Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Praha – Adaptabilita 2007 - 2013 www.oppa.cz Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení Evropského sociálního fondu Zhodnocení 3.2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Praha – Adaptabilita 2007 - 2013 www.oppa.cz Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení Evropského sociálního fondu Zhodnocení 3.2."— Transkript prezentace:

1 Operační program Praha – Adaptabilita 2007 - 2013 www.oppa.cz Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení Evropského sociálního fondu Zhodnocení 3.2 JPD 3 a příprava OPPA Mgr. Petra Drahoňovská Inovace ve vzdělávání – vzdělávání v inovacích 6. prosince 2007 Klub ČSVTS Novotného lávka 5, Praha 1

2 Operační program Praha – Adaptabilita 2007 - 2013 www.oppa.cz Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení Evropského sociálního fondu JPD 3 - úvod Jednotný programový dokument pro Cíl 3:  projekty financované z ESF  neinvestiční projekty  projekty systémové i „malé“ grantové  zaměřené hlavně na vzdělávání, RLZ  území hlavního města Prahy  délka programu 2004 – 2006  realizace projektů nejdéle do srpna 2008

3 Operační program Praha – Adaptabilita 2007 - 2013 www.oppa.cz Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení Evropského sociálního fondu JPD 3 - opatření Jednotný programový dokument pro Cíl 3:  Priorita 1 (1 opatření) – APZ  Priorita 2 (3 opatření) – sociální integrace a rovné příležitosti  Priorita 3 (2 opatření) – rozvoj CŽU  Priorita 4 (3 opatření) – adaptabilita a podnikání  Priorita 5 (2 opatření) – TP  Opatření 2.1 – integrace specific. skup. obyv. ohrož. soc. exkluzí  Opatření 3.1 – rozvoj počátečního vzdělávání  Opatření 3.2 – rozvoj dalšího vzdělávání  Opatření 4.3 – rozvoj cestovního ruchu MHMP administruje:

4 Operační program Praha – Adaptabilita 2007 - 2013 www.oppa.cz Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení Evropského sociálního fondu JPD 3 - výzvy Základní informace o výzvách:  vyhlašovány cca po 6 měsících  trvání výzvy cca 2 měsíce  během výzvy konzultování + předkládání  3 pro všechna opatření  navíc 4. pouze pro opatření 2.1

5 Operační program Praha – Adaptabilita 2007 - 2013 www.oppa.cz Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení Evropského sociálního fondu JPD 3 – statistika dle výzev

6 Operační program Praha – Adaptabilita 2007 - 2013 www.oppa.cz Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení Evropského sociálního fondu JPD 3 – statistika dle opatření

7 Operační program Praha – Adaptabilita 2007 - 2013 www.oppa.cz Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení Evropského sociálního fondu JPD 3 3.2 – statistika procesu výběru

8 Operační program Praha – Adaptabilita 2007 - 2013 www.oppa.cz Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení Evropského sociálního fondu JPD 3 – typy projektů v 3.2 Nejčastější typy projektů v 3.2:  Tvorba nových kurzů, programů DV  Inovace metodologie kurzů, programů DV  Pilotní ověření vytvořených či inovovaných kurzů, programů DV  DV poskytovatelů (metodiků, lektorů DV) Jako součást projektů:  Budování center DV  Vytváření informačních systémů o DV  Pilotní ověření vytvořených či inovovaných kurzů, programů DV  DV poskytovatelů (metodiků, lektorů DV)

9 Operační program Praha – Adaptabilita 2007 - 2013 www.oppa.cz Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení Evropského sociálního fondu JPD 3 – druhy projektů v 3.2 Nejčastější předkladatelé: 1.NNO 2.vysoké školy 3.firmy 4.sdružení PO; asociace… 1.zdravotnictví a sociální oblast (př. VFN, IKEM, ZZS HMP…) 2.specifické DV poskytované VŠ (př. ČVUT, UK, …) 3.interní vzdělávání lektorů a zaměstnanců předkladatelů + obecně: rozvoj jazykových dovedností, ICT, soft skills Nejčastější oblasti čerpání podpory na DV:

10 Operační program Praha – Adaptabilita 2007 - 2013 www.oppa.cz Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení Evropského sociálního fondu Kontext OPPA Regiony EU rozděleny pro 2007 – 2013 na 3 cíle:  Cíl Konvergence – celá ČR mimo HMPH  Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost – jen HMPH  Cíl Evropská územní spolupráce  OP Lidské zdroje a Zaměstnanost – ŘO: MPSV  OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – ŘO: MŠMT  OP Praha - Adaptabilita – ŘO: MHMP ESF rozděluje pro 2007 – 2013 zdroje ve 3 programech čerpání:

11 Operační program Praha – Adaptabilita 2007 - 2013 www.oppa.cz Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení Evropského sociálního fondu Prioritní osy OPPA  PO 1 – Podpora rozvoje znalostní ekonomiky - cca býv. 3.2 + 4.1 + 4.2 + 4.3 - Ing. Sýkorová - Mgr. Drahoňovská, Holan, Mgr. Kleinová, Ing. Horáček  PO 2 – Podpora vstupu na trh práce - cca býv. 2.1 + 2.2 + 2.3 - Mgr. Altmannová - Mgr. Nosková, Mgr. Špačková, Mgr. Dědič  PO 3 – Modernizace počátečního vzdělávání - cca býv. 3.1 - Mgr. Kalousková - Mgr. Bořkovcová, Mgr. Březina, Ing. Landová

12 Operační program Praha – Adaptabilita 2007 - 2013 www.oppa.cz Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení Evropského sociálního fondu PO 1  Podpora rozvoje znalostní ekonomiky  48 729 498 EUR tj. cca 243 mil. Kč / rok  veřejná podpora: - pro většinu podpořených subjektů ano - lze kombinovat de minimis (do 200 tis. EUR / 3 ÚO) a blokové výjimky

13 Operační program Praha – Adaptabilita 2007 - 2013 www.oppa.cz Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení Evropského sociálního fondu PO 1  rozvoj DV - realizace kurzů - tvorba metodik - školení poskytovatelů - stáže - zavádění systémů DV ve firmách a oborech  spolupráce podniků a pracovišť vědy a výzkumu - DV při zakl. center VV a pro rozvoj spin-off firem - stáže v této oblasti  podpora a poradenství rozvíjejícího podnikatelského prostředí - podpora DV zaměstnanců mikropodniků a OSVČ

14 Operační program Praha – Adaptabilita 2007 - 2013 www.oppa.cz Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení Evropského sociálního fondu PO 2  Podpora vstupu na trh práce  37 188 301 EUR  veřejná podpora: - pro většinu aktivit ne - může být aplikována např. v rámci zaměstnávání zdravotně postižených v podnicích atp.

15 Operační program Praha – Adaptabilita 2007 - 2013 www.oppa.cz Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení Evropského sociálního fondu PO 2  začleňování znevýhodněných osob - integrační aktivity - poradenství  rozvoj organizací podporujících začleňování znevýhodněných osob - DV poskytovatelů soc. služeb - rozvoj metod práce s klienty  podpora souladu pracovního a soukromého života - rovné šance  podpora rozvoje sociální ekonomiky - poradenství při zakládání  rozvoj kapacit malých NNO - býv. Globální grant - outsourcing

16 Operační program Praha – Adaptabilita 2007 - 2013 www.oppa.cz Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení Evropského sociálního fondu PO 3  Modernizace počátečního vzdělávání  37 188 301 EUR  veřejná podpora: - ne

17 Operační program Praha – Adaptabilita 2007 - 2013 www.oppa.cz Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení Evropského sociálního fondu PO 3  zkvalitňování výuky na SŠ - rozvoj vzděl. programů - spolupráce škol a podniků - popularizace vědy - usnadnění přechodu do práce  DV pedagogických a akademických pracovníků  rozvoj a zkvalitnění studijních programů na VŠ  podpora žáků a studentů se spec. potřebami

18 Operační program Praha – Adaptabilita 2007 - 2013 www.oppa.cz Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení Evropského sociálního fondu Grantové výzvy OPPA  minimálně jednou ročně  vždy pro všechny 3 PO najednou  jednotlivé výzvy mohou zužovat okruh uznatelných aktivit či okruh příjemců aj. pravidla  viz. www.oppa.cz + tisk  1. výzva cca 3 měsíce od 8. ledna 2008 do konce března 2008 vyhlášeny zároveň pro OPPA i pro OPPK (?)

19 Operační program Praha – Adaptabilita 2007 - 2013 www.oppa.cz Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení Evropského sociálního fondu Důležité změny I.  ŘO je pro OPPA odbor fondů EU MHMP  pouze 1 projektová příručka  není nutná instalace programu pro vyplnění žádosti, ale vyplňuje se webová žádost Benefit 7+ (uložení dat na vzdálený server)  projekt až do délky trvání 30 měsíců  max. rozpočet 10 mil. Kč (lze upravit výzvou)  partner s finančním podílem pouze sídlo v ČR, partner bez Kč sídlo v EU + detailnější určení  2 horizontální témata  výběrové řízení od 200 tis. Kč bez DPH

20 Operační program Praha – Adaptabilita 2007 - 2013 www.oppa.cz Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení Evropského sociálního fondu Důležité změny II. - finance Nová terminologie:  výdaje musí být způsobilé tj. uznatelné  výdaje přímé - prokazují se doklady  výdaje nepřímé tj. režie - neprokazují se doklady cca paušál  výdaje z veřejných zdrojů či z vlastních zdrojů  zařízení a vybavení (mimo nábytek)  křížové financování (investice, nábytek)

21 Operační program Praha – Adaptabilita 2007 - 2013 www.oppa.cz Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení Evropského sociálního fondu Důležité změny II. - finance Příjemce navrhuje v projektové žádosti mj.:  první zálohovou platbu za první 3 měsíce  druhou zálohovou platbu za druhé 3 měsíce

22 Operační program Praha – Adaptabilita 2007 - 2013 www.oppa.cz Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení Evropského sociálního fondu Děkuji za pozornost Mgr. Petra Drahoňovská projektový manažer 1.PO petra.drahonovska@cityofprague.cz 236 003 941


Stáhnout ppt "Operační program Praha – Adaptabilita 2007 - 2013 www.oppa.cz Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení Evropského sociálního fondu Zhodnocení 3.2."

Podobné prezentace


Reklamy Google