Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vývoj a perspektivy agrárního zahraničního obchodu ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vývoj a perspektivy agrárního zahraničního obchodu ČR"— Transkript prezentace:

1 Vývoj a perspektivy agrárního zahraničního obchodu ČR
Ing. Luboš Smutka

2

3 Podíl ČR na evropském agrárním vývozu a dovozu (%)
Vývoz Dovoz Kurz USD2 1994 0,57 0,69 34,770 1995 0,59 0,82 37,690 1996 0,56 0,93 36,850 1997 0,60 0,92 31,730 1998 0,63 0,89 30,969 1999 0,58 0,84 28,974 2000 0,65 26,019

4 Základní charakteristika agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 1993 - 2002

5

6 Průměrné roční hodnoty agrárního zahraničního obchodu v prvé a druhé polovině dekády (mil. Kč) (bez rozlišení celních režimů) Vývoz Index Dovoz Obrat Saldo 34 138,9 100 46 983,8 81 122,7 12 844,9 44 676,0 131 65 005,0 138 ,0 135 20 329,0 158

7 Partneři AZO ČR: 1) země EU 2) skupina zemí SEDVO/CEFTA
3) dalším partnerem jsou země SNS 4) země GATT/WTO a) rozvojové země b) ostatní vyspělé země s tržní ekonomikou (vyspělé státy kromě EU) 5) ESVO (EFTA) 6) země se kterými má ČR uzavřeny bilaterální dohody 7) Ostatní země

8 Změny agrárního vývozu do hlavních teritoriálních skupin (mezi první a druhou polovinou dekády 1993 – 2002) (bez rozlišení celních režimů) Vývoz (mil. Kč) Vývoz  ročně Změna 1993 – 97  1998 – 02  1993 – 97 1998 – 02 mil. Kč  % EU (15) 65 268,1 82 709,1 13 053,6 16 541,8 ,0 +26,7 CEFTA 56 706,3 91 352,8 11 341,3 18 270,6 ,5 +61,1 RZ 8 458,8 13 330,7 1 691,8 2 666,1 +4 871,9 +57,6 OSVTE 6 099,5 6 264,4 1 219,9 1 252,9 +164,9 +2,7 SNS 24 553,0 16 712,2 4 910,6 3 342,4 -7 840,8 -31,9 Slovensko 42 762,3 55 521,7 8 552,5 11 104,3 ,4 +29,8 Polsko 8 512,1 24 222,2 1 702,4 4 844,4 ,1 +184,6 Maďarsko 2 312,5 5 022,3 462,5 1 004,5 +2 709,8 +117,2 Svět  ,7 ,9 34 138,9 44 676,0 ,2 +30,9

9 Dovoz (mil. Kč) Dovoz  ročně Změna 1993 – 97  1998 – 02  1993 – 97
Změny agrárního dovozu z hlavních teritoriálních skupin (mezi první a druhou polovinou dekády 1993 – 2002) (bez rozlišení celních režimů) Dovoz (mil. Kč) Dovoz  ročně Změna 1993 – 97  1998 – 02  1993 – 97 1998 – 02 mil. Kč  % EU (15) ,5 ,8 24 578,7 32 824,2 ,3 +33,6 CEFTA 41 236,3 70 162,8 8 247,3 14 032,6 ,5 +70,1 RZ 47 536,2 57 984,1 9 507,2 11 596,8 ,9 +22,0 OSVTE 14 294,6 23 007,1 2 858,9 4 601,4 +8 712,5 +61,0 Slovensko 25 805,9 31 565,2 5 161,2 6 313,0 +5 759,3 +22,3 Polsko 5 527,2 22 878,5 1 105,4 4 575,7 ,3 +313,9 Maďarsko 8 502,4 13 872,4 1 700,5 2 774,5 +5 370,0 +63,2 Svět  ,2 ,7 46 983,8 65 005,0 ,5 +38,4

10 Změny teritoriálních bilancí agrárního zahraničního obchodu (mezi první a druhou polovinou dekády 1993 – 2002) (bez rozlišení celních režimů) Bilance AZO Aktiva Pasiva (mil. Kč) změna v mil. Kč % EU (15) ,4 ,7 ,3 -41,3 CEFTA ,9 ,9 +5 720,0 +37,0 RZ ,3 ,1 -5 575,8 -14,3 OSVTE -8 195,2 ,9 -8 547,7 -104,3 SNS ,1 ,7 -8 131,4 -34,6 Slovensko ,6 ,6 +7 000,2 +41,3 Polsko +2 984,9 +1 343,7 -1 641,2 -55,0 Maďarsko -6 189,9 -8 850,2 -2 660,3 -43,0 Svět  ,5 ,8 ,3 -58,3

11

12

13

14

15

16

17

18 Třídění zboží v ZO V ČR - Celní sazebník vytvořený v roce1992.
Bruselská celní nomenklatura (BTN) SITC- Standardní mezinárodní třídník zboží.

19

20 Vývoj celkového a AZO ČR v letech v mil. Kč 1997 1998 1999 2000 2001 Agrární vývoz 39479 42079 37011 47 742,4 49 472,5 Agrární dovoz 59875 61050 60635 65 084,5 69 276,7 Bilance AZO -20395 -18971 -23624 ,2

21 Nejvýznamnější partneři AZO v letech 2000 – 2001

22 Stupeň krytí agrárního dovozu vývozem v % v letech s nejvýznamnějšími teritorii českého AZO

23 Opatření agrárního sektoru, která ovlivňují přístup na agrární trh ČR v roce 2001
Celní sazby Smluvní celní kvóty Dovozní licence Jiná opatření regulující přístup na trh Vývozní subvence a další podpory vývozu Vývozní licence

24 Komoditní skladba českého AZO

25 Komoditní skladba českého agrárního vývozu
Nejvýznamnější položky: CN 04( Mléko a mléč. výrobky, vejce a med), CN 12 (Olejnatá semena a plody), CN 11 (Mlýnské výrobky, slad a škroby), CN 22 (Nápoje a lihoviny), CN 01 (Živá zvířata).

26 Komoditní skladba dovozu
Z hlediska CN jsou nejvýznamnějšími položkami kapitoly: CN 07 – Zelenina, poživatelné rostliny, kořeny, hlízy CN 08 – Ovoce a ořechy ( v této kapitole tvoří nejvýznamnější položku banány 26,1% a citrusy 25,9%) CN 20 – Přípravky ze zeleniny, ovoce a ořechů CN 24 - Tabák a tabákové přípravky CN 23 - Zbytky a odpady v potravinářském průmyslu, krmiva CN 20 - Různé potravinové přípravky

27 Vývoj zbožové skladby agrárního zahraničního obchodu se státy EU a CEFTA

28 Vývoz rozhodujících agrárních komodit do EU
Vývoz rozhodujících agrárních komodit do EU (bez rozlišení celních režimů) CN Název Komodity Průměrná roční hodnota vývozu (mil. Kč) Zvýšení (+), snížení (-) (%)1 0402 Mléko a smetana v prášku 2 100,6 918,8 1 509,7 -56,3 2203 Pivo 1 350,4 1 574,5 1 462,5 +16,6 1205 Řepka 360,4 1 970,8 1 165,6 +446,8 03 – 0306 0307 Ryby bez měkkýšů a korýšů 533,6 693,0 613,3 +29,9 Řepkový šrot 592,3 605,8 599,0 +2,3 0102 Živý skot 779,6 399,1 589,3 -48,8 1210 Chmel 764,0 317,6 540,8 -58,4 2202 Limonády 40,5 955,0 497,7 +2 264,0 1704 Cukrovinky neobs. Kakao 139,1 817,5 478,3 +488,1

29 Dovoz rozhodujících agrárních komodit z EU
(bez rozlišení celních režimů) CN Název komodity Průměrná roční hodnota dovozu (mil. Kč) Zvýšení (+), snížení (-) (%)1 Zelenina bez brambor 1 500,8 2 579,2 2 040,0 +71,9 2304 Sójové moučky 964,5 2 632,8 1 798,6 +173,0 2309 Přípravky k výživě zvířat 1 276,6 1 538,9 1 407,8 +20,6 0805 Citrusy 1 277,0 1 352,4 1 314,7 +5,9 1806 Kakaový prášek, čokoláda 832,0 1 336,1 1 084,1 +60,6 2207, 08 Destiláty 955,9 874,3 915,1 -8,5 1905 Pekařské zboží 423,2 823,0 623,1 +94,5 Obiloviny bez rýže 875,1 333,8 604,5 -61,9 1704 Cukrovinky neobs. Kakao 513,4 684,3 598,9 +33,3 03 – 0306 0307 Ryby bez měkkýšů a korýšů 606,3 539,6 572,9 -11,0 0406 Sýry a tvaroh 662,4 444,3 553,4 -32,9 0203 Vepřové maso 149,4 774,8 462,1 +418,6

30 Průměrná roční hodnota vývozu (mil. Kč)
Vývoz rozhodujících agrárních komodit do zemí CEFTA (bez rozlišení celních režimů) CN Název komodity Průměrná roční hodnota vývozu (mil. Kč) Zvýšení /Snížení (%)1 1905 Pekařské zboží 589,6 912,0 750,8 +54,7 Obiloviny bez rýže 611,0 852,8 731,9 +39,6 1107 Slad 453,0 887,2 670,0 +95,9 1806 Kakaový prá., čokoláda 608,8 723,9 666,3 +18,9 2203 Pivo 507,7 463,5 485,6 -8,7 1517 Margar a ost. jedlé tuky 338,8 505,3 422,0 +49,2 Destiláty 472,1 369,0 420,5 -21,8 2202 Limonády 358,3 421,4 389,8 +17,6 1514 Řepkový olej 243,4 467,2 355,3 +91,9 2309 Přípravky k výživě zvířat 215,2 447,1 331,1 +107,4 1701 Cukr 439,5 189,0 314,2 -57,0 0402 Mléko a smet. v prášku 252,9 308,9 280,9 +22,1 1704 Cukrovi neobs. kakao 201,2 278,3 +76,6 0406 Sýry a tvaroh 166,2 295,9 231,0 +78,1

31 Průměrná roční hodnota dovozu (mil. Kč)
Dovoz rozhodujících agrárních komodit ze zemí CEFTA (bez rozlišení celních režimů) CN Název komodity Průměrná roční hodnota dovozu (mil. Kč) Zvýšení (+), snížení (-) 1998 –02 (%) Zelenina bez brambor 1 102,0 1 301,8 1 201,9 +18,1 1905 Pekařské zboží 445,9 1 258,3 852,1 +182,2 1806 Kakaový prášek, čokoláda 452,5 1 019,8 736,2 +125,4 Obiloviny bez rýže 621,6 519,8 570,7 -16,4 0406 Sýry a tvaroh 232,6 707,3 470,0 +204,6 2204 Víno 322,9 417,7 370,3 +29,4

32 Vývoj a perspektivy českého zemědělství a agrárního zahraničního obchodu

33 AZO ČR zaznamenal v letech 1993 – 2001 významný růst, hodnota vývozu i dovozu neustále rostou, přičemž dovoz se zvyšuje několikrát rychleji než vývoz. AZO není významnou složku celkového zahraničního obchodu ČR a přes rostoucí množství obchodovaného objemu zboží jeho podíl na celkovém zahraničním obchodě ČR neustále klesá. AZO dosahuje v poslední době trvale záporného salda, které při pohledu na celkové saldo zahraničního obchodu ČR zaujímá v tomto směru významný podíl.  

34  AZO ČR je především orientována na země EU, které se podílejí na celkovém obratu českého AZO v rozmezí 40-50% (období ). 2. významným partnerem pro český AZO je CEFTA a v jejím rámci především Slovensko. Teritoriální skladba českého AZO je v čase stabilní a působí na ni komoditní struktura, rozsah, charakter, intenzita neobchodních zahraničních vztahů, smlouvy o volném obchodu Komoditní struktura vývozu a dovozu je v posledních letech vysoce stabilní

35  Obrovským handicapem našeho vývozu je to, že je realizován z převážné části pouze v rámci úzké skupiny segmentů, které mají na celkovém objemu AZO velmi vysoký podíl, což může ohrozit stabilitu agrárního trhu Negativním jevem pro náš AZO je fakt, že přírůstky hodnoty vývozu jsou způsobeny výraznějším zvyšováním jeho hmotnosti, zatímco růst hodnot dovozu je zapříčiněn zejména růstem ceny komodit s vysokou přidanou hodnotou. .

36 Po našem vstupu do EU stoupne význam EU jakožto obchodního a stoupne tak i závislost ČR na EU, která se stane klíčovým obchodním partnerem Po vstupu do EU dojde k vypovězení obchodních smluv v rámci CEFTA a to i se státy jako je Rumunsko a Bulharsko, dojde ke zrušení celní unie se Slovenskem a v neposlední řadě dojde k vypovězení bilaterálních dohod o obchodě s Polskem a Maďarskem a i mnoha dalšími státy, které nejsou členy CEFTA, ale mají s ČR řadu velmi výhodných bilaterálních dohod jako je Izrael, Turecko, pobaltské země, Rusko a další země SNS, země EFTA atd.

37 Staré smlouvy o AZO budou nahrazeny novými smlouvami a dohodami dle norem jednotného trhu a společné obchodní politiky EU. Zpevnění koruny na jedné straně zlevňuje dovážené vstupy a na straně druhé znesnadňuje vývoz domácích producentů na zahraniční trhy. AZO ČR je dnes velmi roztříštěn. V tuzemsku se tímto podnikáním zabývá několikanásobně více firem než například ve Francii

38 Velmi důležitým faktorem, který zejména v poslední době vzrůstá na významu ve vyspělých zemích, je podíl výdajů na marketing agrárních produktů.  (např. Maďarsko dává na marketing svých produktů v přepočtu 6 mld. Kč a ČR pouze 300 mil. Kč) Mnoho provozů zabývajících se výrobou a zpracováním potravin již není v rukou českých podnikatelských subjektů, a je ovládáno nadnárodními podniky, či skupinami podnikatelů se sídlem právě v EU.

39 Obrovský problém, který se projevuje negativně již dnes a po vstupu do EU bude ještě markantnější, je malá schopnost domácích zemědělců sdružovat se, vést mezi sebou konstruktivní dialog Obrovská nadprodukce potravin v zemích EU ohrožuje postavení českých zemědělců a může vést k tomu, že budou mít problém udat svou produkci na domácím trhu.

40 Závěr:     Obecně ČR nemá přírodní podmínky (reliéf, klima, hustota osídlení) pro exportně orientované zemědělství, proto nelze od našeho AZO očekávat nijak zázračné výsledky Po vstupu do EU bude nutná cílená podpora státu na rozvoj agrární politiky za účelem její remodifikace a posílení jejího vlivu zejména na domácím a potažmo zahraničním trhu.

41 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Vývoj a perspektivy agrárního zahraničního obchodu ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google