Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Epidemiologie BSE a CJN

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Epidemiologie BSE a CJN"— Transkript prezentace:

1 Epidemiologie BSE a CJN
Bovinní spongiformní encephalopatie Creutzfeld - Jacobova nemoc

2 Pomalé „virové“ infekce:
1. původce neznámé agens (neznámý zdroj, přenos) 2. dlouhá inkubační doba 3. rychlé zhoršování stavu 4. není známá účinná terapie 5. onemocnění je vždy smrtelné 6. charakteristický nález - vakuolizace mozkové tkáně

3 Transmisivní spongiformní encefalopatie (TSE)
lidské KURU (při kanibalismu) Gajdušek CJN - sporadická forma - iatrogenní - familiární - nvCJN Gerstmanův-Strausslerův sy (GSS) Fatální familiární insomnie (FFI) zvířecí Scrapie (klusavka ovcí - 15.st) Visna, Maedi Encefalopatie norků, bizonů, antilop Spongiformní encefalopatie kočkovitých šelem (puma, ocelot, kočka) Chronická kachektizující nemoc (losů, jelenů) BSE

4 Vývoj epizoocie BSE klinický případ BSE 1986 histologické vyšetření mozkové tkáně 1987 přenos BSE masokostní moučkou, likvidace přežvykavců se známkami BSE 1988 zákaz krmiv s tkáněmi přežvykavců 1996 hypotézy o původci - priony 2000 zákaz dovozu masokostních mouček ze všech zemí EU do ČR ve VB infikováno zvířat

5

6 epizoocie BSE - hypotézy ?
genetické složky chronická intoxikace insekticidy nedostatek mědi v krmivu - endemická ataxie intoxikace manganu - brojleři - krmivová moučka autoimunní nemoc

7 Příznaky onemocnění BSE
třes a agresivita ztráta koordinace pohybů poruchy NS během 2týdnů - 6 měsíců - hyne patologicko - anatomický nález: spongiformní vzhled mozku

8 Scrapie (klusavka) 250 let známe ve Velké Británii Robert Bakewell - křížení ovcí klusavka 30tá léta epidemie ve Velké Británii ( použití mozků na přípravu vakcín pro ovce, vakcína infekční i přes použití formalinu, odolné proti varu, detergentům i UV) nemoc se projeví při aplikaci látky do mozku podobnost tkáně mozku s mozkem lidí s KURU

9 KURU kmen Fore - pohřební kanibalismus ( ženy a děti mozek a orgány, muži maso) třes nohou, těla, neartikulovaná řeč, destrukce mozku, smrt s úsměvem na rtech Carleton Gajdusek - přenos na šimpanze (Papua-Nová Guinea)

10 CJD nemoc popsána 4 -15% dědičných (Libye, Anglie, Slovensko, USA…) poruchy spánku, třes, demence možný přenos mozkovou tkání (rohovka, tvrdá plena mozková…) průměrný věk 56 let

11 nvCJD popsána v březnu 1996 průměrný věk let symptomy - deprese, poruchy vnímání, obtíže při pohybu, neschopen mluvit, bolestivý pocit třesu až bodání v prstech, lepkavost kůže... přenos z masa nakaženého BSE ? místo výskytu a čas - jako BSE případů v Anglii (genetická výbava): 95-3, 96-10, 97-10, 98-18…

12 v USA žádný případ nvCJD - opatření - krev nebude odebírána od dárců, kteří ve VB pobývali 3 měsíce, zákaz odběru od dárců z evropských zemí v USA denně 500t masa - tuk - mazadla, rtěnky, leštidla, farmaceutický průmysl…nepoužívají se detergenty v USA transmisivní encefalopatie „chronic wasting disease“ - chronické chátrání vysoké zvěře - nedošlo k šíření

13 Slovensko - práce Mitry a Mitrové - CJD u osob pojídajících orgány ovcí
1976 na Oravě 22 případů fatální demence, v posledních letech 12 a 19 v Lučenci, identifikováno jako CJN, přenos scrapie? Česká republika - v červenci 2001 referenční laboratoř pro CJD - vyšetřeno 26 případů u 14 zjištěno úmrtí na sporadickou formu CJD (5 BSE+ kusů dobytka)

14 Gerstmann, Straussler-Scheinkerova nemoc
u lidí s vrozenými predispozicemi - podobná roztroušené mozkomíšní skleróze

15

16 Prionové choroby

17 Původce choroby Stanley Prusiner - prion (1997 Nobelova cena) prion normální bílkoviny bez patogenních vlastností (PrPC - spirálovitá podoba, tvoří se na povrchu buňky) patogenní priony - jiná prostorová dimenze, houbovitý rozklad mozku (PrPSc - rovná podoba - lamely, tvoří se v cytoplasmě, může paralyzovat b.)

18 defektní PrPSc - nesmírně odolný (360°C 1h, nakažlivost trvá v popelu - 600°C?)
přepíná přirozené priony do defektní podoby gen PrP - řídí stavbu PrPC může zmutovat překonání mezidruhové bariéry PrPSc (větší dávka) defektní priony - mutací genu - spontánní přepnutí - vnější infekcí

19

20 Odlišnosti nové od sporadické formy CJN
Hledisko nv CJN sporad. CJN Trend incidence roste stabilní (1/mil.) výskyt Anglie, Francie celý svět? věk nižší (14-40) vyšší (50 a více) dg pomalý vývoj demence rychlý vývoj demen. trvání nemoci kratší (do 6 M) delší (6-12 M) EEG netypický opakující se periody generalizovaných di až trifazických vln Původce PrP typu PrP typů 1,2,3 Latence kratší (5-10) dlouhá (20 a více) F.iatrogenní a neprokázaná dokázaná familiární Přenos alimentární pravděpodobná nejistý

21 cesty přenosu: - orální přenos x větší dávka než při intracerebrální aplikaci (patologický prion nejprve v NS střeva kolem N. vagus) - získaná forma - dědičně determinovaná - spontánní BSE není nákazou, kterou je třeba potlačovat protiepidemickými opatřeními, ani infekční nemocí šířící se alimentární cestou z jednoho zvířete na druhé.

22 alimentární přenos patologického PrP
dle pokusů k alimentárnímu přenosu dávka až x větší po konzumaci nervových tkání (mozek, mozeček, mícha, oční bulvy, varlata) po konzumaci lymfatických tkání (uzliny, brzlík, ledviny, játra) profesionální riziko - zatím neprokázáno transfuze krve? vertikálně?

23

24

25

26

27

28 riziko přenosu vCJN krví a krevními produkty
zkušenosti na zvířatech - transfuze krve překonání mezidruhové bariéry (homozygotní genotyp s metioninem na 129 kodonu - 1/3 bělošské populace) ID let (průměrně 30) nebyl zjištěn iatrogenní přenos vCJN iatrogenní přenos - růstový hormon, transplantace, EEG sondy...

29 patologický PrP u části pacientů s vCJN
pacienti opakovaně léčeni transfuzemi krve a plasmy nemají vyšší incidenci CJN u pacientů se sporadickou formou CJN nebyla prokázaná souvislost s předchozím podáním krve a krevních derivátů

30 diagnostika prionových chorob
histologický průkaz vakuolizace neuronů a neuropilů imunohistochemická metoda - PrPBSE Western blotting (ověřují přítomnost prionů ve tkáni (2-3 dny) imunoblot k detekci proteáza-rezistentního fragmentu PrPRes ELISA sendvičová imunoanalýza pro PrPRes

31 definitivní diagnostiku umožňuje průkaz specifického kmene a vazba k polymorfismu kodonu 129 PrP genu

32 neuropatologický průkaz vCJN
velký počet plak v kůře mozku i mozečku, shluky malých plak v imunohistochemickém obraze, těžké spongiformní změny

33

34 opatření - odstraňování specifického rizikového materiálu - lebka, mandle, mícha, tenké střevo, slezina ovcí a koz opatření ve zdrav. zařízeních - infekční materiál spalovat, zachycovat tekutiny a autoklávovat, jednorázový materiál a nástroje...


Stáhnout ppt "Epidemiologie BSE a CJN"

Podobné prezentace


Reklamy Google