Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální informace z České rozvojové agentury k ZRS s Moldavskem Ing

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální informace z České rozvojové agentury k ZRS s Moldavskem Ing"— Transkript prezentace:

1 Aktuální informace z České rozvojové agentury k ZRS s Moldavskem Ing
Aktuální informace z České rozvojové agentury k ZRS s Moldavskem Ing. Michal Pastvinský ředitel ČRA Mgr. Jan Černík referent pro Moldavsko a Gruzii Přinese rozvojová spolupráce ČR s Moldavskem obchodní případy? Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci Svaz průmyslu a dopravy ČR Praha, 19. září 2011

2 Projekty ČRA v roce 2011 projekty v partnerských zemích:
celkem 360 mil. Kč, tj. 80 projektů (zakázky : dotace = cca 7 : 3) + tuzemské a trilaterální dotace celkem 47 mil. Kč, tj.75 dotačních titulů

3 Charakteristika rozvojové spolupráce s Moldavskem
Negativa: stav permanentní celospolečenské krize od počátku 90. let 20. století chátrající infrastruktura donedávna málo funkční veřejná správa migrace práceschopného obyvatelstva a její sociální a ekonomické dopady nižší předvídatelnost vývoje Pozitiva: snaha situaci zlepšit (hl. na komunální, od r i na celostátní úrovni) zájem mezinárodního společenství o stabilizaci země pro ČR kulturně (a do jisté míry i jazykově) blízká oblast solidní úroveň vzdělání obyvatelstva trvalý zájem politické reprezentace ČR a vedení MZV o Moldavsko

4 Spolupráce v období od roku 2006 do roku 2010 (starý program rozvojové spolupráce)
v letech se v Moldavsku angažovaly na dvě desítky českých subjektů (firem, nevládních organizací a univerzit) celkový objem finančních prostředků na bilaterální projekty ZRS ČR dosáhl v letech 2006 – 2010 objemu cca 222 mil. Kč (nejsou započítány multilaterální aktivity, MLP , některé specifické dotační projekty, humanitární pomoc a neukončená VŘ v gesci ČRA) ČR vnímána v rámci Moldavska jako významný a stabilní partner

5 Sektorová orientace od roku 2011 do roku 2017 (nový program rozvojové spolupráce)
Sektor zásobování pitnou vodou a sanitace Sektor státní správy a občanské společnosti Sektor obecné ochrany životního prostředí Sektor zemědělství, lesnictví a rybolovu Sektory vzdělávání a ostatní sociální infrastruktury a služeb

6 Způsob práce ČRA Projekty vznikají na základě poptávky partnerské země
Partnerem je místní vláda nebo samospráva Koordinace s ostatními dárci Identifikační, formulační, monitorovací mise Práce na realizaci projektů prostřednictvím dodavatelů, nikoli vlastních zaměstnanců ČRA Dvě oddělení s teritoriální a sektorovou odborností 6

7 Vznik projektu ČRA a projektový cyklus
Identifikace = určení rozvojového problému k řešení (případně strategie) a alokace finančních prostředků Formulace = příprava projektových dokumentů / zadání zakázek ve spolupráci ČRA a partnerských institucí Implementace = ČRA poptává zboží, služby a stavební práce dle zadání Monitoring= průběžná kontrola aktivit Vznik projektu NNO ČRA vypíše dotační výběrové řízení NNO připraví návrhy projektů, které následně realizují za spolufinancování ČRA

8 Co z toho potřebuje znát podnikatel?
Je dodavatelem v rámci projektů ZRS Připravuje nabídku do výběrového řízení Zapojení dvěma způsoby: A) jako konzultant na přípravné práce (formulace zadávací dokumentace projektu), B) dodavatel zboží a služeb při realizaci projektu Formulace zadávací dokumentace vs. realizace Kvalifikační předpoklady – reference z teritoria

9 Finanční alokace 2011-2014 podle sektorů v tis. Kč
Téma Sektor 2011 2012 2013 2014 Rozvoj vzdělávání Vzdělávání 3 500 5 000 8 000 10 000 Ochrana a monitoring vodních zdrojů Voda a sanitace 36 000 38 000 32 000 34 000 Podpora cílené sociální asistence Ostatní soc.infrastruktura 7 500 13 000 15 000 Protipovodňová ochrana Obecná ochrana životního prostředí 7 000 Přenos zkušeností z transformace státní správy a budování občanské společnosti Vláda a občanská společnost Zvyšování konkurenceschopnosti a efektivity zemědělství Zemědělství 3 000 6 000 12 000 Celkem  55 000 66 500 75 000 81 000

10 Projekty ČRA v Moldavsku – voda a sanitace
Obnova systému nakládání s odpadními vodami ve městě Nisporeni Rekonstrukce ČOV a čerpacích stanic Vypracování plánu dlouhodobého rozvoje VaK, školení pracovníků a obyvatel Komplementární k projektu ADA (kofinancováno SDC a EK) „Rehabilitation of the water supply system in the Rayon Nisporeni: Municipalities of Nisporeni, Vărzareşti and Grozeşti, Republic of Moldova“

11 Projekty ČRA v Moldavsku – sanace starých ekologických zátěží
Průzkum a sanace lokalit znečištěných ropnými látkami v obcích Lunga a Mărculeşti v Moldavsku Průzkum a sanace kontaminace podzemních vod leteckým petrolejem z bývalého vojenského letiště Mărculeşti Návrh zásobování obcí Lunga a Mărculeşti pitnou vodou

12 Projekty ČRA v Moldavsku – obecná ochrana životního prostředí
Varovný povodňový a monitorovací systém na řece PRUT Dodávka a instalace 11 hydrologických měrných stanic Zpracování hydrologických dat: instalace a testovací provoz databáze Státní hydrometeorologické služby Moldavska

13 Projekty ČRA v Moldavsku – vzdělávání
Cesta k předškolnímu inkluzívnímu vzdělávání v Moldavsku Rekonstrukce a provoz inkluzívní MŠ v Orhei Vypracování normativních dokumentů: standardy kvality, manuál inkluzívní MŠ aj.

14 Projekty ČRA v Moldavsku – sociální infrastruktura
Podpora tvorby národní koncepce pro práci s opuštěnými dětmi analýza situace opuštěných dětí a jim poskytovaných služeb celonárodní census opuštěných dětí a vybudování modulu integrované databáze sociálních služeb Zaškolení sociálních pracovníků a zaměstnanců MPSOR informační kampaň

15 Mezinárodní dimenze ZRS ČR v Moldavsku - spolupráce s Rakouskou rozvojovou agenturou (ADA)
Memorandum o porozumění ( ) Spolupráce v oblastech vody a sanitace Zaměření na jihozápadní Moldavsko Možnost teritoriálního a sektorového rozšíření spolupráce Konkrétní výstup Mezinárodní program „Rehabilitation of the water supply and sewage system in the Municipalities of Nisporeni, Vărzăresti and Grozesti“

16 Mezinárodní dimenze ZRS ČR v Moldavsku - spolupráce s IOM, UNFPA a Světovou bankou
Podpora tvorby národní koncepce pro práci s opuštěnými dětmi Spolupráce s IOM při identifikaci problémů a potřeb opuštěných dětí Zapojení UNFPA do výzkumu: rozšíření cílové skupiny o opuštěné seniory Světová banka zajistí hardware a software databáze integrovaného systému sociální péče Konkrétní výstup - Posílení kapacit Ministerstva práce sociální ochrany a rodiny

17 Děkuji za pozornost! Česká rozvojová agentura Nerudova 3
Praha 1 Tel.: Fax:


Stáhnout ppt "Aktuální informace z České rozvojové agentury k ZRS s Moldavskem Ing"

Podobné prezentace


Reklamy Google