Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Standard Eurobarometer 71 / Spring 2009 – TNS Opinion & Social Standard Eurobarometer EUROBAROMETR 71 VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ V EVROPSKÉ UNII Jaro 2009 ZVEŘEJNĚNÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Standard Eurobarometer 71 / Spring 2009 – TNS Opinion & Social Standard Eurobarometer EUROBAROMETR 71 VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ V EVROPSKÉ UNII Jaro 2009 ZVEŘEJNĚNÍ."— Transkript prezentace:

1 Standard Eurobarometer 71 / Spring 2009 – TNS Opinion & Social Standard Eurobarometer EUROBAROMETR 71 VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ V EVROPSKÉ UNII Jaro 2009 ZVEŘEJNĚNÍ NÁRODNÍ ZPRÁVY HLAVNÍ VÝSLEDKY ČESKÁ REPUBLIKA 3. 9. 2009 Zastoupení Evropské komise v České republice

2 Standard Eurobarometer 71 / Spring 2009 – TNS Opinion & Social Standard Eurobarometer EUROBAROMETR 71/ JARO 2009 / HLAVNÍ VÝSLEDKY: ČESKÁ REPUBLIKA  Eurobarometr – Jaro 2009  Eurobarometr shromažďuje názory o národních i evropských záležitostech v členských a kandidátských zemích Evropské unie a dvakrát ročně je zveřejňuje formou národních zpráv.  Sběr dat v České republice probíhal od 13. do 26. června 2009. Na otázky Eurobarometru odpovědělo 1094 respondentů.  Názory české veřejnosti jsou porovnávány s výsledky předchozích vln Eurobarometru, s výsledky za jednotlivé země a také s průměrnými hodnotami ve 27 členských státech EU, „starých“ členských zemích EU15 a „nových“ členských zemích NČZ12.

3 Standard Eurobarometer 71 / Spring 2009 – TNS Opinion & Social Standard Eurobarometer EUROBAROMETR 71/ JARO 2009 / HLAVNÍ VÝSLEDKY: ČESKÁ REPUBLIKA  Hodnocení hospodářské situace ČR  Hodnocení ekonomické situace i situace zaměstnanosti se od podzimu 2008 výrazně zhoršilo a je jasně negativní.  Výsledky jsou srovnatelné se zbytkem EU, avšak zhoršení je v ČR výraznější.  Podobně negativně je hodnocena i evropská a světová ekonomika.

4 Standard Eurobarometer 71 / Spring 2009 – TNS Opinion & Social Standard Eurobarometer EUROBAROMETR 71/ JARO 2009 / HLAVNÍ VÝSLEDKY: ČESKÁ REPUBLIKA  Porovnání hodnocení obecné a osobní situace  Zatímco hodnocení obecné hospodářské situace je kritické, hodnocení osobní finanční a pracovní situace je poměrně dobré.

5 Standard Eurobarometer 71 / Spring 2009 – TNS Opinion & Social Standard Eurobarometer EUROBAROMETR 71/ JARO 2009 / HLAVNÍ VÝSLEDKY: ČESKÁ REPUBLIKA  Očekávání do budoucnosti  Lidé v Česku se nejvíce obávají zhoršení situace zaměstnanosti.  O vlastní finanční situaci nebo situaci v zaměstnání však takový strach nemají.

6 Standard Eurobarometer 71 / Spring 2009 – TNS Opinion & Social Standard Eurobarometer EUROBAROMETR 71/ JARO 2009 / HLAVNÍ VÝSLEDKY: ČESKÁ REPUBLIKA  Očekávání vývoje ekonomické situace  Očekávání ekonomického vývoje na následující rok jsou pesimistick á.  Oč ekávání lidí u nás i v dalších nových členských zemích horší než na západě. Tam panuje větší optimismus.

7 Standard Eurobarometer 71 / Spring 2009 – TNS Opinion & Social Standard Eurobarometer EUROBAROMETR 71/ JARO 2009 / HLAVNÍ VÝSLEDKY: ČESKÁ REPUBLIKA  Problémy, kterým čelí Česká republika  Za největší problémy ČR lidé považují nezaměstnanost a ekonomickou situaci.  Tyto oblasti jsou označovány za nejvíce problematické v celé EU.

8 Standard Eurobarometer 71 / Spring 2009 – TNS Opinion & Social Standard Eurobarometer EUROBAROMETR 71/ JARO 2009 / HLAVNÍ VÝSLEDKY: ČESKÁ REPUBLIKA  Hodnocení členství v EU  Pro většinu lidí je naše členství v EU výhodné (63%), Opačný názor zastává 29%.  42% občanů uvádí, že je naše členství dobrou věcí, za špatnou věc je považuje 13%.  Zastoupení názoru, že členství v EU je dobrá věc, v posledních 3 letech klesá.  Pravicoví voliči hodnotí členství naší země v EU lépe než příznivci levice.

9 Standard Eurobarometer 71 / Spring 2009 – TNS Opinion & Social Standard Eurobarometer EUROBAROMETR 71/ JARO 2009 / HLAVNÍ VÝSLEDKY: ČESKÁ REPUBLIKA  Asociace spojené s EU  V České republice i Evropské unii si lidé EU spojují nejčastěji se svobodu cestování, studia i práce kdekoli v Unii.  Oproti podzimu 2008 ubylo lidí, kteří si EU spojují s ekonomickou prosperitou, a naopak přibylo těch, kteří v EU vidí nezaměstnanost.

10 Standard Eurobarometer 71 / Spring 2009 – TNS Opinion & Social Standard Eurobarometer EUROBAROMETR 71/ JARO 2009 / HLAVNÍ VÝSLEDKY: ČESKÁ REPUBLIKA  Důvěra v politické instituce ČR  Češi mají slabou důvěru v národní politické instituce. Vládě v červnu důvěřovalo 28% populace, parlamentu 20%. V EU je to průměrně třetina populace.  Nízká důvěra v národní politické instituce je typická pro postkomunistické země (výjimkami jsou Slovensko a Estonsko).  Oproti předchozím několika šetřením letos důvěra ve vládu a parlament mírně vzrostla.

11 Standard Eurobarometer 71 / Spring 2009 – TNS Opinion & Social Standard Eurobarometer EUROBAROMETR 71/ JARO 2009 / HLAVNÍ VÝSLEDKY: ČESKÁ REPUBLIKA  Důvěra v instituce Evropské unie  Ve srovnání s nízkou důvěrou obyvatel ČR k národním politickým institucím je důvěra institucím EU výrazně vyšší.  Důvěra v EU, Evropský parlament i Evropskou komisi v ČR převažuje.  Projevují se značné rozdíly mezi starými a novými členskými státy. Lidé v EU 15 věří více vlastním politickým institucím a méně EU, v zemích NČZ 12 je tomu naopak.

12 Standard Eurobarometer 71 / Spring 2009 – TNS Opinion & Social Standard Eurobarometer EUROBAROMETR 71/ JARO 2009 / HLAVNÍ VÝSLEDKY: ČESKÁ REPUBLIKA  Názory na fungování EU  Mírná většina lidí u nás podporuje měnovou unii se společnou měnou eurem (51% pro : 45% proti). Češi patří k vlažnějším příznivcům, v EU je poměr 61% : 33%.  Rozšiřování EU o další země v příštích letech je v Česku podporováno. Souhlasí s ním 54% lidí a 39% je proti.  Rozšiřování Unie je většinově schvalováno v nových členských státech (64% : 21%). V zemích EU 15 má veřejnost k přijímání dalších členů do Unie negativní postoj, odpůrci tam převažují v poměru 52% : 38%.  Model vícerychlostní evropské integrace, tedy situace, kdy je rychlost budování Evropy odlišná v různých zemích, je v České republice i v EU převážně odmítán.

13 Standard Eurobarometer 71 / Spring 2009 – TNS Opinion & Social Standard Eurobarometer EUROBAROMETR 71/ JARO 2009 / HLAVNÍ VÝSLEDKY: ČESKÁ REPUBLIKA  Priority EU  Největší část lidí v České republice by si přála, aby se EU zaměřila na ekonomické (45%) a sociální otázky (43%).

14 Standard Eurobarometer 71 / Spring 2009 – TNS Opinion & Social Standard Eurobarometer EUROBAROMETR 71/ JARO 2009 / HLAVNÍ VÝSLEDKY: ČESKÁ REPUBLIKA  Evropská identita  Nejdůležitějším základem evropské identity jsou pro obyvatele ČR i EU demokratické hodnoty.

15 Standard Eurobarometer 71 / Spring 2009 – TNS Opinion & Social Standard Eurobarometer EUROBAROMETR 71/ JARO 2009 / HLAVNÍ VÝSLEDKY: ČESKÁ REPUBLIKA  Imigrace a etnické menšiny  Češi jsou k imigrantům v evropském srovnání poměrně nepřátelsky naladění.

16 Standard Eurobarometer 71 / Spring 2009 – TNS Opinion & Social Standard Eurobarometer EUROBAROMETR 71/ JARO 2009 / HLAVNÍ VÝSLEDKY: ČESKÁ REPUBLIKA  Dotazy k národní zprávě Eurobarometr 71  V případě dotazů ohledně národní zprávy se prosím obracejte na Zastoupení Evropské komise v České republice na adresu comm-rep-cz@ec.europa.eu. comm-rep-cz@ec.europa.eu


Stáhnout ppt "Standard Eurobarometer 71 / Spring 2009 – TNS Opinion & Social Standard Eurobarometer EUROBAROMETR 71 VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ V EVROPSKÉ UNII Jaro 2009 ZVEŘEJNĚNÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google