Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly."— Transkript prezentace:

1 DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly MASARYKOVA OBCHODN Í AKADEMIE, 17. listopadu 220, Jič í n Předmět Český jazyk, Jazykově-literární seminář Tematický okruh Práce s neuměleckým textem a efektivní komunikace T é ma Interpersonální komunikace Označen í DUMU VY_12_INOVACE_131 Jm é no autora Petr Brož Datum vytvořen í 1. června 2014 Anotace Materiál podává studentům poučení z psychologie mezilidské komunikace. V první části materiálu si studenti zkusí test na obavy z rozhovoru. Poté následuje teoretické poučení o částech konverzace. Ve druhé části materiálu se studenti seznámí s se způsoby zvládnutí konfliktu. V závěru mají opět možnost vyzkoušet si test na schopnost věcně polemizovat.

2 Interpersonální komunikace Komunikace mezi dvěma osobami, které mezi sebou mají nějaký vztah Komunikace mezi dvěma osobami, které mezi sebou mají nějaký vztah Mezi osobami probíhá: Mezi osobami probíhá: - konverzace - konflikt

3 Test Máte obavy z konverzace s druhým člověkem? Máte obavy z konverzace s druhým člověkem? Dotazník obsahuje šest tvrzení týkajících se vašich pocitů při konverzaci. U každého z nich označte stupeň, který nejlépe vystihuje váš pocit: 1. zcela souhlasí, 2. částečně souhlasí, 3. nevím, 4. částečně nesouhlasí, 5. zcela nesouhlasí.Dotazník obsahuje šest tvrzení týkajících se vašich pocitů při konverzaci. U každého z nich označte stupeň, který nejlépe vystihuje váš pocit: 1. zcela souhlasí, 2. částečně souhlasí, 3. nevím, 4. částečně nesouhlasí, 5. zcela nesouhlasí. Neexistují zde žádné správné ani špatné odpovědi. Nedělejte si starosti s tím, že některá tvrzení jsou si podobná. test vyplňte co nejrychleji, zaznamenávejte svůj první dojem.Neexistují zde žádné správné ani špatné odpovědi. Nedělejte si starosti s tím, že některá tvrzení jsou si podobná. test vyplňte co nejrychleji, zaznamenávejte svůj první dojem.

4 Testové otázky ______1. Když se účastním konverzace s někým,koho jsem dosud neznal/a/, jsem velmi nervózní. ______1. Když se účastním konverzace s někým,koho jsem dosud neznal/a/, jsem velmi nervózní. ______2. Nemám strach z hlasité konverzace. ______3. Při konverzaci jsem obyčejně velmi napjatý/á/ a nervózní. ______4. Při konverzaci jsem obvykle velmi klidný/á/ a uvolněný/á/. ______5. Při rozhovoru s někým, koho jsem dosud neznal/a/ se cítím velmi uvolněně. ______6. Bojím se hlasité konverzace.

5 Vyhodnocení testu Jako základ číslo 18 / proto aby všechny dosažené výsledky bylo možné vyjádřit kladnými čísly / K němu přičtěte své výsledky z bodů 2,4,5. Od součtu odečtěte hodnoty bodů 1,3,6. Celkové skóre vyšší než 18 ukazuje na pocit určitého stupně strachu. Jako základ číslo 18 / proto aby všechny dosažené výsledky bylo možné vyjádřit kladnými čísly / K němu přičtěte své výsledky z bodů 2,4,5. Od součtu odečtěte hodnoty bodů 1,3,6. Celkové skóre vyšší než 18 ukazuje na pocit určitého stupně strachu.

6 Konverzace 5 fází konverzace: - úvod - předběžná informace - vlastní záležitost - zpětná vazba - závěr

7 Úvod  Zahájení konverzace pozdravem (verbálním i neverbálním)  Pozdrav plní tři funkce: - signalizuje přístupnost - podává významnou informaci o vztahu mezi vámi a druhým (upřímný úsměv, pevný stisk ruky....signalizují přátelský vztah) - pomáhá udržovat vztah – kolegové na pracovišti se potkávají, pozdravy se navzájem ujišťují, že mají k sobě dobrý přístup.

8 Předběžná informace Může plnit řadu funkcí: Může plnit řadu funkcí: - otevírání komunikace – děje se tak nějakým nevýznamným faktickým sdělením – „Dnes máme hezky, viďte ?“.... - stručný popis sdělení, které bude následovat –„Obávám se, že mám pro vás špatnou zprávu“ - přidělení role adresátovi – „Ale ty jsi můj nejlepší přítel, ty mi musíš pomoci.“ nebo „Co si jako vedoucí pracovník v reklamě myslíte o reklamě zaměřené na děti?“ - popírání – přesvědčuje příjemce, aby chápal vaše sdělení tak, jak si přejete – „Nečetl jsem celou zprávu, ale....“ „Neříkejte nic, dokud neuslyšíte můj názor.“

9 Zpětná vazba Např. „Nebyla to ta nejnudnější schůzka, na které jsi byl?“

10 Chyby v konverzaci Necitlivý úvod – např. „Páni, ty jsi zase přibrala pár kilo.“ Necitlivý úvod – např. „Páni, ty jsi zase přibrala pár kilo.“ Příliš dlouhá předběžná informace – pochyby, zda se vůbec dostaneme k záležitosti, nejistota Příliš dlouhá předběžná informace – pochyby, zda se vůbec dostaneme k záležitosti, nejistota Vynechání předběžné informace před opravdu šokujícím sdělení – např. o smrti nebo nemoci přítele nebo příbuzného Vynechání předběžné informace před opravdu šokujícím sdělení – např. o smrti nebo nemoci přítele nebo příbuzného Přímý vstup do fáze vlastní záležitosti bez normálně očekávaného pozdravu – např. lékař začne konverzaci s pacientem slovy: „Tak co vám schází.“ Přímý vstup do fáze vlastní záležitosti bez normálně očekávaného pozdravu – např. lékař začne konverzaci s pacientem slovy: „Tak co vám schází.“

11 Zamyšlení Různé konverzace se ovšem velmi liší co do stupně obav, které mohou vyvolat. Které typy ve vás vyvolávají největší úzkost?

12 Konflikty Obsahové = se soustřeďují na předměty, události, osoby (přeme se, za co utratit úspory, na co se budeme dívat v televizi...) Obsahové = se soustřeďují na předměty, události, osoby (přeme se, za co utratit úspory, na co se budeme dívat v televizi...) Vztahové = vznikají ze vztahů mezi jednotlivci nebo i skupinami / přeme se o rovnost, o to, kdo bude vedoucí osobou.... Vztahové = vznikají ze vztahů mezi jednotlivci nebo i skupinami / přeme se o rovnost, o to, kdo bude vedoucí osobou....

13 Negativa a pozitiva konfliktu  Negativní: narůstání antipatií u vašeho oponenta, až k nenávisti a agresivitě  Pozitivní: konflikt vás nutí začít přemýšlet o problému, jehož řešení jste se vyhýbali  Díky konfliktu lépe můžete poznat i druhého člověka.

14 Slovní agresivita a polemičnost  Slovní agresivita je metoda řešení sporu vyvoláním psychického stresu  Má za cíl poškodit pohled druhé osoby na sebe sama  Polemičnost naproti tomu znamená dobrou vlastnost  Jde o vaši ochotu argumentovat, snahu říkat, co si myslíte o důležitých otázkách  Neurážíte. Argumentujete.

15 Zlozvyk při konfliktu Tzv. „pytlování“a soustředění se na přítomnost = zvyk skladovat stížnosti /jako při plnění velkého pytle /, takže se dají vytáhnout, kdy je třeba. Příklad: Bezprostředním důvodem ke konfliktu může být prostě pozdní návrat ze zaměstnání. Místo výměny názorů na pozdní příchod „pytlovač“ vytáhne všechny minulé důvody ke stížnostem. Narozeniny, na které jste zapomněli před dvěma roky, oběd, ke kterému jste přišli pozdě před měsícem, hotel, který jste zapomněli rezervovat.....Když jeden „pytluje“, druhý zpravidla nezůstává pozadu, stupňuje se vztek a nevraživost. Příklad: Bezprostředním důvodem ke konfliktu může být prostě pozdní návrat ze zaměstnání. Místo výměny názorů na pozdní příchod „pytlovač“ vytáhne všechny minulé důvody ke stížnostem. Narozeniny, na které jste zapomněli před dvěma roky, oběd, ke kterému jste přišli pozdě před měsícem, hotel, který jste zapomněli rezervovat.....Když jeden „pytluje“, druhý zpravidla nezůstává pozadu, stupňuje se vztek a nevraživost.

16 Jak umíte být polemičtí - test V následujícím testu můžete o sobě zjistit, zda jste schopni být polemičtí, nebo zda máte sklony k agresivnímu jednání. V následujícím testu můžete o sobě zjistit, zda jste schopni být polemičtí, nebo zda máte sklony k agresivnímu jednání.

17 Pokyny k testu Test obsahuje tvrzení týkající se sporných otázek. Označte, do jaké míry každé tvrzení platí o vás. Použijte následující stupnici: 1 = téměř nikdy, 2 = zřídka, 3 = občas, 4 = často, 5 = téměř vždy. Test obsahuje tvrzení týkající se sporných otázek. Označte, do jaké míry každé tvrzení platí o vás. Použijte následující stupnici: 1 = téměř nikdy, 2 = zřídka, 3 = občas, 4 = často, 5 = téměř vždy.

18 Testové otázky - 1. část......1. Když se s někým hádám, mám strach, že si o mně udělá špatný dojem......2. Diskuse o sporných otázkách mně intelektuálně obohacuje......3. Baví mně vyhýbat se sporům......4. Při sporech jsem energický, emotivní......5. Po skončení hádky si slibuji, že se už do jiné nezapletu......6. Hádka mi přináší více problémů, než vyřeší......7. Mám příjemný pocit, když „získám bod“ při debatě

19 Testové otázky – 2. část......8. Po skončení hádky se cítím nervózní a rozrušený......8. Po skončení hádky se cítím nervózní a rozrušený......9. Z dobré diskuze o nějaké sporné otázce mám požitek......9. Z dobré diskuze o nějaké sporné otázce mám požitek.....10. Když si uvědomím, že co nevidět se dostanu do hádky, mám nepříjemný pocit.....10. Když si uvědomím, že co nevidět se dostanu do hádky, mám nepříjemný pocit.....11. Baví mě obhajovat své názory na nějaký problém.....11. Baví mě obhajovat své názory na nějaký problém.....12. Jsem rád, když se mi podaří odvrátit hádku.....12. Jsem rád, když se mi podaří odvrátit hádku …..13. Nerad si nechám ujít příležitost k debatě o sporném problému …..13. Nerad si nechám ujít příležitost k debatě o sporném problému.....14. Preferuji styk s lidmi, kteří semnou nesouhlasí jen málokdy.....14. Preferuji styk s lidmi, kteří semnou nesouhlasí jen málokdy

20 Testové otázky – 3. část.....15. Spor považuji za vzrušující intelektuální výzvu.....16. Zjišťuji, že při sporu nedokáži přijít na efektivní podněty.....17. Po debatě o sporných otázkách se cítím svěží a spokojený.....18. Mám schopnost vést si dobře ve sporu.....19. Zkouším se vyhýbat sporům.....20.Vzrušuje mě očekávání, že konverzace, které se účastním, povede ke sporu

21 Vyhodnocení testu 1. Sečtěte body za věty 2,4,7,9,11,13,15,17,18,201. Sečtěte body za věty 2,4,7,9,11,13,15,17,18,20 2.K součtu přičtěte 602.K součtu přičtěte 60 Sečtěte body za věty 1,3,5,6,8,10,12,14,16,19 Sečtěte body za věty 1,3,5,6,8,10,12,14,16,19 Od součtu z bodu 2 odečtěte součet z bodu 3.Od součtu z bodu 2 odečtěte součet z bodu 3.

22 Výsledky testu 73 – 100 vysoký stupeň polemičnosti73 – 100 vysoký stupeň polemičnosti 56 – 72 střední stupeň polemičnosti56 – 72 střední stupeň polemičnosti 20 – 55 nízký stupeň polemičnosti.20 – 55 nízký stupeň polemičnosti.

23 Doporučené použité studijní materiály De Vito, Joseph A. Základy mezilidské komunikace, Praha: Grada Publishing, s.r.o., 2001. ISBN 80-7169-988-8. De Vito, Joseph A. Základy mezilidské komunikace, Praha: Grada Publishing, s.r.o., 2001. ISBN 80-7169-988-8.


Stáhnout ppt "DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly."

Podobné prezentace


Reklamy Google