Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ANTARKTIDA PRO VÝUKU ZEMĚPISU NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ANTARKTIDA PRO VÝUKU ZEMĚPISU NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH."— Transkript prezentace:

1 ANTARKTIDA PRO VÝUKU ZEMĚPISU NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

2 14,1 mil. km 2 13,2 mil. km 2 bez šelfových ledovců – 8,8 % souše ANTARKTIDA OBKLOPUJE JIŽNÍ ZEMĚPISNÝ PÓL VĚTŠINA ÚZEMÍ LEŽÍ ZA JIŽNÍM POLÁRNÍM KRUHEM

3 ZÁKLADEM GEOGRAFICKÉHO NÁZVOSLOVÍ ANTARKTIDY JSOU ČASTO JMÉNA VÝZNAMNÝCH OBJEVITELŮ A STÁTNÍKŮ NA NÁSLEDUJÍCÍCH MAPÁCH JSOU ZNÁZORNĚNY NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SOUOSTROVÍ, OSTROVY, MOŘE, ŠELFOVÉ LEDOVCE, HORY, POHOŘÍ A ČÁSTI ANTARKTICKÉ PEVNINY ZJISTĚTE, ČÍM SE DO HISTORIE PRŮZKUMU ANTARKTIDY ZAPSALI: J. WEDDELL, F.F. BELLINGHAUSEN, J.C. ROSS, R.F. SCOTT, R. AMUNDSEN, E. SHACKLETON, R.E. BYRD. R.E. BYRD PŘI LETECKÉM PRŮZKUMU ANTARKTIDY

4 JIŽNÍ SHETLANDY JIŽNÍ ORKNEJE BERKNERŮV OSTROV BALLENYHO OSTROVY ROSSŮV OSTROV ROOSEVELTŮV OSTROV THURSTONŮV OSTROV ALEXANDRA I. OSTROVY

5 WEDDELOVO MOŘE MACKENZIOVO MOŘE ROSSOVO MOŘE AMUNDSENOVO MOŘE BELLINGHAUSENOVO MOŘE DRAKEŮV PRŮLIV MOŘE

6 LARSENŮV ŠELFOVÝ LED E. RONNEOVÉ FILCHNERŮV ŠELFOVÝ LED AMERYHO ŠELFOVÝ LED ZÁPADNÍ ŠELFOVÝ LED SHACKLETONŮV ŠELFOVÝ LED ROSSŮV ŠELFOVÝ LED ŠELFOVÉ LEDOVCE

7 ZEMĚ MARIE BYRDOVÉ ANTARKTICKÝ POLOOSTROV ZEMĚ KRÁLOVNY MAUD ENDERBYHO ZEMĚ MAC ROBERTSONOVA ZEMĚ WILKESOVA ZEMĚ VIKTORIINA ZEMĚ POLOOSTROV EDUARDA VII. ELLSWORTHOVA ZEMĚ ČÁSTI PEVNINY

8 ELLSWORTHOVO POHOŘÍ JIHOPOLÁRNÍ PLOŠINA TRANSANTARKTICKÉ POHOŘÍ AMERICKÁ VYSOČINA POHOŘÍ VÝKONNÉHO VÝBORU NEJVYŠŠÍ ČINNÁ SOPKA MT. EREBUS 3 794 m NEJVYŠŠÍ HORA VINSON MASSIF 4 897 m POHOŘÍ A HORY SOVĚTSKÁ PLOŠINA

9 GEOLOGICKÁ STAVBA VĚTŠINU KONTINENTU TVOŘÍ PREKAMBRICKÝ ANTARKTICKÝ ŠTÍT, KTERÝ TVOŘÍ JÁDRO ANTARKTICKÉ LITOSFÉRICKÉ DESKY ANTARKTICKÝ ŠTÍT JE ZLOMY ROZDĚLEN DO NĚKOLIKA DÍLČÍCH KER, KTERÁ MÍSTY TVOŘÍ HORSKÁ PÁSMA (NAPŘ. TRANSANTARKTICKÉ POHOŘÍ) NA TEKTONICKÝCH PORUCHÁCH DOCHÁZÍ K SOPEČNÉ ČINNOSTI (MT. EREBUS NA ROSSOVĚ OSTROVĚ) OBLAST ANTARKTICKÉHO POLOOSTROVA BUDUJE POHOŘÍ VYVRÁSNĚNÉ KONCEM DRUHOHOR A V TŘETIHORÁCH

10 DALŠÍ PALEOGEOGRAFICKÉ MAPY ZACHYCUJÍCÍ POLOHU SVĚTADÍLŮ V HISTORII ZEMĚ NAJDETE NA WWW STRÁNKÁCH http://www.upol.cz/resources/geology/paleogeografie.html V KAMBRIU SE DNEŠNÍ ANTARKTIDA NACHÁZELA V ROVNÍKOVÉ OBLASTI BYLA SOUČÁSTÍ SUPERKONTINENTU GONDWANA V KARBONU BYLA ANTARKTIDA NA 40° j.š. ROSTLY ZDE STROMOVITÉ PLAVUNĚ A PŘESLIČKY. DOKLADEM TOHO JSOU LOŽISKA ČERNÉHO UHLÍ. V ROCE 1970 BYLA V ANTARKTIDĚ NALEZENA FOSILIE DRUHOHORNÍHO Lystrosaura. DALŠÍ FOSILIE TOHOTO PLAZA POCHÁZEJÍ Z AFRIKY A INDIE. TO JE DŮKAZEM TOHO, ŽE TYTO KONTINENTY SPOLU SOUVISELY JEŠTĚ BĚHEM DRUHOHOR

11 PODNEBÍ ANTARKTIDY VELMI CHLADNÉ POLÁRNÍ PODNEBÍ VNITROZEMÍ MÁ CHARAKTER EXTRÉMNĚ SUCHÉ POLÁRNÍ POUŠTĚ S PRŮMĚRNÝM ROČNÍM ÚHRNEM SRÁŽEK POD 100mm PRŮMĚRNÉ ROČNÍ TEPLOTY KOLÍSAJÍ OD -5°C (JIŽNÍ ORKNEJE) DO -57,8°C (tzv. PÓL CHLADU) NEJNIŽŠÍ NAMĚŘENÁ TEPLOTA VZDUCHU NA SVĚTĚ BYLA -89,2°C (RUSKÁ VÝZKUMNÁ STANICE VOSTOK)

12 ROSTLINSTVO A ŽIVOČIŠSTVO ANTARKTIDY VEGETACE ANTARKTIDY JE TVOŘENA PŘEVÁŽNĚ LIŠEJNÍKY A MECHOROSTY, KTERÉ SE VYSKYTUÍ NA NEZALEDNĚNÝCH ČÁSTECH PEVNINY. V CHLADNÉM PODNEBÍ ANTARKTIDY SE VYSKYTUJÍ HLAVNĚ HOMOIOTERMNÍ („TEPLOKREVNÍ“) ŽIVOČICHOVÉ, KTEŘÍ JSOU PŘI ZÍSKÁVÁNÍ POTRAVY ZCELA ZÁVISLÍ NA MOŘI (TUČŇÁCI, ALBATROS STĚHOVAVÝ, CHALUHA VELKÁ,LACHTAN JIŽNÍ, TULEŇ LEOPARDÍ…)

13 MOŽNOSTI HOSPODÁŘSKÉHO VYUŽITÍ TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN – V ANTARKTIDĚ JSOU LOŽISKA RUD Fe, Cu, Mn, Cr, Ni, Co, Mo, Sn, Au, Ag, ROPY, UHLÍ, DIAMANTŮ. RYBOLOV V OKOLNÍCH MOŘÍCH – ZÁKLADEM POTRAVNÍHO ŘETĚZCE JE PLANKTON, KTERÉMU SE V CHLADNÝCH VODÁCH VÝBORNĚ DAŘÍ, DÍKY VELKÉMU MNOŽSTVÍ ROZPUŠTĚNÉHO KYSLÍKU. CESTOVNÍ RUCH – ATRAKTIVNÍ, CIVILIZACÍ MÁLO DOTČENÁ PŘÍRODA, KOMERČNÍ EXPEDICE K JIŽNÍMU PÓLU.

14 VÝZKUMNÉ STANICE JEDINÝMI OSÍDLENÝMI MÍSTY V ANTARKTIDĚ JSOU VÝZKUMNÉ STANICE VĚDCI ZDE PROVÁDÍ VÝZKUM VESMÍRU, ATMOSFÉRY, ZEMSKÉ KŮRY, MÍSTNÍCH EKOSYSTÉMŮ I ÚČINKŮ CHLADU NA LIDSKÝ ORGANISMUS AMUNDSEN - SCOTT SOUTH POLE STATION (USA) VOSTOK (RUSKO)

15 ČESKÁ ANTARKTICKÁ STANICE AKTUÁLNÍ INFORMACE O BUDOVÁNÍ ČESKÉ ANTARKTICKÉ STANICE NA ROSSOVĚ OSTROVĚ NAJDETE SPOLU S CELOU ŘADOU ODKAZŮ NA WWW STRÁNKÁCH http://www.national-geographic.cz/antarktida.asp

16 JIŽNÍ PÓL 90°jižní šířky JIŽNÍHO PÓLU POPRVÉ DOSÁHLA NORSKÁ VÝPRAVA VEDENÁ ROALDEM AMUNDSENEM DNE 14. PROSINCE 1911. 17. LEDNA 1912 SE NA JIŽNÍ PÓL DOSTALA BRITSKÁ EXPEDICE V ČELE S ROBERTEM F. SCOTTEM. VŠICHNÍ JEJÍ ČLENOVÉ ZEMŘELI BĚHEM ZPÁTEČNÍ CESTY NA NÁSLEDKY PODVÝŽIVY A VYČERPÁNÍ 1.ROBERT FALCON SCOTT 2.ROALD AMUNDSEN 3.SCOTTOVA SKUPINA 4.NOROVÉ NA JIŽNÍM PÓLU 5.BRITOVÉ NA JIŽNÍM PÓLU 123 45

17 Nejdůležitější informační zdroje BIČÍK, I., a kol. (2001): Školní atlas dnešního světa,TERRA, Praha. WILLIS, T., HINDLEY, G., PROUJAN, C. (1980): Kde končí země, Albatros, Praha. BURTON, R., CAVENDISH, R., STONEHOUSE, B. (1994): Cesty velkých objevitelů, Knižní klub, Praha. http://www.national-geographic.cz/antarktida.asp http://www.upol.cz/resources/geology/paleogeografie.html

18 Kontrolní otázky k učivu o Antarktidě Porovnejte rozlohu Antarktidy s rozlohou ostatních kontinentů. Vysvětlete původ ložisek černého uhlí v Antarktidě. Jaké jsou příčiny celkově chladného počasí v Antarktidě? Vyhledejte ve Školním atlase světa, které státy mají v Antarktidě své výzkumné stanice? Jaký je hlavní zdroj potravy pro antarktické živočichy? Co je to šelfový ledovec?


Stáhnout ppt "ANTARKTIDA PRO VÝUKU ZEMĚPISU NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH."

Podobné prezentace


Reklamy Google