Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PREZENTACE KA 1 a 3 KONFERENCE PROJEKTU ITP ITP Ing. Jaromír Coufalík, CSc., Národní vzdělávací fond, o.p.s. Velké Karlovice, 28.-29.1. 2008 Institut Trhu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PREZENTACE KA 1 a 3 KONFERENCE PROJEKTU ITP ITP Ing. Jaromír Coufalík, CSc., Národní vzdělávací fond, o.p.s. Velké Karlovice, 28.-29.1. 2008 Institut Trhu."— Transkript prezentace:

1 PREZENTACE KA 1 a 3 KONFERENCE PROJEKTU ITP ITP Ing. Jaromír Coufalík, CSc., Národní vzdělávací fond, o.p.s. Velké Karlovice, 28.-29.1. 2008 Institut Trhu Práce

2 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. Klíčová aktivita č. 1 Podrobná analýza současné struktury služeb zaměstnanosti a subjektů podílejících se na těchto službách Řešitelé: NVF Spolupráce: ÚP, VÚPSV, FSS MU v Brně 3 okruhy prací: struktura SZ spolupráce SZ struktura a spolupráce SZ v zahraničí

3 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. (1) Struktura SZ v ČR Identifikováno 16 prací o struktuře SZ z let 2000 – 2006 z různých pracovišť, vč. MPSV Zpracovány dosavadní návrhy na úpravy struktury SZ Konzultace, workshopy 2 dílčí výstupy

4 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. (1) Struktura SZ v ČR Hlavní zjištění: 1.Z možných 4 modelů služeb zaměstnanosti je pro současnou ČR nejvhodnější model „státní zaměstnanost“ 2.Struktura služeb zaměstnanosti se 2 úrovněmi (národní, regionální) se osvědčila 3.Vyčlenit SSZ z MPSV

5 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. (1) Struktura SZ 4. MPSV: koncepce zaměstnanosti SSZ: realizace politiky zaměstnanosti 5. Osvědčila se právní subjektivita ÚP 6. Chybí evaluace služeb zaměstnanosti 7. Návrhy na úpravy struktury činností SZ, zejména úřadů práce

6 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. (2) Struktura SZ v zahraničí Zaměření na Německo, Rakousko, Slovensko Shromažďování informací 5 pracovních cest 2 dílčí výstupy: Soubor více než 60 materiálů Analýza struktury SZ v zahraničí

7 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. (2) Struktura SZ v zahraničí Hlavní zjištění: Jiné modely SZ: větší role sociálních partnerů 2 nebo 3 stupně řízení SZ Oddělení národního orgánu SZ a ministerstva Různé způsoby financování SZ Větší orientace regionálních orgánů SZ na výkon Efektivnější práce s klienty v zónách

8 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. (3) Spolupráce SZ Dotazníkové šetření Spolupráce úřadů práce s dalšími organizacemi: údaje ze 67 ÚP ze 77 (87 %) 2 studie o legislativních aspektech spolupráce Průzkum Hodnocení spolupráce úřadů práce z hlediska různých subjektů veřejného i soukromého sektoru

9 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. (3) Spolupráce SZ Vybraná zjištění: Spolupráce je rozsáhlá, nejčastěji se zaměstnavateli Nízký zájem obcí, měst a krajů o spolupráci při řešení nezaměstnanosti Značná (někdy zbytečná) zátěž ÚP při spolupráci vyplývající ze zákona Nepropojenost informačních databází

10 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. (3) Spolupráce SZ Vybraná doporučení: Propojit informační systémy Zlepšit vzájemnou informovanost Zjednodušit administraci (např. potvrzení o bezdlužnosti) Umožnit účast zástupců ÚP na jednáních představitelů regionu Společně doporučovat projekty RLZ

11 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. Klíčová aktivita č. 3 Vyhodnocení účinnosti využívání nástrojů APZ a možnosti propojení národních programů APZ s programy OP RLZ Řešitelé: NVF Spolupráce: ÚP, VÚPSV, FSS MU v Brně 3 okruhy prací: nástroje APZ v ČR nástroje APZ v zahraničí přínos projektů OP RLZ

12 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. (1) Nástroje APZ v ČR 4 dílčí výstupy: Charakteristika nástrojů APZ, statistika jejich využívání, shrnutí dosavadních výzkumů, výsledky dotazníkového šetření 2 souhrnnější výstupy: Analýza vybraných nástrojů APZ Hodnocení nových nástrojů APZ

13 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. (1) Nástroje APZ v ČR Veřejně prospěšné práce: Někdy nevhodné chápání zaměstnavateli (úspora financí) Absolvování VPP po určité době zvyšuje riziko nezaměstnanosti (oproti „neabsolventům“ VPP) Opakování VPP vytváří specifický segment TP se sníženými šancemi na otevřeném trhu práce U dlouhodobě nezaměstnaných jsou VPP téměř neúčinné z hlediska odchodu z nezaměstnanosti Výrazné sociálně integrační účinky

14 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. (1) Nástroje APZ v ČR Chráněná pracovní místa a dílny: Složitý, ne vždy jednoznačný systém příspěvků chráněného zaměstnání často podněcuje spekulativní chování zaměstnavatelů (vliv na účinnost) Silný sociálně integrační efekt Absolvování zvyšuje šance na odchod z nezaměstnanosti na volný trh práce u některých kategorií OZP (oproti „neabsolventům“ CHPM/D) Chráněné zaměstnání může u OZP s lehčím postižením znesnadňovat přechod na volný TP

15 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. (1) Nástroje APZ v ČR Rekvalifikace: Z hlediska dopadů na zaměstnanost jsou nejúčinnější „specifické“ rekvalifikace Krátkodobý účinek na zaměstnanost – v delším období se vytrácí Krátké (levné) rekvalifikace bývají méně účinné (menší prostor pro zažití znalostí a nácvik dovedností) Vliv na zaměstnatelnost závisí na kvalitě kurzů – vyšší kvalita minimalizuje riziko uplatnění i bez rekvalifikace – hospodárnost

16 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. (1) Nástroje APZ v ČR Společensky účelná pracovní místa: Silný účinek na zaměstnanost i v delším horizontu Silná cílenost na mladé (absolventy) – vyšší riziko uplatnění i bez SÚPM - nehospodárnost U dlouhodobě nezaměstnaných jsou SÚPM málo účinná z hlediska odchodu z nezaměstnanosti SÚPM-SVČ vysoká účinnost na zaměstnanost, ale omezená použitelnost

17 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. (1) Nástroje APZ v ČR Zjištění o nových nástrojích APZ: Málo se využívají v různých důvodů (legislativní úprava, malý zájem zaměstnavatelů, finanční omezení ÚP) Nelze činit spolehlivé závěry ohledně účinnosti (malý počet případů, doplňkovost k ostatním nástrojům) Nutnost lepšího nastavení nástrojů

18 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. (2) Nástroje APZ v zahraničí Německo, Rakousko, Slovensko 2 výstupy: soubor materiálů ze zahraničí a Analýza nástrojů APZ v zahraničí Některá zjištění: V zahraničí se používá více nástrojů APZ Více specifických nástrojů pro určité cílové skupiny Nástroje APZ se častěji upravují Důkladněji se sleduje účinnost nástrojů

19 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. (3) Přínos projektů OP RLZ Analýza 159 grantových (44 % celkového počtu) a 12 národních projektů v opatření 1.1 OP RLZ z 5 pilotních krajů projektu ITP Zjištění: týkající se dosavadních projektů OP RLZ týkající se příštích projektů OP LZZ

20 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. (3) Přínos projektů OP RLZ Dosavadní projekty OP RLZ: Ne zcela výstižné monitorovací ukazatele Srovnatelné ukazatele u grantových a národních projektů Třetina projektů bez pracovních míst Nižší náklady u grantových projektů Projekty přispívají k APZ

21 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. (3) Přínos projektů OP RLZ Doporučení pro příští projekty OP LZZ: Propojovat motivační a vzdělávací aktivity s uplatňováním účastníků na trhu práce Specifikovat podmínky udržitelnosti pracovních míst Vzdělávání více zaměřovat na potřeby zaměstnavatelů Více projektů s praxí nebo pracovní rehabilitací u zaměstnavatelů

22 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Ing. Jaromír Coufalík, CSc. Národní vzdělávací fond o.p.s. úsek Zaměstnanost Opletalova 25 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 500 521 E-mail: coufalik@nvf.cz


Stáhnout ppt "PREZENTACE KA 1 a 3 KONFERENCE PROJEKTU ITP ITP Ing. Jaromír Coufalík, CSc., Národní vzdělávací fond, o.p.s. Velké Karlovice, 28.-29.1. 2008 Institut Trhu."

Podobné prezentace


Reklamy Google