Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora žen ve vstupu do politiky: možnosti uplatnění pozitivních nástrojů Praha 14. září 2007 Věra Flasarová, poslankyně EP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora žen ve vstupu do politiky: možnosti uplatnění pozitivních nástrojů Praha 14. září 2007 Věra Flasarová, poslankyně EP."— Transkript prezentace:

1 Podpora žen ve vstupu do politiky: možnosti uplatnění pozitivních nástrojů Praha 14. září 2007 Věra Flasarová, poslankyně EP

2 JE ŠANCE PRO ROVNÉ ŠANCE ? Vůle ke změně tradičního dělení rolí. Karl Poper a jeho „VĚC“. Žena politiky zdobí, ale žena v politice „zlobí“. Nepodceňujme vliv rozdílů v ambicích a sebehodnocení. V ČR ženám přejí tradice.

3 KDYŽ ŽÁK PŘEDČÍ MISTRA Osobně jsem se před dvěma lety s výborem žen zúčastnila pracovní cesty do Bulharska, tehdy ještě kandidátské země na vstup do EU. Mimo jiné jsme tam vysvětlovaly význam genderové politiky společenství a účasti žen v politice. A jaký je výsledek? Zatímco Českou republiku v EP ženy zastupují ve 20,83%, Bulharky svou zemi hájí v počtu 27,78%...

4 SOUČASNÝ VLIV ŽEN V EVROPSKÉM PARLAMENTU Se vstupem Bulharska a Rumunska do Evropské unie se od 1. ledna 2007 zvýšil počet poslanců na 785, žen je mezi nimi 238 včetně 5 Češek. Celkový podíl žen mezi europoslanci je tedy 30,32%. Příkladem jdou známé severské země přesahující 50% podíl žen na výkonu poslaneckého mandátu, přesně 50% vliv získaly Estonky. Některé země poslankyně nemají vůbec - například Kypr a Malta. Zvláštní přístup má naše sousední Polsko. Z 54 poslanců získalo mandát pouze sedm žen.

5 HISTORICKÝ VÝVOJ POLITIKY ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ V EVROPSKÉM PARLAMENTU Po prvních přímých volbách do parlamentu v roce 1979 činil podíl poslankyň 17,5%. Z dvanácti europoslanců, kteří byli od té doby zvoleni předsedou EP zastávaly ženy tuto funkci pouze dvakrát... Nyní ženy naleznete na postech stálých parlamentních výborů, podvýborů, předsednictvo má 4 místopředsedkyně a 2 kvestorky. Svůj velký význam má i Výbor pro práva žen a rovné příležitosti EP. Vyjadřuje se ke všem zákonům, zprávám a sdělením EK projednávaných Evropským parlamentem.

6 PLÁN PRO DOSAŽENÍ ROVNÉHO POSTAVENÍ MUŽŮ A ŽEN PRO OBDOBÍ LET 2006-2010 Také jeho zásluhou a zásluhou Evropské komise bylo přijato Usnesení Evropského parlamentu o rovnosti žen a mužů v EU a vlády členských zemí unie by se měly řídit přijatým Plánem pro dosažení rovného postavení mužů a žen pro období let 2006-2010. předsedkyně FEMM Anna Záborská

7 ŠEST PRIORITNÍCH OBLASTÍ ČINNOSTI EU V OBLASTI ROVNÉHO POSTAVENÍ: stejná ekonomická nezávislost pro ženy a muže, sladění soukromého a profesního života, stejné zastoupení v rozhodovacích procesech, odstraňování všech forem násilí založeného na pohlaví, podpora rovného postavení žen a mužů v zahraniční a rozvojové politice.

8 pro každou tuto oblast jsou následně stanoveny prioritní cíle a činnosti. Jednou z nich byl rok Rovných příležitostí pro všechny, je jím rok 2010, který se stane Evropským rokem boje se sociálním vyloučením a chudobou, ale velkou prioritou prestižního charakteru bylo i zřízení Evropského institutu pro rovné postavení žen a mužů.

9 POLITIKA ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ A ROZPOČET Zásadním počinem Evropského parlamentu je také každoroční tvorba unijního rozpočtu připravovaného s ohledem na genderovou rovnost. Také český státní rozpočet počítá s touto prioritou. Na webu Ministerstva práce a sociálních věcí je k dispozici publikace věnovaná pravidlům genderového rozpočtování a jeho významu. Praxe ukazuje, že ne všichni zastupitelé plně chápou význam těchto pravidel. Vázne kvalita a přenos informací. Schází i ochota nechat se informovat, ochota vzdělávat se, ochota měnit své dosavadní postoje a názory.

10 PRIORITY BEZ PRIOROTY Co se zatím nemění je myšlení naší politické reprezentace. V oficiálních vládních prioritách českého předsednictví EU v roce 2009 nenajdete ani slovo o gendrové rovnosti, byť hlavním mottem má být Evropa bez bariér.

11 EVROPA DNES A ZÍTRA EP tvoří asi jedna třetina žen a dvě třetiny mužů. To je stále málo k ideálu, že by ženy a muži měli být ve vyšších pozicích evropské a národních politik zastoupeny přibližně v 50%. Společnost, ve které mají lidé rovné příležitosti k tomu něco dosáhnout je něco jiného, než společnost, ve které budou nastavena pravidla, která to nařídí. Jde o to mít rovné šance, mít možnost někam jít a něco dělat a nenarážet na překážky a na předsudky. mladá dívka v EP

12 TRENDEM EU JE PŘEKONÁNÍ LOKÁLNÍCH PŘEDSUDKŮ Trendem Evropské unie je překonání lokálně stále silných předsudků vůči ženám. Evropská unie je v současné době velkým a polykulturním útvarem, ve kterém nastolit jednotná pravidla i na této úrovni by bylo něčím globalizačním, a možná nepřípustným. Každou kulturu je třeba respektovat. Je možné nabídnout alternativu, ukázat, že něco jiného funguje lépe, ale nelze vnucovat, nelze arogantně snižovat její hodnotu.

13 IMPERATIV KOMPETENTNOSTI A VZDĚLÁNÍ Nejúčinnější způsob prosazení žen je kompetentnost a vzdělání. V politice platí požadavek na kompetentnost a vzdělání dvojnásob. Šancí pro změnu společenských stereotypů jsou vzdělané matky. Zpráva o diskriminaci mladých žen a dívek v oblasti vzdělávání EP (www.flasarova.cz).

14 PODPOŘÍTE DEN ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ ? Den rovnosti žen a mužů, jako významný den Evropské unie. Prostor pro iniciativu političek, politiků, neziskových organizací i médií. Dokud nebude rovnost žen a mužů plnohodnotnou součástí našeho každodenního života, je potřebné na tuto skutečnost upozorňovat a připomínat její důsledky. Ty se promítají i v aktuálních počtech a ochotě žen vůbec angažovat se ve veřejném životě.

15 PODĚKOVÁNÍ MÍSTO ZÁVĚRU: MILÉ KOLEGYNĚ, NENECHTE SE ODRADIT! Děkuji všem ženám v politice, že v politice stále ještě jsou. A těm, které se o vstup do politiky pokoušejí, bych ráda vzkázala: „Nenechte se odradit překážkami či jistými kuloárovými specifiky vyjednávání, s nimiž se možná setkáte, a která jsou typická pro stranické zákulisí napříč politickým spektrem i zeměmi v nichž probíhají.“

16 DĚKUJI ZA POZORNOST Kancelář v Ostravě (u mostu Pionýrů) Českobratrská 4 CZ-702 00 Ostrava tel+fax: +420 596 120 511 kancelar.pep.ostrava@centrum.cz www.flasarova.cz Kancelář v Bruselu Parlement européen Bât. Altiero Spinelli 07F154 60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60 B-1047 Bruxelles/Brussel fax.: +32 (0)2 28 49913 vera.flasarova@europarl.europa.eu www.flasarova.cz


Stáhnout ppt "Podpora žen ve vstupu do politiky: možnosti uplatnění pozitivních nástrojů Praha 14. září 2007 Věra Flasarová, poslankyně EP."

Podobné prezentace


Reklamy Google