Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO Systémové přístupy k řešení vědeckovýzkumné činnosti FBI (projekty, publikace, mobility) Fakulta bezpečnostního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO Systémové přístupy k řešení vědeckovýzkumné činnosti FBI (projekty, publikace, mobility) Fakulta bezpečnostního."— Transkript prezentace:

1 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO Systémové přístupy k řešení vědeckovýzkumné činnosti FBI (projekty, publikace, mobility) Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO 8. prosince 2010

2 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO 1.Bezpečnostní výzkum MVČR - Simulace procesů krizového managementu v systému celoživotního vzdělávání složek IZS a orgánů veřejné správy - Vliv teroristických útoků na vybrané průmyslové provozy s nebezpečím výbuchu prachu - Posouzení a standartizace fyzické ochrany objektu veřejných vysokých škol hlavní řešitel: F.S.C. Bezpečnostní poradenství 2.TAČR - Nové technologie ochrany životního prostředí před negativními následky pohybujících se přírodních hmot - Využití membrán s nano-póry pro snižování zdravotních rizik VOC z malých vodních zdrojů hlavní řešitel: Vodní zdroje Chrudim Získané projekty VaV

3 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO 3. Projekty MPO - Výzkum a vývoj systému pro záchranu a přepravu osob v traumatickém a/nebo kontaminovaném stavu hlavní řešitel: PROMA REHA, s.r.o. - Výzkum a vývoj víceúčelového robotického transportéru pro záchranu osob a zásahy v krizových situacích, ve zvláště obtížných terénních a/nebo klimatických podmínkách hlavní řešitel: FITE a.s. - Nová řešení pro vyšší požární bezpečnost v tunelech hlavní řešitel: KPM CONSULT, a.s. 4. Projekt MŽP Komplexní interakce mezi přírodními ději a průmyslem s ohledem na prevenci závažných havárií a krizové řízení Získané projekty VaV

4 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO 5. Operační programy OP VK: - Inovace studijních programů v oblasti bezpečnosti dopravy - Vzdělávání v oblasti požární ochrany a bezpečnosti průmyslu VaVpI: - INEF – Inovace pro efektivitu a životní prostředí (VEC) - ICTT - Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin (HGF) 6. Mezinárodní projekty 7.RP - iNTeg-Risk - Early Recognition, Monitoring and Integrated Management of Emerging, New Technology Related Risks TEMPUS - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – učební plány a celoživotní vzdělávání (Vysoká škola Novy Sad – Srbsko) Získané projekty VaV

5 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO 1.Hledání výzev – máme témata 2.Zjistíme výzvu – vymyslet téma Strategická příprava na úrovni katedry/pracoviště, role tajemníka VaV, diskuze v týmech na pracovištích, informování vedoucího katedry. Prodiskutování na úrovni fakulty - informování se a diskuze na kolegiu děkana, schválení projektů se spolufinancováním. Spolupráce s ostatními fakultami, dalšími institucemi, komunikace a spolupráce s ostatními týmy, využití osobních kontaktů. Příprava přihlášek projektů

6 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO 1.Předávání zkušeností z hodnocení přihlášek projektů přijatých i nepřijatých, využití poznatků hodnotitelů 2. Plánování publikací dílčích a celkových výsledků projektů schůzky řešitelských týmů, hlavní řešitel předává informace pro děkana/kolegium děkana, důraz kladen na nejvíce bodované výsledky. Cíl – zvýšit bodové hodnocení fakulty Řešení projektů

7 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO RIV 2010 – vyhodnocení

8 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO RIV 2010 – vyhodnocení Body na pracoviště VŠB

9 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO RIV 2010 – vyhodnocení počty bodů na pracovištích v letech

10 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO RIV 2010 – vyhodnocení Pracovištěbody Ekonomická fakulta3086 Fakulta bezpečnostního inženýrství 443 Fakulta elektrotechniky a informatiky5675 Fakulta metalurgie a mat. inženýrství5965 Fakulta stavební1066 Fakulta strojní4626 Hornicko-geologická fakulta5415

11 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO RIV 2010 – vyhodnocení Fakulta bezpečnostního inženýrství 2006 16 2007 44 2008 8 2009160 2010 215 BC9 J imp 5 J neimp 4 J rec 62

12 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO RIV 2010 – vyhodnocení Pracovištělidibodybody /1 prac. Ekonomická fakulta181308617 Fakulta bezpečnostního inženýrství 53443 8 Fakulta elektrotechniky a informatiky153567536 Fakulta metalurgie a mat. inženýrství148596540 Fakulta stavební102106610 Fakulta strojní152462630 Hornicko-geologická fakulta166541532

13 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO Zvýšení publikační činnosti Bodové hodnocení vybraných druhů výsledků J imp - článek v impaktovaném časopise: 10 - 305 J neimp – článek v recenzovaném časopise SCOPUS: 12 J rec - článek v českém recenzovaném časopise 4 B - odborná kniha - světový jazyk:40 D - článek ve sborníku evidovaného v databázi ICI : 8 N - certifikované metodiky a postupy: 40 R – software: 40 V - výzkumná zpráva, která je výsledkem obsahujícím utajované informace: 50 a dále patenty, poloprovoz, užitný vzor, atd.

14 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO J imp - seznam impaktovaných časopisů vhodných pro publikování pracovníků FBI PROCESS SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION SAFETY SCIENCE JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS JOURNAL OF FIRE SCIENCES JOURNAL OF OCCUPATIONAL HEALTH JOURNAL OF LOSS PREVENTION IN THE PROCESS INDUSTRIES Fakulta podpoří zajištění kvalitního překladu do anglického jazyka Zvýšení publikační činnosti

15 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO J neimp – článek v recenzovaném časopise časopisy a sborníky konferencí, které jsou zařazeny do světově uznávaných databází SCOPUS ERIH Příkladem časopisu zařazeného do databáze SCOPUS je časopis KOMUNIKÁCIE Žilinské univerzity www.uniza.sk/komunikacie Zvýšení publikační činnosti

16 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO J rec - článek v českém recenzovaném časopise Bezpečnost jaderné energie Bezpečnostní teorie a praxe Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti Data Security Management Gender, rovné příležitosti, výzkum Sborník vědeckých prací VŠB-TUO, Řada bezpečnostního inženýrství Spektrum Tunel Vojenské rozhledy Zvýšení publikační činnosti

17 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO D - článek ve sborníku evidovaného v databázi Conference Proceedings Citation Index databáze ICI Proceedings obsahuje seznam více než 65000 konferencí Příkladem zařazených konferencí je například: European Safety and Reliability Conference (ESREL), Symposium on Loss Prevention and Safety Promotion in the Process Industrie Zvýšení publikační činnosti

18 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO Provázání publikací s projekty v CEP - autoři musí promyslet vazbu článku na projekt již v přípravné fázi psaní publikace, - komunikace s řešiteli projektů, - fiktivní projekty: 111/OP pro "Operační programy" 111/RP pro "Rámcové programy EK" 111/VZ pro "Jiné veřejné zdroje" 111/NZ pro "Neveřejné zdroje" Zvýšení publikační činnosti

19 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO Mobility studentů a pedagogů jsou na FBI realizovány v rámci těchto programů:  Program ERASMUS  Stipendium MŠMT  Granty a projekty V současné době jsou před podpisem připraveny smlouvy s těmito univerzitami:  TU Gliwice – Polsko  TU Varšava – Polsko  TU Nysa - Polsko Mobility

20 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO Bilaterální smlouvy v rámci programu ERASMUS INSTITUTO POLITECNICO DE BEJA, PORTUGALSKO INSTITUTO POLITECNICO DE CASTELO BRANCO, PORTUGALSKO ACADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIALEJ, POLSKO ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINĚ, SLOVENSKO TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE, SLOVENSKO HOCHSCHULE MAGDEBURG-STENDAL(FH), NĚMECKO FACHHOCHSCHULE FRANKFURT AM MAIN, NĚMECKO ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES TECHNIWUES INDUSTRIELLES ET DES MINES D´ALES, FRANCIE ECOLE DES MINES DE DOUAI - FRANCIE Mobility

21 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO Mobilita studentů a pedagogů – studijní pobyt ročně vyjíždí zhruba 6 zaměstnanců a přibližně 8 studentů. Důvodem je malý zájem studovat v zemích jako je Polsko a Slovensko a nedostatek příležitostí studovat na západ od našich hranic. Mobilita není pro studenty finančně lukrativní. Jednou z cest je vysvětlovat význam zahraničních stáží studentům hned při jejich nástupu do 1. ročníku a vést je k jejich zakomponování do osobních studijních plánů. Mobility

22 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO Mobilita studentů a pedagogů – studijní pobyt Nezbytné předpoklady: Osobní zapojení pedagogů při navázání spolupráce se zahraničními univerzitami Jazykovou vybavenost pedagogů fakulty Přípravu oborů akreditovaných v cizím jazyce Zvýšit nabídku a kvalitu předmětů vyučovaných v cizím jazyce Motivovat pedagogy i studenty k větší mobilitě Mobilita pracovníků ve výzkumu a vývoji Podobné problémy Mobility

23 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO Vyhlášení Studentské vědecké a odborné činnosti na FBI pro akademický rok 2010/2011 SVOČ bude vyhlášena v následujících sekcích: Bezpečnost práce a procesů Havarijní plánovaní a krizové řízení Technická bezpečnost osob a majetku Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu Bezpečnostní inženýrství Bezpečnostní plánování Přihlášky - do konce ledna 2011 Odevzdání prácí – duben 2011 Interní a mezinárodní kolo SVOČ

24 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO Systémové přístupy k řešení vědeckovýzkumné činnosti FBI (projekty, publikace, mobility) Fakulta bezpečnostního."

Podobné prezentace


Reklamy Google