Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systém řízení procesu vzdělávání Oleg Spružina 29. března 2004 – Konference ISSS 2004 RAMSES Akademie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systém řízení procesu vzdělávání Oleg Spružina 29. března 2004 – Konference ISSS 2004 RAMSES Akademie."— Transkript prezentace:

1 Systém řízení procesu vzdělávání Oleg Spružina 29. března 2004 – Konference ISSS 2004 RAMSES Akademie

2 Úvodem - motto O prosperitě států/firem dnes již nerozhodují suroviny nebo výrobní technologie, dokonce ani kapitál (ty jsou v globálním světě dostupné všude); co rozhoduje, jsou ZNALOSTI

3 Co jsou znalosti? n ZNALOSTI jsou informace, zpracované a vyhodnocené takovým způsobem, že napomáhají nositelům těchto znalostí k efektivnímu rozhodování n Znalosti jsou zpravidla výsledkem dlouhodobého procesu, který se nazývá UČENÍ n Pokud učení probíhá jako řízený sociální proces, nazývá se VZDĚLÁVÁNÍ

4 Východiska ve SSS Postupně se zvyšují nároky na kvalitu /kvalifikaci pracovníků SSS Jak se s tím vyrovnat ??? Jazykové Odborné Řídící jiné

5 Způsoby řešení potřeb Jak se vyrovnat s tímto trendem ? „Nákup“ kvalifikovaných pracovníků Kvalifikační rozvoj stávajících /nekvalifikovaných pracovníků V obou případech však rostou náklady !!!

6 Srovnání variant řešení „Nákup“ kvalifikovaných pracovníků Kvalifikační rozvoj stávajících /nekvalifikovaných pracovníků Výhodnější cesta, ALE … Problematická motivace: Omezené odměňování Osobní růst ? Motivace: Osobní rozvoj /zvýšení kvalifikace Perspektivy V současné době málo perspektivní cesta !

7 … ve SSS stále budou platit jistá omezení: Omezené personální zdroje (počet tabulkových míst) Omezené finanční zdroje Výhodnější cesta, ALE … Jak se vyrovnat s tímto faktem ?

8 Je potřeba zavést: Systém plánovaného rozvoje pracovníků Nové metody vzdělávání (e-learning apod.) Kontrolu dosahovaných výsledků /nákladů Jak se vyrovnat s tímto faktem ? Systematizace procesu vzdělávání

9 Jaké jsou limity tradičního vzdělávání ? n Náklady na lektora, na učební materiály, stravu, ubytování a cestovné účastníků, ale i v souvislosti s nepřítomností na pracovišti. n Malý prostor pro jednotlivce, aby si své vzdělávání sám řídil (tempo, metoda, intenzita, formy procvičování), nemožnost individuálního přístupu lektora ke studentovi.

10 Slabá místa procesu vzdělávání n Skutečné vzdělávání je řízeno nabídkou, nikoliv poptávkou (nevyužité kapacity, na druhé straně neuspokojená potřeba) n Neexistence vazby vzdělávání na strategické cíle společnosti n Nezájem managementu o výsledky n „Samoobsluha“ zaměstnanců (zaměstnanec si vybírá kurzy zcela libovolně)

11 Ukázalo se, že podnikové vzdělávání je třeba: n včlenit do procesního řízení organizace n zajistit soustavnou péči o maximální efektivitu procesu. ŘEŠENÍ -> zavedení LMS (Learning Managenent System) Nové formy vzdělávání – kurzy CBT / WBT - samy o sobě problém efektivity neřeší a mohou dokonce pouze zvýšit náklady.

12 Co ve skutečnosti přinese a jaké jsou výhody ? Proč zrovna LMS ?

13 Software na řízení procesu vzdělávání, který umožňuje:  Evidovat studenty (uživatele)  Strukturovanou evidenci a vyhledávání v e-learningových kursech  Systémové řízení a poskytování kursů  Vyhodnocování testů  + další podle dodavatelů Co je to Learning Management System ?

14 Funkcionality LMS – pořadí důležitosti Nejpotřebnější funkce:  Podpora různých forem vzdělávání (prezenční, distanční, CBT/WBT,..)  Integrace/funkční rozhraní s personálními inf. systémy  Efektivní administrace (registrace uživatelů, uživatelské profily, definice rolí, řízení obsahu, vzdělávacích drah, řízení rozpočtu,..)  Integrace vzdělávacích kurzů od různých poskytovatelů  Podpora standardů (SCORM, AICC) Podle článku Dave Evangelisti, březen 2002, na servru www.learningcircuits.org

15 Funkcionality LMS – pořadí důležitosti Užitečné, ale nikoliv nezbytné funkce:  Nástroje pro hodnocení a testování vědomostí/znalostí studentů  Hodnocení způsobilostí zaměstnanců  Konfigurovatelnost LMS podle aktuálních procesů v organizaci Zbytné funkce:  Nástroje pro podporu virtuálních komunit studentů  Nástroje pro vytváření kurzů (práce s objekty) – užitečné pouze pro velké organizace již v pokročilé fázi užívání systému a s vlastními kapacitami pro vývoj kurzů

16 Mapa procesů 1. - vstupy Proces stanovení strategie organizace Proces stanovení strategie lidských zdrojů Proces stanovení koncepce vzdělávání /rozvoje LZ Čeho chce organizace dosáhnout? Které kvalifikace/dovednosti/znalosti jsou pro úspěch naší organizace kritické? Jak rychle a v jakém rozsahu je potřebujeme? Jak nejlépe dosáhneme cílového stavu (náborem „hotových“ zaměstnanců / vzděláváním / outsourcingem)?

17 Mapa procesů 2. - vstupy Proces stanovení koncepce vzdělávání/rozvoje LZ Které tematické oblasti vzdělávání jsou nejdůležitější? Pro které cílové skupiny? Disponujeme těmito znalostmi v rámci organizace (výuka z interních zdrojů), nebo ne (výuka z externích zdrojů)? Jaké jsou uvažované počty účastníků (také vzhledem k předpokládané fluktuaci, neúspěšnému studiu atd.)? Jaké jsou nejvhodnější formy vzdělávání (prezenční studium/distanční výuka)?

18 Systémy ERPPersonální systémy Mapa procesů 3. - rozhraní Zajištění vzdělávání Plánování vzdělávání Vyhodnocení vzdělávání Nábor zaměstnanců Hodnocení výkonu zaměstnanců Plánování nástupnictví Příprava rozpočtu Reporting Proces řízení výdajů Evidence zaměstnanců Organizační změny

19 RAMSES Akademie Systém řízení procesu vzdělávání Představení systému

20 RAMSES Akademie  Evidovat certifikované dovednosti jednotlivců RAMSES Akademie umožňuje především:  Plánovat a řídit proces vzdělání jednotlivců  Kontrolu realizace a výsledků vzdělávacího procesu, zasílání reportů vedení  Vzdělávání zaměstnanců i mimo produktivní čas (platí pro e-learningové kursy)  Vzdělání tempem a s opakováním, které si řídí student sám (platí pro e-learningové kursy)

21 RAMSES Akademie  Zdrojem plánu vzdělávání je katalog funkcí dle ISO a kvalifikační plány zaměstnanců, vše ostatní zajistí RAMSES Akademie RAMSES akademie dále umožňuje:  Spolupráci s jinými IS ->Otevřený systém (rozhraní na ERP /PIS) E-learningové kursy mohou být realizovány v různých technologiích, systém je otevřen pro libovolné kursy.

22 RAMSES Akademie Základní schéma řešení RAMSES Akademie Personální a mzdový systém E-learningové kursy - dodané externě - vytvořené uživatelem Externí kursy a školení Interní „klasické“ kursy a školení

23 RAMSES Akademie Schéma systému Definice změny, plány kvalifikačního rozvoje zaměstnanců, firemní know-how, interní informace a směrnice Evidence a vyhodnocení výsledků Realizace a absolvování vzdělávacích akcí Funkce zaměstnance Potřebné dovednosti Směrnice a pokyny, procedury a metodiky, intraweb, katalog školení a e-kursů, … E-learningové kursy Dodavatelé a nabídky externích kursů a školení Vlastní kursy Náklady a ceny

24 RAMSES Akademie Základní modely /alternativy přístupu Hosting SW se zabezpečeným internetovým připojením (3-vrstvá architektura, HW server v CCA nebo u zvoleného operátora) „Klasická“ instalace v uživatelské organizaci (3-vrstvá architektura, HW server uživatele)

25 RAMSES Akademie Postup implementace - Varianty: Zahájit pouhou evidencí školení a kursů s nezměněnými zvyklostmi a pak rozšiřovat o řízený a plánovaný rozvoj. Zahájit doplněním požadavků dovedností, znalostí a předpokladů pro výkon funkcí v organizačním řádu a pak naplánovat jejich prověření a dosažení. Zahájit nákupem nebo zhotovením e-kursů, které budou k dispozici všem pracovníkům na síti a pak přidávat řízeně dovednosti a plánování jejich dosažení pro jednotlivé pracovníky.

26 RAMSES Akademie Praktická ukázka

27 Role n Aplikace RAMSES Akademie je rozdělena do několika modulů a to podle role přidělené osobě: n Vedoucí n Student n Garant vzdělávání n Školitel n Personalista n Správce aplikace

28 Role Personalista n Spravuje n katalog funkcí, vyplňuje i požadované znalosti/dovednosti k funkcím n seznam osob, může přiřazovat osobám funkce a znalosti a dovednosti n seznam uživatelů a nastavuje jim přístupová práva

29 Správa funkcí

30 Správa osob

31 Role Garant vzdělávání n Spravuje n katalog akcí /včetně vazby znalost/dovednost - akce/ n realizace akcí. Na základě požadavků od vedoucích a na základě studijních plánů vypisuje realizace akcí. Zajišťuje externí školitele na vypsané akce. V případě dotazu na akce zjišťuje dostupná školení. n a další…

32 Správa vzděl. akcí

33 Požadavky na uskutečnění

34 detail Správa realizovaných akcí

35 Role Vedoucí n Má přístup jen k datům svých podřízených a to přes všechny úrovně hierarchie. Vybrané údaje může upravovat: n znalosti a dovednosti n funkce n studijní plány n přihlášky, absolvované akce

36 Výpis podřízených

37

38 Role Student n Umožňuje: n přihlásit se na vypsanou akci n prohlížení seznamu svých funkcí a dovedností n prohlížení osobního studijního plánu a absolvovaných akcí n a další…

39 Osobní stud. plán

40 Přihlášky

41 Přihlášení

42 RAMSES Akademie Dlouhodobý a cílený rozvoj organizace, jejíž úspěch je přímo ovlivňován mírou kvalifikace pracovníků Plánování organizační změny, vytvoření nového oddělení Zahájení plánovaného a řízeného procesu vzdělávání Praktické situace užití RAMSES Akademie:

43 Děkujeme za Vaši pozornost ! CCA Group, a.s. Škrétova 12, Praha 2 www.cca.cz Stánek č.44 v přízemí Kongresového centra.


Stáhnout ppt "Systém řízení procesu vzdělávání Oleg Spružina 29. března 2004 – Konference ISSS 2004 RAMSES Akademie."

Podobné prezentace


Reklamy Google