Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ladislav Němeček.  Se vznikem Evropského společenství byl v podstatě zahájen proces hospodářské a měnové integrace  Samotná měnová unie byla v rámci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ladislav Němeček.  Se vznikem Evropského společenství byl v podstatě zahájen proces hospodářské a měnové integrace  Samotná měnová unie byla v rámci."— Transkript prezentace:

1 Ladislav Němeček

2  Se vznikem Evropského společenství byl v podstatě zahájen proces hospodářské a měnové integrace  Samotná měnová unie byla v rámci Evropského společenství realizována ve třech fázích specifikovaných ve Smlouvě o založení Evropského společenství ve znění Maastrichtské smlouvy čl.116 - 124

3  Zcela volný pohyb kapitálu v rámci EU (zrušení devizových kontrol  Zvýšení částky zdrojů věnovaných na odstranění nerovností mezi evropskými regiony (strukturální fondy)  Hospodářská konvergence prostřednictvím mnohostranného dohledu nad hospodářskými politikami členských států

4  Zřízení Evropského měnového institutu složeného z guvernérů centrálních bank zemí EU se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem  Nezávislost centrálních bank  Definice pravidel pro snížení národních rozpočtových deficitů

5  Ustanovení Evropské centrální banky a zavedení eura v 11 zemích k 1.1.1999  4 členské státy nepřijaly jednotnou měnu  Velká Británie a Dánsko se rozhodly v rámci protokolu přičleněných ke Smlouvě o ES, která jim tuto možnost poskytla  Švédsko a Řecko nesplnilo konvergenční kritéria  1.1.2002 byly uvedeny do oběhu mince a bankovky euro, které se staly jediným zákonným platidlem veškerých hotovostních a bankovních operací v zemích eurozóny

6  1. Kritérium cenové stability - členský stát musí vykazovat dlouhodobě udržitelnou cenovou stabilitu a průměrnou míru inflace sledovanou během jednoho roku před šetřením, která nesmí překročit o více než 1,5 % míry inflace těch - nejvýše tří - členských států, které dosáhly nejlepších výsledků v oblasti cenové stability  2. Kritérium dlouhodobých úrokových sazeb - v průběhu jednoho roku před šetřením nesmí průměrná dlouhodobá nominální úroková sazba členského státu překročit o více než 2 % úrokovou sazbu těch - nejvýše tří - členských států, které dosáhly nejlepších výsledků v oblasti cenové stability

7  3. Kritérium dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí - veřejný deficit: poměr plánovaného nebo skutečného schodku veřejných financí k hrubému domácímu produktu (HDP) v tržních cenách nesmí překročit 3 %, - hrubý veřejný dluh: poměr veřejného vládního dluhu v tržních cenách k HPD nesmí překročit 60 %.

8  4. Kritérium stability měnového kurzu a účasti v ERM (mechanizmus směnných kurzů) - členský stát musí dodržovat normální rozpětí, která jsou stanovena mechanizmem směnných kurzů Evropského měnového systému, bez značného napětí během alespoň dvou posledních let před šetřením. Zejména v tomto období nesmí devalvovat bilaterální směnný kurz domácí měny vůči měně kteréhokoliv jiného členského státu (po zavedení eura vůči euru) z vlastní iniciativy  5. Konvergence v legislativní oblasti - obsahuje podmínku nezávislosti centrálních bank včetně zákazu financování veřejných institucí ze zdrojů centrálních bank a zákaz zvýhodněného přístupu ke zdrojům úvěrových institucí (čl. 101, 102, 108 a 109 SES)

9  1.1.1999- Belgie, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Španělsko  1.1.2001- Řecko  1.1.2007- Slovinsko  1.1.2008- Kypr, Malta  1.1.2009- Slovensko  1.1.2011- Estonsko  1.1.2014- Lotyško  Do eurozóny spadají i 3 nezávislé státy: Monako, San Marino a Vatikán, které díky zvláštní ujednáním s Francií a Italií mohou v souladu se společnými specifikacemi razit a uvádět do oběhu vlastní mince a bankovky

10

11  Měnovou politiku Společenství provádí Evropský systém centrálních bank (ESCB)  Ten je tvořen Evropskou centrální bankou a 28 centrálními bankami všech členských zemí  Ustanoven na základě Maastrichtské smlouvy a funguje od 1.1.1999  Evropská centrální banka spolupracuje v menší a semknutější skupině s 18 centrálními bankami států eurozóny, kteří tvoří tzv. Eurosystém

12  Od 1.6.1998 nahradila Evropský měnový institut  Sídlí v německém Franktfurtu na Mohanem  Má ve smlouvě EU a Statusu ESCB a EC zakotvenou institucionální, osobní, funkční i finanční nezávislost  Má tři rozhodovací orgány: Výkonnou radu, Radu guvernérů a Generální radu

13  Je složena z prezidenta ECB, víceprezidenta a čtyř dalších členů, kteří jsou všichni jmenováni na základě společné dohody prezidentů či předsedů vlád zemí eurozóny  Členové Výkonné rady jsou jmenováni na jedno funkční období (8 let), které nelze obnovit  Výkonná rada odpovídá za provádění měnové politiky, jak ji definuje Rada guvernérů a za vydávání pokynů národním bankám  Připravuje zasedání Rady guvernérů a dohlíží na každodenní řízení ECB

14  Nejvyšší rozhodovací orgán ECB  Tvořena 6 členy Výkonné rady a guvernéry 18 centrálních bank eurozóny  Předsedá ji prezident ECB  Má za úkol definovat měnovou politiku eurozóny a zejména určovat úrokové sazby, za kterých mohou obchodní banky obdržet peníze od ECB

15  Složena z prezidenta a viceprezidenta ECB a guvernérů národních centrálních bank všech 28 členských států EU  Generální rada přispívá k poradenské a koordinační činnosti ECB a pomáhá připravovat budoucí rozšíření eurozóny

16  Italský bankéř a ekonom Mario Draghi (*1947)  Od ledna 2006 guvernérem Italské národní banky  Ve funkci od listopadu 2011, kdy byl zvolen za Jeana- Claude Tricheta, který byl ve funkci od roku 2003

17  Portugalský ekonom a politik Vítor Manuel Ribeiro Constancio (*1943)  Od února 2000 do 31.května 2010 byl guvernérem portugalské národní banky  Ve funkci viceprezidenta ECB od 1.června 2010, kdy vystřídal Lucase Papadimose

18  Odpovídá za definování a provádění hospodářské a měnové politiky EU  Udržování cenové stability v eurozóně, aby se kupní síla eura nesnižovala v důsledku inflace  Zajišťování řádného dohledu nad finančními trhy a institucemi  Stanovuje hlavní úrokové sazby platné v eurozóně a kontroluje množství peněz v oběhu  Spravuje devizové rezervy eurozóny  Povoluje centrálním bankám v zemích eurozóny vydávat eurobankovky  K plnění svých úkolů má ECB právo přijímat právní akty a jiné právní nástroje, kterými jsou nařízení, rozhodnutí, doporučení, stanoviska, obecné zásady, pokyny, vnitřní rozhodnutí

19  Eurobankovky mají 7 nominálních hodnot, z nichž každá má jinou velikost: 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €, 200 € a 500 €  Na eurobankovkách jsou zobrazeny architektonické slohy sedmi epoch evropské kultury – antika, románský sloh, gotika, renesance, baroko a rokoko, architektura skla a oceli 19. stol. a moderní architektura 20. století  Objevují tři hlavní architektonické prvky: okna, portály a mosty  Žádný z návrhů nezobrazuje skutečné budovy nebo památky a nejsou na nich ani žádné motivy jednotlivých zemí  Okna a portály vyobrazené na lícní straně bankovek symbolizují ducha evropské otevřenosti a spolupráce  Na rubu každé bankovky najdeme obrázek mostu, který je typický pro danou epochu kulturního vývoje Evropy  Tyto motivy jsou metaforou komunikace mezi evropskými národy a mezi Evropou a ostatními světadíly  Jsou tištěny v tiskárnách po celé EU  Na konci roku 2012 bylo v oběhu 15,7 miliardy eurobankovek v hodnotě 913 miliard eur

20

21  Jedno euro se dělí na 100 centů  Jsou vydávány v 8 hodnotách: 2 eura a 1 euro a 50, 20, 10, 5, 2 a 1 cent  Každá mince má evropskou a národní stranu  Na evropské straně mincí je vyobrazena buď EU před rozšířením v květnu 2004 nebo geografické znázornění Evropy  Národní strana se v každé zemi liší  Všechny euromince platí v každé zemi eurozóny  Všech osm druhů euromincí se odlišuje co do užitého materiálu, velikosti, váhy, barvy a síly  Hrany mincí se liší podle nominálních hodnot  Koncem roku 2009 bylo v oběhu zhruba 86 miliard euromincí v celkové hodnotě 21 miliard euro

22

23  https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/ facts/monpol/html/mp_001.cs.html https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/ facts/monpol/html/mp_001.cs.html  https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/mezinarodni_v ztahy/cr_eu_integrace/ https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/mezinarodni_v ztahy/cr_eu_integrace/  http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/e mu/index_cs.htm http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/e mu/index_cs.htm  https://www.euroskop.cz/674/sekce/menov a-politika/ https://www.euroskop.cz/674/sekce/menov a-politika/  http://europa.eu/about-eu/institutions- bodies/ecb/index_cs.htm http://europa.eu/about-eu/institutions- bodies/ecb/index_cs.htm


Stáhnout ppt "Ladislav Němeček.  Se vznikem Evropského společenství byl v podstatě zahájen proces hospodářské a měnové integrace  Samotná měnová unie byla v rámci."

Podobné prezentace


Reklamy Google