Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systém řízení procesu vzdělávání

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systém řízení procesu vzdělávání"— Transkript prezentace:

1 Systém řízení procesu vzdělávání
RAMSES Akademie Oleg Spružina 29. března 2004 – Konference ISSS 2004

2 ZNALOSTI Úvodem - motto
O prosperitě států/firem dnes již nerozhodují suroviny nebo výrobní technologie, dokonce ani kapitál (ty jsou v globálním světě dostupné všude); co rozhoduje, jsou ZNALOSTI

3 Co jsou znalosti? Pokud učení probíhá jako řízený sociální proces, nazývá se VZDĚLÁVÁNÍ Znalosti jsou zpravidla výsledkem dlouhodobého procesu, který se nazývá UČENÍ ZNALOSTI jsou informace, zpracované a vyhodnocené takovým způsobem, že napomáhají nositelům těchto znalostí k efektivnímu rozhodování

4 Východiska ve SSS Postupně se zvyšují nároky na kvalitu /kvalifikaci pracovníků SSS Jazykové Odborné Řídící jiné Jak se s tím vyrovnat ???

5 Způsoby řešení potřeb Jak se vyrovnat s tímto trendem ?
„Nákup“ kvalifikovaných pracovníků Kvalifikační rozvoj stávajících /nekvalifikovaných pracovníků V obou případech však rostou náklady !!!

6 Srovnání variant řešení
„Nákup“ kvalifikovaných pracovníků Kvalifikační rozvoj stávajících /nekvalifikovaných pracovníků Problematická motivace: Omezené odměňování Osobní růst ? Motivace: Osobní rozvoj /zvýšení kvalifikace Perspektivy V současné době málo perspektivní cesta ! Výhodnější cesta, ALE …

7 Jak se vyrovnat s tímto faktem ?
Výhodnější cesta, ALE … … ve SSS stále budou platit jistá omezení: Omezené personální zdroje (počet tabulkových míst) Omezené finanční zdroje Jak se vyrovnat s tímto faktem ?

8 Jak se vyrovnat s tímto faktem ? Systematizace procesu vzdělávání
Je potřeba zavést: Systém plánovaného rozvoje pracovníků Nové metody vzdělávání (e-learning apod.) Kontrolu dosahovaných výsledků /nákladů Systematizace procesu vzdělávání

9 Jaké jsou limity tradičního vzdělávání ?
Náklady na lektora, na učební materiály, stravu, ubytování a cestovné účastníků, ale i v souvislosti s nepřítomností na pracovišti. Malý prostor pro jednotlivce, aby si své vzdělávání sám řídil (tempo, metoda, intenzita, formy procvičování), nemožnost individuálního přístupu lektora ke studentovi.

10 Slabá místa procesu vzdělávání
Skutečné vzdělávání je řízeno nabídkou, nikoliv poptávkou (nevyužité kapacity, na druhé straně neuspokojená potřeba) Neexistence vazby vzdělávání na strategické cíle společnosti Nezájem managementu o výsledky „Samoobsluha“ zaměstnanců (zaměstnanec si vybírá kurzy zcela libovolně)

11 ŘEŠENÍ -> zavedení LMS
Nové formy vzdělávání – kurzy CBT / WBT - samy o sobě problém efektivity neřeší a mohou dokonce pouze zvýšit náklady. Ukázalo se, že podnikové vzdělávání je třeba: včlenit do procesního řízení organizace zajistit soustavnou péči o maximální efektivitu procesu. ŘEŠENÍ -> zavedení LMS (Learning Managenent System)

12 Co ve skutečnosti přinese a jaké jsou výhody ?
Proč zrovna LMS ? Co ve skutečnosti přinese a jaké jsou výhody ?

13 Co je to Learning Management System ?
Software na řízení procesu vzdělávání, který umožňuje: Evidovat studenty (uživatele) Strukturovanou evidenci a vyhledávání v e-learningových kursech Systémové řízení a poskytování kursů Vyhodnocování testů + další podle dodavatelů

14 Funkcionality LMS – pořadí důležitosti
Podle článku Dave Evangelisti, březen 2002, na servru Nejpotřebnější funkce: Podpora různých forem vzdělávání (prezenční, distanční, CBT/WBT,..) Integrace/funkční rozhraní s personálními inf. systémy Efektivní administrace (registrace uživatelů, uživatelské profily, definice rolí, řízení obsahu, vzdělávacích drah, řízení rozpočtu,..) Integrace vzdělávacích kurzů od různých poskytovatelů Podpora standardů (SCORM, AICC)

15 Funkcionality LMS – pořadí důležitosti
Užitečné, ale nikoliv nezbytné funkce: Nástroje pro hodnocení a testování vědomostí/znalostí studentů Hodnocení způsobilostí zaměstnanců Konfigurovatelnost LMS podle aktuálních procesů v organizaci Zbytné funkce: Nástroje pro podporu virtuálních komunit studentů Nástroje pro vytváření kurzů (práce s objekty) – užitečné pouze pro velké organizace již v pokročilé fázi užívání systému a s vlastními kapacitami pro vývoj kurzů

16 Mapa procesů 1. - vstupy Proces stanovení strategie organizace
Čeho chce organizace dosáhnout? Které kvalifikace/dovednosti/znalosti jsou pro úspěch naší organizace kritické? Jak rychle a v jakém rozsahu je potřebujeme? Jak nejlépe dosáhneme cílového stavu (náborem „hotových“ zaměstnanců / vzděláváním / outsourcingem)? Proces stanovení strategie lidských zdrojů Proces stanovení koncepce vzdělávání /rozvoje LZ

17 Mapa procesů 2. - vstupy Proces stanovení koncepce vzdělávání/rozvoje LZ Které tematické oblasti vzdělávání jsou nejdůležitější? Pro které cílové skupiny? Disponujeme těmito znalostmi v rámci organizace (výuka z interních zdrojů), nebo ne (výuka z externích zdrojů)? Jaké jsou uvažované počty účastníků (také vzhledem k předpokládané fluktuaci, neúspěšnému studiu atd.)? Jaké jsou nejvhodnější formy vzdělávání (prezenční studium/distanční výuka)?

18 Mapa procesů 3. - rozhraní
Personální systémy Systémy ERP Zajištění vzdělávání Plánování vzdělávání Vyhodnocení vzdělávání Nábor zaměstnanců Hodnocení výkonu zaměstnanců Plánování nástupnictví Příprava rozpočtu Reporting Proces řízení výdajů Evidence zaměstnanců Organizační změny

19 Systém řízení procesu vzdělávání
RAMSES Akademie Systém řízení procesu vzdělávání Představení systému

20 RAMSES Akademie umožňuje především:
Evidovat certifikované dovednosti jednotlivců Plánovat a řídit proces vzdělání jednotlivců Kontrolu realizace a výsledků vzdělávacího procesu, zasílání reportů vedení Vzdělávání zaměstnanců i mimo produktivní čas (platí pro e-learningové kursy) Vzdělání tempem a s opakováním, které si řídí student sám (platí pro e-learningové kursy)

21 RAMSES akademie dále umožňuje:
Spolupráci s jinými IS ->Otevřený systém (rozhraní na ERP /PIS) Zdrojem plánu vzdělávání je katalog funkcí dle ISO a kvalifikační plány zaměstnanců, vše ostatní zajistí RAMSES Akademie E-learningové kursy mohou být realizovány v různých technologiích, systém je otevřen pro libovolné kursy.

22 Základní schéma řešení
RAMSES Akademie Základní schéma řešení E-learningové kursy dodané externě vytvořené uživatelem RAMSES Akademie Personální a mzdový systém Interní „klasické“ kursy a školení Externí kursy a školení

23 RAMSES Akademie Schéma systému
Funkce zaměstnance Definice změny, plány kvalifikačního rozvoje zaměstnanců, firemní know-how, interní informace a směrnice Evidence a vyhodnocení výsledků Potřebné dovednosti Realizace a absolvování vzdělávacích akcí Směrnice a pokyny, procedury a metodiky, intraweb, katalog školení a e-kursů, … E-learningové kursy Dodavatelé a nabídky externích kursů a školení Vlastní kursy Náklady a ceny

24 RAMSES Akademie Základní modely /alternativy přístupu
Hosting SW se zabezpečeným internetovým připojením (3-vrstvá architektura, HW server v CCA nebo u zvoleného operátora) „Klasická“ instalace v uživatelské organizaci (3-vrstvá architektura, HW server uživatele)

25 Postup implementace - Varianty:
RAMSES Akademie Postup implementace - Varianty: Zahájit pouhou evidencí školení a kursů s nezměněnými zvyklostmi a pak rozšiřovat o řízený a plánovaný rozvoj. Zahájit doplněním požadavků dovedností, znalostí a předpokladů pro výkon funkcí v organizačním řádu a pak naplánovat jejich prověření a dosažení. Zahájit nákupem nebo zhotovením e-kursů, které budou k dispozici všem pracovníkům na síti a pak přidávat řízeně dovednosti a plánování jejich dosažení pro jednotlivé pracovníky.

26 RAMSES Akademie Praktická ukázka

27 Role Aplikace RAMSES Akademie je rozdělena do několika modulů a to podle role přidělené osobě: Vedoucí Student Garant vzdělávání Školitel Personalista Správce aplikace

28 Role Personalista Spravuje
katalog funkcí, vyplňuje i požadované znalosti/dovednosti k funkcím seznam osob, může přiřazovat osobám funkce a znalosti a dovednosti seznam uživatelů a nastavuje jim přístupová práva

29 Správa funkcí

30 Správa osob

31 Role Garant vzdělávání
Spravuje katalog akcí /včetně vazby znalost/dovednost - akce/ realizace akcí. Na základě požadavků od vedoucích a na základě studijních plánů vypisuje realizace akcí. Zajišťuje externí školitele na vypsané akce. V případě dotazu na akce zjišťuje dostupná školení. a další…

32 Správa vzděl. akcí

33 Požadavky na uskutečnění

34 Správa realizovaných akcí
detail

35 Role Vedoucí Má přístup jen k datům svých podřízených a to přes všechny úrovně hierarchie. Vybrané údaje může upravovat: znalosti a dovednosti funkce studijní plány přihlášky, absolvované akce

36 Výpis podřízených

37 Výpis podřízených

38 Role Student Umožňuje: přihlásit se na vypsanou akci
prohlížení seznamu svých funkcí a dovedností prohlížení osobního studijního plánu a absolvovaných akcí a další…

39 Osobní stud. plán

40 Přihlášky

41 Přihlášení

42 RAMSES Akademie Praktické situace užití RAMSES Akademie:
Dlouhodobý a cílený rozvoj organizace, jejíž úspěch je přímo ovlivňován mírou kvalifikace pracovníků Plánování organizační změny, vytvoření nového oddělení Zahájení plánovaného a řízeného procesu vzdělávání

43 CCA Group, a.s. Škrétova 12, Praha 2 www.cca.cz
Děkujeme za Vaši pozornost ! CCA Group, a.s. Škrétova 12, Praha 2 Stánek č.44 v přízemí Kongresového centra.


Stáhnout ppt "Systém řízení procesu vzdělávání"

Podobné prezentace


Reklamy Google