Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 TOP STOCKS Úplný název fondu je obsažen ve statutu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 TOP STOCKS Úplný název fondu je obsažen ve statutu."— Transkript prezentace:

1 1 TOP STOCKS Úplný název fondu je obsažen ve statutu

2 2 Představení fondu Top Stocks n nový akciový fond ISČS cílem je dosahovat pravidelné roční kladné korunové zhodnocení, při zachování potenciálu dlouhodobého zhodnocování investic aktivní výběr investic - „stock picking“ “focus investing” - koncentrované akciové portfolio, obsahující přibližně 25 specifických investičních nápadů plné zajištění měnových rizik vyšší míra informování o jednotlivých investicích n fond navazuje svojí investiční filozofii na předchozí produkt České spořitelny – Seznam doporučených titulů

3 3 Investiční filozofie n stock picking při výběru manažer klade důraz na schopnost jednotlivých společností fundamentálně růst......ke zhodnocení by pak mělo docházet i při zachování stejné úrovně relativního ocenění (P/E) n zaměření převážně na trhy Severní Ameriky a EU n benchmarkem není žádný burzovní index cílem není překonávat nějaký index...... tudíž ani není nutné mít názor na celé spektrum sektorů lze očekávat vysokou míru odchýlení od vývoje hlavních akciových indexů

4 4 Míra odchýlení od vývoje indexu zdroj: Bloomberg, výpočty ISČS – upraveno o náklady měnového zajištění, náklady na správu fondu jsou obsaženy ve výpočtu zhodnocení fondu

5 5 Investiční filozofie n „focus investing“ - vysoká koncentrace portfolia specifičnost fundamentálních příběhů jednotlivých investic zabezpečí dostatečné rozložení rizika...... nicméně lze očekávat vyšší volatilitu kurzu podílového listu zachován důraz na několik investičních nápadů n delší horizont jednotlivých investic 12 – 18 měsíční horizont nízký obrat aktiv (za prvních 11 měsíců uzavřeno pouze 6 pozic)

6 6 Srovnání s „focus investing“ fondy zdroj: Bloomberg, výpočty ISČS – upraveno o náklady měnového zajištění a rozdíly v nákladech na správu, srovnávací skupina – 16 US fondů s podobnou investiční strategii

7 7 Informace o fondu n kromě standardních informačních materiálů vycházejí i pravidelné měsíční zprávy… http://www.iscs.cz/web/cz/fondy/akciove /TopStock/ n... kde lze nalézt zejména zdůvodnění, proč fond investoval do jednotlivé společnosti n na webu také archív těchto zpráv

8 8 Vývoj AUM zdroj: ISČS

9 9 Aktuální sektorové členění zdroj: ISČS

10 10 Vývoj NAV zdroj: ISČS

11 11 Profil manažera fondu a kontaktní údaje n Ján Hájek, CFA celkem 13-letá praxe v oboru 2 roky – akciový stratég – Česká spořitelna 2 roky – proprietary trader CEE equities – Patria Finance 2 roky – investiční manažer – ING IM ČR předtím sell-side akciový analytik v různých společnostech n jan.hajek@iscs.cz n +420 222 180 220 n Bloomberg ticker: SCSTOPS CP Equity n ISIN: CZ0008472404 n Lipper ID: 65054536

12 12 Děkuji Vám za Váš zájem „Budoucnost nejistá je“

13 13 Právní upozornění Podílové fondy Investiční společnosti České spořitelny, a.s. n Úplné názvy otevřených jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. n Informace a informační materiály týkající se podílových listů otevřených podílových fondů obhospodařovaných Investiční společností České spořitelny, a.s. (dále jen „ISČS“) vytváří a zveřejňuje Česká spořitelna, a.s., úsek investiční produkty. Česká spořitelna, a.s. podléhá dohledu České národní banky. Útvar České spořitelny,a.s. (dále jen „ČS“), který informační materiály vytváří a zveřejňuje je organizačně i technicky oddělen od obchodních útvarů ČS. Odměna osob, které se podílejí na tvorbě informačního materiálu není odvozena od obchodů ČS s tímto investičním nástrojem. Zdrojem informací pro tvorbu informačních materiálů je ISČS. Emitentem podílových listů otevřených podílových fondů a obhospodařovatelem fondů je ISČS. ČS je distributorem podílových listů otevřených podílových fondů ISČS a plní funkci depozitáře těchto fondů. ISČS je vždy předem seznámena s informačním materiálem před jeho rozšířením. n Metody a principy ohodnocení finančního nástroje vymezuje Vyhláška č. 270/2004 Sb., o způsobu stanovení reálné hodnoty majetku a závazků fondu kolektivního investování a o způsobu stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování. Pokud se v informačním materiálu hovoří o jakémkoli výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. n ISČS je dceřinou společností ČS, která je jejím jediným akcionářem. ISČS se nijak nepodílí na základním kapitálu ČS. ISČS podléhá dohledu České národní banky. ISČS nemá větší než 5% podíl na žádném emitentovi investičních nástrojů, které jsou v portfoliích jí obhospodařovaných podílových fondů ani na žádné jiné právnické osobě.


Stáhnout ppt "1 TOP STOCKS Úplný název fondu je obsažen ve statutu."

Podobné prezentace


Reklamy Google