Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální informace z České rozvojové agentury k ZRS s Moldavskem Ing. Michal Pastvinský ředitel ČRA Mgr. Jan Černík referent pro Moldavsko a Gruzii Přinese.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální informace z České rozvojové agentury k ZRS s Moldavskem Ing. Michal Pastvinský ředitel ČRA Mgr. Jan Černík referent pro Moldavsko a Gruzii Přinese."— Transkript prezentace:

1 Aktuální informace z České rozvojové agentury k ZRS s Moldavskem Ing. Michal Pastvinský ředitel ČRA Mgr. Jan Černík referent pro Moldavsko a Gruzii Přinese rozvojová spolupráce ČR s Moldavskem obchodní případy? Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci Svaz průmyslu a dopravy ČR Praha, 19. září 2011

2 Projekty ČRA v roce 2011 projekty v partnerských zemích: celkem 360 mil. Kč, tj. 80 projektů (zakázky : dotace = cca 7 : 3) + tuzemské a trilaterální dotace celkem 47 mil. Kč, tj.75 dotačních titulů

3 Charakteristika rozvojové spolupráce s Moldavskem Negativa: o stav permanentní celospolečenské krize od počátku 90. let 20. století o chátrající infrastruktura o donedávna málo funkční veřejná správa o migrace práceschopného obyvatelstva a její sociální a ekonomické dopady o nižší předvídatelnost vývoje Pozitiva: o snaha situaci zlepšit (hl. na komunální, od r. 2009 i na celostátní úrovni) o zájem mezinárodního společenství o stabilizaci země o pro ČR kulturně (a do jisté míry i jazykově) blízká oblast o solidní úroveň vzdělání obyvatelstva o trvalý zájem politické reprezentace ČR a vedení MZV o Moldavsko

4 o v letech 2006 - 2010 se v Moldavsku angažovaly na dvě desítky českých subjektů (firem, nevládních organizací a univerzit) o celkový objem finančních prostředků na bilaterální projekty ZRS ČR dosáhl v letech 2006 – 2010 objemu cca 222 mil. Kč (nejsou započítány multilaterální aktivity, MLP, některé specifické dotační projekty, humanitární pomoc a neukončená VŘ v gesci ČRA) o ČR vnímána v rámci Moldavska jako významný a stabilní partner Spolupráce v období od roku 2006 do roku 2010 (starý program rozvojové spolupráce)

5 Sektorová orientace od roku 2011 do roku 2017 (nový program rozvojové spolupráce) Sektor zásobování pitnou vodou a sanitace Sektor státní správy a občanské společnosti Sektor obecné ochrany životního prostředí Sektor zemědělství, lesnictví a rybolovu Sektory vzdělávání a ostatní sociální infrastruktury a služeb

6 6 5.4.2015 Způsob práce ČRA Projekty vznikají na základě poptávky partnerské země Partnerem je místní vláda nebo samospráva Koordinace s ostatními dárci Identifikační, formulační, monitorovací mise Práce na realizaci projektů prostřednictvím dodavatelů, nikoli vlastních zaměstnanců ČRA Dvě oddělení s teritoriální a sektorovou odborností

7 Vznik projektu ČRA a projektový cyklus Identifikace = určení rozvojového problému k řešení (případně strategie) a alokace finančních prostředků Formulace = příprava projektových dokumentů / zadání zakázek ve spolupráci ČRA a partnerských institucí Implementace = ČRA poptává zboží, služby a stavební práce dle zadání Monitoring= průběžná kontrola aktivit 7 5.4.2015 Vznik projektu NNO ČRA vypíše dotační výběrové řízení NNO připraví návrhy projektů, které následně realizují za spolufinancování ČRA

8 Co z toho potřebuje znát podnikatel? Je dodavatelem v rámci projektů ZRS Připravuje nabídku do výběrového řízení Zapojení dvěma způsoby: A) jako konzultant na přípravné práce (formulace zadávací dokumentace projektu), B) dodavatel zboží a služeb při realizaci projektu Formulace zadávací dokumentace vs. realizace Kvalifikační předpoklady – reference z teritoria 8 5.4.2015

9 Finanční alokace 2011-2014 podle sektorů v tis. Kč TémaSektor2011201220132014 Rozvoj vzděláváníVzdělávání 3 500 5 0008 00010 000 Ochrana a monitoring vodních zdrojů Voda a sanitace 36 000 38 00032 00034 000 Podpora cílené sociální asistenceOstatní soc.infrastruktura 7 500 13 00015 000 Protipovodňová ochrana Obecná ochrana životního prostředí 5 000 7 000 Přenos zkušeností z transformace státní správy a budování občanské společnosti Vláda a občanská společnost 0 5 000 Zvyšování konkurenceschopnosti a efektivity zemědělstvíZemědělství 3 000 6 00012 00010 000 Celkem 55 00066 50075 00081 000

10 Projekty ČRA v Moldavsku – voda a sanitace Obnova systému nakládání s odpadními vodami ve městě Nisporeni –Rekonstrukce ČOV a čerpacích stanic –Vypracování plánu dlouhodobého rozvoje VaK, školení pracovníků a obyvatel –Komplementární k projektu ADA (kofinancováno SDC a EK) „Rehabilitation of the water supply system in the Rayon Nisporeni: Municipalities of Nisporeni, Vărzareşti and Grozeşti, Republic of Moldova“

11 Projekty ČRA v Moldavsku – sanace starých ekologických zátěží Průzkum a sanace lokalit znečištěných ropnými látkami v obcích Lunga a Mărculeşti v Moldavsku –Průzkum a sanace kontaminace podzemních vod leteckým petrolejem z bývalého vojenského letiště Mărculeşti –Návrh zásobování obcí Lunga a Mărculeşti pitnou vodou

12 Projekty ČRA v Moldavsku – obecná ochrana životního prostředí Varovný povodňový a monitorovací systém na řece PRUT –Dodávka a instalace 11 hydrologických měrných stanic –Zpracování hydrologických dat: instalace a testovací provoz databáze Státní hydrometeorologické služby Moldavska

13 Projekty ČRA v Moldavsku – vzdělávání Cesta k předškolnímu inkluzívnímu vzdělávání v Moldavsku -Rekonstrukce a provoz inkluzívní MŠ v Orhei -Vypracování normativních dokumentů: standardy kvality, manuál inkluzívní MŠ aj.

14 Projekty ČRA v Moldavsku – sociální infrastruktura Podpora tvorby národní koncepce pro práci s opuštěnými dětmi –analýza situace opuštěných dětí a jim poskytovaných služeb –celonárodní census opuštěných dětí a vybudování modulu integrované databáze sociálních služeb –Zaškolení sociálních pracovníků a zaměstnanců MPSOR –informační kampaň

15 Mezinárodní dimenze ZRS ČR v Moldavsku - spolupráce s Rakouskou rozvojovou agenturou (ADA) -Memorandum o porozumění (20. 11. 2008) -Spolupráce v oblastech vody a sanitace -Zaměření na jihozápadní Moldavsko -Možnost teritoriálního a sektorového rozšíření spolupráce -Konkrétní výstup -Mezinárodní program „Rehabilitation of the water supply and sewage system in the Municipalities of Nisporeni, Vărzăresti and Grozesti“

16 Mezinárodní dimenze ZRS ČR v Moldavsku - spolupráce s IOM, UNFPA a Světovou bankou Podpora tvorby národní koncepce pro práci s opuštěnými dětmi -Spolupráce s IOM při identifikaci problémů a potřeb opuštěných dětí -Zapojení UNFPA do výzkumu: rozšíření cílové skupiny o opuštěné seniory -Světová banka zajistí hardware a software databáze integrovaného systému sociální péče Konkrétní výstup - Posílení kapacit Ministerstva práce sociální ochrany a rodiny

17 Česká rozvojová agentura Nerudova 3 118 50 Praha 1 Tel.: +420 251 108 130 Fax: +420 251 108 225 info@czda.czinfo@czda.cz, www.czda.czwww.czda.cz Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Aktuální informace z České rozvojové agentury k ZRS s Moldavskem Ing. Michal Pastvinský ředitel ČRA Mgr. Jan Černík referent pro Moldavsko a Gruzii Přinese."

Podobné prezentace


Reklamy Google