Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metasystém a reporting pro krajské úřady Národní zdravotní informační systém Martin Kult Ness Technologies.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metasystém a reporting pro krajské úřady Národní zdravotní informační systém Martin Kult Ness Technologies."— Transkript prezentace:

1 Metasystém a reporting pro krajské úřady Národní zdravotní informační systém Martin Kult Ness Technologies

2 Metasystém a reporting pro krajské úřady Mise : –Shromažďovat, integrovat a konsolidovat informace ze současných i budoucích systémů s použitím jednotného popisu a interpretace dat pro potřeby uživatelů těchto dat Služba, ne produkt Kraj = distribuovaná organizace

3 Metasystém a reporting pro krajské úřady Okamžitě nasaditelný systém Častá změna pravidel + zachování časových řad Možnost využití jen některých modulů - integrace s existujícími aplikacemi

4 Metasystém a reporting pro krajské úřady Může najednou spravovat několik „oblastí“ : –zdravotnická zařízení, –lokální úřady, –čerpání/vykazování fondů a dotací, –… Provozovat pro více krajů na jednom HW Kompletní outsourcing

5 Metasystém a reporting pro krajské úřady Hlavní přednosti : –Vytvoření jednotného metodického popisu požadovaných dat –Definování pravidel kontroly kvality dat –Automatizovaný sběr, zpracování a kontrola kvality dat –Komunikace s vykazujícími subjekty –Automatizovaná kontrola dodržování plánu vykazování, tzn. zabezpečení aktuálnosti dat –Uživatelské prostředky pro vyhodnocení a analýzy dat

6 Kontroly jednovýkazové  Prováděné při vstupních zpracování  Odmítnutí dat dle nastavení kontroly  Stovky až tisíce kontrol Kontroly časových řad  Pro vybrané údaje výkazu  Provádí se při vstupním zpracování  Možnost volby délky porovnávané časové řady  Upozornění na odchylku z intervalu Kontroly mezivýkazové  Sledování existence potřebných dat  Automatizované spuštění  Nastavení kvality dat  Vyžádání opravy dat Upomínky a protokoly  Vše parametrizovatelné  Sledovaní termínů  Více úrovní upomínek  Automatizované sestavení a odeslání  Volba kanálů a formátů dle nastavení  Opakované odeslání Schéma řešení Metadata  Objekty - informační prvek, číselník, parametr, doména, členění číselníku, datový typ ad.  Textové popisy  Vazba na účtové osnovy  Platnost objektů  Sdílení objektů různými oblastmi Údaje  Multidimenzionální univerzální popis  Statické, dynamické  Vykazované, dopočítávané na vstupu, odvozené  Časové řady Hodnoty  Indikátor kvality  Provozní nebo testovací  Platné, opravené, stornované  Časová značka Vstupní a výstupní výkazy  Generování struktur  Statické a dynamické struktury  Výskytové parametry Uživatelské nástroje  Podpora celého procesu  Programování není potřeba Správa metadat pro různé oblasti  Tvorba vstupních metodik  Libovolný počet nezávislých oblastí  Sdílení společných objektů  Okamžitý přístup k historii  Výstupní objekty Sestavení vstupních výkazů  Množina multidimenzionálních tabulek  Výběr informační prvků, parametrů a jejich hodnot  Generování struktury (uživatelská, technologická) Definování kontrolních pravidel  Jednovýkazové kontroly  Mezivýkazové kontroly  Sémantický jazyk kontrol  Kontroly časové řady údaje  Volba úrovně Správa časových řad  Diagnostika přerušení časové řady  Navazování časové řady  Prezentace řetězce časové řady  Délka časové řady  Využití odvozených údajů Definování odvozených údajů  V libovolném časovém kontextu  Odvozený informační prvek  Nástroj pro sestavení algoritmu Tvorba výstupů  V libovolném časovém kontextu  Výstupy dle požadavků uživatelů  Vykazované i odvozené údaje  Využití časových řad Komunikační služby  Různé komunikační kanály  Oboustranná komunikace Prezentace metodik  Internetová aplikace  EDIFACT, XML  Klientské aplikace Pořízení a zasílání dat  On-line internetová aplikace  Klientské aplikace  Bezpečná komunikace  Elektronický podpis (PKI) Prezentace upomínek a protokolů  Více stupňů upomínek  Volba kanálu dle stupně a subjektu  Internet, EDI, Fax, Email, Dopis  Text, EDIFACT Externí poskytování dat  Dle definice výstupních výkazů  Volba formátu Provozní služby  Rozsáhlá parametrizace  Automatizované nebo ruční řízení  Přehledný monitoring  Evidence průběhu provozu (včetně historie) Zpracování vstupních dat  Automatizované spuštění při příchodu zprávy  Nastavení priorit zpracování výkazů  Sestavování optimální dávek pro zpracování Sestavení výstupních zpráv  Upomínky, protokoly, výstupní výkazy  Volba formátu a kanálu dle nastavení  Operátorské nebo automatizované spouštění Výpočty odvozených dat  Sledování existence zdrojových dat  Dopočet dat z libovolného období  Operátorské nebo automatizované spouštění  Indikace změny zdrojových dat a přepočet  Rušení vypočtených dat Řízení a monitoring  Operátorské spouštění akcí  Sestavení plánu spouštění akcí  Automatizované spouštění dle plánu nebo události  Nastavení systémových parametrů  Monitoring běhu akcí  Přehled o historii Správa subjektů, kanálů, kontaktů a uživatelů  Evidence externích subjektů a osob  Evidence komunikačních kanálů  Evidence kontaktů  Evidence interních i externích uživatelů  Administrace přístupových práv k funkcím  Administrace přístupových práv k datům Výběry dat  Univerzálnost, nezávislost na věcném obsahu dat  Přes vstupní nebo výstupní výkazy  Volba časového kontextu metodického popisu  Výběry hodnot v časových řadách  Ochrana dat nastavení přístupových práv  Uživatelský nástroj  Exporty  Rozhraní Uživatelský nástroj pro výběry dat  Výběry přes struktury vstupních výkazů  Výběry přes výstupní struktury  Volba oblasti dat  Volba metodického kontextu  Výběry individuálních dat  Agregované výběry (např. za subjekty)  Výběry číselných řad (za období, subjekty)  Export do Excelu Analytické nástroje  Připojení přes rozhraní  Možnost dynamického vytváření modelu  SAS, Oracle ad. SQL  Připojení přes rozhraní  Podrobná dokumentace s příklady  Rychlý vývoj

7 www.dbMotion.com Národní propojený informační systém Nedostatek integrace mezi různými informačními sytémy Nedostatek informací mezi nemocnicemi Nedostatek informací v místech ošetření které vede k chybám a neefektivnosti Ruční ukládání a výměna medicínských informací Distribuovaná zdravotnická péče

8 Propojení heterogenních medicínských informačních systémů a vytvoření virtuálního homogenního prostředí, kde jsou aktuální a správné informace poskytnuté ošetřujícím lékařům a dalším : správné informace, o správném pacientovi, ve správný čas a na správném místě; www.dbMotion.com Záměr

9  Nové techniky řešení a technologie umožňují změnit přístup “collect many times, use once” NA “collect once, use many times”  Změna v pojetí IT ve zdravotnictví z produktové orientace a vertikálních aplikací na prostředí „ pacient  Klíčové je sdílení informací  Zvyšování investic do integrační vrstvy  Competition on quality of service www.dbMotion.com Trendy

10 přístup dbMotion dbMotion – virtuální společné členství (nemocnice, oblasti, instituce, laboratoře, atd.), které nejsou propojeny vyjma internetu/intranetu; informace zůstavají na stejném místě a formátech kde jsou vytvořeny Centralizovaný data repository: Obtíže s etickým přístupem, technologií, byrokracie, privátnost, bezpečnost, vlastnictví dat www.dbMotion.com Národní propojený informační systém

11 Model dbMotion dbMotion – virtuální společné členství (nemocnice, oblasti, instituce, laboratoře, atd.), které nejsou propojeny vyjma internetu/intranetu; informace zůstávají na stejném místě a formátech kde jsou vytvořeny www.dbMotion.com Model

12 www.dbMotion.com Legacy system dbMotion engine dbMotion prohlížeč IRTN Architektura

13 Generické schema je založeno na standartech HL7 a umožňuje sdílení informací mezi jednotlivými částmi v procesu podle potřeby struktury informací www.dbMotion.com Generické schema

14 Tenký klient a webový grafický interface Výkoný uživatelský komfort v navigaci a drill down menu dle smyslu požadovaných medicinských informací Hlavně prohlížení www.dbMotion.com Prohlížeč

15  Zajišťuje komplexní platformu pro sdílení medicínských informací postupným rozšiřováním požadavků na praktické využívání  Ochraňuje investice do IT a umožňuje řešit požadavky  Jednoduchá přizpůsobivost organizace a rychlé nasazení pro získávání informací (při ošetřování)  Jasné ROI: Kvalita služeb a péče Násobné medicínské testy Výkoný proces ošetřování a komunikace  IRTN dovoluje uplatnit proaktivní zdravotnickou péči www.dbMotion.com Výhody a hodnota řešení

16 Thank you


Stáhnout ppt "Metasystém a reporting pro krajské úřady Národní zdravotní informační systém Martin Kult Ness Technologies."

Podobné prezentace


Reklamy Google