Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GOTIKA www.zlinskedumy.cz Název školyGymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektuRozvoj žákovských kompetencí pro 21.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GOTIKA www.zlinskedumy.cz Název školyGymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektuRozvoj žákovských kompetencí pro 21."— Transkript prezentace:

1 GOTIKA www.zlinskedumy.cz Název školyGymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektuRozvoj žákovských kompetencí pro 21. století Název šablonyIII/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMGotika Označení DUMVY_32_INOVACE_10_3_06 AutorMgr. Radek Šipula Datum14. 07. 2013 Vzdělávací oblastČlověk a společnost Vzdělávací oborDějepis Tematický okruhStředověk Ročník2. ročník, kvinta - sexta

2 VYSVĚTLENÍ POJMU:  GOTIKA je umělecký sloh, který se postupně vyvinul ze slohu románského  objevuje se od druhé poloviny 12. století a trvá po další tři staletí  GOTIKA má kořeny ve FRANCII (jsou spojeny s budováním opatství v SAINT- DENIS poblíž PAŘÍŽE)SAINT- DENIS  v českých zemích nastupuje i ustupuje gotika o něco později  v NĚMECKU a STŘEDNÍ EVROPĚ trvala až do počátku 16. století, kdy se v ITÁLII a FRANCII již prosadila RENESANCE (ta se z gotiky nevyvinula, ale naopak se ji snažila popřít a při svém vývoji se opírala o antiku)  termín GOTIKA nebo gotický se vztahuje ke GÓTŮM  předcházející epoše jej s opovržením přisoudil GIORGIO VASARI a další italští humanisté; „GÓTSKÉ“ umění pro ně znamenalo asociaci primitivního či barbarského  ve FRANCII byl tento sloh nazýván „STYLE OGIVAL“ - SLOH LOMENÝ

3 VYSVĚTLENÍ POJMU:  v nově vzniklém stylu je do jisté míry obsažena filozofie směřování za Bohem, která je po formální stránce vyjadřována VERTIKALISMEM  ve srovnání s románským slohem došlo především u staveb k značnému prosvětlení a „odhmotnění“  GOTIKA se nerozšířila po celé EVROPĚ, ale spíše v její západní a centrální části  příliš se neprosadila na územích s vlivem PRAVOSLAVNÉ církvePRAVOSLAVNÉ  video: DĚJINY UDATNÉHO ČESKÉHO NÁRODA - GOTICKÁ MÓDA (2:59)DĚJINY UDATNÉHO ČESKÉHO NÁRODA - GOTICKÁ MÓDA  video: GOTICKÉ UMĚNÍ (13:41)GOTICKÉ UMĚNÍ

4 GOTIKA - DŮLEŽITÉ INFORMACE:  v období vrcholného středověku se zrodil původní a zcela jedinečný umělecký sloh, kterému učenci na počátku novověku dali dodatečné pojmenování GOTICKÝ či GOTIKA  GOTIKA vyjadřovala vzrůstající sebevědomí církve i touhu křesťanstva směřovat vzhůru (k Bohu)  tato touha se nejvíce projevila v GOTICKÉ ARCHITEKTUŘE, zejména ve stavbách rozměrných chrámů, tzv. KATEDRÁLKATEDRÁL  v gotickém slohu byly vedle CÍRKEVNÍCH staveb (katedrály, kostely, kláštery) budovány i ty SVĚTSKÉ, především hrady, tvrze, brány, mosty, paláce a kamenné městské domy  vlastí tohoto slohu je FRANCIE, kde gotika ve 12. století vznikla

5 SVĚTSKÉ GOTICKÉ STAVBY:  GOTICKÝ HRAD:  KOST, KARLŠTEJN či ZVÍKOV: KOSTKARLŠTEJNZVÍKOV 1] 2] 3]

6 SVĚTSKÉ GOTICKÉ STAVBY:  GOTICKÁ BRÁNA: LUKOV a PRAHA (Prašná brána 1856)LUKOVPRAHA 4]

7 SVĚTSKÉ GOTICKÉ STAVBY:  GOTICKÝ MOST: PÍSEK a KARLŮV most v PRAZE 5] 6]

8 SVĚTSKÉ GOTICKÉ STAVBY:  GOTICKÝ kamenný MĚŠŤANSKÝ DŮM v KUTNÉ HOŘE a DŮM U ZVONU v PRAZE: 7] 8]

9 NĚKTERÉ PRVKY GOTICKÉ ARCHITEKTURY:  LOMENÝ OBLOUK  ŽEBROVÁ KLENBA  DŮMYSLNÝ OPĚRNÝ SYSTÉM  ARKÝŘ  FIÁLY  CHLIČ  PORTÁL  ROZETA

10 PRVKY GOTICKÉ ARCHITEKTURY: 9a]  obrázek obrázek

11 PRVKY GOTICKÉ ARCHITEKTURY:  LOMENÝ OBLOUK, který umožnil vytvořit ŽEBROVOU KLENBU 9b]

12 PRVKY GOTICKÉ ARCHITEKTURY:  ŽEBROVÁ KLENBA: 9c] 9d]

13 PRVKY GOTICKÉ ARCHITEKTURY:  DŮMYSLNÝ OPĚRNÝ SYSTÉM vyřešil potíže s obrovskou váhou klenby 9e] 9f]

14 PRVKY GOTICKÉ ARCHITEKTURY:  ARKÝŘ: FIÁLY: ARKÝŘFIÁLY 10] 11]

15 PRVKY GOTICKÉ ARCHITEKTURY:  CHRLIČ:  odvádí vodu ze střechy 12]  mají podobu různých stvoření  jejich účelem je chránit budovu před všemi zlými démony a duchy a udržet je v dostatečné vzdálenosti od ní  platí úměra, čím ošklivější je chrlič, tím více démonů zastraší  chrliče měly také vyděsit nevěřící, jdoucí okolo, a přimět je ke vstupu do katedrál  sloužily tak k přijímání křesťanské víry, která měla lidem přinést klid a mír  hmotné zobrazení pomocí soch a obrazů pomáhalo církvi šířit své učení v době, kdy byla drtivá většina lidí negramotná  legendy také říkají, že chrliče v noci ožívají a prohánějí se po zdech katedrál jako kamenná ostraha budov  obrázek 1, obrázek 2, obrázek 3 obrázek 1obrázek 2obrázek 3

16 PRVKY GOTICKÉ ARCHITEKTURY:  PORTÁL: 13] 14]

17 PRVKY GOTICKÉ ARCHITEKTURY:  ROZETA: 15] 16]

18 PAMÁTKY - KATEDRÁLA SV. VÍTA: 17] 18]

19 PAMÁTKY - CHRÁM SV. BARBORY:  vedle chrámu sv. VÍTA je druhou úžasnou památkou na našem území chrám sv. BARBORY v KUTNÉ HOŘEBARBORYKUTNÉ HOŘE 19] 20]

20 BAROKNÍ SOCHAŘSTVÍ:  vrcholným projevem gotického výtvarného umění byla zpodobení PANNY MARIE  zobrazovala se buď jako MADONA s malým JEŽÍŠKEM nebo později jako PIETA - truchlící matka s mrtvým KRISTOVÝM tělem v klíněMADONAPIETA  pro postavy, které zobrazovalo gotické sochařství a malířství, bylo rovněž typické směřování vzhůru - byly vysoké a štíhlé, mírně prohnuté do tvaru písmene S  jejich tváře se vyznačovaly novým rysem - nacházíme v nich výrazy zcela pozemských lidských citů, prosté radosti nebo velkého utrpení  materiálem byl buď kámen, nebo byly sochy vyřezávány z lipového dřeva  socha se potahovala jemným plátnem, které přilehlo, a potom se polychromovala (barvila)  obrázek 1 obrázek 1  obrázek 2 obrázek 2

21 BAROKNÍ MALÍŘSTVÍ:  v gotickém malířství se objevuje více postav, typické je také realistické zachycení utrpení  na obrazech se stále častěji objevují zadavatelé zakázek (donátoři), zpočátku v podobě jedné z mnoha postav  vedle FRESEK vznikaly DESKOVÉ obrazy, které se malovaly na dřevěné desky složené z malých přesně opracovaných špalíčků tvrdého dřeva prokládaných a lepených do kříže v několika vrstváchDESKOVÉ 21] 22]

22 SROVNÁNÍ ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ ARCHITEKTURY: 23] 24] 25]

23 NĚCO K ZAMYŠLENÍ:  Jak se jmenoval umělecký sloh, který se šířil před GOTIKOU?  Která země je považována za kolébku GOTIKY?  Vyjmenujte alespoň tři gotické stavby na našem území.  Uveďte, za vlády které královské dynastie se u nás objevila gotika?  Nejvýznamnější gotické stavby se nazývají KATEDRÁLY. Vyjmenujte alespoň tři architektonické prvky těchto staveb a popište je.  Jaký je rozdíl mezi obrazem MADONY a PIETY?

24 ODPOVĚDI NA OTÁZKY:  románský  FRANCIE  KARLŠTEJN, KOST, KARLŮV MOST, chrám sv. VÍTA a sv. BARBORY...  LUCEMBURKOVÉ  ŽEBROVÁ KLENBA, DŮMYSLNÝ OPĚRNÝ SYSTÉM, ARKÝŘ, FIÁLY, CHLIČ, PORTÁL, ROZETA  MADONA je vytesána s malým JEŽÍŠKEM, PIETA - truchlící matka s mrtvým KRISTOVÝM tělem v klíně

25 ZDROJE A POUŽITÁ LITERATURA:  1] BILBOQ. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hrad_kost_z_vychodu.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hrad_kost_z_vychodu.jpg  2] RITTER, Michal. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hrad_Karlštejn_06.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hrad_Karlštejn_06.jpg  3] NEUVEDEN. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný pod licencí GNU na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hrad.Zvíkov.jpeghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hrad.Zvíkov.jpeg  4] NEUVEDEN. upload.wikimedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/Groll08.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/Groll08.jpg  5] VELÍŠEK, Václav. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Písek,_Kamenný_most.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Písek,_Kamenný_most.jpg

26 ZDROJE A POUŽITÁ LITERATURA:  6] Jo-Jan. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Praag_012.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Praag_012.jpg  7] STRZELECKI, Jerzy. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný pod licencí GNU na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:KUTNA_HORA_(js)_14.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:KUTNA_HORA_(js)_14.jpg  8] REBEL, W.. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný pod licencí GNU na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha_- _Dum_u_kamenneho_zvonu.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha_- _Dum_u_kamenneho_zvonu.jpg  9a] NEUVEDEN. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sv_Vitus_project_by_Kranner.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sv_Vitus_project_by_Kranner.jpg

27 ZDROJE A POUŽITÁ LITERATURA:  9b] TOTOSAN. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Okno_katedraly_Strasburg.JPGhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Okno_katedraly_Strasburg.JPG  9c] NEUVEDEN. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný pod licencí GNU na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Groin_vault_top.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Groin_vault_top.jpg  9d] WELLESCHIK. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Amiens_cathédrale23.JPG http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Amiens_cathédrale23.JPG  9e] HILL. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gotic3d2.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gotic3d2.jpg  9f] NEUVEDEN. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Milan_Dome3.JPGhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Milan_Dome3.JPG

28 ZDROJE A POUŽITÁ LITERATURA:  10] LEHOTSKY. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Radnice_(Olomouc),_gotický_arkýř_Ka ple_sv._Jeronýma.JPG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Radnice_(Olomouc),_gotický_arkýř_Ka ple_sv._Jeronýma.JPG  11] ŠECHTL, Josef Jindřich. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný pod licencí GNU na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kutná_Hora_1919.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kutná_Hora_1919.jpg  12] GORTYNA. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bayeux_chrlič.JPG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bayeux_chrlič.JPG  13] Russ Bowling. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colmar_- _Gothic_portal_of_Saint_Martin_Church.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colmar_- _Gothic_portal_of_Saint_Martin_Church.jpg  14] Fotografie z vlastních zdrojů - Girona, Španělsko.

29 ZDROJE A POUŽITÁ LITERATURA:  15] NEUVEDEN. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heilig_rozeta.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heilig_rozeta.jpg  16] MIZERA, Krzysztof. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný pod licencí GNU na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rozeta_Paryż_notre-dame_chalger.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rozeta_Paryż_notre-dame_chalger.jpg  17] ECKERT, Jindřich. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha_katedrála_sv_Víta_1887.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha_katedrála_sv_Víta_1887.jpg  18] BJALEK, Michal. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Katedrála_Sv._Víta_1.JPG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Katedrála_Sv._Víta_1.JPG  19] EHOULBY. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kutná_Hora,_Vnitřní_Město,_Chrám_sv._Barbory,_Z_01.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kutná_Hora,_Vnitřní_Město,_Chrám_sv._Barbory,_Z_01.jpg

30 ZDROJE A POUŽITÁ LITERATURA:  20] BARÁNEK, Daniel. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kutná_Hora,_Vnitřní_Město,_Chrám_sv._Barbory,_Z_opěry,_02.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kutná_Hora,_Vnitřní_Město,_Chrám_sv._Barbory,_Z_opěry,_02.jpg  21] MISTR TEODORIK. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meister_Theoderich_von_Prag_012.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meister_Theoderich_von_Prag_012.jpg  22] MISTR TEODORIK. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meister_Theoderich_von_Prag_024.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meister_Theoderich_von_Prag_024.jpg  23] EHOULBY. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Reims_Cathedral.JPG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Reims_Cathedral.JPG

31 ZDROJE A POUŽITÁ LITERATURA:  24] JANOT, Gérard. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný pod licencí GNU na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Clocher_d'Ivan_le_Grand.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Clocher_d'Ivan_le_Grand.jpg  25] CRAWSHAW, David. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný pod licencí GNU na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:St_Basils_Cathedral-500px.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:St_Basils_Cathedral-500px.jpg  TEICHOVÁ, Alena a kolektiv: Dějiny středověku. 1. vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1968. 260 s. ISBN 16-906-68  TEICHOVÁ, Alena a kolektiv: Dějiny středověku 2. 1. vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1968. 440 s. ISBN 16-913-68  SPUNAR, Pavel: Kultura středověku. Praha: Orbis, 1972. 208 s. ISBN 11-016- 72


Stáhnout ppt "GOTIKA www.zlinskedumy.cz Název školyGymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektuRozvoj žákovských kompetencí pro 21."

Podobné prezentace


Reklamy Google