Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Petr Matuszek XXIII. seminář energetiků Jelenovská 22. – 24. ledna 2013 Situace v energetice ČR, zvláště v teplárenství z pohledu velké průmyslové energetiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Petr Matuszek XXIII. seminář energetiků Jelenovská 22. – 24. ledna 2013 Situace v energetice ČR, zvláště v teplárenství z pohledu velké průmyslové energetiky."— Transkript prezentace:

1 1 Petr Matuszek XXIII. seminář energetiků Jelenovská 22. – 24. ledna 2013 Situace v energetice ČR, zvláště v teplárenství z pohledu velké průmyslové energetiky

2 2 Obsah  Problém českého průmyslu  Výroba elektřiny z OZE – podpora, náklady  Postavení průmyslové energetiky  Kombinovaná výroba elektřiny a tepla  Emise a povolenky  Klimatologické a jiné šílenosti  Závěr

3 3 Nakoukněme do roku 2013

4 4 Problém českého průmyslu  Vysoké ceny elektřiny pro průmysl v ČR = zásadní snížení konkurenceschopnosti.  Především příplatky na OZE negativně ovlivňují cenu elektřiny.  Navíc energeticky náročný průmysl nemá žádné osvobození od této enormní zátěže. Co bude dál?

5 5 Problém českého průmyslu Vývoj základních cen elektřiny pro průmysl v EU

6 6 Problém českého průmyslu  Ceny plynu pro průmysl jsou v rámci EU konkurenceschopné.  Zásadním problémem je tedy pro výrobce cena elektřiny.  Na podporu OZE bude potřeba v roce 2013 vynaložit přes 44 miliard korun (loni cca 35 miliard).  Zatímco v roce 2012 platily firmy na obnovitelné zdroje 419 Kč/MWh, letos už 583 Kč/MWh. Nárůst o 39 %. To je pro průmysl likvidační!

7 7 Problém českého průmyslu  EU mimo realitu.  "China Effect" levného čínského výrobního modelu křemíkových fotovoltaických desek, článků a panelů s následným výrazným poklesem investičních nákladů ve fotovoltaice v roce 2009 nebyl zachycen a reflektován EU.  Průmysl v České republice bude v roce 2013 odevzdávat v průměru 29 % ze zisku před zdaněním na podporu obnovitelných zdrojů, u některých odvětví to může být až 60%.  Podvazování konkurenceschopnosti: zahraniční firmy, zejména německé, přispívají na podporu OZE podstatně méně. Zde už nepomůže ani zastropování ceny zelené energie OZE.

8 8 Výroba elektřiny z OZE – podpora, náklady „Raději klopýtat po správné cestě než vykračovat si mimo ni pevným krokem.“ Aurelius Augustinus

9 9 Vývoj výroby elektřiny z OZE a její podíl na hrubé domácí spotřebě (ERÚ)

10 10 Vývoj ceny elektřiny složka nákladů určená na podporu výroby elektřiny z OZE, KVET a DZ

11 11 Podpora OZE v Evropě Různá míra podpory OZE v rámci EU, ale podpora průmyslu tady je!!!  Poplatky průmyslu v EU – Francie – 7.5 €/MWh, průmysl 0.5% z GVA – Německo – 35.3 €/MWh, průmysl 0.5 €/MWh – Belgie – 7.6 €/MWh, průmysl cca 50% – Dánsko – 8 €/MWh, průmysl snížená taxa  ČR – 16,8 €/MWh (rok 2012) – 23,3 €/MWh (rok 2013) Firmy v ČR platí 75% POZE. Firmy v ČR platí 75% POZE.

12 12 Náklady na OZE v rámci skupiny TŽ/MS v roce 2013  TŽ – meziročně nárůst 100 mil. Kč, – celkově 338 mil. Kč.  Skupina TŽ/MS – meziročně nárůst 137 mil. Kč, – celkově 472 mil. Kč.

13 13 Náklady na OZE v rámci TŽ  Firma zaplatí v letech 2010 až 2013 na poplatcích takřka 1 miliardu Kč plus DPH.  To je v podstatě modernizace kontidrátové válcovny.  To představuje prostor pro zaměstnání dalších 500 lidí.

14 14 Postavení průmyslové energetiky „Víra bez práce je mrtvá.“ Bible

15 15 Postavení průmyslové energetiky  Výrobce elektřiny a tepla  Lokální distribuční společnost (elektřina, plyn)  Odběratel a spotřebitel energií  Obchodník s plynem  Dodavatel tepla  Provozovatel zařízení emitující CO 2

16 16 Postavení průmyslové energetiky  Výroba produktů potřebných pro technologii hlavní výroby  Výroba energií se musí přizpůsobit potřebám průmyslového podniku  Využívání druhotných energetických zdrojů  Centralizované zásobování teplem  Výroba elektřiny – KVET Obecně – razantní úspora nákladů v době krize.

17 17 Postavení průmyslové energetiky Porovnání s EU (Eurostat)

18 18 Kombinovaná výroba elektřiny a tepla „Každý úkol, který by se měl splnit, se měl splnit už včera.“ Murphyho zákony

19 19 Kombinovaná výroba elektřiny a tepla KVET zvyšuje účinnost využití primárního paliva. KVET zvyšuje účinnost využití primárního paliva. KVET je příznivá vůči životnímu prostředí, s úsporou paliva je spojeno snížení emisí znečišťujících látek. KVET je příznivá vůči životnímu prostředí, s úsporou paliva je spojeno snížení emisí znečišťujících látek. KVET recykluje nízkopotenciální teplo z výroby elektřiny. KVET recykluje nízkopotenciální teplo z výroby elektřiny.

20 20 Statistika kombinované výroby – ČR

21 21 Statistika kombinované výroby – ČR

22 22 Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Zvýšení podpory elektřiny vyrobené KVET. Zvýšení podpory elektřiny vyrobené KVET. Podle Cenového rozhodnutí ERÚ č. 4/2012 je od roku 2013 více podporována vysoce účinná KVET. Podle Cenového rozhodnutí ERÚ č. 4/2012 je od roku 2013 více podporována vysoce účinná KVET. Při úspoře primární energie (ÚPE) nad 15% (bonus ze 45 na 170 Kč/MWh pro zdroje nad 5 MW). Při úspoře primární energie (ÚPE) nad 15% (bonus ze 45 na 170 Kč/MWh pro zdroje nad 5 MW). Blýská se na lepší časy???

23 23 Emise a povolenky „Obchod – to jsou peníze jiných“ Americké přísloví

24 24 Emise a povolenky Problematika povolenek (III. NAP 2013-2020) – Do dnešního dne není jasný příděl bezplatných povolenek. – Výrobci elektřiny mají větší jistotu (povolenky s podmínkou investic do snížení CO 2 + povolenky na výrobu tepla pro domácnosti a firmy mimo EU ETS ohrožené i neohrožené odvětví). – Průmysloví výrobci, příděl povolenek dle benchmarku a podle zařazení do skupiny ohrožených odvětví (redukční faktor ???). – ET – předpoklad přídělu bezplatných povolenek pro rok 2013 je ve výši 474 tis. tun (roční emise cca 1,8 mil tun); deficit přídělu povolenek na rok 2013 je ohodnocen cca 200 mil. Kč (při stávajících cenách).

25 25 Emise a povolenky Emise znečišťujících látek – Směrnice o průmyslových emisích 2010/75/EU – zpřísňuje emisní limity po roce 2015. – ČR má výjimku, tzv. Přechodný národní plán, který umožňuje odklad plnění nových emisních limitů. – Nutnost dalších nemalých investic pro splnění emisních limitů (kromě již zmíněných investic pro snížení emisí CO 2 na bezplatné povolenky). – Směrnice je platná v celé EU, přesto ČR má další zpřísnění již tak nízkých limitů (např. směrnice vyhodnocuje hodinové emisní limity a my půlhodiny). – Další zátěží pro podniky jsou nové sazby poplatků za znečišťování – oproti roku 2012 se sazby postupně zvýší až na 5-ti násobek v roce 2021.

26 26 Klimatologické a jiné šílenosti Premisa: "Když zjistíš, že jedeš na mrtvém koni, sesedni!" přísloví Indiánů z kmene Dakotů Aplikace premisy na Kjótský protokol vedením konference: " Prohlásíme, že žádný kůň nemůže být natolik mrtvý, aby se na něm ještě nedalo jezdit."

27 27 „Procenta nejsou žádná věda“ (neznámý žák 5.B) Výše emisí CO 2

28 28 „Procenta nejsou žádná věda“ (neznámý žák 5.B) Když EU splní svůj plán a do roku 2020 a za obrovské náklady sníží své emise CO 2 o 20%, pak se světové emise CO 2 sníží o „drtivá“ 2% (což ale Čína vykompenzuje zvýšením svých emisí). EU je malá a v boji proti klimatu je sama jako kůl v plotě. Na klima tato politika nemá vliv.

29 29 Co je tedy jejím skutečným důvodem?

30 30 Kapři si sami rybník nevypustí … … leda, že by při té jejich nenažranosti, … … některý z nich omylem spolknul špunt.

31 31 Klima se měnilo vždy Důkazy jsou i ve starých kronikách. Jen lidé nemají historickou paměť a proto myslí, že tak jako dnes počasí nikdy nevyvádělo. Například z Kosmovy kroniky máme doloženo první tornádo a to na Vyšehradě z roku 1119. Na této rytině je tornádo z Augsburgu 1587. klimaskeptik.cz

32 32 Kterou cestou se vydat?

33 33 Technický pokrok v oblasti energetiky se nezastaví! V posledním čísle Wall Street Journal píše ředitel Milkenova Institutu, že se v roce 2008 zdálo, že zásoby zemního plynu v USA stačí jen na následujících 12 let. Tomu odpovídaly ceny, které se pohybovaly od 12 do 14 USD za krychlovou „stopu“ (feet). Tato vysoká cena motivovala k výrazné technologické změně. Výsledkem je, že za čtyři roky klesla cena na 2 USD a že se zásoby zemního plynu v USA odhadují na 100 let. A tak je to se vším. Václav Klaus, Energy Gas Storage Summit, Praha, 24. května 2012

34 34 Závěr (1)  Je nutno chránit konkurenceschopnost průmyslu!  Průmysl včetně energetiky platí daně, dává lidem práci, kteří rovněž platí daně. Současně je rozhodující pro ekonomiku státu a udržení sociálního smíru.

35 35 Závěr (2)   Je žádoucí odstranění veškerých deformací trhu a vytvoření transparentního tržního prostředí.   Základem je opravdová pomoc

36 36 Děkuji za pozornost e-mail: pmatuszek@et.trz.cz tel.: 558 532 070


Stáhnout ppt "1 Petr Matuszek XXIII. seminář energetiků Jelenovská 22. – 24. ledna 2013 Situace v energetice ČR, zvláště v teplárenství z pohledu velké průmyslové energetiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google