Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Transfusion-related Acute Lung Injury (TRALI) IVAN HEROLD ARO, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Transfusion-related Acute Lung Injury (TRALI) IVAN HEROLD ARO, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav."— Transkript prezentace:

1 Transfusion-related Acute Lung Injury (TRALI) IVAN HEROLD ARO, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav

2 ih BBr Brittingham TE: Immunologic studies on leukocytes Vox Sang 1957; 2:242– ml plazmy imunizovaného pacienta s aplastickou anemií vyvolala u příjemce do 45´ celkovou potransfuzní reakci –třesavka –horečka –průjem –kolaps –48 hod trvající dušnost a tachypnoe Plicní hypersensitivní reakce Alergický plicní edém Nekardiogenní plicní edém Plicní leukoaglutinační reakce

3 ih BBr Popovsky M, Moore S: Diagnostic and pathogenetic considerations in transfusion-related acute lung injury. Transfusion 1985, 25, Prospektivní výskyt ALI u transfundovaných pacientů 1: /37 pacientů obdrželo krevní derivát během operace (EM nebo FFP) 89% krevních přípravků mělo antileukocytární protilát 72% antilymfocytární protilátky 72 % na umělé plicní ventilaci –klinicky málo výrazné formy –komplikace základního onemocnění –záměna s hemolytickou reakcí oběhovým přetížením „under-reporting“ !!

4 ih BBr Chybějící konsensus na definici TRALI do roku 2004 − výskyt je častější než odpovídá počtu hlášení − je známější mezi transfundology než mezi intenzivisty − na možnost TRALI se nemyslí − klinicky různě stupně závažnosti − maskování průběhu základním onemocněním

5 ih BBr (National Heart, Blood and Lung Institute 2005) TRALI 1) nově vzniklý ALI (kriteria AECC) akutní začátek, P/F < 300 mmHg nebo SpO2 <90% na FiO2 0,21 bilaterální infiltráty na předozadním snímku plic při vyloučení oběhového přetížení - absence známek hypertense v levé síni, PCWP  18mm Hg) 2) vznik během 6 hodin po poslední transfuzi krve nebo krevních derivátů (zpravidla již během prvních dvou hodin) 3) pacient do té doby neměl projevy ALI 4) není časová koincidence s jinými etiologickými faktory ALI –Existuje-li ještě jiný spolupodílející se faktor, používá se označení „možné“ TRALI („possible“ TRALI) Kleinman S et al: Toward an understanding of transfusion-related acute lung injury: statement of a consensus panel. Transfusion 2004, 44,

6 ih BBr „možné“ TRALI Absence ALI před transfuzí Nástup do 6 hodin po transfuzi Současně přítomné jiné vyvolávající faktory ALI (National Heart, Blood and Lung Institute 2005)

7 ih BBr Looney, M. R. et al. Chest 2004;126: Histologie plicní tkáně pacienta zemřelého na TRALI v alveolech proteinové hmoty, erytrocyty a granulocyty

8 ih BBr Shander A, Popovsky M: Chest 2005, 128, 598S-604S 0,02-0,05% podaných transfuzních přípravků 0,08-0,16% transfundovaných pacientů

9 ih BBr Hebert PC, Wells G, Blajchman MA, Marshall J, Martin C, Pagliarello G, et al: A multicenter, randomized, controlled clinical trial of transfusion requirements in critical care. N Engl J Med 1999, 340, Septic shock (%) ARDS (%) < Pulm edema (%) MI (%) < Cardiac (%) P valueLiberalRestrictive Transfusion Requirements in Critical Care TRICC LIBERAL (10-12) vs RESTRICTIVE ( 7-9) TRANSFUSION TRESHOLD

10 ih BBr Gajic O, Dara S, Mendez J, et al: Ventilator-associated lung injury in patients without acute lung injury at the onset of mechanical ventilation. Crit Care Med 2004; 32: 1817–1824

11 ih BBr Rizikové faktory vzniku VALI OR p Vysoký VT > 6 mL/kg PBW <.001 Acidosa pH < Restriktivní plicní on Transfuse Gajic O., Crit Care Med (1.73–5.86) p <.001 Gajic O, Dara S, Mendez J, et al: Ventilator-associated lung injury in patients without acute lung injury at the onset of mechanical ventilation. Crit Care Med 2004; 32: 1817–1824

12 ih BBr Transfusion-related ALI in the Critically Ill Prospective Nested Case-Control Study Gajic O, et al: AJRCCM 176, 2007, TRALI 8% pacientů (74/901) TRALI/počet krev.derivátů1:89 (74/6558) TRALI non-TRALI p – sepsis (%) – etylismus(%) Dárkyně/dárci (OR) 5, Počet těhotenství1,19 Antigranulocytární Ab4,85 Anti HLA II3,08 Lysofosfatidylcholin1,69

13 ih BBr Adapted from Busch MP et al, JAMA 2003;289: , Aubuchon JP, Transfusion 2004;44: Risk of Infection per Unit Transfused 1:100 1:1000 1:10,000 1:100,000 1:1,000,000 1:10,000, Year Revised Donor Deferral Criteria Non-A, Non-B Hepatitis Surrogate Testing HIV Antibody Screening HCV Antibody Screening p24 Antigen Testing HCV and HIV Nucleic Acid Testing HIV HCV HBV Clerical 1:12,000 Bacteria 1:2,000 TRALI 1:5,000

14 ih BBr TRALI jako ostatní potransfuzní komplikace FDA : 1. HEMOLYTICKÁ REAKCE 2. SEPSE 3. TRALI Francie (2003) –15% potransfuzních komplikací Německo (2004) –101/765 (13%) ČR 1/2005

15 ih BBr

16 ih BBr SHOT REPORT

17 ih BBr Dánsko (DART) n = 9 – 4 x FFP – 2x trombocyty –3x erytrocytární masa ( u 2 dárců zjištěny HLA protilátky) Norsko (TROLL) n = 2 –2 x erytrocytární masy (u l dárce antileukocytární protilátek) –celonárodní program ošetření plazmy detergenčním solvens (Octaplas, Octapharma, Norsko) –ročně hlášen 0-1 případ TRALI ( jen v souvislosti s podáním erytrocytární masy nebo trombocytů) Švédsko 2004 n = 11 – 4x FFP – 3x erytrocytární masa – 3x podání více krevních produktů Finsko − případů (4x FFP, 3x erytrocytární masa) − případy ( FFP) − případy − případy

18 ih BBr Diabetička (75) ICHDK, reoklusí periferního cévního štěpu a gangrenou nohy plánováná revize cévního štěpu, INR 2,3 na Warfarinu FFP UNITS 0400 Plicní edém pH pO2 pCO

19 ih BBr Protilátky dárce vs Ag příjemce (nezbytná, ale sama o sobě nedostatečná podmínka vzniku TRALI)

20 ih BBr Imunogenní vs neimunogenní mechanizmus TRALI (komplement dependentní) Donor Ab vs Recipient Ag > 90% Recipient Ab vs Donor Ag <10%

21 ih BBr O.Gajic, B.Moore, Mayo Pro. Clin 2005 KOMBINOVANÝ MODEL (Kopko 2004)

22 ih BBr Wallis JP et al: Single hospital experience of TRALI Transfusion, 2003,43, :7900

23 ih BBr Těhotenství a HLA protilátky McClennan, % dárkyň má za sebou graviditu 15% žen má antileukocytární protilátky proti leukocytům partnera –nulipary 1,6% –1 porod 10,5% –2 porody 15,8% –3 porody 25% HLA protilátky1/6 žen Wallis 2006

24 ih BBr Insunza A et al: Implementation of a strategy to prevent TRALI in a regional blood center. Transfusion Medicine 2004,14, Vyloučení dárkyň po těhotenství Pokles z 5 TRALI/25 měsíců na 0/15 měsíců

25 ih BBr TRALI IMUNOGENNÍ NEIMUNOGENNÍ UPV (%) 72 3 MORTALITA (%) 6 1

26 ih BBr TRALI vs ARDS odlišnosti přechodný charakter hypoxemie ( 48-96hod) –persistence infiltrátů nad 7 dnů jen u 20% nižší mortalita TRALI (5-10%) než u ARDS –jen ojediněle je i u TRALI mortalita až 50% –jen 70% vyžaduje UPV definici unikají –lehčí formy potransfuzní respirační insuficience –již před transfuzí splňoval kriteria ALI a transfuze vyvolala pouze jeho zhoršení 6 hodinové okno –je považováno za dostatečné, jelikož jen 9% případů s TRALI má nástup symptomatologie až mezi hod

27 ih BBr TRALI vs kardiogenní plicní edém Klinika –EKG, ECHO, PCWP Hypovolemie z úniku plazmy do intersticia Vysoký obsah albuminu v tracheálním aspirátu (> 70% plazmy) 3H : hypotension + hypoxia+high albumin content

28 ih BBr TERAPIE 1.O2, CPAP, NIV, CMV 2.HYPOVOLEMIE – CAVE DIURETIKA 3.KORTIKOSTEROIDY ??? 4.ECMO (BJA, 2003,91, ) 5.PLASMAFERÉZA (Lancet 1998,352, 1601)

29 ih BBr Prevence Zpřísnění indikací krevních derivátů Snížení transfuzního prahu Předoperační suplementace Fe, erytropeotinu Prevence hypotermie Antifibrinolytika Koagulační faktory a trombocyty podle lab

30 ih BBr Prevence -plazmatické přípravky Eliminace žen a již transfundovaných dárců dárcovského programu – ztráta 50% dárců Eliminace žen po opakovaných těhotenstvích –ztráta 30% dárců Screening anti HLA protilátek –ztráta 8% dárců Screening antigranulocytárních protilátek – ztráta < 1% dárců Ošetření plazmy detergenčním solvens

31 ih BBr Prevence - celulární přípravky Deleukotizace (leukodeplece) Čerstvé a promyté erytrocyty u rizikových pacientů Screening krevních konserv pro rizikové pacienty Zkrácení životnosti – 2 týdny u erytrocytů, 2 dny u trombocytů

32 ih BBr I saw a black branch with blood that kept dripping…. Bob Dylan, Hard Rain´s A-Gonna Fall


Stáhnout ppt "Transfusion-related Acute Lung Injury (TRALI) IVAN HEROLD ARO, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav."

Podobné prezentace


Reklamy Google