Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úplný název fondu je obsažen ve statutu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úplný název fondu je obsažen ve statutu"— Transkript prezentace:

1 Úplný název fondu je obsažen ve statutu
TOP STOCKS Úplný název fondu je obsažen ve statutu

2 Představení fondu Top Stocks
nový akciový fond ISČS cílem je dosahovat pravidelné roční kladné korunové zhodnocení, při zachování potenciálu dlouhodobého zhodnocování investic aktivní výběr investic - „stock picking“ “focus investing” - koncentrované akciové portfolio, obsahující přibližně 25 specifických investičních nápadů plné zajištění měnových rizik vyšší míra informování o jednotlivých investicích fond navazuje svojí investiční filozofii na předchozí produkt České spořitelny – Seznam doporučených titulů

3 Investiční filozofie stock picking
při výběru manažer klade důraz na schopnost jednotlivých společností fundamentálně růst... ...ke zhodnocení by pak mělo docházet i při zachování stejné úrovně relativního ocenění (P/E) zaměření převážně na trhy Severní Ameriky a EU benchmarkem není žádný burzovní index cílem není překonávat nějaký index... ... tudíž ani není nutné mít názor na celé spektrum sektorů lze očekávat vysokou míru odchýlení od vývoje hlavních akciových indexů

4 Míra odchýlení od vývoje indexu
zdroj: Bloomberg, výpočty ISČS – upraveno o náklady měnového zajištění, náklady na správu fondu jsou obsaženy ve výpočtu zhodnocení fondu

5 Investiční filozofie „focus investing“ - vysoká koncentrace portfolia
specifičnost fundamentálních příběhů jednotlivých investic zabezpečí dostatečné rozložení rizika ... ... nicméně lze očekávat vyšší volatilitu kurzu podílového listu zachován důraz na několik investičních nápadů delší horizont jednotlivých investic 12 – 18 měsíční horizont nízký obrat aktiv (za prvních 11 měsíců uzavřeno pouze 6 pozic)

6 Srovnání s „focus investing“ fondy
zdroj: Bloomberg, výpočty ISČS – upraveno o náklady měnového zajištění a rozdíly v nákladech na správu, srovnávací skupina – 16 US fondů s podobnou investiční strategii

7 Informace o fondu kromě standardních informačních materiálů vycházejí i pravidelné měsíční zprávy… ... kde lze nalézt zejména zdůvodnění, proč fond investoval do jednotlivé společnosti na webu také archív těchto zpráv

8 Vývoj AUM zdroj: ISČS

9 Aktuální sektorové členění
zdroj: ISČS

10 Vývoj NAV zdroj: ISČS

11 Profil manažera fondu a kontaktní údaje
Ján Hájek, CFA celkem 13-letá praxe v oboru 2 roky – akciový stratég – Česká spořitelna 2 roky – proprietary trader CEE equities – Patria Finance 2 roky – investiční manažer – ING IM ČR předtím sell-side akciový analytik v různých společnostech Bloomberg ticker: SCSTOPS CP Equity ISIN: CZ Lipper ID:

12 „Budoucnost nejistá je“
Děkuji Vám za Váš zájem „Budoucnost nejistá je“

13 Právní upozornění Podílové fondy Investiční společnosti České spořitelny, a.s. Úplné názvy otevřených jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek při investování  musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Informace a informační materiály týkající se podílových listů otevřených podílových fondů obhospodařovaných Investiční společností České spořitelny, a.s. (dále jen „ISČS“) vytváří  a zveřejňuje Česká spořitelna, a.s., úsek investiční produkty. Česká spořitelna, a.s. podléhá dohledu  České národní banky. Útvar České spořitelny,a.s. (dále jen „ČS“), který informační materiály vytváří a zveřejňuje je organizačně i technicky oddělen od obchodních útvarů ČS. Odměna osob, které se podílejí na tvorbě informačního materiálu není odvozena od obchodů ČS s tímto investičním nástrojem. Zdrojem informací pro tvorbu informačních materiálů je ISČS. Emitentem podílových listů otevřených podílových fondů a obhospodařovatelem fondů je ISČS. ČS je distributorem podílových listů otevřených podílových fondů ISČS a plní funkci depozitáře těchto fondů. ISČS je vždy předem seznámena s informačním materiálem před jeho rozšířením. Metody a principy ohodnocení finančního nástroje vymezuje Vyhláška č. 270/2004 Sb., o způsobu stanovení reálné hodnoty majetku a závazků fondu kolektivního investování a o způsobu stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování. Pokud se v informačním materiálu hovoří o jakémkoli výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. ISČS je dceřinou společností ČS, která je jejím jediným akcionářem. ISČS se nijak nepodílí na základním kapitálu ČS. ISČS podléhá dohledu České národní banky. ISČS nemá větší než 5% podíl na žádném emitentovi investičních nástrojů, které jsou v portfoliích jí obhospodařovaných podílových fondů ani na žádné jiné právnické osobě.


Stáhnout ppt "Úplný název fondu je obsažen ve statutu"

Podobné prezentace


Reklamy Google