Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GOTIKA Název školy Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GOTIKA Název školy Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť"— Transkript prezentace:

1 GOTIKA www.zlinskedumy.cz Název školy Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu Rozvoj žákovských kompetencí pro 21. století Název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUM Gotika Označení DUM VY_32_INOVACE_10_3_06 Autor Mgr. Radek Šipula Datum Vzdělávací oblast Člověk a společnost Vzdělávací obor Dějepis Tematický okruh Středověk Ročník 2. ročník, kvinta - sexta

2 VYSVĚTLENÍ POJMU: GOTIKA je umělecký sloh, který se postupně vyvinul ze slohu románského objevuje se od druhé poloviny 12. století a trvá po další tři staletí GOTIKA má kořeny ve FRANCII (jsou spojeny s budováním opatství v SAINT-DENIS poblíž PAŘÍŽE) v českých zemích nastupuje i ustupuje gotika o něco později v NĚMECKU a STŘEDNÍ EVROPĚ trvala až do počátku 16. století, kdy se v ITÁLII a FRANCII již prosadila RENESANCE (ta se z gotiky nevyvinula, ale naopak se ji snažila popřít a při svém vývoji se opírala o antiku) termín GOTIKA nebo gotický se vztahuje ke GÓTŮM předcházející epoše jej s opovržením přisoudil GIORGIO VASARI a další italští humanisté; „GÓTSKÉ“ umění pro ně znamenalo asociaci primitivního či barbarského ve FRANCII byl tento sloh nazýván „STYLE OGIVAL“ - SLOH LOMENÝ

3 VYSVĚTLENÍ POJMU: v nově vzniklém stylu je do jisté míry obsažena filozofie směřování za Bohem, která je po formální stránce vyjadřována VERTIKALISMEM ve srovnání s románským slohem došlo především u staveb k značnému prosvětlení a „odhmotnění“ GOTIKA se nerozšířila po celé EVROPĚ, ale spíše v její západní a centrální části příliš se neprosadila na územích s vlivem PRAVOSLAVNÉ církve video: DĚJINY UDATNÉHO ČESKÉHO NÁRODA - GOTICKÁ MÓDA (2:59) video: GOTICKÉ UMĚNÍ (13:41)

4 GOTIKA - DŮLEŽITÉ INFORMACE:
v období vrcholného středověku se zrodil původní a zcela jedinečný umělecký sloh, kterému učenci na počátku novověku dali dodatečné pojmenování GOTICKÝ či GOTIKA GOTIKA vyjadřovala vzrůstající sebevědomí církve i touhu křesťanstva směřovat vzhůru (k Bohu) tato touha se nejvíce projevila v GOTICKÉ ARCHITEKTUŘE, zejména ve stavbách rozměrných chrámů, tzv. KATEDRÁL v gotickém slohu byly vedle CÍRKEVNÍCH staveb (katedrály, kostely, kláštery) budovány i ty SVĚTSKÉ, především hrady, tvrze, brány, mosty, paláce a kamenné městské domy vlastí tohoto slohu je FRANCIE, kde gotika ve 12. století vznikla

5 SVĚTSKÉ GOTICKÉ STAVBY:
GOTICKÝ HRAD: KOST, KARLŠTEJN či ZVÍKOV: 1] ] ]

6 SVĚTSKÉ GOTICKÉ STAVBY:
GOTICKÁ BRÁNA: LUKOV a PRAHA (Prašná brána 1856) 4]

7 SVĚTSKÉ GOTICKÉ STAVBY:
GOTICKÝ MOST: PÍSEK a KARLŮV most v PRAZE 5] ]

8 SVĚTSKÉ GOTICKÉ STAVBY:
GOTICKÝ kamenný MĚŠŤANSKÝ DŮM v KUTNÉ HOŘE a DŮM U ZVONU v PRAZE: 7] ]

9 NĚKTERÉ PRVKY GOTICKÉ ARCHITEKTURY:
LOMENÝ OBLOUK ŽEBROVÁ KLENBA DŮMYSLNÝ OPĚRNÝ SYSTÉM ARKÝŘ FIÁLY CHLIČ PORTÁL ROZETA

10 PRVKY GOTICKÉ ARCHITEKTURY:
obrázek

11 PRVKY GOTICKÉ ARCHITEKTURY:
LOMENÝ OBLOUK, který umožnil vytvořit ŽEBROVOU KLENBU 9b]

12 PRVKY GOTICKÉ ARCHITEKTURY:
ŽEBROVÁ KLENBA: 9c] d]

13 PRVKY GOTICKÉ ARCHITEKTURY:
DŮMYSLNÝ OPĚRNÝ SYSTÉM vyřešil potíže s obrovskou váhou klenby 9e] f]

14 PRVKY GOTICKÉ ARCHITEKTURY:
ARKÝŘ: FIÁLY: 10] ]

15 PRVKY GOTICKÉ ARCHITEKTURY:
CHRLIČ: odvádí vodu ze střechy ] mají podobu různých stvoření jejich účelem je chránit budovu před všemi zlými démony a duchy a udržet je v dostatečné vzdálenosti od ní platí úměra, čím ošklivější je chrlič, tím více démonů zastraší chrliče měly také vyděsit nevěřící, jdoucí okolo, a přimět je ke vstupu do katedrál sloužily tak k přijímání křesťanské víry, která měla lidem přinést klid a mír hmotné zobrazení pomocí soch a obrazů pomáhalo církvi šířit své učení v době, kdy byla drtivá většina lidí negramotná legendy také říkají, že chrliče v noci ožívají a prohánějí se po zdech katedrál jako kamenná ostraha budov obrázek 1, obrázek 2, obrázek 3

16 PRVKY GOTICKÉ ARCHITEKTURY:
PORTÁL: 13] ]

17 PRVKY GOTICKÉ ARCHITEKTURY:
ROZETA: 15] ]

18 PAMÁTKY - KATEDRÁLA SV. VÍTA:
17] ]

19 PAMÁTKY - CHRÁM SV. BARBORY:
vedle chrámu sv. VÍTA je druhou úžasnou památkou na našem území chrám sv. BARBORY v KUTNÉ HOŘE 19] ]

20 BAROKNÍ SOCHAŘSTVÍ: vrcholným projevem gotického výtvarného umění byla zpodobení PANNY MARIE zobrazovala se buď jako MADONA s malým JEŽÍŠKEM nebo později jako PIETA - truchlící matka s mrtvým KRISTOVÝM tělem v klíně pro postavy, které zobrazovalo gotické sochařství a malířství, bylo rovněž typické směřování vzhůru - byly vysoké a štíhlé, mírně prohnuté do tvaru písmene S jejich tváře se vyznačovaly novým rysem - nacházíme v nich výrazy zcela pozemských lidských citů, prosté radosti nebo velkého utrpení materiálem byl buď kámen, nebo byly sochy vyřezávány z lipového dřeva socha se potahovala jemným plátnem, které přilehlo, a potom se polychromovala (barvila) obrázek 1 obrázek 2

21 BAROKNÍ MALÍŘSTVÍ: v gotickém malířství se objevuje více postav, typické je také realistické zachycení utrpení na obrazech se stále častěji objevují zadavatelé zakázek (donátoři), zpočátku v podobě jedné z mnoha postav vedle FRESEK vznikaly DESKOVÉ obrazy, které se malovaly na dřevěné desky složené z malých přesně opracovaných špalíčků tvrdého dřeva prokládaných a lepených do kříže v několika vrstvách 21] ]

22 SROVNÁNÍ ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ ARCHITEKTURY:
23] ] 25]

23 NĚCO K ZAMYŠLENÍ: Jak se jmenoval umělecký sloh, který se šířil před GOTIKOU? Která země je považována za kolébku GOTIKY? Vyjmenujte alespoň tři gotické stavby na našem území. Uveďte, za vlády které královské dynastie se u nás objevila gotika? Nejvýznamnější gotické stavby se nazývají KATEDRÁLY. Vyjmenujte alespoň tři architektonické prvky těchto staveb a popište je. Jaký je rozdíl mezi obrazem MADONY a PIETY?

24 ODPOVĚDI NA OTÁZKY: románský FRANCIE
KARLŠTEJN, KOST, KARLŮV MOST, chrám sv. VÍTA a sv. BARBORY . . . LUCEMBURKOVÉ ŽEBROVÁ KLENBA, DŮMYSLNÝ OPĚRNÝ SYSTÉM, ARKÝŘ, FIÁLY, CHLIČ, PORTÁL, ROZETA MADONA je vytesána s malým JEŽÍŠKEM, PIETA - truchlící matka s mrtvým KRISTOVÝM tělem v klíně

25 ZDROJE A POUŽITÁ LITERATURA:
1] BILBOQ. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 2] RITTER, Michal. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 3] NEUVEDEN. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí GNU na WWW: 4] NEUVEDEN. upload.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 5] VELÍŠEK, Václav. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:

26 ZDROJE A POUŽITÁ LITERATURA:
6] Jo-Jan. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 7] STRZELECKI, Jerzy. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí GNU na WWW: 8] REBEL, W.. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí GNU na WWW: 9a] NEUVEDEN. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:

27 ZDROJE A POUŽITÁ LITERATURA:
9b] TOTOSAN. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 9c] NEUVEDEN. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí GNU na WWW: 9d] WELLESCHIK. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 9e] HILL. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 9f] NEUVEDEN. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:

28 ZDROJE A POUŽITÁ LITERATURA:
10] LEHOTSKY. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 11] ŠECHTL, Josef Jindřich. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí GNU na WWW: 12] GORTYNA. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 13] Russ Bowling. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 14] Fotografie z vlastních zdrojů - Girona, Španělsko.

29 ZDROJE A POUŽITÁ LITERATURA:
15] NEUVEDEN. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 16] MIZERA, Krzysztof. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí GNU na WWW: 17] ECKERT, Jindřich. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 18] BJALEK, Michal. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 19] EHOULBY. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:

30 ZDROJE A POUŽITÁ LITERATURA:
20] BARÁNEK, Daniel. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 21] MISTR TEODORIK. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 22] MISTR TEODORIK. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 23] EHOULBY. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:

31 ZDROJE A POUŽITÁ LITERATURA:
24] JANOT, Gérard. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí GNU na WWW: 25] CRAWSHAW, David. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí GNU na WWW: TEICHOVÁ, Alena a kolektiv: Dějiny středověku. 1. vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, s. ISBN TEICHOVÁ, Alena a kolektiv: Dějiny středověku vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, s. ISBN SPUNAR, Pavel: Kultura středověku. Praha: Orbis, s. ISBN


Stáhnout ppt "GOTIKA Název školy Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť"

Podobné prezentace


Reklamy Google