Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Počítačová podpora konstruování I 4. přednáška František Borůvka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Počítačová podpora konstruování I 4. přednáška František Borůvka."— Transkript prezentace:

1 Počítačová podpora konstruování I 4. přednáška František Borůvka

2 Cíl přednášky Pomocné prvky Roviny Osy Souřadné systémy Body Křivky Grafy

3 Pomocné prvky n n Netvoří geometrii modelu, nejsou to geometrické prvky n n Napomáhají konstrukci geometrie modelu jako: u Reference při skicování u Skicovací roviny a k orientaci modelu u Napomáhají sestavování komponentů v sestavách u Pomáhají při tvorbě některých geometrických prvků n n Jsou to: u Roviny, osy, souřadné systémy, body, křivky, grafy n n Opakované vytváření konstrukčních prvků u Repeat_datum_create - „yes“

4 Roviny n n Používají se pro přidávaní konstrukčních prvků tam kde není dostatek rovinných ploch, skládání sestav, kótování prvků… n n Jsou nekonečně velké, mění se pouze velikost jejich zobrazení n n Dají se vytvářet technikou „za chodu“, při tvorbě geometrie n n Barva a jména pomocných rovin u Žlutá nebo červená podle směru pohledu u DTM1, DTM2,…atd. lze je přejmenovat n n Vtváření pomocných rovin u Through u Offset u Parallel u Normal  Tangent

5 Osy n n Používají se jako reference při vytváření geometrických prvků, pomocných rovin, pro umísťování soustředných objektů znásobených prvků n n Atomatická tvorba u Při vytváření rotačních prvků u Protažené kružníce u Protažené oblouky F Show_axes_for_extr_arcs - „yes“ n n Vytváření pomocných os u Through F Hrana(osa), dva body, dvě různoběžné roviny u Normal F Pomocný bod a plocha, ploch a reference pro kóty u Tangent F Křivka a koncový bod n n Lze je vytvářet „za chodu“

6 Body n n Pomocné body lze použít jako konstrukční elementy při modelování geometrie, jako známé body pro výpočetní systémy a analýzu modelu,pomocné elementy pro tvorbo os, pomocných rovin, poznámek, děr apod. n n Typy pomocných bodů u Obecný bod (General point) — pomocný bod vytvořený na entitě nebo v průsečíku entit, nebo pomocí odsazení od entity. u Skicovaný (Sketched). u Odsazený od souřadnicového systému (Offset from a coordinate system). u Field bod — bod použitý v Behavioral Modeling pro účely analýzy. n n Prvek Datum point může obsahovat více pomocných bodů, které jsou vytvořeny během stejné operace. u V okně Model Tree se všechny pomocné body objeví pod uzlem prvku. u Všechny body v prvku Datum Point se chovají jako skupina. Vymazáním prvku Datum Point se vymažou všechny body, které leží v tomto prvku. u Pro vymazání jednotlivých bodů v prvku Datum Point musíte editovat jejich definici n n Zobrazení bodů u datum_point_symbol u Datum display

7 Souřadné systémy n n Souřadnicové systémy (coordinate systems) jsou referenční prvky, které jsou přidávány do součástí a sestav pro: u Výpočet hmotnostních charakteristik. u Sestavení komponent. u Umístění podmínek pro FEM. u Podporu operací obrábění, jako reference pro dráhy nástroje. u Jako reference pro umístění jiných prvků (souřadnicových systémů, pomocných bodů, rovin a os, importovaných geometrií atd.). u Pro většinu metod modelování můžete použít souřadnicové systémy jako reference směru. n n Základní možnosti tvorby souřadných systémů u Cartesian - odsazení souřadnicového systému nastavením hodnot X, Y a Z. u Cylindrical - odsazení souřadnicového systému nastavením hodnot Radius, Theta a Z. u Spherical - odsazení souřadnicového systému nastavením hodnot Radius, Theta a Phi.  From File - umožňuje importovat umístění souřadnicového systému ze souboru, který obsahuje transformace.  From File - umožňuje importovat umístění souřadnicového systému ze souboru, který obsahuje transformace.

8 Křivky n n Pomocné křivky (datum curves) jsou v režimu Part používány pro vytváření ploch a konstrukčních prvků nebo pro trajektorie prvků sweep. n n Skicované pomocné křivky n n Křivky definované body n n Křivky definované rovnicemi n n Křivky definované souborem bodů *.ibl n n Promítané křivky n n Nabalované křivky n n Křivky vytvořené jako prvek „průsečík“ (intersect)

9 Grafy n n Umožní přidat k součásti funkci. n n Není zobrazován,nejedná se o geometrii n n Použití v relacích n n Prvky sweep s více trajektoriemi n n Je vyhodnocován pro hodnoty definované na ose X


Stáhnout ppt "Počítačová podpora konstruování I 4. přednáška František Borůvka."

Podobné prezentace


Reklamy Google