Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 MS EXCEL Základní pojmy Cíl: Seznámit se se základními pojmy: sešit, buňka, sloupec, řádek, formáty.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 MS EXCEL Základní pojmy Cíl: Seznámit se se základními pojmy: sešit, buňka, sloupec, řádek, formáty."— Transkript prezentace:

1 1 MS EXCEL Základní pojmy Cíl: Seznámit se se základními pojmy: sešit, buňka, sloupec, řádek, formáty

2 2 Co je to EXCEL Tabulkový procesor Excel je zařazován mezi základní kancelářské programy a je používán ke zpracovávání tabulek. Tabulkový procesor Excel je zařazován mezi základní kancelářské programy a je používán ke zpracovávání tabulek. Není to jen chytrá kalkulačka. Umí iNení to jen chytrá kalkulačka. Umí i vzorce a vestavěné funkce vzorce a vestavěné funkce kreslit grafy kreslit grafy zpracovávat data (regrese, hledat řešení, třídit) zpracovávat data (regrese, hledat řešení, třídit) Je to iJe to i jednoduchá databáze (typu telefonní seznam s vyhledáváním a tříděním) jednoduchá databáze (typu telefonní seznam s vyhledáváním a tříděním) inteligentní zápisník inteligentní zápisník

3 3 Trocha historie Nejprve „123“ od Lotus Nejprve „123“ od Lotus Potom „Quattro“ od Borland Potom „Quattro“ od Borland to později součást balíku WP a poté Corel to později součást balíku WP a poté Corel „Excel“ pro Windows „Excel“ pro Windows Asi je nejrozšířenější Asi je nejrozšířenější Má v sobě VBA Má v sobě VBA V jednodušší verzi je součástí operačního systému Windows Mobile pro PDA, Pocket PC V jednodušší verzi je součástí operačního systému Windows Mobile pro PDA, Pocket PC

4 4 Literatura Excel v příkladech Excel v příkladech Řešené úlohy Podrobný průvodce Josef Pecinovský GRADA, Praha 2001 Mistrovství v MS Excel 97cz Mistrovství v MS Excel 97cz Milan Brož, Petra Brožová, David Morkes Computer Press Brno 1999

5 5 PROSTŘEDÍ EXCELU Klasické prostředí aplikace platformy Windows Klasické prostředí aplikace platformy Windows hlavní nabídka hlavní nabídka tlačítka panelů nástrojů (ptm, nápověda) tlačítka panelů nástrojů (ptm, nápověda) řádek vzorců řádek vzorců Prostředí aplikace Excel Prostředí aplikace Excel sešit sešit list list buňka buňka

6 6 Řádek vzorců vlevo: „pole názvů“ - adresa aktuální buňky nebo název buňky či oblastivlevo: „pole názvů“ - adresa aktuální buňky nebo název buňky či oblasti následuje – pole tlačítek “Storno”, “OK”, “Funkce”následuje – pole tlačítek “Storno”, “OK”, “Funkce” největší část – obsah aktuální buňkynejvětší část – obsah aktuální buňky

7 7 Sešit a List Na pracovní ploše se zobrazuje jeden list. Na pracovní ploše se zobrazuje jeden list. Dříve – jeden soubor = jeden listDříve – jeden soubor = jeden list setkáme se s tím, když exportujeme tabulku např. do textu nebo databáze. setkáme se s tím, když exportujeme tabulku např. do textu nebo databáze. Dnes – jeden soubor = jeden sešit (kniha)Dnes – jeden soubor = jeden sešit (kniha) sešit obsahuje několik listů sešit obsahuje několik listů Mezi listy se přepínáme pomocí záložek na jejich spodním okraji.Mezi listy se přepínáme pomocí záložek na jejich spodním okraji.

8 8 Buňka Pracovní plocha tabulkového procesoru je tvořena buňkami. Pracovní plocha tabulkového procesoru je tvořena buňkami. Každá buňka má svojí adresu, která přesně určuje její polohu. Adresa je dána průsečíkem sloupce a řádku.Každá buňka má svojí adresu, která přesně určuje její polohu. Adresa je dána průsečíkem sloupce a řádku.

9 9 Aktuální... Aktuální buňka - dva typy kurzorů Aktuální buňka - dva typy kurzorů Buňkový kurzorBuňkový kurzor ohraničuje aktuální buňku nebo skupinu buněk ohraničuje aktuální buňku nebo skupinu buněk poklepáním lze zahájit editování buňky poklepáním lze zahájit editování buňky Textový kurzorTextový kurzor ukazuje v editované buňce na místo, kam se bude zapisovat ukazuje v editované buňce na místo, kam se bude zapisovat Aktuální list Aktuální list Prosvětlená záložka na spodním okrajiProsvětlená záložka na spodním okraji Poklepáním lze změnit název listu Poklepáním lze změnit název listu

10 10 Obsah Buněk Do buněk lze zapisovat číslačísla texttext datumydatumy vzorcevzorce vestavěné funkcevestavěné funkceNapříklad 3 465 2,5 ahoj 13.9.2004 =b4+c4 =sin(b6)

11 11 Vzhled buněk Buňky můžeme ohraničit ohraničit vybarvit vybarvit zarovnat jejich obsah zarovnat jejich obsah nechat vypočítat jejich obsah nechat vypočítat jejich obsah nechat setřídit (číselně, abecedně) nechat setřídit (číselně, abecedně) vyplnit předdefinovanou řadou (čísla, měsíce, dny) vyplnit předdefinovanou řadou (čísla, měsíce, dny) například například tlačítko „ohraničení“ tlačítko „barva výplně“ zarovnat doleva (doprava) zadáním vzorce tlačítko „seřadit vzestupně“ vyplňovat tažením myší použít „formát buněk“ z místní nabídky

12 12 Formát buněk (výběr z možností) obecný - určuje si Excel sám podle prvního znaku obecný - určuje si Excel sám podle prvního znaku číslo - lze zvolit počet desetinných míst zobrazování (není to zaokrouhlování) číslo - lze zvolit počet desetinných míst zobrazování (není to zaokrouhlování) měna - přidá k zobrazení symbol měny měna - přidá k zobrazení symbol měny datum datum text text vlastní - lze si nadefinovat vlastní formát vlastní - lze si nadefinovat vlastní formát

13 13 Excel jako kalkulačka Do buněk lze zapisovat číslačísla vzorcevzorce vestavěné funkcevestavěné funkce ABC 1abc 21238514320=a2+b2 30,5=sin(a3) 451 =fce PRŮMĚR

14 14 Skrývání a zobrazování Skrytí řádků a sloupců Skrytí řádků a sloupců požadované vyberemepožadované vybereme místní nabídka > skrýtmístní nabídka > skrýt (že jsou skryté poznáme podle záhlaví) Zobrazení skrytých Zobrazení skrytých vybereme okolnívybereme okolní místní nabídka > zobrazitmístní nabídka > zobrazit je-li to první řádek (sloupec)je-li to první řádek (sloupec) Menu: Úpravy > Přejít na: A1 Menu: Úpravy > Přejít na: A1 Menu: Formát > Řádek (Sloupec) > zobrazit Menu: Formát > Řádek (Sloupec) > zobrazit

15 15 Identifikace buněk Buňka – základní prvek v tabulkovém procesoru Buňka – základní prvek v tabulkovém procesoru do buněk se píší hodnotydo buněk se píší hodnoty buňky se formátují (upravuje se jejich vzhled)buňky se formátují (upravuje se jejich vzhled) Buňka je jednoznačně určena souřadnicí Buňka je jednoznačně určena souřadnicí průsečík sloupce a řádkuprůsečík sloupce a řádku buňku si můžeme pojmenovatbuňku si můžeme pojmenovat

16 16 Adresace buněk Adresu buňky tvoří Adresu buňky tvoří souřadnice sloupce a řádku – „ A1 “souřadnice sloupce a řádku – „ A1 “ nebo její jméno – „ Součet “nebo její jméno – „ Součet “ buňka na jiném listě – „ List1!A1 “buňka na jiném listě – „ List1!A1 “

17 17 Kopírování buněk „ Ctrl+C “ a „ Ctrl+V “ (přes schránku)„ Ctrl+C “ a „ Ctrl+V “ (přes schránku) přesunutí - přetažením buňkového kurzorupřesunutí - přetažením buňkového kurzoru zkopírování - přetažením buňkového kurzoru při současně stisknuté klávese Ctrlzkopírování - přetažením buňkového kurzoru při současně stisknuté klávese Ctrl rozkopírování – tažením úchytného bodu buňkového kurzoru (vpravo dole)rozkopírování – tažením úchytného bodu buňkového kurzoru (vpravo dole) Poznámka – všimněme si, jak se mění adresy ve vzorcích Poznámka – všimněme si, jak se mění adresy ve vzorcích

18 18 Absolutní a relativní adresy Relativní adresy Relativní adresy pouze pomocí souřadnic sloupce a řádkupouze pomocí souřadnic sloupce a řádku „ A1 “ při kopírování buňky se adresa upraví podle nové pozice (relativně k výchozí) při kopírování buňky se adresa upraví podle nové pozice (relativně k výchozí) Absolutní adresy Absolutní adresy u příslušné souřadnice napíšeme $u příslušné souřadnice napíšeme $ „ $A$1 “, „ $A1 “, „ A$1 “ Při kopírování se adresa nemění Při kopírování se adresa nemění Rychlá konverze rel/abs – klávesa „F4“ Rychlá konverze rel/abs – klávesa „F4“ označíme na řádku vzorců a tiskneme „F4“ označíme na řádku vzorců a tiskneme „F4“ A2  $A$2  A$2  $A2  A2 A2  $A$2  A$2  $A2  A2

19 19 Příklad na absolutní adresování ABCD 1relativníabsolutní 2101=A2*B2 =$A$2*B2 32 43 54 Kopírujeme


Stáhnout ppt "1 MS EXCEL Základní pojmy Cíl: Seznámit se se základními pojmy: sešit, buňka, sloupec, řádek, formáty."

Podobné prezentace


Reklamy Google