Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc,"— Transkript prezentace:

1 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.interreg3a.cz E-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 |jts.olomouc@crr.cz Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Promocja projektu Katowice, 02.06.2010 r. Szkolenie jest współfinansowane ze środków EFRR CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710-20 | fax: +420 587 337 717

2 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.interreg3a.cz E-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 |jts.olomouc@crr.cz Obsah Akty prawne, odnośniki: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 Działania informacyjne skierowane do potencjalnych wnioskodawców, beneficjentów oraz do opinii publicznej, „Podręcznik beneficjenta dofinansowania“ Oficialne strony Programu www.cz-pl.eu informacje dla wnioskodawców, zasady promocji oraz zasady reprodukcji symboli graficznych, Pozostałe odnośniki: www.crr.cz www.ewt.gov.pl CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710-20 | fax: +420 587 337 717

3 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.interreg3a.cz E-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 |jts.olomouc@crr.cz Podstawowe zasady: Wszyscy partnerzy są zobowiązani w widoczny sposób informować o wlączeniu środków europejskich do realizacji projektu. Każdy partner projektu odpowiada za zapewnienie promocji swojej części projektu. Partner w ramach promocji projektu musi wyraźnie zaznaczyć, że realizowany projekt został wybrany w ramach Programu, który jest współfinansowany ze środków EFRR. Wydatki na promocje projektu są kwalifikowalne jeżeli zostały wymienione we wniosku i ujęte w budżecie projektu. Dotrzymywać ustanowionych zasad promocji. Materiały związane z projektem należy archiwować do 31.12.2026 roku. CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710-20 | fax: +420 587 337 717

4 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.interreg3a.cz E-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 |jts.olomouc@crr.cz Dane Programu: Logo Programu Logo UE CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710-20 | fax: +420 587 337 717

5 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.interreg3a.cz E-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 |jts.olomouc@crr.cz Wersja idealna do zamieszczenia na dwujęzycznych materiałach promocyjnych CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710-20 | fax: +420 587 337 717

6 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.interreg3a.cz E-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 |jts.olomouc@crr.cz Wszystkie działania informacyjne i promocyjne muszą zawierać poniższe dane: 1.Symbol Unii Europejskiej oraz odniesienie do Unii Europejskiej 2.Odniesienie do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3.Hasło: Przekraczamy granice Uwaga: pkt. 2 i 3 nie dotyczą małych przedmiotów promocyjnych ! ! ! CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710-20 | fax: +420 587 337 717

7 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.interreg3a.cz E-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 |jts.olomouc@crr.cz Zasady wykorzystania: -Logo Cel 3 należy uzupełnić symbolem UE -Symbol nie może zostać zdeformowany ! ! ! CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710-20| fax: +420 587 337 717

8 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.interreg3a.cz E-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 |jts.olomouc@crr.cz -Informacje na temat wykorzystania logo znajdują się na stronach www.cz-pl.eu - zasady reprodukcji symboli graficznych;www.cz-pl.eu -Informacje o wykorzystaniu logo kolorowego i czarno- białego; -Informacje na temat ustanowionej wielkości i odległościach; -Wykorzystanie na kolorowym tle, -Typy czcionki itp. Znajdują się tam informacje o wykorzystaniu wszystkich wariantów logo, które nie są obowiązujące, ale mogą być pomocne CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710-20| fax: +420 587 337 717

9 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.interreg3a.cz E-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 |jts.olomouc@crr.cz Formy promocji: –Panele reklamowe, –Tablice pamiątkowe, –Informacje na materiałach promocyjnych (ulotki, broszury, plakaty …) –Udzielanie informacji na konferencjach, szkoleniach, kursach –Ogłoszenia w gazetach, czasopismach itp. –Informacje na stronach internetowych Sposób promocji zależy od typu projektu CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710-20 | fax: +420 587 337 717

10 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.interreg3a.cz E-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 |jts.olomouc@crr.cz Tablice informacyjne: Obowiązkowe w przypadku: Projektów infrastrukturalnych Projektów budowlanych → całkowity wkład publiczny do operacji przekracza 500 000 EUR -obowiązkowe informacje to, co najmniej 25 % powierzchni tablicy -tablica informacyjna zostanie zastąpiona tablicą stałą (tablica pamiątkowa) CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710-20 | fax: +420 587 337 717

11 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.interreg3a.cz E-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 |jts.olomouc@crr.cz Tablice pamiątkowe: Obowiązkowe w przypadku: projektów infrastrukturalnych projektów budowlanych operacji związanych z zakupem środków trwałych → całkowity wkład publiczny do operacji przekracza 500.000 EUR –dane obowiązkowe (+ rodzaj i nazwa projektu) zajmują co najmniej 25% powierzchni tablicy –umieszczenie tablicy nie później niż 6 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710-20 | fax: +420 587 337 717

12 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.interreg3a.cz E-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 |jts.olomouc@crr.cz Pozostałe formy promocji: Materiały informacyjne i promocyjne - broszury, ulotki... –na pierwszej stronie zamieścić obowiązkowe dane Akcje informacyjne - konferencje, seminaria, wystawy itp. –umieścić plakat przed wejściem do obiektu/ sali –flaga UE w sali –na początku wystąpienia zaznaczyć, że jest ono sponsorowane z UE –broszury, publikacje oznaczyć obowiązkowymi danymi –przygotować listę uczestników spotkania Strony www –oznaczyć obowiązkowymi danymi, jeżeli są produktem projektu –w przypadku publikowania informacji na temat realizowanego projektu - obowiązkowe dane muszą być ich częścią CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710-20 | fax: +420 587 337 717

13 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.interreg3a.cz E-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 |jts.olomouc@crr.cz Małe przedmioty promocyjne: długopisy, małe notesy (do formatu A5), fixy itp. Nie jest obowiązkowe: odkaz na ERDF Hasło: „Przekraczamy granice“ Jest obowiązkowe: logo Programu symbol EU słowny odnośnik do Unii Europejskiej CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710-20| fax: +420 587 337 717

14 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.interreg3a.cz E-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 |jts.olomouc@crr.cz Kilka ważnych informacji na koniec: Proszę pamiętać: należy sporządzać i przechowywać zdjęcia z przebiegu akcji/ budowy dokumentujące dotrzymanie zasad promocji że, przy przedkładaniu raportów monitorujących należy dołączyć produkty projektu ulotki, broszury, dokumentację w postaci fotografii w celu kontroli czy są przestrzegane zasady promocji Obowiązki dotyczące promocji projektu są częścią Decyzji/ Umowy o dofinansowanie projektu i są wiążące dla wszystkich partnerów Nie spełnienie tych obowiązków może skutkować niewypłaceniem dotacji bądź zwrotem już wypłaconych środków. CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710-20 | fax: +420 587 337 717

15 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.interreg3a.cz E-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 |jts.olomouc@crr.cz

16 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.interreg3a.cz E-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 |jts.olomouc@crr.cz

17 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.interreg3a.cz E-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 |jts.olomouc@crr.cz

18 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.interreg3a.cz E-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 |jts.olomouc@crr.cz Ewa Klimkiewicz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wspólny Sekretariat Techniczny Centrum pro regionální rozvoj ČR ul. Jeremenkova 40 B 779 00 Olomouc www.cz-pl.eu Tel.: + 420 58 733 77 15 Fax: + 420 58 733 77 17 e-mail: klimkiewicz@crr.cz@crr.cz Dziękuję za uwagę CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710-20 | fax: +420 587 337 717


Stáhnout ppt "Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc,"

Podobné prezentace


Reklamy Google