.jpg  TEICHOVÁ, Alena a kolektiv: Dějiny středověku. 1. vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1968. 260 s. ISBN 16-906-68  TEICHOVÁ, Alena a kolektiv: Dějiny středověku 2. 1. vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1968. 440 s. ISBN 16-913-68

29 ZDROJE A POUŽITÁ LITERATURA:  MOUČKOVÁ, Miroslava: Za časů přemyslovských králů. Daryl, 2011. 335 s. ISBN 9788090430426  LUTOVSKÝ, Michal a PETRÁŇ Zdeněk: Slavníkovci. 1. vydání. Praha: Libri, 2004. 143 s. ISBN 80-7277-170-1  ŽEMLIČKA, Josef: Přemysl Otakar l. 1. vydání. Praha: Svoboda, 1990. 326 s.  ŽEMLIČKA, Josef: Přemysl Otakar ll. 1. vydání. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011. 721 s. ISBN 978-80-7422-118-7  ŽEMLIČKA, Josef: Století posledních Přemyslovců. 1. vydání. Praha: Panorama, 1986. 324 s.


Stáhnout ppt "PŘEMYSLOVCI www.zlinskedumy.cz Název školyGymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektuRozvoj žákovských kompetencí."

Podobné prezentace


Reklamy Google