Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Situace tanečníků v České republice (průzkum 2011)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Situace tanečníků v České republice (průzkum 2011)"— Transkript prezentace:

1 Situace tanečníků v České republice (průzkum 2011)
Roman Vašek TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

2 Taneční průzkum 2011 – okruhy
Institucionální Baletní soubory Soubor lidového tance Ondráš Skupiny současného tance Taneční konzervatoře a Konzervatoř Duncan centre VŠ katedry a ateliéry v programu taneční umění Jednotlivci Studenti posledních dvou ročníků konzervatoří Aktivní tanečníci (balet, současný tanec, jiní) Bývalí tanečníci TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

3 Respondenti – soubory Balet (stálé soubory s baletním repertoárem)
Balet Národního divadla, Praha Laterna magika Balet Státní opery Praha Balet Národního divadla Brno Balet Národního divadla moravskoslezského, Ostrava Balet Moravského divadla, Olomouc Balet Divadla J. K. Tyla, Plzeň Balet Jihočeského divadla, České Budějovice Balet Severočeského divadla opery a baletu, Ústí nad Labem Balet Divadla F. X. Šaldy, Liberec Balet Slezského divadla Opava TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

4 Respondenti – soubory Balet (stálé soubory bez baletního repertoáru)
Balet opery Národního divadla, Praha Balet Městského divadla Brno Balet (ostatní, nezávislé soubory) Pražský komorní balet Bohemia Balet Lidový tanec Vojenský umělecký soubor Ondráš TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

5 Respondenti – soubory Skupiny současného tance DOT 504 Farma v jeskyni
NANOHACH 420people MESA ProART VerTeDance TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

6 Respondenti – školy Taneční konzervatoře
Taneční konzervatoř hl. m. Prahy Taneční konzervatoř Brno Taneční oddělení Janáčkovy konzervatoře a gymnázia v Ostravě Taneční centrum Praha – konzervatoř, o. p. s. (poskytla výr. zp.) Taneční konzervatoř Ivo Váni-Psoty, Praha (poskytla výroční zp.) Konzervatoř s tanečním zaměřením Konzervatoř Duncan centre (poskytla výroční zprávy) VŠ katedry a ateliéry v programu taneční umění HAMU Praha – Katedra tance HAMU Praha – Katedra pantomimy JAMU Brno, Divadelní fakulta – Ateliér taneční pedagogiky TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

7 Respondenti – jednotlivci
Studenti posledního a předposledního ročníku konzervatoří Zúčastnily se: TK hl. m. Prahy, TK Brno a JK Ostrava Zúčastnilo se 59 respondentů (tj. cca 50 % z možných) Aktivní tanečníci Zúčastnilo se 100 tanečníků baletu Zúčastnilo se 16 tanečníků současného tance (z toho 1 též pracující v komerčních muzikálech) Celkem cca 30 % ze všech profesionálních tanečníků Bývalí tanečníci Zúčastnilo se pouze 9 respondentů TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

8 Zdroje pro český kontext (výběr)
Současnost Český statistický úřad Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo kultury Ústav pro informace ve vzdělávání (+ MŠMT) Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Národní soustava povolání Historie Taneční průzkum 2007 Pro roky 1962, 1972, 1976 a 1980 průzkumy prof. Vladimíra Vašuta, publikované v časopise Taneční listy TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

9 Zdroje pro zahraniční kontext (výběr)
ESDI 2008 – European survey of dancers’ income. München 2008. DÜMCKE, Cornelia. TRANSITION Zentrum Tanz in Deutschland (TZTD). Berlin 2009. BAUMOL, William J. – JEFFRI, Joan – THROSBY, David. Making changes : facilitating the transition of dancers to post-performance careers [online]. New York : The aDvANCE, 2004. Wstepne wyniki ankiety, diagnozujacej potrzeby i oczekiwania profesjonalnych tancerzy… (průzkum v Polsku, 2011) POLÁČEK, Richard – SCHNEIDER, Tara. Dancers’ career transition : a EuroFIA handbook TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

10 Odhad počtu profesionálních tanečníků v ČR (2011)
TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

11 Vývoj počtu profesionálních tanečníků v ČR
TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

12 Odhad počtu obyvatel na jednoho profesionálního tanečníka ve vybraných zemích
TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

13 Genderová struktura od zájmu o studium na TK po angažmá v baletních souborech
TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

14 Genderová struktura v ČR (rok 2011)
TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

15 Vývoj genderové struktury v českém baletu v letech 1980–2011
TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

16 Genderová struktura – zahraniční kontext
TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

17 Kvalifikace profesionálních tanečníků v ČR (rok 2011)
TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

18 Vývoj kvalifikovaných tanečníků v baletních souborech v letech 1962–2011
TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

19 Podíl tanečníků s odpovídající kvalifikací
U České republiky zahrnuti jen tanečníci baletu TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

20 Věková struktura v českých baletních souborech
TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

21 Vývoj průměrného věku v baletních souborech v letech 1962–2011
TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

22 Věková struktura v baletních souborech
TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

23 Průměrný věk ve vybraných skupinách současného tance
TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

24 Věková struktura – souhrn
Průměrný věk v baletu 26,6 let Nejmladší 18 let, nejstarší 45 let Průměrný věk v současném tanci 27,9 let Průměrný věk v lidovém tanci 24 let Nejmladší 19 let, nejstarší 30 let Nejmladší ve vybraných evropských baletních souborech 18–25 let Nejstarší ve vybraných evropských baletních souborech 35–59 let TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

25 Podíl cizinců TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

26 Zastoupené národnosti (rok 2011)
Balet Nejvíce Rusové (20 % ze všech cizinců), Slováci (16 %), Japonci (15 %), Francouzi (15 %), Ukrajinci, Italové, Moldavané, Maďaři ad. Současný tanec Slováci (42 %), Korejci, Japonci, Brazilci, Francouzi, Nizozemci, Italové, Rakušané a Portugalci Lidový tanec Slováci (všichni z cizinců) TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

27 Struktura cizinců v českém a německém baletu
TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

28 Podíl cizinců ve vybraných evropských baletních souborech
TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

29 Přihlášení a přijatí na taneční konzervatoře
TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

30 Absolventi tanečních konzervatoří
TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

31 Počet zájemců na 1 pracovní místo v baletních souborech
TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

32 Přihlášení a přijatí na Konzervatoř Duncan centre
TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

33 Absolventi Konzervatoře Duncan centre
TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

34 Vývoj požadovaných a rozdělených dotací v rámci grantového programu MKČR pro oblast tanec
TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

35 Vývoj podaných a podpořených projektů v rámci grantového programu MKČR pro oblast tanec
TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

36 Zaměstnanecký status tanečníků
Balet V roce 2007 – 7,6 % OSVČ V roce 2011 – 16 % OSVČ Např. Laterna magika, část Státní opery aj. Z tanečníků v pracovním poměru: 20 % na dobu neurčitou 80 % smlouva na dobu určitou, z toho: 50 % termínovaná smlouva na 1 rok 40 % termínovaná smlouva na 2 roky 10 % termínovaná smlouva na 3 a více let Tlak na přechod mezi OSVČ je trendem i v zahraničí (jde často o „nepravý“ status OSVČ) TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

37 Zaměstnanecký status tanečníků
Současný tanec Většina pracuje jako OSVČ Lidový tanec (Ondráš) Všichni profesionální tanečníci v pracovním poměru se smlouvou na dobu určitou TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

38 Členství v odborech Herecká asociace Odborová asociace divadelníků
83 tanečníků (zřejmě převážně z baletu) Odborová asociace divadelníků 25 tanečníků baletních souborů TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

39 Členství v profesních sdruženích
Taneční sdružení České republiky Necelá stovka členů, převážně z oblasti baletu: tanečníci, choreografové, umělečtí šéfové, pedagogové, taneční kritici Vize tance Desítky členů, převážně z oblasti současného tance: tanečníci (zastoupena více než polovina aktivních tanečníků současného tance), choreografové, vedoucí festivalů, divadel, pedagogové, taneční kritici Folklorní sdružení České republiky členů, převážně amatérů TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

40 Platy v tanečním umění a napříč obory (v Kč)
TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

41 Platy ve vybraných baletních souborech (v Kč, rok 2010)
TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

42 Rozvrstvení hrubých platů ve vybraných baletních souborech (v Kč)
TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

43 Vývoj platů průměrných platů v letech 2004–2010 v uměleckých odvětvích podle kategorií KZAM
TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

44 Průměrné platy v souborech vybraných divadel v roce 2010
TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

45 Srovnání platů ve vybraných evropských baletních souborech v kategorii člen sboru a demisólista
TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

46 Srovnání platů ve vybraných evropských baletních souborech v kategorii sólista a první sólista
TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

47 Příjmy v současném a lidovém tanci
Současný tanec Jen pro menšinu tanečníků představuje hlavní zdroj příjmů Pokud je hlavním příjmem, jedná se většinou kolem Kč (rok 2011) Lidový tanec (Ondráš) Hrubý plat se v roce 2011 pohyboval mezi a Kč TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

48 Jak výrazný je podíl příjmu za taneční práci vzhledem k celkovým příjmům?
TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

49 Rozvrstvení veškerých hrubých měsíčních příjmů tanečníků současného tance (rok 2011, v Kč)
TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

50 Nefinanční benefity Týká se jen tanečníků ve stálém pracovním poměru (netýká se OSVČ a tedy celé sféry současného tance) Vybavení, pracovní pomůcky Taneční obuv, líčidla apod. Ve většině baletních souborů (odpovídá evropským standardům) Stravování Stravenky nebo závodní stravování TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

51 Nefinanční benefity Bezplatná tělesná a specializovaná zdravotní péče
Může zahrnovat: fyzioterapie, masáže, jiní zdravotní specialisté; příspěvky na posilovnu, plavání apod. V polovině souborů k dispozici jen masér, zdravotní specialisté výjimečně Kvůli úsporám je tato péče v baletních souborech omezována Ve středních a větších evropských souborech je naopak standardem, patří k nejčastějším benefitům TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

52 Fyzická náročnost a zdravotní rizika tanečního povolání
Podle Národní soustavy povolání Únosná míra rizika (stupeň 2) – zátěž chladem, prachem, jemné motoriky, duševní zátěž, zátěž z pracovní doby Významná míra rizika (stupeň 3) – zátěž hlukem, trupu, páteře, zátěž vyplývající z manipulace s břemeny, celková fyzická zátěž Minimální zdravotní riziko (stupeň 1) – riziko pracovního úrazu !!! TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

53 Fyzická náročnost a zdravotní rizika tanečního povolání
Podle skutečnosti Z dostupných měření lze charakterizovat taneční povolání jako rizikové ve stupni 3, minimálně s ohledem na rizika vyplývající z fyzické náročnosti Povolání obnáší velmi vysoké riziko pracovního úrazu Podle malého vzorku bývalých českých tanečníků, měl každý během kariéry pracovní úraz a 75 % tanečníků mělo během kariéry závažný pracovní úraz, který jim znemožnil vykonávat práci minimálně jeden měsíc Podle průzkumu v Německu mělo během sezony pracovní úraz 50 % tanečníků TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

54 Fyzická náročnost a zdravotní rizika tanečního povolání
K čemu by měla zjištění směřovat Plné uznání vysoké rizikovosti povolání a s ohledem na to přiznání tanečníkům rizikový příplatek k platu Důsledná podpora zdravotní prevence a kompenzace fyzické náročnosti, tj. dostupnost masérů, fyzioterapeutů a dalších zdravotních specialistů všem tanečníkům Očekávaný efekt Snížení počtu pracovních úrazů, možné prodloužení taneční kariéry aj. TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

55 Ukončení taneční kariéry
Důvody ukončení kariéry u tanečníků baletu v ČR Zranění jako důvod ukončení kariéry V Německu 20 % V Austrálii 29 % Ve Švýcarsku 33 % V USA 35 % TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

56 Ukončení taneční kariéry
Hlavní důvody: zdraví (úraz), věk, mateřství, špatné finanční podmínky, využití nižšího věku na přípravu a uplatnění v jiné profesi Kariéra u tanečníků baletu trvá kolem 15 let, většinou se uzavírá kolem 35 let Ročně ukončuje kariéru cca 7 % tanečníků v českých baletních souborech V současném tanci zatím chybí zkušenost V souboru Ondráš jsou všichni do 30 let TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

57 Uplatnění v nové profesi
Uplatnitelné vzdělání Taneční pedagogika Soft-skills („měkké dovednosti“) Výrazné, u většiny tanečníků: kreativita, kritičnost a sebereflexe, ochota riskovat, otevřenost, pracovitost a výkonnost, spolupráce a týmová práce, zvyšování kvalifikace U některých tvůrčích umělců (zejména v současném tanci): komunikativnost, koncepční myšlení, kontakty,organizační schopnosti TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

58 Uplatnění v nové profesi
Další přednosti Trpělivost v procesu učení, přirozená soutěživost a cílevědomost, odpovědnost, schopnost pracovat ve stresových situacích Znalost divadelního a obecně uměleckého prostředí Znalost fungování těla, jeho zatěžování a relaxace Uživatelská nebo velmi dobrá znalost cizího jazyka TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

59 „Jaká je vaše představa o pracovním uplatnění po skončení taneční kariéry?“ (tanečníci baletu)
TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

60 „Jaká je vaše představa o pracovním uplatnění po skončení taneční kariéry?“ (současný tanec)
TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

61 Uplatnění v nové profesi – studium VŠ (příklady)
V programu taneční umění Taneční pedagogika (HAMU, JAMU), taneční věda (HAMU), choreografie (HAMU), pantomima (HAMU) Uměnovědy Divadelní a hudební věda (Praha, Brno, Olomouc) Produkce, management (kultury, hudby, divadla) (Praha, Brno) Fyzioterapie (na většině krajských univerzit) TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

62 Uplatnění v nové profesi – rekvalifikační kurzy (příklady)
Využití znalosti těla Masér pro sportovní a rekondiční masáže Výživový poradce Fitness a bodybuilding (aerobik, instruktor fitnesscentra) Instruktor tance pro volný čas Produkční a marketingová činnost Public relations Divadelní technologie Světelný design TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

63 Uplatnění v nové profesi – rekvalifikační kurzy (příklady)
Cestovní ruch a související Pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury Stevardka/letuška Obecná a specializovaná znalost cizích jazyků Základní a pokročilé užívání PC Obchodní oblast Základy podnikání Management malého a středního podniku Mzdové účetnictví TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

64 Reálné pracovní možnosti související s tancem (příklady)
Taneční pedagog Ve školách: taneční konzervatoře, hudebně-dramatické konzervatoře, VŠ katedry se zaměřením na tanec a herectví, ZUŠ (cca 400 s tanečním oddělením), baletní přípravky, taneční studia V baletních souborech a tanečních skupinách Ve sportovních klubech: krasobruslení, moderní a sportovní gymnastika TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

65 Reálné pracovní možnosti související s tancem (příklady)
Choreografie a pohybová spolupráce Nejen v tanečním, ale též v hudební a jiném divadle Jiná práce v baletních a tanečních souborech Umělecký vedoucí, tajemník uměleckého provozu, korepetitor, provozní režisér, produkce, PR, dramaturg, inspicient aj. V roce 2011 v českých baletních souborech 69 zaměstnanců mimo tanečníky (60,9 úvazků) TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

66 SHRNUTÍ Cca 400 profesionálních tanečníků (340
v baletu, 30 v současném tanci, 10 v lidovém tanci), v zahraničním kontextu je to málo V baletu velmi vysoká konkurence: 12 uchazečů na 1 pracovní místo, uplatní se méně než polovina absolventů tanečních konzervatoří V současném (nezávislém) tanci překážkou nedostatek finančních prostředků pro existenci a plnou profesionalizaci TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

67 SHRNUTÍ Umění limitované věkem: průměr v baletu 26,6 let (polovina do 25 let, jen 2 % nad 41 let), v současném tanci 27,9 let, v lidovém tanci 24 let Umění bez hranic: 25 % cizinců v baletu, téměř polovina v současném tanci Vysoký podíl kvalifikovaných: 98,5 % absolventů konzervatoří v baletech, 50 % vysokoškoláků v současném tanci Genderově v praxi poměrně vyrovnané (42 % mužů), v zájmu o obor však dominace dívek TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

68 SHRNUTÍ Zaměstnanecký status: v baletu na přechod mezi OSVČ (16 %), trend k uzavírání termínovaných smluv, v současném tanci většinou OSVČ Poměrně malé zastoupení v odborech i profesních sdruženích Platy v baletu často pod krajskými průměry, v současném tanci většinou není hlavním zdrojem příjmů, podprůměrné platy v lidovém tanci Nedostatečná zdravotní a tělesná prevence TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

69 SHRNUTÍ Vysoká rizikovost povolání
Ukončení taneční kariéry: hlavním důvodem zdraví a věk; v baletu kolem 35 let, ročně ukončí kariéru cca 7 % tanečníků baletu; v současném tanci není zkušenost Pro druhou kariéru omezené kvalifikační předpoklady, ale široce využitelné penzum schopností a dovedností 62 % tanečníků chce druhou kariéru realizovat v souvislosti s tancem TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

70 Děkuji za pozornost Kontakt: roman.vasek@divadlo.cz 13. 6. 2012
TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA


Stáhnout ppt "Situace tanečníků v České republice (průzkum 2011)"

Podobné prezentace


Reklamy Google