Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Inovace bez legrace CZ.1.07/1.1.12/

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Inovace bez legrace CZ.1.07/1.1.12/"— Transkript prezentace:

1 Inovace bez legrace CZ.1.07/1.1.12/01.0070
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Státní svátky České republiky AUTOR: MGR.JAROSLAVA SUCHÁ, ZŠ A MŠ ŠVIHOV; zdroj: Wikipede, Klipart

2 Co jsou státní svátky? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Státní svátky jsou dny pracovního klidu. Proč? Kdo určuje dny, které se stanou státními svátky? Na základě čeho jsou vybrány určité dny, které se stanou státními svátky? Kde jsou státní svátky stanoveny? Kolik má Česká republika státních svátků? Vyjmenuj státní svátky České republiky. Ke kterým osobnostem se státní svátky vztahují? Co tyto osobnosti dokázaly?

3 ZÁKON č.245/2000 Sb. o státních svátcích, ostatních svátcích, významných dnech a dnech pracovního klidu.

4 DNY PRACOVNÍHO KLIDU CITACE ZE ZÁKONA č.245/2000 Sb.:
„Státní svátky a ostatní svátky jsou dny pracovního klidu, kromě dnů nepřetržitého odpočinku zaměstnance v týdnu“.

5 ZÁKONEM STANOVENÉ STÁTNÍ SVÁTKY
leden Den obnovy samostatného českého státu 1993 – vznik samostatné České republiky květen Den vítězství 1945 – konec druhé světové války v Evropě červenec Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje století – příchod křesťanství a vzdělanosti do českých zemí červenec Den upálení mistra Jana Husa 1415

6 Den boje za svobodu a demokracii
Den české státnosti 935 – zavraždění knížete Václava říjen Den vzniku samostatného československého státu 1918 – vznik Československa listopad Den boje za svobodu a demokracii 1939 – uzavření českých vysokých škol nacisty 1989 – studentské protesty, které spustily sametovou revoluci

7 1.LEDEN 1993 Den obnovy samostatného českého státu
ROZDĚLENÍ jednoho STÁTU „ČESKOSLOVENSKA“ NA dva NOVÉ STÁTY ČESKOU REPUBLIKU SLOVENSKOU REPUBLIKU 6. prosince 1992 schválila Česká národní rada novou Ústavu České republiky (předtím v rámci federace Česká republika vlastní ústavu neměla). Též Slovenská národní rada přijala ještě před zánikem federace Ústavu Slovenské republiky. Funkci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky převzala dosavadní Česká národní rada. Též Slovenská národní rada pokračovala ve svém mandátu i po zániku federace jako slovenský parlament. Dne 26. ledna 1993 zvolila Poslanecká sněmovna Václava Havla prvním prezidentem České republiky.

8 8.KVĚTEN 1945 DEN VÍTĚZSTVÍ „KONEC 2. SVĚTOVÉ VÁLKY“
NA ÚZEMÍ NAŠÍ REPUBLIKY Dne 5. května vypuklo povstání v hlavním městě Praze (povstání vypukla 1.5. v Přerově a šířila se po celé republice, 5.5. též např. v Klatovech, Domažlicích,...) Česká národní rada vydala prohlášení o konci protektorátu a o převzetí vládní a výkonné moci. 8. května 1945 v 16 hodin byl mezi německým velením a Českou národní radou podepsán protokol, který umožňoval německým armádám průchod Prahou s tím, že dojde k zastavení bojů.

9 5. ČERVENEC 863 Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
Svatí Konstantin (Cyril,Crha) a Metoděj (Strachota), bratři ze Soluně, jsou známí jako apoštolové Slovanů nebo také slovanští věrozvěstové (víru zvěstovali). V rámci své misie na Velké Moravě vytvořili písmo hlaholici a prosadili staroslověnštinu jako bohoslužebný jazyk.

10 6.ČERVENEC 1415 Den upálení mistra Jana Husa

11 Jan Hus Na kostnickém koncilu byl odsouzen jako kacíř
a vydán světské moci k upálení na hranici,když odmítl odvolat své učení: Hlavou církve není papež, ale Kristus (O církvi) Vystupuje proti prodávání odpustků (Proti bule papežské) Kritizuje církev za vymáhání poplatků za církevní obřady-křty, pohřby, mše, modlitby; je pro odebrání majetku církevním hodnostářům (Knížky o svatokupectví)

12 28. ZÁŘÍ 935(929) Den české státnosti
Bez rozdílu všechny legendy uvádějí, že v pondělí 28. září došlo ve Staré Boleslavi k Václavově úkladné vraždě, zosnované mladším bratrem Boleslavem.

13 Svatý Václav Václav-syn knížete Vratislava a kněžny
Drahomíry, vnuk prvního historicky doloženého přemyslovského knížete Bořivoje I. a jeho ženy svaté Ludmily. Vyzdvihovanými přednostmi jsou: zbožný a mravný život, horlivost pro čest a slávu Boží, péče o rozšíření křesťanské víry v celém národě, stavba četných křesťanských kostelů, častá návštěva bohoslužeb, všestranné konání skutků milosrdenství a lásky. Václav ctil svou matku, pečoval o chudinu, nemocné a sirotky, poskytoval přístřeší a pohostinství pocestným a cizincům a netrpěl, aby se komukoliv stala křivda, byl osobně statečný a výborný jezdec na koni. Toto vše se dle tradice událo v období mezi jeho 18. a 22.( 28.) rokem života až do jeho smrti.

14 28.ŘÍJEN 1918 Den vzniku samostatného československého státu
Historie osídlení na území dnešního Česka začíná od nejstaršího paleolitu. Česko se nachází na území tří historických zemí – Čech, Moravy a Slezska, z nichž každá má svoji specifickou historii. V důsledku porážky v první světové válce (1914–1918) se Rakousko-Uhersko rozpadlo. Na jeho troskách vznikly nové státy: Rakousko, Maďarsko, Polsko, Království SHS a také Československo, které se ustavuje 28. října 1918 jako demokratický stát v čele s prezidentem Tomášem Garriguem Masarykem . Kromě Čech a Moravy se součástí Československa stává i Slovensko a Podkarpatská Rus.

15 17.LISTOPAD 1939,1989 Den boje za svobodu a demokracii
1939 od 1.9. doba 2. světové války, protinacistické demonstrace během německé okupace postřelen student Jan Opletal, zemřel, jeho pohřeb, zavražděno 9 studentů 1989 V Praze byla 17. listopadu, v den 50. výročí událostí listopadu 1939, policií brutálně zastavena studentská demonstrace a tím byl započat proces označovaný jako „Sametová revoluce“ Listopad 1989 je v myslích více než 30 milionů obyvatel tehdy existujících států NDR a Československa zapsán jako období revolučních změn. V tomto měsíci roku 1989 v podstatné části střední Evropy vyvrcholil proces rozpadu komunismu

16 LISTOPAD 1939 28. října 1939, v den výročí založení samostatného československého státu, proběhly v Praze protinacistické demonstrace a nepokoje, kterých se zúčastnil Jan Opletal , student lékařské fakulty KU .Demonstrace byly nacisty tvrdě potlačeny. Jan Opletal byl vážně zraněn střelou do břicha a navzdory lékařské péči 11. listopadu zemřel. Pohřbu Jana Opletala se 15. listopadu zúčastnily tisíce studentů a jejich setkání přerostlo v další protinacistickou demonstraci, jejímž důsledkem bylo zavření všech českých univerzit a kolejí říšským protektorem Konstantinem von Neurathem. Více než tisíc studentů bylo posláno do koncentračního tábora Sachsenhausen a devět studentů bylo 17. listopadu popraveno. K připomenutí této události byl listopad vyhlášen Mezinárodní unií studentů Mezinárodním dnem studentstva.

17 LISTOPAD 1989 Sametová revoluce je označení období změn v Československu mezi 17. listopadem a 29. prosincem roku 1989, které vedly k pádu komunistického režimu a vzniku politického zřízení na demokratických principech. K urychlení změn přispěl rozpad bývalého Východního bloku a narůstající nespokojenost obyvatelstva s ekonomickou a politickou situací v zemi. Revoluce se označuje názvem „sametová revoluce“ pro svůj nenásilný charakter, kdy pro převzetí moci nebylo potřeba použít násilí či ozbrojeného boje. Vyjma událostí ze 17. listopadu, kdy byli studenti napadeni Veřejnou bezpečností, byla revoluce provedena bez násilí a během státního převratu nebyl zmařen jediný život. Název vymyslel český novinář.

18 CO SI PAMATUJEME? KOLIK MÁ ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍCH SVÁTKŮ?
VYSVĚTLI, CO JSOU DNY PRACOVNÍHO KLIDU? JAKÁ HISTORICKÁ UDÁLOST SE VÁŽE K DATU ? KDY SLAVÍME DEN SLOVANSKÝCH VĚROZVĚSTŮ? VYSVĚTLI POJEM VĚROZVĚSTOVÉ. KDY VZPOMÍNÁME DEN ČESKÉ STÁTNOSTI? JAKÁ HISTORICKÁ UDÁLOST SE STALA ? VYJMENUJ VŠECHNY STÁTNÍ SVÁTKY. PŘIŘAĎ NÁSLEDUJÍCÍ OBRÁZKY KE STÁTNÍM SVÁTKŮM ČR. (VIZ SNÍMEK 22)

19

20 zkompletuj 1.1. 8.5. 5.7. 6.7. 28.9. 28.10. 17.11.

21 zkompletuj Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
Den české státnosti Den vzniku samostatného československého státu Den obnovy samostatného českého státu Den boje za svobodu a demokracii Den vítězství Den upálení mistra Jana Husa

22


Stáhnout ppt "Inovace bez legrace CZ.1.07/1.1.12/"

Podobné prezentace


Reklamy Google