Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Katedra zemědělské ekonomiky 2. patro budovy PEF, dveře č. 206

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Katedra zemědělské ekonomiky 2. patro budovy PEF, dveře č. 206"— Transkript prezentace:

1 Katedra zemědělské ekonomiky 2. patro budovy PEF, dveře č. 206
Ing. Helena Řezbová, Ph.D. Katedra zemědělské ekonomiky 2. patro budovy PEF, dveře č. 206 tel : konzultační hodiny : úterý hodin KONZULTACE III. - Úvěrování

2 PERSONÁLNÍ FINANCE- termíny cvičení
, pondělí, učebna kolej JIH od 8.45 hodin … od hodin… , úterý, učebna kolej JIH od 8.45 hodin … od hodin… , středa, učebna kolej JIH od 8.45 hodin…. od hodin … od hodin… Studenti, kteří se nezapsali v průběhu 3.konzultace – nutno se zapsat na 4.konzultaci, popř. je možno provést rezervaci na e-m. :

3 Na blokovém cvičení je nutno odevzdat práci
(pevná i el. forma) na téma : „Zkušenosti moje a mého okolí s produkty personálních financí“ (cca 1-3 strany textu, cca 3 produkty popsat formou „příběhu“ s konkrétními daty k produktu, osoby anonymní) + možno libovolný počet příloh (el.forma : flash, CD, disketa … data budou nahrána na blokovém cvičení)

4

5

6 Co je to Úvěrový registr?
dobře zabezpečená databáze informací o klientech, kteří si půjčili peníze od finanční instituce v registru je zobrazena jejich platební kázeň (tzn. zdali splácejí své závazky včas a v plné výši) registr obsahuje pozitivní i negativní informace, aby žádný z klientů nebyl v budoucnu při získávání finančních prostředků znevýhodněn

7

8 Bankovní, registr spravuje společnost Czech Credit Bureau.
Členem registru je 16 bank a stavebních spořitelen. Registr shromažďuje všechny informace o dlužnících, pozitivní i negativní. Objevíte se v něm tedy hned, jakmile získáte úvěr, necháte si vydat kreditní kartu, nebo si otevřete kontokorent a také tehdy, když jakýkoliv z vyjmenovaných úvěrů řádně splácíte, nebo jej celý umoříte. Záznam v registru má už 3,19 milionu úvěrových klientů. Celkem je v registru vedena informace o 5,44 milionech smluv.

9 Bankovní registr klientských informací:
BAWAG Bank CZ a.s. Citibank a.s. Česká spořitelna, a.s. Českomoravská hypoteční banka, a.s. Českomoravská stavební spořitelna, a.s. Československá obchodní banka, a.s. eBanka a.s. GE Money Bank, a.s. HVB Bank Czech Republic, a.s. Komerční banka, a.s. Raiffeisenbank a.s. Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. Wüstenrot hypoteční banka a.s. Wüstenrot stavební spořitelna a.s. Živnostenská banka, a.s.

10 V registru budou vedeny fyzické osoby
(občané i živnostníci), které u některé banky - účastníka registru - čerpají nebo čerpali úvěr (tzn. i kontokorent), nebo se pohybují v povoleném pásmu záporného zůstatku na běžném účtu, a nebo mají kreditní kartu. V registru budou také vedeny fyzické osoby, které o úvěr či o vydání kreditní karty teprve žádají. V budoucnu budou v registru pravděpodobně i klienti (občané, živnostníci, společnosti), kteří uzavírají smlouvu s leasingovou společností nebo nakupují na splátky prostřednictvím některého poskytovatele spotřebitelských úvěrů.

11 V registru jsou kromě jména, rodného čísla a adresy také základní informace o platební morálce.
Je tam uveden počet existujících úvěrových smluv (včetně kreditních karet), výše jednotlivých úvěrů a splátek, historie splácení těchto závazků a informace o zajištění závazků. Dále bude registr obsahovat údaje o tom, zda právě žádáte o nějaký úvěrový produkt. Informace budou v registru uchovány maximálně 4 roky.

12 Co obsahuje úvěrový registr?
Úvěry bank a stavebních spořitelen (dlužník, spoludlužník, RUČITEL !!!) Hypotéka – stav za posledních 12 měsíců Kontokorent (debet) za posledních 6 měsíců Úvěrový rámec k běžnému účtu

13 V tomto případě je váš souhlas vyžadován.
 Banky nepotřebují váš souhlas k tomu, aby si mohly informace o vaší osobě vyměňovat mezi sebou ($ 38a odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb. o bankách). Banky mají zájem na tom, aby registr obsahoval údaje i od nebankovních institucí (tzn. např. leasingových společností a poskytovatelů spotřebitelských úvěrů), a bylo tak možné získat maximálně ucelený obraz o klientech. V tomto případě je váš souhlas vyžadován.

14 aby byly eliminovány transakční doby přenosu peněz.
 Jedno až dvoudenní zpoždění se zaplacením splátky se v registru zpravidla vůbec neobjeví, jelikož uživatelé registru (banky) aktualizují údaje ze svých databází jednou měsíčně a to ještě navíc s několikadenní prodlevou tak, aby byly eliminovány transakční doby přenosu peněz.

15

16

17

18 22.6.2005 Byl spuštěn úvěrový registr pro leasingové a splátkové společnosti
S několikadenním předstihem proti původně ohlášenému termínu zahájil svou činnost Nebankovní registr klientských informací. Obsahuje více než záznamů o úvěrových, leasingových či splátkových kontraktech od osmi nejvýznamnějších leasingových a splátkových společností sdružených do zájmového sdružení právnických osob LLCB.

19 Nebankovní registr klientských informací:
CAC Leasing, a.s. CCB Finance, a.s. ČSOB Leasing, a.s. GE Money Auto a.s. GE Money Multiservis, a.s. Leasing České spořitelny, a.s. s Autoleasing, a.s. ŠkoFIN s.r.o.

20

21

22 Sdružení shromažďuje v registru tzv. negativní informace o klientech.
Problémy s dlužníky se týkají všech bankovních institucí (banky, stavební spořitelny) a nebankovních institucí (splátkové a leasingové společnosti) Nebankovní registr sdružuje dvě banky a splátkové a leasingové společnosti, provozuje ho společnost SOLUS (Sdružení na Ochranu Leasingu a Úvěrů Spotřebitelům). Sdružení shromažďuje v registru tzv. negativní informace o klientech.

23

24 Aktuální seznam členů sdružení SOLUS:
   Beneficial Finance a.s. CCB Finance, a.s. CCS Česká společnost pro platební karty a. s. CETELEM ČR, a. s. COFIDIS s.r.o. Český Triangl, a. s. Home Credit a. s. VB Leasing CZ, spol. s r.o. Profireal, a. s. ESSOX s.r.o.  eBanka, a.s. HVB Bank Czech Republic a. s. Raiffeisenbank a. s. Eurotel Praha, spol. s r.o. T-Mobile Czech Republic a.s. Vodafone Czech Republic a.s. UPC Česká republika, a.s.

25

26 Při výpočtu RPSN se zohlední nejen platby splátek (jistiny a úroků), ale rovněž další platby nákladů na spotřebitelský úvěr, které ukládá zákon o spotřebitelském úvěru (zákon nestanoví tyto platby taxativně). Příklady dalších plateb, které se zahrnují do výpočtu RPSN: -poplatky vážící se k uzavření smlouvy (např. administrativní poplatky), - poplatky vážící se k posouzení žádosti o úvěr, - poplatky za přijetí platby spotřebitelského úvěru, - poplatky za převod peněžních prostředků a poplatky za vedení účtu, pokud jsou nepřiměřeně vysoké a spotřebitel nemá možnost volby způsobu placení, - platby za pojištění nebo záruku, pokud se bude jednat o pojištění nebo záruku, která má věřiteli zajistit splacení úvěru v případě smrti spotřebitele, jeho invalidity, pracovní neschopnosti nebo nezaměstnanosti, - odkupní cena předmětu leasingu

27 Z působnosti zákona jsou vyjmuty některé druhy úvěrů, a to:
- spotřebitelský úvěr na koupi, výstavbu, opravu nebo údržbu nemovitosti, - půjčka poskytnutá bez úroku nebo jakékoli úplaty - spotřebitelský úvěr poskytnutý na průběžné poskytování služeb - spotřebitelský úvěr nižší než 5.000,-- Kč a vyšší než ,-- Kč - spotřebitelský úvěr, jehož splatnost nepřesahuje 3 měsíce nebo je splatný nejvýše ve 4 splátkách ve lhůtě nepřesahující 12 měsíců.

28 Koeficient navýšení = 6000 / 5000 = 1,2x
měsíční splátky

29 Koeficient navýšení = 6000 / 5000 = 1,2x
měsíční splátky…forma tzv. „nulové splátky“

30 Koeficient navýšení = 6000 / 5000 = 1,2x
půl-měsíční splátky…forma tzv. „nulové splátky“

31

32

33

34

35

36 Společnost CETELEM ČR, a. s
Společnost CETELEM ČR, a.s. patří mezi největší nebankovní společnosti, zabývající se poskytováním úvěrových služeb spotřebitelům.Společnost zahájila činnost v červnu 1997. CETELEM ČR, a.s. poskytuje úvěrové služby ve spolupráci s obchodními partnery přímo v místech prodeje (nákupy na splátky), dále nabízí úvěrové karty, které slouží jako hotovostní rezerva, a účelové i neúčelové osobní půjčky pro financování nákladnějších projektů. „Naše produkty“ : Naši činnost v České republice jsme zahájili financováním nákupů na splátky. V červnu roku 1997 jsme poskytli první spotřebitelský úvěr. Stali jsme se tak první společností na českém trhu nabízející úvěry přímo v místě prodeje.

37

38

39

40 800 113 113 „zelená linka“ - pouze identifikovatelný „mobil“

41

42

43 ÚMOR dluhu – využití vzorce „umořovatel“
V programu Excel : funkce PLATBA Zadání : půjčuji si Kč , na 10%p.a., na 3 roky, platba ročně, polhůtní (vždy na konci každého roku) Koeficient navýšení …..(3* )/ = 1,2 x (úrokový koeficient)

44 ÚMOR dluhu – využití vzorce „umořovatel“
V programu Excel : funkce PLATBA Zadání : půjčuji si Kč , na 10%p.a., na 3 roky, Platba měsíčně , (vždy na konci každého měsíce) 9 680 Kč ………..…CELKEM 36 x splátka Koeficient navýšení …..(36*9 680 )/ = 1,16 x (úrokový koeficient)

45 30 000 90 634 20 936 99 968 10 966 61 902

46 30 000 20 000 10 000 60 000

47 30 000 22 000 13 000 65 000

48 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 90 000

49 Požadavky na bonitu žadatele
životní minimum ( splátka + ostatní náklady

50 Zadání úkolu : Stanovte požadavek na „měsíční“ bonitu klienta (čistý příjem rodiny) při čerpání hypotéky, pokud se jedná o rodinu s dítětem ve věku 5 let a studentem ve věku 19 let + rodiče. Rodina si půjčuje 1 milion Kč , na 15 let, splátky jsou měsíční, polhůtní, úrok činí 6 % p.a. Banka požaduje „krytí“ životního minima 1,2x a „krytí“ splátky 1,5x, kromě toho rodina platí pojištění ve výši 500 Kč / měsíc a leasing ve výši Kč za měsíc.

51 Hypotéční úvěr - zpracovali : Michal Frohlich michal. frohlich@seznam
Hypotéční úvěr - zpracovali : Michal Frohlich Angel Bratovanov Úvěr , který dle zákona o dluhopisech 190/2004 Sb. z 5/2004 je vždy zastaven k právem k nemovitosti a to i rozestavěné Zákon nesleduje účelovost a „pravý“ HÚ je zastaven z 143% (úvěr tedy do 70% hodnoty zástava) –banky půjčují i více než 70%, ale nemůžou je pokrýt hypotéčními zástavními listy K je v ČR 11 hypotéčních bank, z toho dvě specializované

52 Účelové – bytové potřeby Neúčelové – volné použití prostředků
účelové – nižší úroková sazba, menší požadavky na bonitu a splatnost až na 30 let a do 70 let věku nejstaršího a možnost odpočítat úroky z daňového základu pokud zde má žadatel, nebo jeho blízky příbuzný trvalý pobyt. Koupě družstevního podílu je také bytovým účelem avšak nelze jej zastavit, a proto musí zůstat ručení jinou nemovitostí splácení : anuitní, progresívní, degresívní, nebo s odloženou splátkou jistiny

53 neúčelové – max. 20 let, pouze anuitní varianty
jiné účelové – koupě nemovitosti za účelem jejího komerčního pronájmu – u bytových domů (či bytů) až na 30 let, komerční nemovitosti max. 20 let bez prokazování příjmu – max. 20 let, notářský zápis, max. 50%(výjimečně 70%) z hodnoty

54 Kdo může žádat ? Fyzická osoba – občan
občan ČR, cizinec z státu EU s pobytem v ČR (i krátkodobým), ostatní pouze s trvalým pobytem a může být vyžadován notářský zápis Fyzická osoba – podnikatel Právnická osoba

55 Prokazováním příjmu zaměstnanci : potvrzení příjmu (banka může vyžadovat druhý doklad – kopie výplatní pásky, kopie výpisu z účtu kam chodí plat, či výpis z ČSSZ pokud je zaměstnán v tzv. „malé organizaci“) OSVČ : DPFO (za rok až dva) s všemi přílohami Právnická osoba : DPPO s všemi přílohami

56 Fixace úrokové sazby Období po kterou je sjednán pevný úrok. Klient zpravidla nemůže dělat mimořádné splátky v průběhu tohoto období. Úrok v období fixace je buď pevný, nebo variabilní - pevná odchylka od sazby Pribor. Délka fixace 1 až 30 let. Nejpoužívanější je 5letá. Čím delší fixace tím má klient větší jistotu, ale rozdíl na trhu je mezi 1letou a 5letou dnes cca 1%, proto je dobré zvážit , jakou zvolit

57 anuita, progrese, degrese,odklad
anuitní : konstantní splátka po celou dobu splácení* progresivní : nejprve splátka nižší, pak se zvětšuje* degresivní : opak progresivní odložení splátky jistiny – viz. dále !!! Například ČS počítá podle jiné metodiky úročení než ostatní banky !!! *za předpokladu stejné úrokové sazby po celou dobu

58 Odklad splátek jistiny
stavebního spoření – po ukončení vázací doby je naspořenou částkou vždy umořena část úvěru* životní pojištění (KŽP, IŽP s garantovaným i negarantovaným výnosem) – vždy když je sjednán termín pro plnění pojistného plnění pro případ dožití, či konec sjednání pojištění u obou IŽP tak se umoří tato část úvěru*. *pokud je tento den mimo změnu fixace – tak se automaticky nastavuje jako možnost umoření bez sankce

59 Zadání úkolu : Stanovte požadavek na „měsíční“ bonitu klienta (čistý příjem rodiny) při čerpání hypotéky, pokud se jedná o rodinu s dítětem ve věku 5 let a studentem ve věku 19 let + rodiče. Rodina si půjčuje 1 milion Kč , na 15 let, splátky jsou měsíční, polhůtní, úrok činí 6 % p.a. Banka požaduje „krytí“ životního minima 1,2x a „krytí“ splátky 1,5x, kromě toho rodina platí pojištění ve výši 500 Kč / měsíc a leasing ve výši Kč za měsíc. (návod k řešení viz. výše)


Stáhnout ppt "Katedra zemědělské ekonomiky 2. patro budovy PEF, dveře č. 206"

Podobné prezentace


Reklamy Google