Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_01_Baroko - doba protikladů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_01_Baroko - doba protikladů"— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_01_Baroko - doba protikladů
Název vzdělávacího materiálu: 18. století Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): VY_32_INOVACE _01 Autor materiálu: Mgr. Lucie Plechatá Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, vyučovací předmět, ročník/y: Člověk a společnost, dějepis, 8. ročník Téma: Baroko – doba protikladů Anotace: Žáci se seznámí s dobou barokní, jejími zápory a klady. Poznají významné osobnosti, seznámí se s pojmy hon na čarodějnice, mor, neštovice. Materiál byl vytvořen (datum, období): Ověření ve výuce: , 8. A, Mgr. Lucie Plechatá VY_32_INOVACE_01_Baroko - doba protikladů

2 Baroko – doba protikladů
Barokní doba Baroko – doba protikladů Doprovodná hudba Vivaldi VY_32_INOVACE_01_Baroko - doba protikladů

3 VY_32_INOVACE_01_Baroko - doba protikladů
Význam slova baroko Slovo baroko pochází z portugalštiny. Výraz perles baroques se užíval pro perly nepravidelného tvaru již počátkem 16. st. Ve středověké logice se tak označovalo vše nabubřelé, nesprávné, přehnané, nadnesené a směšné. Podobně jako označení mnoha jiných uměleckých slohů bylo baroko pojmenováno až zpětně. Dnes jako baroko označujeme umělecký sloh i dobu, v níž se tento sloh rozvíjel. Která dvě století lze označit za barokní dobu? 17. a 18. st. VY_32_INOVACE_01_Baroko - doba protikladů

4 VY_32_INOVACE_01_Baroko - doba protikladů
Světlo a stín baroka Baroko přineslo světu mnoho geniálních umělců a vědců, např. Rubense a Pascala. Na druhé straně to byla doba válek, nemocí, pověr, inkvizičních procesů, honů na čarodějnice a náboženské nesnášenlivosti. VY_32_INOVACE_01_Baroko - doba protikladů

5 VY_32_INOVACE_01_Baroko - doba protikladů
Peter Paul Rubens Byl to všestranný, vzdělaný umělec a znalec antiky. Provozoval malířskou dílnu v Antverpách a osvědčil se také jako diplomat. VY_32_INOVACE_01_Baroko - doba protikladů

6 VY_32_INOVACE_01_Baroko - doba protikladů
Blaise Pascal francouzský matematik, fyzik, spisovatel a teolog. Sestrojil první mechanický kalkulátor, který sčítal a odčítal. Přístroj je známý pod jménem pascalina. VY_32_INOVACE_01_Baroko - doba protikladů

7 VY_32_INOVACE_01_Baroko - doba protikladů
Hon na čarodějnice Kořeny těchto honů na čarodějnice sahají až do antických a germánských představ o démonech, zlých duších apod. Panovalo přesvědčení, že zejména ženy mohou ve spojení s ďáblem přivolat živelné pohromy, nemoci a neúrodu. Světské zákoníky pronásledují čarodějnictví stejně jako kacířství; trestem byl oheň. V roce 1486 byla poprvé vydána kniha Malleus maleficarum (česky Kladivo na čarodějnice). Podle Kladiva pocházela moc čarodějnice ze soulože s mužským démonem; čaroděje s ženským démonem, čarodějnice byly tedy považovány za pozemské zástupce knížete zla. Vyšetřování se dělo podle schémat, domnělé čarodějnice byly mučeny a nuceny k přiznání a uvedení dalších zúčastněných. VY_32_INOVACE_01_Baroko - doba protikladů

8 Čarodějnické procesy v Čechách
Čarodějnické procesy byly v českých zemích ojedinělé. Jediným územím, které významněji postihly, bylo Jesenicko a Šumpersko s převládajícím německým obyvatelstvem, které sousedilo se Slezskem; odtud na naše území pronikala pověra o moci čarodějnic. Během 17. st. zde bylo upáleno asi sto lidí. Co je to tortura? Tortura – právo útrpné, mučení VY_32_INOVACE_01_Baroko - doba protikladů

9 Čarodějnický proces ve Velkých Losinách
Jindřich Boblig z Edelstadtu zneužil svého postavení světského soudce a vynucoval torturou doznání ke smyšleným zločinům. Šumperský děkan Kryštof Alois Lautner vystoupil jako zástupce církve na obranu čarodějnic -> 1685 skončil na hranici. Velmi negativní roli sehrál Lautnerův představený, olomoucký biskup Karel II. z Lichtenstein-Castelkornu, který Lautnera Bobligovi vydal. K posledním procesům došlo v Šumperku roku 1696. Tyto procesy zachycuje též známý historický román Václava Kaplického Kladivo na čarodějnice, podle něhož byl natočen stejnojmenný film. VY_32_INOVACE_01_Baroko - doba protikladů

10 VY_32_INOVACE_01_Baroko - doba protikladů
Giordano Bruno V ohrožení byli i někteří vědci, kteří přišli s novými názory nepřijatelnými pro katolickou církev. Na hranici skončil třeba italský myslitel a astronom Giordano Bruno, který se proslavil svými názory na uspořádání vesmíru. Tvrdil, že je nekonečný a Země ani Slunce netvoří jeho střed. V jakých souvislostech se dnes můžeme setkat s honem na čarodějnice? Útoky na politiky, umělce a další známé osobnosti. VY_32_INOVACE_01_Baroko - doba protikladů

11 Největší hrozbu představovaly války
Boje o kolonie v zámoří Severní válka Válka o dědictví španělské Obležení Vídně Turky 1683 Války o dědictví rakouské Občanská válka v Anglii Válka sedmiletá VY_32_INOVACE_01_Baroko - doba protikladů

12 Válku doprovázel hlad a nemoci – mor a neštovice
Mor - choroba způsobovaná bakterií Yersinia pestis, kterou přenáší blecha. Vyskytuje se ve 3 formách: dýmějový mor septický mor plicní mor Epidemie zvaná černá smrt vypukla ve střední Asii v roce 1330, odtud se šířil i do Evropy. Morprocházel Evropou v zhruba dvacetiletých intervalech, po 15. st. se útoky moru na Evropu zpomalily. V letech 1720 až 1721 se mor v Evropě objevil naposledy. VY_32_INOVACE_01_Baroko - doba protikladů

13 VY_32_INOVACE_01_Baroko - doba protikladů
Mor – černá smrt První epidemie moru měla na svědomí 25 miliónů mrtvých, tedy asi třetinu obyvatel tehdejší Evropy. Nebezpečí infekce existovalo všude tam, kde lidé přicházeli vzájemně do styku, což ulehčovalo situaci venkovu, kde byla jednotlivá osídlení často velmi daleko od sebe. Zranitelná byla města, v nichž se soustřeďovala velká množství lidí. Vládci evropských států nebyli schopni učinit žádné preventivní opatření, protože nikdo nevěděl, co mor způsobuje a jak se šíří. Všichni byli vyděšeni a pokládali mor za předzvěst apokalypsy a Boží trest. Smrt velkého počtu lidí vedla k úbytku pracovní síly a následně poklesu zásobování potravinami. VY_32_INOVACE_01_Baroko - doba protikladů

14 VY_32_INOVACE_01_Baroko - doba protikladů
Mor Mor se projevoval horečkou, bolestmi břicha a mohutným zduřením uzlin v podpaží a tříslech. Nemocní obvykle nepřežili déle než týden. Lékaři byli zcela bezmocní. Vykuřování jalovcem a sírou, výplachy úst octem, očistné střevní nálevy - nic nemělo úspěch. Nejúčinnějším se zdál být útěk z místa epidemie. Odcestovat si však tehdy mohl dovolit málokdo. Hromadně ale prchali doktoři. VY_32_INOVACE_01_Baroko - doba protikladů VY 32 INOVACE 01 Baroko - doba protikladů

15 VY_32_INOVACE_01_Baroko - doba protikladů
Mor Český kronikář Jan František Beckovský o epidemii v roce 1680 zaznamenal, že v Praze zemřelo 117 duchovních osob, světských křesťanů, Židů. V letech proběhla na území Čech a Moravy poslední morová epidemie. Zanechala za sebou mrtvých a poznání, že na ni platí hygiena a ne motlitby. VY_32_INOVACE_01_Baroko - doba protikladů

16 VY_32_INOVACE_01_Baroko - doba protikladů
Mor Blízkost smrti ovlivňovala myšlení i zbožnost lidí, na důkaz vděčnosti Bohu byly po odeznění epidemií vztyčovány morové sloupy. Morový sloup v Chrudimi VY_32_INOVACE_01_Baroko - doba protikladů

17 VY_32_INOVACE_01_Baroko - doba protikladů
Neštovice Pravé neštovice, také černé neštovice je prudce nakažlivé akutní onemocnění, způsobené virem. Osobnosti, které onemocnění neštovicemi přežily Hugo Kapet, franský král Anna Klevská, anglická královna Alžběta I., anglická královna Ludwig van Beethoven, německý hudební skladatel Abraham Lincoln, prezident USA Josef Stalin, sovětský diktátor Slavné oběti neštovic Ramses V., egyptský faraon Šun-č', čínský císař Marie II. Stuartovna, anglická královna Ludvík XV., francouzský král Petr II., ruský car Isabella Parmská, manželka císaře Josefa II. VY_32_INOVACE_01_Baroko - doba protikladů

18 VY_32_INOVACE_01_Baroko - doba protikladů
Emigrace Vedle válek a katastrof vyháněla desetitisíce lidí ze svých domovů náboženská nesnášenlivost. V katolických zemích se ozývaly názory , že emigrace oslabuje hospodářský rozvoj, proto manufaktury (velké dílny s ruční výrobou a dělbou práce) mohly za určitých podmínek zaměstnávat i odborníky jiného vyznání. VY_32_INOVACE_01_Baroko - doba protikladů

19 Baroko – doba protikladů zápis
Baroko – doba 17. a 18. st. a nový umělecký sloh Přineslo světu mnoho geniálních umělců a vědců, např. Rubense a Pascala. X Na druhé straně to byla doba válek, nemocí, pověr, inkvizičních procesů, honů na čarodějnice a náboženské nesnášenlivosti. Hon na čarodějnice – pronásledování lidí, kteří byli pokládání za spolupracovníky ďábla (u nás např. Velké Losiny v 17. st.), tortura – mučení Mor (černá smrt) – epidemie procházely ve vlnách Evropou od 14. st., poslední u nás v 18. st. Pravé neštovice – epidemie, dnes ochrana očkováním Náboženská nesnášenlivost, války a nemoci vedly k emigraci (vystěhování ze země). VY_32_INOVACE_01_Baroko - doba protikladů

20 VY_32_INOVACE_01_Baroko - doba protikladů
Použité zdroje: Obrázky. [cit ]. Dostupné z: Perla Slunce Tma Rubens Čarodějnice I Čarodějnice II Dalekohled Oheň Běžec Morový sloup v Chrudimi – soukromý archiv fotografií autorky prezentace Loď VY_32_INOVACE_01_Baroko - doba protikladů


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_01_Baroko - doba protikladů"

Podobné prezentace


Reklamy Google