Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji Bílý dům / 2. dubna 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji Bílý dům / 2. dubna 2009."— Transkript prezentace:

1

2 Podpora mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji Bílý dům / 2. dubna 2009

3 Spolupráce Evropská unie –Na úrovni EU –Bilaterální spolupráce s členskými státy Svět Mezinárodní organizace

4 Evropská unie MŠMT Individuální projekty FP a EURATOM EUROSTARSiNFRASTRUKTURYCOSTEUREKA SPOLEČNÉ TECHNOLOGICKÉ INICIATIVY ERANET+

5 COST, EUREKA COST –Účelová podpora na základě výsledků veřejné soutěže –Zejména základní výzkum –Podmínka – zařazení do akce COST –Úhrada až 100 % uznaných nákladů EUREKA –Účelová podpora na základě výsledků veřejné soutěže –Průmyslový výzkum a vývoj - SME –Podmínka – statut „projekt EUREKA“ –Úhrada 50 % uznaných nákladů

6 EUREKA (1) Podání návrhu mezinárodního projektu –www.eureka.be; www.msmt.czwww.eureka.bewww.msmt.cz –Mezinárodní a národní formulář Zejména malé a střední podniky Rozhodování - HLG –Vyjádření členských států programu EUREKA –Statut projektu Eureka –Nezakládá finanční závazek

7 EUREKA (2) Účelová podpora na projekty se statutem EUREKA Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji –Vyhlášení – červen 2009 –www.msmt-vyzkum.czwww.msmt-vyzkum.cz –Aplikace e-projekt –Výsledky – leden 2010 Ing. Josef Martinec; josef.martinec@msmt.cz josef.martinec@msmt.cz

8 EUROSTARS (1) Podpora aplikovaného výzkumu Tři financující strany – národní stát, účastníci, EK z prostředků FP7 Mechanismus podobný programu EUREKA –Posuzuje se pouze na mezinárodní úrovni –Rozhodování mezinárodní –Financování národní na základě závazku

9 EUROSTARS (2) Příspěvek České republiky –Závazek nejméně 1 mil. € ročně –Skutečnost – v roce 2009 více než 30 mil. Kč Příspěvek EK 16 % výdajů na projekt prostřednictvím národního poskytovatele Financování –Bez veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji –Dotace

10 COST (1) Podpora českých účastníků akcí COST Národní sekretariát programu COST – RNDr. Miloš Chvojka; milos.chvojka@msmt.cz milos.chvojka@msmt.cz Rozhodování o přijetí do akce COST na úrovni HLG – nezakládá finanční závazky České republiky

11 COST (2) Účelová podpora pouze pro projekty zahrnuté do akcí COST Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji –Vyhlášení – červen 2009 –www.msmt-vyzkum.czwww.msmt-vyzkum.cz –Aplikace e-projekt –Výsledky – leden 2010 RNDr. Josef Janda; josef.janda@msmt.czjosef.janda@msmt.cz

12 Zák. č. 130/2002 Sb. (č. 171/2007 Sb.) Žádost o dotaci –Posuzuje se pouze formální správnost –Finanční prostředky do 100 % uznaných nákladů; roční příspěvek navrhuje žadatel Roční finanční zpráva pro MŠMT Periodická zpráva o řešení projektu dle EK Nenahrazují se nestátní finanční prostředky Dofinancování (1)

13 Dofinancování (2) Nepřetržitý příjem žádostí o dotaci Zpracování 3x až 4x ročně –5. výzva –Uzávěrka v květnu 2009 Nejčastější příčiny zamítnutí žádostí –Nejde o výzkum a vývoj –Není doložena účast v mezinárodním projektu –Úhrada nákladů, které nejsou uznány

14 Dofinancování (3) Zatím malý zájem –Malá účast v FP7 –Pozdní uzavírání kontraktů s EK Podávání žádostí o dotace –Aplikace e-projekt –www.msmt-vyzkum.czwww.msmt-vyzkum.cz –Ukončení 5. výzvy: květen 2009

15 Dofinancování (4) ŽÁDOST O DOTACI E-PROJEKT POSOUZENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ ŽÁDOSTI VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ VE PROSPĚCH ŽADATELE FINANCOVÁNÍ PROJEKTU Objem roční dotace navrhuje žadatel Trvá rozdílný způsob zúčtování –Roční vypořádání dotace se státním rozpočtem –Periodické vypořádání příspěvku se zahraničním poskytovatelem SCHVÁLENÝ MEZINÁRODNÍ PROJEKT SCHVÁLENÝ MEZINÁRODNÍ PROJEKT

16 JTI – Společné technologické iniciativy (1) Článek 171/ex-čl. 130n Společné podniky Společenství může zakládat společné podniky nebo jiné struktury potřebné k účinnému provádění komunitárních výzkumných programů, programů technologického rozvoje a demonstrace ukázek.

17 JTI (2) JTI ARTEMISENIACIMI CLEAN SKY FUEL CELLS AND H2 Palivové články a vodík Letecká technikaInovativní léčiva Nanoelektronika Vestavěné počítačové systémy

18 JTI (3) Model financování JTI pro ARTEMIS a ENIAC –1/6 z komunitárních prostředků –5/6 z národních prostředků 2/6 z národních veřejných prostředků 3/6 z prostředků zúčastněných institucí Pro každý společný podnik – 20 až 30 mil. Kč

19 JTI (4) Návrhy projektů – sdružení národních účastníků (výzkumné ústavy a podniky) Priority pro rok 2009 –ARTEMIS – vestavěné počítačové systémy –ENIAC – nanoelektronika – zdraví, doprava a mobilita, energie, komunikace, … Mgr. Ivana Havlasová, ivana.havlasova@msmt.cz ivana.havlasova@msmt.cz

20 JTI (5) ARTEMIS –www.artemis-ju.eu/call_2009www.artemis-ju.eu/call_2009 –1. kolo (stručné návrhy) 15.4.2009 17:00 –2. kolo (podrobné návrhy) 3.9.2009 v 17:00 ENIAC –www.eniac.eu/web/calls/callforproposal.phpwww.eniac.eu/web/calls/callforproposal.php –1. kolo (stručné návrhy) 6.5.2009 17:00 –2. kolo (podrobné návrhy) 3.9.2009 v 17:00

21 Bilaterální spolupráce (1) SK, SI, HU, PL, DE, AT (Aktion), FR (Barrande) GR, IT Podpora mobility výzkumných pracovníků –Po omezenou dobu, zpravidla ne více než 3x 2 roky –Přednost týmy s mladými vědci Možnost pokračovat v programu KONTAKT

22 Bilaterální spolupráce (2) REGISTRACE E-PROJEKT ROZHODNUTÍ SMÍŠENÁ KOMISE PROTOKOL VYHLÁŠENÍ V OBOU STÁTECH PŘIJÍMÁNÍ NÁVRHŮ AIP ČR

23 Bilaterální spolupráce (3) VÝDAJE CESTOVNÍ NÁKLADY ČESKÉ STRANY POJIŠTĚNÍ UBYTOVÁNÍ ZAHRANIČNÍHO ÚČASTNÍKA Nespotřebované finanční prostředky – vypořádání závazků se státním rozpočtem Úprava rozhodnutí – minimum omezujících podmínek (počet dnů a počet osob)

24 Bilaterální spolupráce (3) Každý stát – jiný mechanismus –Rozdílné legislativní podklady –Hlavní problém – protokol jen na 1 rok –Každoroční rozhodování Plánované změny –Rozhodnutí na dva roky –Oba roky stejná institucionální podpora

25 Bilaterální spolupráce (4) StátKontakt POLSKO, MAĎARSKO, SLOVENSKO RNDr. Josef Janda SLOVINSKORNDr. Jana Bystřická FRANCIERNDr. Alena Blažková, CSc. NĚMECKO, RAKOUSKODr. Monika Šlajerová, PhD.

26 Svět Evropa –Rusko –Norsko (Finanční mechanismus EHP/Norsko) Asie –Čína, Japonsko, Stát Izrael Amerika –USA Program KONTAKT

27 KONTAKT (1) Program na podporu bilaterální spolupráce Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji –Pro všechny státy najednou –Zvláštní kritéria Indikativní seznamy odsouhlasené oběma stranami Sestavování oddělených pořadí dle států Zpravidla tříleté projekty Úhrada až 100 % uznaných nákladů

28 Kontakt (2) Veřejná soutěže ve výzkumu a vývoji –Vyhlášení – červen 2009 –Aplikace e-projekt –www.msmt-vyzkum.czwww.msmt-vyzkum.cz –Výsledky – leden 2010 Ing. Světlana Trojanová, svetlana.trojanova@msmt.cz svetlana.trojanova@msmt.cz

29 INGO (1) Program na podporu členství v mezinárodních organizacích Dvě skupiny projektů –Podpora spolupráce s nevládními organizacemi výzkumu Náklady na provádění výzkumu, včetně cestovních nákladů, poplatky, … –Podpora členství v mezinárodních profesních organizacích a v jejich řídících orgánech Cestovní náklady, účastnické poplatky, …

30 INGO (2) Veřejná soutěže ve výzkumu a vývoji –Vyhlášení – červen 2009 –Aplikace e-projekt –www.msmt-vyzkum.czwww.msmt-vyzkum.cz –Výsledky – leden 2010 Mgr. Martina Hanžlová, martina.hanzlova@msmt.cz martina.hanzlova@msmt.cz

31 ESA (1) Možnost účastnit se výzkumných a vývojových prací pro vesmírné mise –Podrobnosti na stránkách ESA nebo České kosmické kanceláře –www.esa.int; www.cso.czwww.esa.intwww.cso.cz EMITS - registrační a informační databáze ESA –www.emits.esa.intwww.emits.esa.int –Automatické zasílání informací

32 ESA (2) Povinné programy –Základní aktivity General Studies Technology Research Technology Transfer Innovation Triangle Initiative –Vědecký program pro dokončení stávajících aktivit Task Force – 45 % Volitelné programy –Galileo a navigace –Telekomunikace a aplikace –Pilotované lety a mikrogravitace –Vývoj nosičů –Meteosat a družice GMES –Podpora vědy a techniky Pozorování Země PRODEX

33 ESA (3) KONTRAKT JEDNÁNÍ S ÚČASTNÍKY HLAVNÍ KONTRAKTOŘI VYHLÁŠENÍ ZAKÁZEK PŘÍSPĚVKY ČLENSKÝCH STÁTŮ DO PROGRAMŮ ESA

34 ESA (4) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy –Podpora výzkumu a vývoje –Účast výzkumných organizací a vysokých škol Ministerstvo dopravy –Podpora účasti průmyslových podniků

35 ESA (5) Česká kosmická kancelář, www.cso.czwww.cso.cz –Jan Kolář; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, www.msmt.czwww.msmt.cz –Jana Bystřická; jana.bystricka@msmt.czjana.bystricka@msmt.cz Ministerstvo dopravy –Karel Dobeš, vládní zmocněnec pro program Galileo; karel.dobes@mdcr.czkarel.dobes@mdcr.cz –Bohumil Jirkal; bohumil.jirkal@mdcr.czbohumil.jirkal@mdcr.cz

36 ESA (6) Informační den ESA – 20. března 2009 Obsah výzvy (2,5 mil. €) –Letecká zařízení a technologie pro vývoj družic a raket, senzorů –Výzkumné a vývojové aktivity na služby, technologie nebo generické technologie –Studie, průzkumy trhu a požadavků zákazníků s cílem zlepšit konkurenceschopnost v povinných i volitelných programech Uzávěrka – 15. května 2009 v 15:00 hodin

37 ESA (6) Výdaje České republiky v roce 2009 celkem 6.870.584 €, z toho –Povinné programy 5.618.634,11 € –Volitelné programy 1.251.949,89 € Závazek České republiky do roku 2019 –Povinné programy celkem 55 mil. € –Volitelné programy Podpora vědy a techniky celkem cca 12 mil. €

38 Jan Marek Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji Karmelitská 7 Praha 1 – Malá Strana (00 420) 257 193 717 jan.marek@msmt.cz


Stáhnout ppt "Podpora mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji Bílý dům / 2. dubna 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google