Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnocení kvality v Junáku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnocení kvality v Junáku"— Transkript prezentace:

1 Hodnocení kvality v Junáku
Junák - svaz skautů a skautek ČR ( ) verze k Tento dokument obsahuje základní informace k dílčímu projektu Nového programu Junáka. Připomínky a dotazy směřujte na adresu příp. na členy týmu projektu. 1

2 Proč nový program Nový program v kostce Cíle skautské výchovy Rámec nového programu Nové výchovné nástroje Publikace a metodiky Zavádění programu Hodnocení kvality Kdo na tom pracuje Klíčové ukazatele Časový harmonogram Základní ukotvení a představa Co je smyslem projektu Kritéria, úrovně a jednotky Jak bude hodnocení probíhat Testování Časový harmonogram Zkušenosti odjinud Hodnocení kvality Pro pohyb mezi jednotlivými kapitolami a snímky můžete použít červené odrážky 2

3 Ukotvení projektu Strategické priority Junáka 2008-11
Kvalita oddílové činnosti Nový program Hodnocení kvality Identita Personalistika ZÁKLADNÍ PŘEDSTAVA

4 O co se jedná? Velice jednoduše řečeno:
Oddíly a další jednotky se sami podle určitých vodítek hodnotí Samotné sebehodnocení je již velice cenné – vyžaduje diskusi v např. oddílové radě a pohled zpátky, jak na tom oddíl je a co se mu daří Výsledkem je pro ně informace, jak na tom jsou a v čem by měli přidat, chtěj-li se zlepšit Jedná se o nabídku pro každého a výzvu pro celého Junáka, pokud se chceme zlepšovat a být kvalitní ZÁKLADNÍ PŘEDSTAVA

5 O co se nejedná? Hodnocení kvality se nemá stát:
Nástrojem pro rozdělování finančních prostředků Nástrojem, který ukáže na slabé jednotky, aniž bychom jim chtěli a dokázali pomoci Nástrojem, kterým budeme poměřovat „vesnické“ oddíly měřítky „městských“ oddílů (a naopak) Nástrojem, jehož používání budou nařizovat nadřízené jednotky Nástrojem, jehož používání by bylo povinné Nástrojem, kterým bude někdo hodnotit někoho jiného ZÁKLADNÍ PŘEDSTAVA

6 Proč to děláme Vidíme těchto devět hlavních důvodů:
Chceme vědět, co to je „kvalita“ v Junáku Chceme se sami říct, jak nám to jde Chceme zlepšovat kvalitu našeho hnutí Chceme vědět, jak na tom jsme Chceme pomoci těm, kteří mají potíže Chceme se motivovat ke zlepšování Chceme se mít o co opřít při našem plánování Chceme mít něco, co nám pomůže v našem řízení Chceme být kvalitním hnutím ZÁKLADNÍ PŘEDSTAVA

7 Co je tedy smyslem projektu
Vidíme těchto devět hlavních důvodů: Definování standardu kvality Sebereflexe Zlepšování kvality Zjištění aktuálního stavu Pomoc těm, kteří jsou pozadu Motivace se zlepšovat Nástroj pro plánování Nástroj řízení Obrázek navenek ZÁKLADNÍ PŘEDSTAVA

8 Cíle projektu Cíle projektu „Hodnocení kvality“
Vytvořit základní rámec systému hodnocení kvality (co hodnotit, jak hodnotit, kdo hodnotí…) Zpracovat standardy pro různé úrovně organizace a pro různé stupně kvality Zavést hodnocení kvality do celé organizace Cíle projektu pro Junáka Definovat, co pro Junáka představuje kvalitu Dát jednotkám možnost zjistit, jak na tom jsou a jak na tom je celý Junák Dát jednotkám nástroj na zlepšování se Nástroj pro hodnocení podřízených i nadřízených jednotek a jejich ocenění nebo řízení ZÁKLADNÍ PŘEDSTAVA

9 Dlouhodobý projekt Junáka
Jedná se o dlouhodobý projekt pro všechny složky hnutí, čemuž musí být uzpůsobeno mnoho okolností vzniku a jeho podoby: postavení na dlouhodobých a pro různé úrovně stejných jednoduchých principech velice pečlivé zpracování jednotlivých dílčích části důsledné zapojení hnutí do vzniku a připomínkování výstupů užitečnost pro jednotlivé účastníky z hnutí a pro celé hnutí podpora, spoluúčast a schválení ústředními orgány ZÁKLADNÍ PŘEDSTAVA

10 Jak budou vypadat výstupy
Výstup z projektu je možné si jednoduše představit jako: Vize kvalitních jednotek (jednoduše popsaný obrázek kvalitní jednotky) Kritéria standardů kvality a jejich úrovně (neboli dílčí otázky k jednotce, jak na tom je) Metodiku k vyplnění a vyhodnocení („takhle se to vyplní, a když se takhle spočítá, tak nám to ukáže, že jsme na tom tak a tak“) Zaváděcí a podpůrné nástroje (webová stránka, modul Hodnocení kvality ve SkautISu, motivace zapojit se…) Souhrnné výstupy pro jednotlivé úrovně, jak na tom jsou zapojené jednotky Práce s výstupy (ocenění perfektních oddílů, nabídka pomoci slabším oddílům…) ZÁKLADNÍ PŘEDSTAVA

11 Kdo bude hodnocen Myšlenka hodnocení kvality sice pochází od oddílů, nicméně při bližším ponoření do problematiky se ukazuje, že potřeba tohoto hodnocení je i u mnoha dalších jednotek, jejichž dobré fungování následně přispívá ke kvalitě oddílové činnosti Celý Junák a jednotlivé jeho složky budou mít možnost se zapojit do hodnocení kvality, dozvědět se, jak na tom jsou, a budou mít možnost směřovat ve své činnosti k věcem, které napomáhají zlepšování kvality Tím, že budou do hodnocení zapojeny všechny úrovně organizace, se zlepší pochopení a zavedení tohoto systému kvality KDO BUDE HODNOCEN

12 Zvolené jednotky „První vlna“ – vše do úrovně střediska
Oddíl Středisko Tábor Skautská družina „Druhá vlna“ – VOJ, kurzy a ústředí Okres Kraj Rádcovský kurz Vůdcovský kvalifikační kurz Čekatelský kvalifikační kurz Instruktorská lesní škola Ústředí - NJ, VRJ, KÚJ, TDC, JUN KDO BUDE HODNOCEN

13 Vize kvalitní jednotky
Jedná se o jednoduchý popis, jak by měla vypadat kvalitní jednotka (kvalitní družina, oddíl, tábor…) Slouží zejména k základní diskusi o tom, co je pro nás kvalita Kvalitní družina: je vedena schopným rádcem a podrádcem odpovídajícího věku, který byl vybrán s přihlédnutím k zájmu družiny a který na sobě dále pracuje má určitý počet členů stejné věkové kategorie, kteří mají mezi sebou dobré vztahy, dokážou spolupracovat a každý v družině má něco na starosti; družina se mění pouze z přirozených nebo smysluplných důvodů má zajímavý program zaměřený na osobní rozvoj a družinovou spolupráci, nezapomíná na netradiční program a na zpětnou vazbu …. KRITÉRIA KVALITY

14 Kritéria kvality Jedná se o dílčí oblasti, kterými se dá popisovat kvalita jednotky Několik příkladů pro pochopení v případě oddílu: Zapojení rádců do fungování oddílové rady Pestrost programu Vzdělávání vedoucích oddílů Počet členů oddílu V každé jednotce bude několik desítek kritérií rozdělených do logických a přehledných skupin (např. personální zajištění, program, zázemí…) Kritéria budou mít různou váhu (podle důležitosti) a zřejmě i podle typu jednotky (typ oddílu, region…) KRITÉRIA KVALITY

15 Úrovně kvality Úrovně kvality určují, jak na tom jednotka je – jak v jednotlivých kritériích, tak celkově Jsou navrhovány „čtyři“ úrovně, které mají tu výhodu, že tam není žádný střed, tj. oddíl je buď pod průměrem nebo nad průměrem. Např. tedy takhle (pracovní názvy): Oddíl v krizi (hodně slabé) Slabší oddíl (slabé) Dobrý oddíl (dobré) Perfektní oddíl (hodně dobré) Jednotka je v daném kritériu na té úrovni, při které splní podmínky dané úrovně a všech nižší Celkový výsledek je dán součtem jednotlivých kritérií s různými váhami, špatný výsledek v jednom kritériu může být „dohnán“ jinde KRITÉRIA KVALITY

16 Ukázka, jak by to mohlo vypadat
ÚROVNĚ KVALITY Skupina kritérií (standard kvality) Název kritéria „Hodně slabé" 1 „Slabé" 2 „Dobré" 3 „Hodně dobré" členská základna a její zdravý vývoj Počet členů Počet mladších členů je méně jak 10 členů Oddíl má alespoň 10 mladších členů Oddíl má alespoň 16 mladších členů Oddíl zvýšil počet svých členů oproti loňskému roku nebo nezvyšuje počet svých členů z kapacitních důvodů. Např. oddíl se 14 mladšími členy KRITÉRIA KVALITY

17 Jak probíhá hodnocení Hodnocení bude probíhat v podobném termínu pro všechny jednotky tak, aby bylo zohledněno to, kdy se mohou nad hodnocením potkat: Hodnocení oddílů a družin – červen až září Hodnocení středisek – srpen až říjen Hodnocení kurzů, VOJ a ústředí – září až listopad Rada dané jednotky (oddílová rada, středisková rada atd.) se společně sejde nad formulářem s jednotlivými kritérii a společně se shodne na jednotlivých odpovědích Diskuse této rady nad tím, kde jsou, a jejich shoda je důležitým momentem celého hodnocení

18 Co následuje po hodnocení
Podle výsledků v jednotlivých kritériích již jednotka při hodnocení sama ví, kde jsou jejich silné a slabé stránky, kde se mají zlepšit a jak na to Vedoucí nadřízené jednotky uvidí odpovědi a může k nim doplnit nějakou poznámku (nemůže jej měnit) Jednotka se s kratším odstupem dozví, jak na tom je (které úrovně dosahuje – v krizi, slabší, dobrá, perfektní) Podle výsledku bude následovat ocenění perfektních oddílů či nabídka pomoci oddílům v krizi

19 Motivační prvky Jako motivační prvky uvažujeme o následujících:
Zveřejnění perfektní oddílů Nášivka za účast v hodnocení nebo za nějakou úroveň Ocenění opakovaného úspěchu Dopisy starostům, že mají v obci kvalitní oddíl (nutná dobrá formulace, aby bylo jasné, že ostatní oddíly nejsou nekvalitní) Možnost označit se jako kvalitní oddíl (na webu…) Diplom

20 Pomoc oddílům v krizi Oddíly v krizi bude potřeba vždy řešit v osobní rovině. Jedná se o neveřejnou informaci (ve veřejném hodnocení vždy neadresné). Přístup dotčených oddílů hodně závisí na tom, jak se tu informaci dozví Pro pomoc oddílům v krizi bude klíčové získat výchovné zpravodaje na okresech a krajích Nutno nastavit tak, aby nabídka pomoci měla takovou formu, které se budou moci jednotky chytit (nebude to na ně příliš náročné a nereálné)

21 Moje a nadřízené jednotky
Konkrétní hodnocení mé vlastní a nadřízených jednotek Ví jej vedení dané jednotky Dozví se s jistým zpožděním (pro omezení „zkoušení si“ výsledků) Mohu se dozvědět konkrétní hodnocení všech mých nadřízených jednotek (tj. např. jako vůdce střediska se dozvím konkrétní hodnocení mého kraje či ústředí, ne ale konkrétní hodnocení jiného kraje) Srovnání s celorepublikovým, okresním a krajským průměrem KDO CO UVIDÍ

22 Podřízené jednotky Konkrétní hodnocení podřízených jednotek
Ví jej úzké vedení příslušných nadřízených jednotek Dozvím se konkrétní hodnocení dvě úrovně dolů (tj. např. jako vůdce okresu se dozvím konkrétní hodnocení oddílů mého okresu) Konkrétní hodnocení jednotky z jiného okresu nebo kraje se nemám možnost dozvědět Užší vedení blízkých jednotek používá informace k práci s oddíly (ocenění úspěšných, pomoc oddílům v nouzi…) a ke vhodné výběrové komunikaci dílčích informací širšímu vedení. Oddíly v nouzi nejsou nikdy konkrétně zveřejňovány, max. jejich počet na úrovni okresu či kraje (o dvě úrovně výše nad oddílem) Srovnání s celorepublikovým, okresním a krajským průměrem (celkově a v jednotlivých kritériích) KDO CO UVIDÍ

23 Celkový přehled Celkový veřejný přehled v regionu (okresu, kraji, Junáku) Obsahuje pouze sumarizovaná data (naplňování jednotlivých kritérií, celkový počet jednotek v různých úrovních) Maximálně do úrovně okresů (tj. okresy, kraje, ústředí) Srovnání s celorepublikovým, okresním a krajským průměrem (celkově a v jednotlivých kritériích) Veřejně přístupné všem (i z jiných okresů a krajů) KDO CO UVIDÍ

24 Zavedení do hnutí Kromě samotných kritérií budou připraveny pro hodnocení kvality tyto podpůrné materiály: Papírový formulář – pro hodnocení na oddílových a jiných radách Webová aplikace ve skautISu – pro zaznamenání výsledků, jejich vyhodnocení a srovnání s ostatními jednotkami Metodika (jak s hodnocením pracovat – jak jej dělat a jak se s jeho pomocí posunout dále) Nabídka motivačních prvků Souhrnné a přehledné výstupy

25 Hodnocení kurzů Hodnocení kurzů by bylo ze čtyř zdrojů:
Vlastní sebehodnocení týmem kurzu Hodnocení účastníky (s krátkým a delším časovým odstupem) Externí hodnotitel (zpravodaj, člen Ovčinu, autorita ve vzdělávání…) Ovčin (projekt, termíny, dodržení náležitostí…) Mohlo by sloužit jako orientační průvodce při výběru kurzů Hodnocení formou hvězdiček (zřejmě uváděné odděleně podle zdroje hodnocení) Hodnocení kurzů bude moci být veřejné (hvězdičky), bude ale na kurzu samotném, zda je zveřejní Do vytváření kritérií bude potřeba zapojit samotné kurzy, aby to bylo dobře nastavené a aby to přijaly

26 Jak se budou kritéria testovat
Otevřené připomínkování – bude sloužit k prvnímu odladění návrhů standardů a formulářů Hlavní otevřené testování – bude provázet široká komunikace do hnutí, která bude již mj. součástí zavádění do hnutí, budeme chtít, aby se zapojilo hodně lidí Uzavřené testování – reprezentativní výběr jednotek z hlavního otevřeném testování, aby výsledek reprezentoval rozmanitost hnutí. Zacílené osobní testování – bude spočívat ve výběru několika málo jednotek, u kterých proběhne hodnocení za účasti týmu (oddílová rada…), někoho, kdo jednotku zná (výchovný zpravodaj, vůdce střediska…) a někoho z týmu hodnocení kvality. TESTOVÁNÍ

27 Zacílené osobní testování
Oddíly (10-20 jednotek) Starší vůdce (>40)  velice mladý vůdce (18 let) „Rodinné“ středisko  středisko jako pouze administrativní zázemí Vedení týmem  vedení jedním člověkem Dlouholetý vedoucí  nové vedení Vesnice  velké město Minimální  obrovský oddíl Konzervativní  příznivci změn Družiny, tábory a střediska (9 jednotek) Družiny – rozdílný věk rádce (13, 15, 18 let) Tábory – střediskový  oddílový Středisko – rodinné  velké administrativní  „rozprsklé“ na hromádce TESTOVÁNÍ

28 Celkový časový harmonogram
2010 Základní komunikace projektu do hnutí Diskuse vizí kvalitních jednotek 2011 Testování kritéri pro oddíly, družiny, tábory a střediska (1. vlna) Testování kritérií pro VOJ, kurzy a ústřední orgány (2. vlna) 2012 První řádné hodnocení kvality pro jednotky z 1. vlny První řádné hodnocení kvality pro jednotky z 2. vlny ČASOVÝ HARMONOGRAM

29 Časový harmonogram „První vlna“ (vše do úrovně střediska) / 2010-2012
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2010 Příprava projektu Diskuse vizí kvalitních jednotek Připomínkování kritérií Zveřejnění vizí jednotek Zveřejnění kritérií k připomínkování 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Příprava testování Testování jednotek „1. vlny“ Vyhodnocení testování Ukončení připomínkování Zahájení testování Ukončení testování 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Příprava hodnocení První řádné hodnocení „1. vlny“ Vyhodnocení hodnocení Zahájení hodnocení Ukončení hodnocení ČASOVÝ HARMONOGRAM

30 Časový harmonogram „Druhá vlna“ (VOJ, kurzy a výše) / 2010-2012 2010
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2010 Příprava vizí kvalitních jednotek Diskuse vizí kvalitních jednotek Zveřejnění vizí kvalitních jednotek 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Připomínkování kritérií Testování „2. vlny“ Ukončení diskuse vizí Zveřejnění kritérií k připomínkování Ukončení připomínkování kritérií Zahájení testování Ukončení testování 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Vyhodnocení testování Příprava hodnocení Hodnocení „2. vlny“ Zahájení hodnocení Ukončení hodnocení ČASOVÝ HARMONOGRAM

31 Pilotní jednotky Ještě před zahájením projektu začaly systém hodnocení kvality používat jednotky z několika míst (většinou na základě inspirace u Slovenského skautingu) Jedná se o: okres Brno - město okres Plzeň - město okres Hradec Králové - město středisko Vsetín S těmito jednotkami spolupracujeme, členové realizačních týmů jsou v týmu projektu (Brno, Hradec Králové) ZKUŠENOSTI ODJINUD

32 Zahraniční skautská zkušenost
Téma hodnocení kvality je součástí velké části skautských organizací Nejblíže je nám Slovenský skauting, který již hodnocení kvality s úspěchem několik let používá Hodnotí zejména oddíly WOSM podporuje hodnocení kvality vytvořenou metodikou Vytvořili jsme si přehled toho, co se ohledně hodnocení kvality ve skautingu dělá a tuto inspiraci využíváme ZKUŠENOSTI ODJINUD

33 Kdo na tom pracuje Ondřej Kupka – Dick (Písek) / šéf projektu
Anna Šlechtová – Pírko (Praha) Lenka Vyčichlová (Sezimovo Ústí) František Šereda – Moulin (Nymburk) Martin Hovorka – Maho (Brno) Roman Dvořák – Rejpal (Brno) Tomáš Merta (Hradec Králové) Martin Pavlík - Světluška (Hradec Králové) Břetislav Fiala – Goro (Olomouc) Kamila Hrčková – Kamík (Brno)


Stáhnout ppt "Hodnocení kvality v Junáku"

Podobné prezentace


Reklamy Google