Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Spolupráce státního a neziskového sektoru v oblasti NRP“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Spolupráce státního a neziskového sektoru v oblasti NRP“"— Transkript prezentace:

1 „Spolupráce státního a neziskového sektoru v oblasti NRP“
KONFERENCE POŘÁDANÁ NADAČNÍM FONDEM J T VE SPOLUPRÁCI S KRAJSKÝM ÚŘADEM STŘEDOČESKÉHO KRAJE „Spolupráce státního a neziskového sektoru v oblasti NRP“ 20. listopadu 2013 Přípravy žadatelů o NRP v podmínkách Centra psychologicko- sociálního poradenství Středočeského kraje

2 Centrum psychologicko – sociálního poradenství Středočeského kraje, příspěvková organizace Rakovník
Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne bylo Centrum psychologicko – sociálního poradenství Středočeského kraje, příspěvková organizace, Žižkovo nám. 168/I, Rakovník s účinností od pověřena k výkonu SPOD a uděluje oprávnění k převzetí zajišťování přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny, kterou jinak zajišťuje krajský úřad pracoviště Kolín – příprava prvožadatelů o osvojení pracoviště Mladá Boleslav -– příprava prvožadatelů o osvojení Rakovník – příprava druhožadatelů a pěstounů, pěstounů na přechodnou dobu včetně přípravy dětí

3 POČET REALIZOVANÝCH PŘÍPRAV V ROCE 2011
Celkem 67 žadatelů, 12 příprav 6 kurzů Příprav žadatelů o osvojení – celkem 48 žádostí z toho 3 kurzy pracoviště Kolín z toho 3 kurzy Mladá Boleslav 1 individuální příprava po dohodě s OSPOD KÚ SK v Rakovníku 2 kurzy Příprav druhožadatelů o osvojení v Rakovníku Celkem 10 žádostí 2 kurzy Příprav žadatelů o pěstounskou péči v Rakovníku - celkem 7 žádostí 1 individuální příprava

4 POČET REALIZOVANÝCH PŘÍPRAV V ROCE 2012
Celkem 79 žadatelů, 13 příprav 6 kurzů Příprav žadatelů o osvojení - celkem 48 žádostí z toho Kolín 3 kurzy z toho Mladá Boleslav 3 kurzy 3 kurzy příprav druhožadatelů o osvojení Rakovník celkem 12 žádostí 3 kurzy Příprav žadatelů o pěstounskou péči Rakovník 14 žádostí 1 kurz Příprav pěstounů na přechodnou dobu Rakovník 4 žádosti

5 POČET REALIZOVANÝCH PŘÍPRAV K 20.11.2013
Celkem 101 žadatelů, 22 příprav 10 kurzů Příprav žadatelů o osvojení - celkem 61 žádostí z toho Kolín 5 kurzů z toho Mladá Boleslav 5 kurzů 3 kurzy příprav druhožadatelů o osvojení, pěstounskou péči Rakovník celkem 12 žádostí, příprav dětí se účastnilo dětí 1 individuální příprava 4 kurzy Příprav žadatelů o pěstounskou péči Rakovník 18 žádostí , příprav dětí se účastnilo 27 dětí 3 Individuální přípravy 1 kurz Příprav pěstounů na přechodnou dobu Rakovník 6 žádostí, příprav dětí se účastnilo 12 dětí

6 OD Osvojitelé druhožadatelé P Pěstouni
Přípravy P-Rak PPPD-Rak OD-Rak OP-MB OP-Kolín P-Rak. Měsíce Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Legenda: OP Osvojitelé OD Osvojitelé druhožadatelé P Pěstouni PPPD Pěstouni na přechodnou dobu Pracoviště Rakovník Pracoviště Kolín Pracoviště Mladá Boleslav

7 Uchazeči o NRP Uchazeči jsou zváni na základě předložených podkladů Krajského úřadu Středočeského kraje Uchazeči jsou telefonicky osloveni minimálně 6 týdnů před počátkem odborné přípravy pracovníkem centra. Po společné domluvě jsou uchazečům ově nebo poštou zaslány bližší informace, termíny, časy, přihláška a ostatní instrukce, týkající se odborné přípravy V předem stanoveném termínu mají možnost se uchazeči vyjádřit, zda se nabídnuté odborné přípravy účastní či nikoliv. Po vyplnění závazné přihlášky jsou zařazeni do skupinové přípravy

8 Odborná příprava Odborná příprava je skupinové sezení předem omezené počtem žadatelů odborná příprava osvojitelů (prvožadatelů) je rozložena na 48 hodin odborná příprava osvojitelů (druhožadatelů) je 10 hodin odborná příprava pěstounů je rozložena na 50 hodin odborná příprava pěstounů na přechodnou dobu je rozložena na 72 hodin Příprava je složena z vyučovacích hodin (1 hodina = 45 minut)

9 odborná příprava - provozní rámec
Přípravy prvožadatelů a přípravy žadatelů o pěstounskou péči se realizují ve 2 setkáních od čtvrtka do soboty Mezi jednotlivými setkáními je obvykle 14 dní pauza Součástí přípravy jsou také individuální pohovory s jednotlivými žadateli Od jsou součástí pohovory s dětmi, žijícími v rodině žadatelů Přípravy pěstounů na přechodnou dobu se realizují ve 3 setkáních od čtvrtka do soboty Přípravy druhožadatelů jsou jednodenní setkání Závěrem přípravy je vypracování hodnocení jednotlivých žadatelů, které je se žadateli projednáno

10 lektoři příprav žadatelů o nrp
Lektoři odborné přípravy náhradní rodinné péče jsou pracovníci centra, kteří prošli Vzdělávacím programem pro lektory příprav NRP, jsou registrováni na KÚ SK k výkonu příprav žadatelů o NRP, dále se v oblasti NRP vzdělávají Po celou dobu příprav jsou přítomni organizační pracovníci – psycholožka, sociální pracovnice Na specializovaná témata jsou přizváni externí lektoři (právník, pediatr, speciální pedagog, pracovník SPOD, pracovníci Rozumu a citu, o.s.) Jako hosté jsou přizvání osvojitelé, pěstouni jako příklad dobré praxe Součástí přípravy je návštěva zařízení pro děti od 0-3 let nebo dětského domova od let

11 VÝSTUPY ODBORNÉ PŘÍPRAVY ŽADATELŮ O NRP
Po ukončení přípravy zpracují organizační pracovníci na všechny žadatele jednotlivě závěrečné hodnocení. S tímto hodnocením jsou jednotliví žadatelé seznámeni a mají možnost uplatnit své připomínky V případě, že jsou jejich připomínky akceptovatelné, jsou zaintegrovány do hodnocení. Pokud s nimi organizační pracovníci nesouhlasí, mohou žadatelé uplatnit svůj názor přímo na KÚ SK Hodnocení je následně předáno do 30 dnů odpovědnému pracovníkovi NRP na KÚ SK

12 Obsahová náplň příprav žadatelů o NRP
Příprava zahrnuje bloky: Sociálně-právní blok Psychologický blok Pediatrický blok Právní blok Speciálně pedagogický blok Příklad dobré praxe Neúspěšná pěstounská péče Sebezkušenost Cesta dítěte Cesta žadatelů Společná cesta

13 Nabídka pro žadatele Poskytování odborného psychologického poradenství na základě potřeby a žádosti rodin NRP Provázení rodiny NRP v průběhu adaptace, řešení problémů Provázení PPPD v průběhu předávání dítěte do biologické rodiny či následné rodiny NRP Spolupráce s příslušnými OSPD při poskytování podpory a poradenství příbuzenským pěstounům Odborné poradenství a pomoc při řešení problematického průběhu NRP, mimořádných událostech rodin NRP (rozvod, úmrtí v rodině atd.) Veškeré následné služby jsou rodinám NRP poskytovány bezplatně v režimu poskytování služby odborného sociálního poradenství

14 Zapojení lektorů při realizaci všech typů kurzů
Spolupráce s O.S. Rozum a cit Motivace k NRP Biologická rodina dítěte Ochod dítěte z biologické rodiny Situace dítěte v ústavní péči Širší rodina Moc a pomoc Trauma Řešení konfliktů Provázení Právní blok – problematika NRP očima právníka Pediatrický blok – primářka DC Mladá Boleslav a pediatrička Rakovník Návštěva zařízení – DC Mladá Boleslav, DC Kladno Sociálně právní blok – Vedoucí OSV Mě Rakovník Příklady dobré praxe – osvojitelské páry, pěstounský pár, pěstouni na přechodnou dobu

15 POZITIVA ZAJIŠŤOVÁNÍ ODBORNÝCH PŘÍPRAV PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Pozitiva pro žadatele: - Bezplatnost - Záruka odbornosti – oprávnění k výkonu SPOD - Diskrétnost - Jasná role a úloha v procesu zprostředkování Pozitiva pro zřizovatele: - Pestrost v nabídce - Neutralita (nepodepisujeme Dohody s osobami v péči ani s osobami v evidenci) - Koncepčnost

16 PŘÍKLADY HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH PŘÍPRAV OD ŽADATELŮ
Osvojitelé Vážení, rádi bychom touto cestou vyslovili uznání a pochvalu za skvělou práci kolektivu Kojeneckého ústavu Mladá Boleslav pod vedením paní doktorky Tomanové. V rámci před adopčního kurzu jsme tento kojenecký ústav měli možnost navštívit a byli jsme velice mile překvapeni rodinným prostředím, atmosférou, profesionalitou a empatií ze strany veškerého personálu. V neposlední řadě bychom rádi vyjádřili spokojenost s kvalitou, připraveností, personálním zajištěním, profesionalitou tohoto kurzu a zároveň bychom rádi vyslovili dík velké dávce lidskosti s jakou byl tento námi absolvovaný kurz veden. (Mladá Boleslav) S úctou, účastníci kurzu přípravy žadatelů NRP Pěstouni Průběh přípravy na náhradní rodinnou péči překonal naše představy. Mysleli jsme si, že to budou jen nudné přednášky, ale vše probíhalo velice příjemnou formou. Všichni byli moc milí, ochotní a chápaví! Jsme velice rádi, že jsme mohli poznat tolik odborníků, kteří se zabývají tímto tématem, hlavně i pěstounskou rodinu. Hodně jsme se naučili a ujasnili si svoje představy.  

17 PŘÍKLADY HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH PŘÍPRAV OD ŽADATELŮ
Druhožadatelé Jelikož jsme druhožadatelé o NRP, tak nám z počátku tento kurz přišel naprosto zbytečný a i nepotřebný z důvodu, že již jsme kurzem pro žadatele o NRP prošli. Po absolvování tohoto kurzu, jsme museli změnit názor, dozvěděli jsme se zajímavou a poutavou formou spoustu nových informací, rad a zkušeností. Prostředí tohoto Centra na nás působilo zastarale a ponuře, nic méně za dveřmi Centra na nás dýchla domácí a přátelská atmosféra. Tento kurz byl velice dobře zorganizován, plán a téma kurzu byl na vysoké úrovni a smysluplný. Pracovnice Centra byly velice ochotné k podání vysvětlení veškeré problematiky, odpovídaly na veškeré dotazy. V sobotu proběhlo setkání s našimi chlapci. I tato návštěva byla velice profesionální ze strany pracovnic Centra. Náš celkový dojem a pocit je velice pozitivní na celý průběh kurzu. Těšíme se na další spolupráci s tímto Centrem. Za tento kurz velice děkujeme pracovnicím Centra. Do budoucnosti bychom rádi zůstali v kontaktu.

18 Děkuji Vám za pozornost Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje, Nádražní 469, Rakovník ,


Stáhnout ppt "„Spolupráce státního a neziskového sektoru v oblasti NRP“"

Podobné prezentace


Reklamy Google