Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

6. odborná konference KZ ZZS ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "6. odborná konference KZ ZZS ČR"— Transkript prezentace:

1 6. odborná konference KZ ZZS ČR
Vzdělávání, uplatnění, možnosti a postavení zdravotnických záchranářů v České republice Olomouc 6. odborná konference KZ ZZS ČR

2 Komora záchranářů ZZS České republiky
Zdravotnický záchranář v České republice nemá na růžích ustláno. Hlavní příčiny, proč tomu tak je, se pokusím shrnout ve svém krátkém sdělení. Olomouc 6. odborná konference KZ ZZS ČR

3 Kvalifikační příprava zdravotnického záchranáře
* začátek 90 let do školního roku 1998/1999 Střední zdravotnické školy * od poloviny 90 let do současnosti Vyšší zdravotnické školy (DiS.) * brzy po začátku nového tisíciletí souběžně s VZŠ přibyla možnost vysokoškolského studia v bakalářském programu (Bc.) i s možností dálkového studia Olomouc 6. odborná konference KZ ZZS ČR

4 Kvalifikační příprava zdravotnického záchranáře
Co to přineslo? a) všechny zmiňované způsoby získání kvalifikace jsou postaveny na jednu rovinu b) zákonem stanovené kompetence jsou pro všechny zdravotnické záchranáře stejné c) velké množství absolventů, kterým pracovní trh není schopen poskytnout uplatnění v oboru Olomouc 6. odborná konference KZ ZZS ČR

5 Kvalifikační příprava zdravotnického záchranáře
Co to přineslo? d) v současné době nedostatečnou a zastaralou přípravu zdravotnických záchranářů, která už dlouho nereflektuje současné potřeby praxe e) zklamání samotných absolventů studia oboru zdravotnický záchranář v několika rovinách Olomouc 6. odborná konference KZ ZZS ČR

6 Profesní uplatnění zdravotnického záchranáře
Každoročně na pracovní trh přibude kolem 250 až 300 zdravotnických záchranářů. Pracovní trh je schopen každoročně vstřebat jen cca 1/3 z nich, tedy kolem stovky absolventů. Z nich zhruba jen 50 získá práci na záchranné službě. Někteří jako záchranáři, někteří ovšem pouze jako řidiči vozidel ZZS. Druhá půlka z těch co získají práci v oboru, ji získají v nemocnicích na OUP, ARO apod. Olomouc 6. odborná konference KZ ZZS ČR

7 Profesní uplatnění zdravotnického záchranáře
Mnoho absolventů oboru zdravotnický záchranář se snaží získat práci alespoň u HZS. Někteří z těch, kteří nezískají uplatnění v oboru vytváří velmi zajímavou skupinu absolventů, kteří jdou studovat po získaném absolutoriu na VZŠ stejný obor ještě na vysokou školu. Je to naprosto nekoncepční a zbytečné mrhání prostředky, které nepřináší žádnou přidanou hodnotu studentovi ani společnosti. Olomouc 6. odborná konference KZ ZZS ČR

8 Profesní praxe zdravotnického záchranáře
Hlavním a každodenním problémem zdravotnického záchranáře při samotném výkonu povolání ve výjezdových skupinách je výkon profese v posádkách rychlé zdravotnické pomoci (RZP), tedy v posádkách bez lékaře, kdy se musí spolehnout sám na sebe, na své znalosti a dovednosti a ještě naprosto přesně v mantinelech kompetencí, které jsou mu svěřeny legislativou. Olomouc 6. odborná konference KZ ZZS ČR

9 Profesní praxe zdravotnického záchranáře
Hlavní příčiny změn v systému poskytování neodkladné přednemocniční péče a) každoroční úbytek zájmu o práci na ZZS mezi lékaři a z toho plynoucí úbytek posádek RLP b) několikerá transformace zdravotnické služby c) pokrok, sofistikovanější zdravotnické přístroje a zdravotnické prostředky a rozmach telekomunikačních technologií Olomouc 6. odborná konference KZ ZZS ČR

10 Profesní praxe zdravotnického záchranáře
Hlavní důsledky změn v systému poskytování neodkladné přednemocniční péče a) každoroční nárůst výjezdů obsloužených posádkami RZP (bez lékaře), kdy za posledních 15 let narostl z 10% na téměř 70%. To je ale celorepublikové číslo. Například v Praze dosahuje 85% Olomouc 6. odborná konference KZ ZZS ČR

11 Profesní praxe zdravotnického záchranáře
Hlavní důsledky změn v systému poskytování neodkladné přednemocniční péče b) změnilo se portfolio indikací, na které jsou posádky RZP primárně, ale i sekundárně vysílány c) platí pravidlo, že čím větší město (krom Prahy) a čím blíž do nemocnice, tím spíš v oblasti operuje posádka RLP, čím dál od civilizace a nemocnice, tím spíš v oblasti operuje posádka RZP Olomouc 6. odborná konference KZ ZZS ČR

12 Profesní praxe zdravotnického záchranáře
Největším problémem je, že na změny systému poskytování neodkladné PNP nereagovala i příprava zdravotnických záchranářů, na kterých dnes systém už z 2/3 stojí, a je předpoklad, že brzy bude stát cca ze 4/5. Osnovy studia a odborná příprava zdravotnických záchranářů se za posledních 20 let téměř nezměnily, a tak i dnes připravují absolventy pro výkon povolání odpovídající požadavkům polovině devadesátých let minulého století. Olomouc 6. odborná konference KZ ZZS ČR

13 Profesní praxe zdravotnického záchranáře
Právě proto, že nedošlo k výrazným změnám v odborné přípravě zdravotnických záchranářů, nemohlo během uplynulých let dojít ani k výraznějšímu a tolik potřebnému posílení kompetencí zdravotnických záchranářů. Vznikl začarovaný kruh. A to zejména kvůli nedostatečnému tlaku nás všech, zřizovatelů, zaměstnavatelů (ZZS), odborných a profesních organizací na MZ ČR. Měli jsme už dříve vytvářet trvalý tlak k prosazení změn v systému přípravy zdravotnických záchranářů. Olomouc 6. odborná konference KZ ZZS ČR

14 Specializace pro zdravotnického záchranáře
Jediné hmatatelné změny bylo dosaženo na základě požadavku profesních organizací, kdy za jejich nesmírného přispění, vznikl po dohodě s MZ ČR, A ZZS ČR a OS UM a MK specializační vzdělávací program pro zdravotnické záchranáře Záchranář pro urgentní medicínu Olomouc 6. odborná konference KZ ZZS ČR

15 Specializace pro zdravotnického záchranáře
Specializační program je z velké míry zaměřen na praktické dovednosti, které bude muset každý absolvent studijního programu splnit a splnění potvrdit zápisem v logbooku. Při poslední novelizaci legislativy se profesním organizacím podařilo do vyhlášky o činnostech pro Záchranáře pro UM připravit a vložit zcela nové a hlavně rozšířené kompetence, které odpovídají současným požadavkům na výkon profese zdravotnického záchranáře. Olomouc 6. odborná konference KZ ZZS ČR

16 Specializace pro zdravotnického záchranáře
Radost alespoň z dílčího úspěchu možnosti zlepšení přípravy zdravotnických záchranářů však kalí fakt, že na studium specializace nejsou peníze a každoročně je přiděleno jen pár rezidenčních míst. Přitom profese zdravotnického záchranáře je specifická právě tím, že na rozdíl od ostatních nelékařských profesí vykonává činnosti i u těch nejtěžších poruch zdraví bez rozdílu věku pacienta mimo zdravotnické zařízení v terénu bez možnosti okamžité pomoci lékaře. Olomouc 6. odborná konference KZ ZZS ČR

17 Co popřát zdravotnickým záchranářům do budoucna
1) Aby sami chtěli!!! 2) Aby se sjednotilo vzdělávání a změnily osnovy. 3) Aby byl systém přípravy zaměřen na kvalitu a ne na kvantitu (co do počtu absolventů). 4) Aby se nalezlo dostatek finančních prostředků, aby si i současní záchranáři mohli dodělat specializaci „Záchranář pro UM“ Olomouc 6. odborná konference KZ ZZS ČR

18 6. odborná konference KZ ZZS ČR
Co říci závěrem? My všichni si musíme uvědomit, že my i naši blízcí bez rozdílu věku, pohlaví a politického přesvědčení jsme potencionálními pacienty zdravotnických záchranářů. A když nic jiného, tak tato skutečnost by měla být důvodem, proč bychom pro přípravu zdravotnických záchranářů měli dělat maximum. Olomouc 6. odborná konference KZ ZZS ČR

19 Komora záchranářů ZZS České republiky
Děkuji za pozornost. Olomouc 6. odborná konference KZ ZZS ČR


Stáhnout ppt "6. odborná konference KZ ZZS ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google