Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Transfusion-related Acute Lung Injury (TRALI) IVAN HEROLD ARO, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Transfusion-related Acute Lung Injury (TRALI) IVAN HEROLD ARO, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav."— Transkript prezentace:

1 Transfusion-related Acute Lung Injury (TRALI) IVAN HEROLD ivan.herold@onmb.cz ARO, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav

2 ih BBr 20082 Brittingham TE: Immunologic studies on leukocytes Vox Sang 1957; 2:242–248 50 ml plazmy imunizovaného pacienta s aplastickou anemií vyvolala u příjemce do 45´ celkovou potransfuzní reakci –třesavka –horečka –průjem –kolaps –48 hod trvající dušnost a tachypnoe Plicní hypersensitivní reakce Alergický plicní edém Nekardiogenní plicní edém Plicní leukoaglutinační reakce

3 ih BBr 20083 Popovsky M, Moore S: Diagnostic and pathogenetic considerations in transfusion-related acute lung injury. Transfusion 1985, 25, 573-577 Prospektivní výskyt ALI u transfundovaných pacientů 1: 5000 31/37 pacientů obdrželo krevní derivát během operace (EM nebo FFP) 89% krevních přípravků mělo antileukocytární protilát 72% antilymfocytární protilátky 72 % na umělé plicní ventilaci –klinicky málo výrazné formy –komplikace základního onemocnění –záměna s hemolytickou reakcí oběhovým přetížením „under-reporting“ !!

4 ih BBr 20084 Chybějící konsensus na definici TRALI do roku 2004 − výskyt je častější než odpovídá počtu hlášení − je známější mezi transfundology než mezi intenzivisty − na možnost TRALI se nemyslí − klinicky různě stupně závažnosti − maskování průběhu základním onemocněním

5 ih BBr 20085 (National Heart, Blood and Lung Institute 2005) TRALI 1) nově vzniklý ALI (kriteria AECC) akutní začátek, P/F < 300 mmHg nebo SpO2 <90% na FiO2 0,21 bilaterální infiltráty na předozadním snímku plic při vyloučení oběhového přetížení - absence známek hypertense v levé síni, PCWP  18mm Hg) 2) vznik během 6 hodin po poslední transfuzi krve nebo krevních derivátů (zpravidla již během prvních dvou hodin) 3) pacient do té doby neměl projevy ALI 4) není časová koincidence s jinými etiologickými faktory ALI –Existuje-li ještě jiný spolupodílející se faktor, používá se označení „možné“ TRALI („possible“ TRALI) Kleinman S et al: Toward an understanding of transfusion-related acute lung injury: statement of a consensus panel. Transfusion 2004, 44, 1774-1789

6 ih BBr 20086 „možné“ TRALI Absence ALI před transfuzí Nástup do 6 hodin po transfuzi Současně přítomné jiné vyvolávající faktory ALI (National Heart, Blood and Lung Institute 2005)

7 ih BBr 20087 Looney, M. R. et al. Chest 2004;126:249-258 Histologie plicní tkáně pacienta zemřelého na TRALI v alveolech proteinové hmoty, erytrocyty a granulocyty

8 ih BBr 20088 Shander A, Popovsky M: Chest 2005, 128, 598S-604S 0,02-0,05% podaných transfuzních přípravků 0,08-0,16% transfundovaných pacientů

9 ih BBr 20089 Hebert PC, Wells G, Blajchman MA, Marshall J, Martin C, Pagliarello G, et al: A multicenter, randomized, controlled clinical trial of transfusion requirements in critical care. N Engl J Med 1999, 340, 409-417 0.136.99.8 Septic shock (%) 0.0611.47.7 ARDS (%) <0.0110.75.3 Pulm edema (%) 0.022.90.7 MI (%) <0.0121.013.2 Cardiac (%) P valueLiberalRestrictive Transfusion Requirements in Critical Care TRICC LIBERAL (10-12) vs RESTRICTIVE ( 7-9) TRANSFUSION TRESHOLD

10 ih BBr 200810 Gajic O, Dara S, Mendez J, et al: Ventilator-associated lung injury in patients without acute lung injury at the onset of mechanical ventilation. Crit Care Med 2004; 32: 1817–1824

11 ih BBr 200811 Rizikové faktory vzniku VALI OR p Vysoký VT > 6 mL/kg PBW <.001 Acidosa pH < 7.35 2.0.032 Restriktivní plicní on. 3.6.044 Transfuse Gajic O., Crit Care Med 2004 3.11 (1.73–5.86) p <.001 Gajic O, Dara S, Mendez J, et al: Ventilator-associated lung injury in patients without acute lung injury at the onset of mechanical ventilation. Crit Care Med 2004; 32: 1817–1824

12 ih BBr 200812 Transfusion-related ALI in the Critically Ill Prospective Nested Case-Control Study Gajic O, et al: AJRCCM 176, 2007, 886-891 TRALI 8% pacientů (74/901) TRALI/počet krev.derivátů1:89 (74/6558) TRALI non-TRALI p – sepsis (%) 37 22.016 – etylismus(%) 37 18.006 Dárkyně/dárci (OR) 5,09 1.6 Počet těhotenství1,19 Antigranulocytární Ab4,85 Anti HLA II3,08 Lysofosfatidylcholin1,69

13 ih BBr 200813 Adapted from Busch MP et al, JAMA 2003;289:959-62., Aubuchon JP, Transfusion 2004;44:1377-1383. Risk of Infection per Unit Transfused 1:100 1:1000 1:10,000 1:100,000 1:1,000,000 1:10,000,000 1983198519871989199119931995199719992001 Year Revised Donor Deferral Criteria Non-A, Non-B Hepatitis Surrogate Testing HIV Antibody Screening HCV Antibody Screening p24 Antigen Testing HCV and HIV Nucleic Acid Testing HIV HCV HBV Clerical 1:12,000 Bacteria 1:2,000 TRALI 1:5,000

14 ih BBr 200814 TRALI jako ostatní potransfuzní komplikace FDA : 1. HEMOLYTICKÁ REAKCE 2. SEPSE 3. TRALI Francie (2003) –15% potransfuzních komplikací Německo (2004) –101/765 (13%) ČR 1/2005

15 ih BBr 200815 www.shotuk.org

16 ih BBr 200816 2003 SHOT REPORT

17 ih BBr 200817 Dánsko (DART) 1993-2003 n = 9 – 4 x FFP – 2x trombocyty –3x erytrocytární masa ( u 2 dárců zjištěny HLA protilátky) Norsko (TROLL) 2004-2005 n = 2 –2 x erytrocytární masy (u l dárce antileukocytární protilátek) –celonárodní program ošetření plazmy detergenčním solvens (Octaplas, Octapharma, Norsko) –ročně hlášen 0-1 případ TRALI ( jen v souvislosti s podáním erytrocytární masy nebo trombocytů) Švédsko 2004 n = 11 – 4x FFP – 3x erytrocytární masa – 3x podání více krevních produktů Finsko −2005 7 případů (4x FFP, 3x erytrocytární masa) −2004 3 případy ( FFP) −2003 4 případy −2002 2 případy

18 ih BBr 200818 Diabetička (75) ICHDK, reoklusí periferního cévního štěpu a gangrenou nohy plánováná revize cévního štěpu, INR 2,3 na Warfarinu 2200-2400 2 FFP UNITS 0400 Plicní edém pH pO2 pCO2 06.00 7.115 11.37 7.86 18.00 7.53 15.64 5.95 06.00 7.4 15.02 5.28

19 ih BBr 200819 Protilátky dárce vs Ag příjemce (nezbytná, ale sama o sobě nedostatečná podmínka vzniku TRALI)

20 ih BBr 200820 Imunogenní vs neimunogenní mechanizmus TRALI (komplement dependentní) Donor Ab vs Recipient Ag > 90% Recipient Ab vs Donor Ag <10%

21 ih BBr 200821 O.Gajic, B.Moore, Mayo Pro. Clin 2005 KOMBINOVANÝ MODEL (Kopko 2004)

22 ih BBr 200822 Wallis JP et al: Single hospital experience of TRALI Transfusion, 2003,43,1053-1059 1:7900

23 ih BBr 200823 Těhotenství a HLA protilátky McClennan, 2004 75% dárkyň má za sebou graviditu 15% žen má antileukocytární protilátky proti leukocytům partnera –nulipary 1,6% –1 porod 10,5% –2 porody 15,8% –3 porody 25% HLA protilátky1/6 žen Wallis 2006

24 ih BBr 200824 Insunza A et al: Implementation of a strategy to prevent TRALI in a regional blood center. Transfusion Medicine 2004,14,157-164 Vyloučení dárkyň po těhotenství Pokles z 5 TRALI/25 měsíců na 0/15 měsíců

25 ih BBr 200825 TRALI IMUNOGENNÍ NEIMUNOGENNÍ UPV (%) 72 3 MORTALITA (%) 6 1

26 ih BBr 200826 TRALI vs ARDS odlišnosti přechodný charakter hypoxemie ( 48-96hod) –persistence infiltrátů nad 7 dnů jen u 20% nižší mortalita TRALI (5-10%) než u ARDS –jen ojediněle je i u TRALI mortalita až 50% –jen 70% vyžaduje UPV definici unikají –lehčí formy potransfuzní respirační insuficience –již před transfuzí splňoval kriteria ALI a transfuze vyvolala pouze jeho zhoršení 6 hodinové okno –je považováno za dostatečné, jelikož jen 9% případů s TRALI má nástup symptomatologie až mezi 6.-24. hod

27 ih BBr 200827 TRALI vs kardiogenní plicní edém Klinika –EKG, ECHO, PCWP Hypovolemie z úniku plazmy do intersticia Vysoký obsah albuminu v tracheálním aspirátu (> 70% plazmy) 3H : hypotension + hypoxia+high albumin content

28 ih BBr 200828 TERAPIE 1.O2, CPAP, NIV, CMV 2.HYPOVOLEMIE – CAVE DIURETIKA 3.KORTIKOSTEROIDY ??? 4.ECMO (BJA, 2003,91,292-294) 5.PLASMAFERÉZA (Lancet 1998,352, 1601)

29 ih BBr 200829 Prevence Zpřísnění indikací krevních derivátů Snížení transfuzního prahu Předoperační suplementace Fe, erytropeotinu Prevence hypotermie Antifibrinolytika Koagulační faktory a trombocyty podle lab

30 ih BBr 200830 Prevence -plazmatické přípravky Eliminace žen a již transfundovaných dárců dárcovského programu – ztráta 50% dárců Eliminace žen po opakovaných těhotenstvích –ztráta 30% dárců Screening anti HLA protilátek –ztráta 8% dárců Screening antigranulocytárních protilátek – ztráta < 1% dárců Ošetření plazmy detergenčním solvens

31 ih BBr 200831 Prevence - celulární přípravky Deleukotizace (leukodeplece) Čerstvé a promyté erytrocyty u rizikových pacientů Screening krevních konserv pro rizikové pacienty Zkrácení životnosti – 2 týdny u erytrocytů, 2 dny u trombocytů

32 ih BBr 200832 I saw a black branch with blood that kept dripping…. Bob Dylan, Hard Rain´s A-Gonna Fall www.hardrainproject.com


Stáhnout ppt "Transfusion-related Acute Lung Injury (TRALI) IVAN HEROLD ARO, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav."

Podobné prezentace


Reklamy Google