Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální problémy obchodování na světových burzách Vladislav Pavlát.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální problémy obchodování na světových burzách Vladislav Pavlát."— Transkript prezentace:

1 Aktuální problémy obchodování na světových burzách Vladislav Pavlát

2  1. Měnící se obraz burzovních trhů ve světě  2. Přinášejí změny na finančních trzích jednoznačné pozitivní výsledky?  3. Situace na trzích WFE po 1.čtvrtletí 2013  4. Hlavní problémy diskutované na půdě FESE

3  Fungování finančních trhů se během posledních dvou desetiletí výrazně změnilo.  Některé z těchto změn se rodily již od 70. let.  Jejich základem a východiskem se staly především změny v oblasti informační techniky a technologie.  Významnou roli hrály i měnové aspekty (především demonetizace zlata, opuštění fixních měnových kurzů apod.) a ukončení studené války  „Tahounem“ nečekaného rozvoje FT se stal největší a nejvyspělejší kapitálový trh na světě – trh USA.

4  Během devadesátých let světová reálná ekonomika zaznamenala období významné expanze, provázené neobyčejnou expanzí finančních trhů.  Tato expanze byla na finančních trzích spojena s vlnou inovací, které tyto trhy poháněly kupředu.  Inovace se uskutečňovaly prakticky ve všech oblastech obchodování finančními aktivy, a to jak při obchodování na burzách, tak při mimoburzovních obchodech

5  1. Zvýšení rychlosti obchodování a vypořádání obchodů  2. Růst množství disponibilních informací  3. Vznik nových produktů  4. Změna institucionální infrastruktury  5. Další změny jako např. mezinárodní standardizace produktů, dokumentů, procedur a významné změny v regulaci FT.

6 Důsledky vyšší rychlosti obchodování:  zvýšení počtu obchodů  růst volatility a s tím spojených rizik  nutnost přizpůsobení mikrostruktury i makrostruktury finančních trhů  nutnost organizačních a institucionálních změn, včetně změn pravidel a regulace trhů.

7  Zvýšení objemu dostupných informací díky počítačovému zpracování pomocí stále výkonnějších počítačů a dokonalejších softwarových programů = dokonalejší využívání disponibilních informací;  možnost prognózování budoucího vývoje a možnost dokonalejšího řízení rizik díky rychlému rozvoji matematicko-statistického modelování;  negativní důsledky přebytku informací: záplava informací vyvolala problémy s jejich zpracováním a objektivním vyhodnocováním, které dosud nejsou uspokojivě vyřešeny = nutnost data mining

8  Vznik nových produktů, zejména finančních derivátů a složitých finančních produktů (tzv. strukturovaných produktů), uměle konstruovaných vysoce kvalifikovanými finančními odborníky - tzv. finančními inženýry.  Vznik nových obchodních platforem, které fungují i mimo strukturu burz.  Silná vlna fúzí i akvizicí v oblasti finančních institucí včetně burz významnou měrou změnila majetkovou a institucionální strukturu globálních finančních trhů.

9  Vznik nových institucí, např. centrálních depositářů  Obrovské zvýšení vlivu médií na dění na finančních trzích ve světě  Zvýšení úlohy marketingu v oblasti podnikání finančních institucí všeho druhu (včetně burz)  Zvýšení úlohy ratingu včetně ratingu finančních institucí i zemí  Značné zvýšení významu výzkumů ve finanční oblasti, které provádějí velké finanční subjekty (banky, pojišťovny, investiční fondy), specializované výzkumné ústavy (v rámci universit i mimo ně), národní i mezinárodní profesní asociace a řada jiných organizací a institucí.

10  1. mezinárodní standardizace finančních produktů, dokumentů a procedur,  2. tvorba různých kodexů, včetně kodexů etického chování organizací.  3. přechod od jednodušších forem mezinárodní hospodářské a finanční spolupráce k jejím složitějším formám: „od koordinace k harmonizaci“  4. tendence k posílení národní i mezinárodní regulace finanční sféry včetně finančních trhů.

11  1. obchodování podle algoritmů (algorithmic trading),  2. fragmentace trhu (market fragmentation) a tzv. temná likvidita (dark liquidity),  3. přímý elektronický vstup (direct electronic access),  4. tzv. ko-lokace (co-location),  5. stanovení minimálního rozsahu změny ceny (tick size),  6. struktura poplatků (fee structure).

12  Problematické důsledky algoritmického obchodování (včetně tzv. vysokorychlostního obchodování), fragmentace trhů a tzv. temné likvidity: ztráta transparentnosti, snížení likvidity trhů a neúměrný růst spekulace  Výsledky empirických výzkumů nejsou jednoznačně pozitivní, a dokonce jsou i kontroversní: objevují se vážné obavy o tom, aby současným vývojem – nebude-li dostatečně usměrňován – nebylo narušeno přirozené působení kapitalistického tržního mechanismu.

13 Objemy obchodů r.2012 1.Q.2013/2012 Akcie - 22% - 3,5% Dluhopisy - 20% … Finanční deriváty - 20% + 0,3% Sekuritizované FD - 43,3% … Produkty fondů - 31,6% … Pramen: Statistiky WFE

14  2012/2011:  Burzovní kapitalizace stoupla o 15,5% na  55 trilionů USD.  Tím se dostala na úroveň r. 2010  1.Q 2013/2012:  Burzovní kapitalizace stoupla o 5%

15  Výčet nejzávažnějších problémů, jimiž se v současnosti evropské burzy sdružené ve FESE zabývají, nalezneme v programu letošní konference jejich členů v Berlíně, ohlášeném na konec června 2013.  Program v podobě několika desítek sugestivních otázek vytyčuje hlavní směry, jimiž se letošní diskuse bude ubírat. Mezi řečníky a účastníky nechybí řada zvučných jmen osobností z politické, hospodářské a finanční sféry.  Nejde jen o finanční ztráty: dnes více jde o obnovu důvěry investorské veřejnosti a o vztah účastníků trhu k riziku.

16  Otázkou číslo jedna zřejmě zůstává problém bezpečného fungování finančních trhů, jejichž prestiž podkopala světová finanční krize.  Dílčí problémy spojené s bezpečností FT: a) důsledky vzniku Bankovní unie EU= problém vytvoření protikrizových finančních rezerv; b) neohrozí zavedení daně z bankovních transakcí konkurenceschopnost Evropy?

17  (c ) Budou evropské banky vůbec moci být prospěšné pro reálnou ekonomiku ? = budoucnost investičního bankovnictví v Evropě je nejasná  d) Má být bankám v EU znesnadněno nebo zakázáno napojovat se na tzv. Organized Trading Facilities?= možnost napomoci vrátit obchody z mimoburzovních netransparentních sfér likvidity na burzy  (e) Mají být finanční trhy organizovány pro obchodníky nebo pro investory? = spekulace versus bezpečné investování

18  Druhým základním diskusním problémem zřejmě bude otázka dlouhodobého financování evropského rozvoje: odkud Evropa vezme peníze? (Diskuse o GREEN PAPER Komise EU)  Z jakých zdrojů budou banky schopny poskytovat úvěry?  Jak budou financovány malé a střední podniky v EU?  Nízký počet burzovních emisí: Jak přitáhnout investory zpět na burzy?

19  Pronikání nových technologií na finanční trhy: představuje technologie hrozbu nebo příležitost?  Pro evropské finanční trhy se jeví spíše jako hrozba. Rozhodující slovo na světových finančních trzích v technologickém pokroku stále mají USA, kde se struktura kapitálových trhů během posledního desetiletí radikálně změnila právě vlivem technologie a regulace.  Další vývoj zůstává nepřehledný: struktura finančních trhů v USA, v Evropě a v oblasti Asie a Pacifiku se navzájem začala vzdalovat. FESE zatím v této otázce zřejmě dosud zcela jasno nemá.

20  1. Reforma finančních trhů a jejich architektury, spojená se vznikem nových institucí a zejména s realizací rozsáhlých změn v národní i mezinárodní regulaci po roce 2008 zásadním způsobem modifikovala celkové podmínky fungování finančních trhů  2. Reforma probíhá postupně = pozitivní prvek  3. Řada uskutečněných opatření má již nyní pozitivní výsledky, neboť napomohla odstranit některé z příčin, které prokazatelně vedly k vypuknutí poslední světové finanční krize.  4.Účinky mnoha opatření dosud nejsou dostatečně prozkoumány.  5. O užitečnosti některých regulačních zásahů v odborné veřejnosti panují odůvodněné pochybnosti.

21  Diskuse trvá o tom, zda finanční trhy jsou dostatečně regulovány, nebo zda jejich dnešní regulace již nepřekročila únosnou míru.  S tím souvisí i známá otázka, zda umělé zásahy do sociálně ekonomických procesů nevedou k nežádoucím výsledkům, které by jinak nemusely nastat?  Ekonomická teoretická fronta je v tomto směru trvale rozpolcena: přestože výbuch finanční krize na první pohled nevyvratitelně prokázal nezbytnost regulace finančních trhů a jejího zpřísnění, již dnes se objevují určité varovné signály, že by regulace neměla překročit určité meze.  Spor je o tom, jak meze účelné, prospěšné a přijatelně nákladné regulace zjistit a regulaci udržovat ve zjištěných flexibilních mezích.

22  DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST !


Stáhnout ppt "Aktuální problémy obchodování na světových burzách Vladislav Pavlát."

Podobné prezentace


Reklamy Google