Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vývoj a perspektivy agrárního zahraničního obchodu ČR Ing. Luboš Smutka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vývoj a perspektivy agrárního zahraničního obchodu ČR Ing. Luboš Smutka."— Transkript prezentace:

1 Vývoj a perspektivy agrárního zahraničního obchodu ČR Ing. Luboš Smutka

2

3 Podíl ČR na evropském agrárním vývozu a dovozu (%) VývozDovozKurz USD ,570,6934, ,590,8237, ,560,9336, ,600,9231, ,630,8930, ,580,8428, ,650,8926,019

4 Základní charakteristika agrárního zahraničního obchodu ČR v letech

5

6 Průměrné roční hodnoty agrárního zahraničního obchodu v prvé a druhé polovině dekády (mil. Kč) (bez rozlišení celních režimů) VývozIndexDovozInde x ObratInde x SaldoIndex , , , , , , , ,0 158

7 Partneři AZO ČR: 1) země EU 2) skupina zemí SEDVO/CEFTA 3) dalším partnerem jsou země SNS 4) země GATT/WTO a) rozvojové země b) ostatní vyspělé země s tržní ekonomikou (vyspělé státy kromě EU) 5) ESVO (EFTA) 6) země se kterými má ČR uzavřeny bilaterální dohody 7) Ostatní země

8 Změny agrárního vývozu do hlavních teritoriálních skupin (mezi první a druhou polovinou dekády 1993 – 2002) (bez rozlišení celních režimů) Vývoz (mil. Kč) Vývoz  ročně Změna 1993 – 97  1998 – 02  1993 – – 02 mil. Kč  % EU (15)65 268, , , , ,0+26,7 CEFTA56 706, , , , ,5+61,1 RZ8 458, ,71 691,82 666, ,9+57,6 OSVTE6 099,56 264,41 219,91 252,9+164,9+2,7 SNS24 553, ,24 910,63 342, ,8-31,9 Slovensk o , ,78 552, , ,4+29,8 Polsko8 512, ,21 702,44 844, ,1+184,6 Maďarsk o 2 312,55 022,3462,51 004, ,8+117,2 Svět  , , , , ,2+30,9

9 Změny agrárního dovozu z hlavních teritoriálních skupin (mezi první a druhou polovinou dekády 1993 – 2002) (bez rozlišení celních režimů) Dovoz (mil. Kč) Dovoz  ročně Změna 1993 – 97  1998 – 02  1993 – – 02 mil. Kč  % EU (15) , , , , ,3+33,6 CEFTA41 236, ,88 247, , ,5+70,1 RZ47 536, ,19 507, , ,9+22,0 OSVTE14 294, ,12 858,94 601, ,5+61,0 Slovensko25 805, ,25 161,26 313, ,3+22,3 Polsko5 527, ,51 105,44 575, ,3+313,9 Maďarsk o 8 502, ,41 700,52 774, ,0+63,2 Svět  , , , , ,5+38,4

10 Změny teritoriálních bilancí agrárního zahraničního obchodu (mezi první a druhou polovinou dekády 1993 – 2002) (bez rozlišení celních režimů) Bilance AZOAktivaPasiva (mil. Kč)změna v mil. Kč% % EU (15) , , ,3-41,3 CEFTA , , ,0+37,0 RZ , , ,8-14,3 OSVTE-8 195, , ,7-104,3 SNS , , ,4-34,6 Slovensko , , ,2+41,3 Polsko+2 984, , ,2-55,0 Maďarsk o , , ,3-43,0 Svět  , , ,3-58,3

11

12

13

14

15

16

17

18 Třídění zboží v ZO Bruselská celní nomenklatura (BTN) V ČR - Celní sazebník vytvořený v roce1992. SITC- Standardní mezinárodní třídník zboží.

19

20 Vývoj celkového a AZO ČR v letech v mil. Kč Agrární vývoz , ,5 Agrární dovoz , ,7 Bilance AZO ,2

21 Nejvýznamnější partneři AZO v letech 2000 – 2001

22 Stupeň krytí agrárního dovozu vývozem v % v letech s nejvýznamnějšími teritorii českého AZO

23 Opatření agrárního sektoru, která ovlivňují přístup na agrární trh ČR v roce 2001 Celní sazby Smluvní celní kvóty Dovozní licence Jiná opatření regulující přístup na trh Vývozní subvence a další podpory vývozu Vývozní licence

24 Komoditní skladba českého AZO

25 Komoditní skladba českého agrárního vývozu Nejvýznamnější položky: CN 04( Mléko a mléč. výrobky, vejce a med), CN 12 (Olejnatá semena a plody), CN 11 (Mlýnské výrobky, slad a škroby), CN 22 (Nápoje a lihoviny), CN 01 (Živá zvířata).

26 Komoditní skladba dovozu Z hlediska CN jsou nejvýznamnějšími položkami kapitoly: CN 07 – Zelenina, poživatelné rostliny, kořeny, hlízy CN 08 – Ovoce a ořechy ( v této kapitole tvoří nejvýznamnější položku banány 26,1% a citrusy 25,9%) CN 20 – Přípravky ze zeleniny, ovoce a ořechů CN 24 - Tabák a tabákové přípravky CN 23 - Zbytky a odpady v potravinářském průmyslu, krmiva CN 20 - Různé potravinové přípravky

27 Vývoj zbožové skladby agrárního zahraničního obchodu se státy EU a CEFTA

28 Vývoz rozhodujících agrárních komodit do EU (bez rozlišení celních režimů) CN Název Komodity Průměrná roční hodnota vývozu (mil. Kč) Zvýšení (+), snížení (-) (%) Mléko a smetana v prášku 2 100,6918,81 509,7-56,3 2203Pivo1 350,41 574,51 462,5+16,6 1205Řepka360,41 970,81 165,6+446,8 03 – Ryby bez měkkýšů a korýšů533,6693,0613,3+29, Řepkový šrot592,3605,8599,0+2,3 0102Živý skot779,6399,1589,3-48,8 1210Chmel764,0317,6540,8-58,4 2202Limonády40,5955,0497, , Cukrovinky neobs. Kakao 139,1817,5478,3+488,1

29 Dovoz rozhodujících agrárních komodit z EU (bez rozlišení celních režimů) CN Název komodity Průměrná roční hodnota dovozu (mil. Kč) Zvýšení (+), snížení (-) (%) Zelenina bez brambor1 500,82 579,22 040,0+71,9 2304Sójové moučky964,52 632,81 798,6+173,0 2309Přípravky k výživě zvířat 1 276,61 538,91 407,8+20,6 0805Citrusy1 277,01 352,41 314,7+5,9 1806Kakaový prášek, čokoláda 832,01 336,11 084,1+60,6 2207, 08Destiláty955,9874,3915,1-8,5 1905Pekařské zboží423,2823,0623,1+94, Obiloviny bez rýže875,1333,8604,5-61,9 1704Cukrovinky neobs. Kakao 513,4684,3598,9+33,3 03 – Ryby bez měkkýšů a korýšů606,3539,6572,9-11,0 0406Sýry a tvaroh662,4444,3553,4-32,9 0203Vepřové maso149,4774,8462,1+418,6

30 Vývoz rozhodujících agrárních komodit do zemí CEFTA (bez rozlišení celních režimů) CN Název komodity Průměrná roční hodnota vývozu (mil. Kč)Zvýšení /Snížení (%) Pekařské zboží589,6912,0750,8+54, Obiloviny bez rýže611,0852,8731,9+39,6 1107Slad453,0887,2670,0+95,9 1806Kakaový prá., čokoláda608,8723,9666,3+18,9 2203Pivo507,7463,5485,6-8,7 1517Margar a ost. jedlé tuky338,8505,3422,0+49, Destiláty472,1369,0420,5-21,8 2202Limonády358,3421,4389,8+17,6 1514Řepkový olej243,4467,2355,3+91,9 2309Přípravky k výživě zvířat 215,2447,1331,1+107,4 1701Cukr439,5189,0314,2-57, Mléko a smet. v prášku 252,9308,9280,9+22,1 1704Cukrovi neobs. kakao201,2355,3278,3+76,6 0406Sýry a tvaroh166,2295,9231,0+78,1

31 Dovoz rozhodujících agrárních komodit ze zemí CEFTA (bez rozlišení celních režimů) CN Název komodity Průměrná roční hodnota dovozu (mil. Kč) Zvýšení (+), snížení (-) – (%) Zelenina bez brambor 1 102,01 301,81 201,9+18,1 1905Pekařské zboží445,91 258,3852,1+182,2 1806Kakaový prášek, čokoláda 452,51 019,8736,2+125, Obiloviny bez rýže 621,6519,8570,7-16,4 0406Sýry a tvaroh232,6707,3470,0+204,6 2204Víno322,9417,7370,3+29,4

32 Vývoj a perspektivy českého zemědělství a agrárního zahraničního obchodu

33 AZO ČR zaznamenal v letech 1993 – 2001 významný růst, hodnota vývozu i dovozu neustále rostou, přičemž dovoz se zvyšuje několikrát rychleji než vývoz. AZO není významnou složku celkového zahraničního obchodu ČR a přes rostoucí množství obchodovaného objemu zboží jeho podíl na celkovém zahraničním obchodě ČR neustále klesá. AZO dosahuje v poslední době trvale záporného salda, které při pohledu na celkové saldo zahraničního obchodu ČR zaujímá v tomto směru významný podíl.

34 AZO ČR je především orientována na země EU, které se podílejí na celkovém obratu českého AZO v rozmezí 40-50% (období ). 2. významným partnerem pro český AZO je CEFTA a v jejím rámci především Slovensko. Teritoriální skladba českého AZO je v čase stabilní a působí na ni komoditní struktura, rozsah, charakter, intenzita neobchodních zahraničních vztahů, smlouvy o volném obchodu Komoditní struktura vývozu a dovozu je v posledních letech vysoce stabilní

35 Obrovským handicapem našeho vývozu je to, že je realizován z převážné části pouze v rámci úzké skupiny segmentů, které mají na celkovém objemu AZO velmi vysoký podíl, což může ohrozit stabilitu agrárního trhu Negativním jevem pro náš AZO je fakt, že přírůstky hodnoty vývozu jsou způsobeny výraznějším zvyšováním jeho hmotnosti, zatímco růst hodnot dovozu je zapříčiněn zejména růstem ceny komodit s vysokou přidanou hodnotou..

36 Po našem vstupu do EU stoupne význam EU jakožto obchodního a stoupne tak i závislost ČR na EU, která se stane klíčovým obchodním partnerem Po vstupu do EU dojde k vypovězení obchodních smluv v rámci CEFTA a to i se státy jako je Rumunsko a Bulharsko, dojde ke zrušení celní unie se Slovenskem a v neposlední řadě dojde k vypovězení bilaterálních dohod o obchodě s Polskem a Maďarskem a i mnoha dalšími státy, které nejsou členy CEFTA, ale mají s ČR řadu velmi výhodných bilaterálních dohod jako je Izrael, Turecko, pobaltské země, Rusko a další země SNS, země EFTA atd.

37 Staré smlouvy o AZO budou nahrazeny novými smlouvami a dohodami dle norem jednotného trhu a společné obchodní politiky EU. Zpevnění koruny na jedné straně zlevňuje dovážené vstupy a na straně druhé znesnadňuje vývoz domácích producentů na zahraniční trhy. AZO ČR je dnes velmi roztříštěn. V tuzemsku se tímto podnikáním zabývá několikanásobně více firem než například ve Francii

38 Velmi důležitým faktorem, který zejména v poslední době vzrůstá na významu ve vyspělých zemích, je podíl výdajů na marketing agrárních produktů. (např. Maďarsko dává na marketing svých produktů v přepočtu 6 mld. Kč a ČR pouze 300 mil. Kč) Mnoho provozů zabývajících se výrobou a zpracováním potravin již není v rukou českých podnikatelských subjektů, a je ovládáno nadnárodními podniky, či skupinami podnikatelů se sídlem právě v EU.

39 Obrovský problém, který se projevuje negativně již dnes a po vstupu do EU bude ještě markantnější, je malá schopnost domácích zemědělců sdružovat se, vést mezi sebou konstruktivní dialog Obrovská nadprodukce potravin v zemích EU ohrožuje postavení českých zemědělců a může vést k tomu, že budou mít problém udat svou produkci na domácím trhu.

40 Závěr: Obecně ČR nemá přírodní podmínky (reliéf, klima, hustota osídlení) pro exportně orientované zemědělství, proto nelze od našeho AZO očekávat nijak zázračné výsledky Po vstupu do EU bude nutná cílená podpora státu na rozvoj agrární politiky za účelem její remodifikace a posílení jejího vlivu zejména na domácím a potažmo zahraničním trhu.

41 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Vývoj a perspektivy agrárního zahraničního obchodu ČR Ing. Luboš Smutka."

Podobné prezentace


Reklamy Google