Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář Nástroje vnější spolupráce EU Odbor politik Evropské Unie, MZV ČR 8. prosince 2014 Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář Nástroje vnější spolupráce EU Odbor politik Evropské Unie, MZV ČR 8. prosince 2014 Praha."— Transkript prezentace:

1 Seminář Nástroje vnější spolupráce EU Odbor politik Evropské Unie, MZV ČR 8. prosince 2014 Praha

2 Nástroj partnerství pro spolupráci se třetími zeměmi Partnership Instrument for cooperation with third countries PI

3 Základní údaje ●Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 234/2014 ●Platnost od 11. březen 2014 ●Platnost do 31. prosinec 2020 ●Finanční rámec: 954 765 000 EUR ●AAP 2014: 107 000 000 EUR ●Oblast působnosti : země strategického zájmu EU Regulationon (EU) No 234/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 March 2014

4 Důvod vzniku ●Úsilí EU o prohloubení vztahů a budování partnerství se třetími zeměmi ●Potřeba vybudovat srozumitelné partnerství s „novými hráči“ na mezinárodní scéně ●Zájem o pokračování dialogu a spolupráce se zeměmi, které již nejsou způsobilé pro bilaterální programy v rámci DCI ●Potřeba Finančního nástroje vnější spolupráce EU s celosvětovou působnosti ●Potřeba podpory provádění vnějšího rozměru strategie Evropa 2020-Strategie pro inteligentní a udržitelný rozvoj podporující začlenění

5 Finanční alokace (mil. EUR) - AAP 2014 Cíle PI – Tematické priority N á zevmil. EUR Cíl 1 : Podpora strategií EU a řešení globálních výzev35,60 Cíl 2 : Strategie Evropa 2020 48,65 Cíl 3 : Zlepšování přístupu na trhy11,50 Cíl 4 : Viditelnost EU na světové scéně5,90 Rezerva5,35 Celkem (AAP 2014)107,00

6 1. Podpora strategií partnerství pro dvoustrannou, regionální a meziregionální spolupráce EU Podpora provádění DoPaS, AP Prohlubování politického a hospodářského dialogu se třetími zeměmi (“důležití hráči na světové scéně“) Podpora spolupráce se třetími zeměmi v bilaterálních a globálních otázkách společného zájmu Podpora aktivit a jejich koordinovaného provádění navazující na závěry mezinárodních fór (např. skupiny G-20) Tematické priority Obecný rámec za účelem programování

7 1. Posílení spolupráce EU se třetími zeměmi v souvislosti s globálními výzvami Podpora výroby a obchodu šetrnému k ŽP Podpora obnovitelných a udržitelných zdrojů energie Rozvoj spolupráce v oblasti energetiky Stimulace úsilí partnerských zemí o snížení emisí skleníkových plynů (Problematika změny klimatu, energetické bezpečnosti a ochrany ŽP) Tematické priority Obecný rámec za účelem programování

8 Finanční alokace (mil. EUR) Roční Akční plán 2014 – Cíl 1 N á zevmil. EUR Policy Support Facility18,0 TAIEX1,0 Emisní povolenky-Jižní Korea3,5 Rozvoj nízkouhlíkových technologií – Brazílie3,0 Rozvoj nízkouhlíkových technologií -Mexiko1,5 Výroba nízkouhlíkové elektřiny -Indie5,0 Zvyšování energetické účinnosti- země GCC3,6 Celkem (Cíl 1)35,6

9 2. Provádění mezinárodního rozměru Strategie Evropa 2020 Posílení politického dialogu a spolupráce s příslušnými třetími zeměmi s ohledem na působnost SE 2020 Prosazování vnitřních politik EU k příslušným třetím zemím a v tomto ohledu podpora sbližování právních předpisů (Propojení hospodářského, sociálního a environmentálního pilíře) Tematické priority Obecný rámec za účelem programování

10 Finanční alokace (mil. EUR) Roční Akční plán 2014 – Cíl 2 N á zevmil. EUR Dialog EU- Čína Migrace a Mobilita3,00 Green Gateway – Jižní Korea20,00 Gateway/EU Business do Jihovýchodní Asie25,00 EU-Indie harmonizace předpisů v ICT0,30 Schuman Fulbright Stipendium 0,35 Celkem (Cíl 2)48,65

11 3. Usnadnění a podpora hospodářských a obchodních vztahů EU s partnerskými zeměmi – zlepšování přístupu na trhy Podpora bezpečného prostředí pro investice a podnikání Ochrana práv duševního vlastnictví Odstraňování bariér v přístupu na trhy Spolupráce v oblasti regulace Podpora příležitostí pro zboží a služby EU (zejména kde je konkurenční výhoda EU) Podpora sjednávání, provádění a vymáhání obchodních a investičních dohod Tematické priority Obecný rámec za účelem programování

12 Finanční alokace (mil. EUR) – Cíl 3 Roční Akční plán 2014 N á zevmil. EUR Gateway to China5,0 Podpora sjednávání a implementace obchodních dohod EU (Global Trade facility)2,0 Hodnocení systému veřejných zakázek (Test-Brazílie, Thajsko, Indie)4,5 Celkem (Cíl 3)11,5

13 4. Posilování všeobecného vnímání a viditelnosti EU na světové scéně Posilování spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání (příspěvek k ERASMUS +) Propagace hodnot a zájmů EU v partnerských zemích prostřednictvím veřejné diplomacie (Výraznější veřejná diplomacie a informační činnost, zlepšení kvality vysokoškolského vzdělávání a společných diplomů za účelem akademického uznávání) Aktivity : Program Jean Monnet, Akademické veletrhy, Fórum občanské společnosti EU-Rusko, Dialog transatlantické občanské společnosti EU- USA) Tematické priority Obecný rámec za účelem programování

14 Finanční alokace (mil. EUR) – Cíl 4 Roční Akční plán 2014 N á zevmil. EUR Veřejná diplomacie4,9 Spolupráce s NSTD1,0 Celkem (Cíl 4)5,9

15 Finanční alokace (107 mil. EUR) - Celkem Roční Akční plán 2014

16 Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "Seminář Nástroje vnější spolupráce EU Odbor politik Evropské Unie, MZV ČR 8. prosince 2014 Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google