Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FÁS International Consulting Prezentace 3.6Barrett-folie.ppt Tony Barrett M. Econ. Sc., Higher Diploma in Ed. Regionální ředitel Fás - West of Ireland.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FÁS International Consulting Prezentace 3.6Barrett-folie.ppt Tony Barrett M. Econ. Sc., Higher Diploma in Ed. Regionální ředitel Fás - West of Ireland."— Transkript prezentace:

1 FÁS International Consulting Prezentace 3.6Barrett-folie.ppt Tony Barrett M. Econ. Sc., Higher Diploma in Ed. Regionální ředitel Fás - West of Ireland

2 UCG CRTC VECGCEBMístní výbor Teagasc Regionální úřady Výkonné agentury Regionální agentury Místní organizace Vláda Ministerstva

3

4 Fás - Organizační struktura Fás International Consulting Ltd.

5 Úvod Fás - agentura pro kvalifikaci a zaměstnanost byla založena v lednu 1988 na základě Zákona o pracovních službách s cílem poskytovat široké škály služeb pro trh práce v Irsku. Její funkce jsou dané ze zákona, agentura poskytuje: kvalifikaci a rekvalifikaci schémata zaměstnanosti služby umísťování žadatelů o pracovní místo a poradenství asistence komunitním skupinám a družstvům pracovníků při tvorbě nových pracovních míst asistence lidem hledajícím práci jinde v EU poradenství a služby spojené s lidskými zdroji v komerční sféře, mimo Irsko

6 Fás - agentura pro kvalifikaci a zaměstnanost je rozdělena do 10 regionů, zahrnuje celkem 20 kvalifikačních center a 56 Úřadů práce. V roce 2000 dokončilo cca 95,000 nezaměstnaných nebo dalších zájemců programy Fás a na konci roku bylo do jejích programů zapojeno na 52,000 osob. Fás rovněž zajistil finanční podporu na kvalifikaci cca 8,700 zaměstnanců v celkem 1,800 firmách. Během roku se zaregistrovalo u agentury Fás cca 140,200 osob a celkem 76,000 pracovních míst bylo nabídnuto prostřednictvím úřadů práce Fás. Nábor zájemců o kvalifikaci dosáhl rekordní úrovně s celkem 8,100 zaregistrovanými zájemci v porovnání s 7,300 zájemci v roce 1999, v předchozích letech se toto číslo pohybovalo nízko - celkem kolem 3,000 osob. V roce 2000 56% osob zapsaných do programů Fás byly ženy. Výdaje Fás v roce 2000 dosáhly £750 mil. (cca 32,3 mld Kč) Aktivity agentury Fás jsou financovány irskou vládou, místním Národním vzdělávacím fondem a EU.

7 Členové Rady Členy Rady Fás, které jmenuje ministr podnikání, obchodu a zaměstnanosti, jsou: předseda, zástupci zaměstnavatelů, odborů, vzdělávacích institucí, úřadů sociální péče a zaměřené na mládež, dále zástupci Ministerstva financí, 2 zástupci Ministerstva podnikání, obchodu a zaměstnanosti a 2 zástupci agentury Fás. Předseda - Mr. Brian Geoghegan Zástupci odborů4 zaměstnavatelů4 úřadů zaměřených na mládež1 Ministerstva vzdělávání, vědy a technologie1 Ministerstva pro sociální, komunitní a rodinné záležitosti1 Ministerstva financí1 Ministerstva podnikání, obchodu a zaměstnanosti1 zaměstnanců2

8 Fás Regionální služby

9 Služby průmyslu

10 Schéma podpory kvalifikace Schéma podpory kvalifikace umožňuje irským malým a středním podnikům (do 150 zaměstnanců) zlepšit konkurenceschopnost na národním a mezinárodním trhu. Zaměřuje se speciálně na zlepšení dovedností zaměstnanců na všech úrovních společnosti - od dělníků po management. Dle finančních možností jsou schvalovány granty na rozvoj personálu na všech úrovních a ve všech profesních skupinách v následujících prioritních skupinách a oblastech: Strategické plánováníManagement TechnologieInformační systémy ProduktivitaSlužby jakosti Marketingové cizí jazykyFinance Bezpečnost

11 Schéma pobídek kvalifikace ve stavebnictví Schéma pobídek kvalifikace ve stavebnictví je určeno stavebním (nevýrobním) firmám a městským, místním a okresním technickým referátům na místních úřadech. Jeho cílem je zvýšit a zlepšit kvalifikaci za účelem zvýšení konkurenceschopnosti, kvality a produktivity. Dále se snaží zlepšit dovednosti současných zaměstnanců na všech úrovních. Granty musí být k dispozici na rozvoj personálu na všech úrovních a všech profesních skupinách v následujících prioritních oblastech: Management Zavádění počítačů Finance Rovné příležitosti Marketing/Obchod/Cizí jazykyZdraví a bezpečnost Životní prostředíTechnologie Certifikační schéma dovedností v oblasti stavebnictví

12 Excellence Through People - Dokonalost prostřednictvím lidí Cíl Cílem tohoto programu je povzbudit organizace při rozvoji plného potenciálu jejich zaměstnanců. Přístup Proces umožňuje organizacím připravit vlastní ohodnocení kvalifikace a plánů rozvoje pomocí pravidel sebehodnocení v programu Excellence Through People. Vlastní ohodnocení vede firmu k identifikaci silných stránek a oblastí, kde je potřeba zapojit větší úsilí a zlepšit je. Pokud firma toto ohodnocení udělá, může požádat Fás o celkové zhodnocení firmy dle kritérií programu Excellence Through People. Délka trvání Certifikace programu Excellence Through People je poskytnuta na dobu 1-2 let. Firmy musí vždy získat roční hodnocení od agentury Fás pro to, aby si ohodnocení udržely.

13 Podpora zaměstnanosti pro zdravotně postižené občany Podpora zaměstnanosti určená pro zdravotně postižené občany za účelem získat nebo si udržet zaměstnání je v také k dispozici prostřednictvím agentury Fás. Skládá se z následujících prostředků: Grant na překladatele během přijímacího pohovoru Člověk s vadou řeči nebo sluchu, který hledá zaměstnání, může požádat o překladatele během přijímacího pohovoru. Pokud má o tuto službu zájem, může si vyžádat překladatele a Fás uhradí náklady s tím spojené. Grant na osobního pomocníka na čtení Člověk s oční vadou nebo slepec, který potřebuje pomoci se čtením při práci, může zažádat o grant na osobního pomocníka na čtení. To umožní tomuto člověku s oční vadou nebo slepci najmout někoho, kdo mu pomůže se čtením všech dokumentů, které potřebuje k práci.

14 Schéma podpory zaměstnanosti (SPZ) Schéma podpory zaměstnanosti (SPZ) nabízí finanční podporu zaměstnavatelům, kteří zaměstnají zdravotně postižené občany, jejichž produktivita se pohybuje mezi 50% a 80%. Zaměstnanec pobírá běžnou mzdu za výkon zaměstnání a zaměstnavatel z grantu SPZ zaměstnavatel pokryje ztráty vyplývající ze snížené produktivity práce. Člověk zaměstnaný v rámci schématu podpory zaměstnanosti pracuje za stejných podmínek jako ostatní pracovníci. Tyto podmínky zahrnují příspěvky (PRSI), srážky daní a požadovanou minimální mzdu. Během prvního roku zaměstnání může zdravotně postižený využívat i další výhody, které mu byly přiděleny před jeho zaměstnáním ( zdravotní služby, zvýhodněné jízdenky na MHD, apod.).

15 Grant na adaptaci pracovního vybavení/ místa Zaměstnavatelé, kteří musí adaptovat jejich pracovní místo nebo pracovní vybavení pro zaměstnance se zdravotním postižením, mohou požádat o grant na pokrytí nákladů na tyto změny. Grant může být vyplacen, pokud je zdravotně postižený již zaměstnán nebo má být zaměstnán. Zdravotně postižené OSVČ mohou rovněž zažádat o grant. Další informace a přihlášky na tyto granty poskytuje agentura Fás.

16 Služby pro ty, kteří hledají práci V Irsku je v současnosti celkem 57 úřadů služeb zaměstnanosti Fás. Všechny zajišťují registraci, informace, poradenství, odborné rady a umísťování zájemců o zaměstnání. Ti vyplní v agentuře Fás registrační formulář a mají pohovor se zástupcem úřadu. Úřední poradce vytvoří profil zájemce dle zájemcova dosaženého vzdělání, pracovních zkušeností, schopností a zájmů. Zájemci o práci mají přístup k informacím o zaměstnání, poradenství o vlastním podnikání a dalším vzdělávání, o práci v zahraničí a volných pracovních místech. Prostřednictvím úřadů služeb zaměstnanosti Fás může zájemce zažádat o kvalifikační kurz, komunitní zaměstnání nebo o nabízená volná pracovní místa.

17 Aktuální irská nabídka volných pracovních míst:Job-Bank Online Hledám práci: Najdete zde nabídku volných pracovních míst, vhodných kvalifikačních kurzů, případně můžete rozeslat Váš životopis vybraným zaměstnavatelům elektronicky. Nabízím práci: Můžete použít systém jako zaměstnavatel a nabídnout volná pracovní místa. Můžete také vyhledávat zájemce o práci, vybírat vhodné kvalifikační kurzy pro Vaše zaměstnance nebo rozeslat firemní profil elektronicky.

18 Kvalifikační služby Agentura Fás, West Region nabízí prostřednictvím svých kvalifikačních center a smluvních kvalifikačních zařízení širokou škálu kvalifikačních programů. Jejich absolvování nabízí profesní certifikaci a přináší nové možnosti zaměstnání. Nezaměstnaným osobám, absolventům škol a těm, kteří si chtějí zdokonalit své dovednosti, nabízíme více než 96 kurzů, další speciální kurzy jsou určeny těm, kteří by chtěli začít podnikat. Kurzy odpovídají potřebám průmyslu a obchodu v regionu a jsou pravidelně obměňovány, aby pokryly změny probíhající v obchodním prostředí. Teagasc: Úřad pro rozvoj zemědělství a potravinářství Textilní sektor Turistika Řemesla Kvalifikace: zaměstnavatelé

19 dále Kvalifikace: zájemci o zaměstnání Příspěvky během kvalifikace Kvalifikační centra Kvalifikační kurzy Kvalifikační kurzy : Job Bank Schéma podpory kvalifikace Kvalifikace pro ženy Doprava, maloobchod a software Kvalifikační centra - Travellers Training Centres

20 Komunitní služby Úvod Mnoho programů agentury Fás pomáhá komunitním skupinám. Tato část textu poskytuje informaci o hlavních programech Fás, které zapojují komunitní skupiny. Agentura Fás chce tímto zajistit přispění ke komunitnímu rozvoji po celé zemi. Mezi agenturou Fás a komunitami se rozvinuly silné vazby s tím, že v současnosti je řízeno přes 3.000 komunitních programů. Projekty jsou otevřené všem typům komunit a dobrovolnickým organizacím, které chtějí nějakým způsobem přispět k rozvoji společnosti. Největším programem, na němž mají komunitní skupiny zájem, je program komunitních zaměstnání a kvalifikace, dále program komunitního podnikání. Všechny tyto programy mohou pomoci komunitám rozvinout služby a zařízení tak, aby pokryly místní potřeby.

21 Komunitní zaměstnání Komunitní zaměstnání nabízí příležitost nezaměstnaným a jinak znevýhodněným lidem získat užitečnou práci v rámci jejich komunity na dočasný úvazek. Pomáhá dlouhodobě nezaměstnaným lidem zapojit se do pracovního procesu a obnovit zkušenosti, které mohou použít při návratu do zaměstnání. Program jim tím zároveň pomáhá i rozvinout jejich technické a osobní dovednosti. Kdo může organizovat komunitní zaměstnání? Veřejné úřady nebo dobrovolnické organizace mohou sponzorovat projekty pro komunitní nebo veřejné blaho. Pro získání prospěchu z rozvoje a kvalifikace účastníků Fás speciálně podpoří ty projekty, které mohou zapojit 15 a více zájemců a vedoucího pracovníka pro skupinu na plný úvazek.

22 Jaké typy projektů jsou žádoucí? Takové projekty, které odpovídají na konkrétní komunitní potřebu a zajistí rozvoj účastníků. Například se jedná o projekty zabývající se národním dědictvím, uměním, kulturou, turistikou, sportem, životním prostředím nebo vzděláváním. Projekty by měly získat souhlas relevantních odborových organizací a nesmí nijak nahrazovat již existující pracovní místa. Projekt musí nabídnout hodnotné pracovní příležitosti pro jeho účastníky. Jaký typ projektu nemůže být podpořen? Projekty orientované politicky nebo obchodně, ty, které jsou zaměřeny komerčně, zvyšují soukromé vlastnictví nebo soukromý prospěch. Zaměstnanci Fás mohou zařídit sponzorské zajištění. Koho musí sponzor zaměstnat? Sponzor získá prostředky na zaměstnání nezaměstnaných jako účastníků projektu. Normálně jsou účastníci zaměstnáni 1 rok v průměru na 39 hodin na každé 2 týdny. Kritéria povolují zaměstnat pouze ty zájemce, kteří jsou nezaměstnaní více než rok. Během doby, kterou stráví prací na projektu,

23 Pokračování textu... se zlepší šance pro jejich integraci do trvalého pracovního procesu jinde v místní ekonomice. Někteří účastníci se mohou zúčastnit projektu i druhý rok, ale pouze se souhlasem agentury Fás. Může být účastník zaměstnán na delší dobu? Ano. Existuje možnost při zaměstnání osoby starší 35 let, která je již 3 roky nezaměstnaná. Mohou být zaměstnáni až 3 roky. Další informace podá agentura Fás. Jakou kvalifikaci nabízí sponzor účastníkům? Očekává se, že jako dobrý zaměstnavatel poskytnete další kvalifikaci a umožníte další rozvoj účastníkům projektu. Kvalifikace se poskytuje na základě vypracovaného plánu rozvoje účastníka, který je vytvořen s asistencí účastníka. Tento plán by měl pomoci účastníkům rozvinout dovednosti (osobní a profesní), které jim pomohou i po skončení působení v komunitním zaměstnání.

24 Jaká podpora je k dispozici? Fás proplatí grant na mzdy pro všechny schválené účastníky na celou dobu jejich zaměstnání. Rovněž uhradí náklady na mzdu vedoucího a náklady na potřebný materiál. Jsou k dispozici granty na kvalifikační rozvoj účastníků. Fás také podporuje sponzorské skupiny při jejich rozvoji a proškolení ohledně dovedností, které jsou nutné pro řízení těchto projektů a zajišťování zdrojů na ně. Příspěvky PRSI a PAYE S ohledem na účastníky, Vaše sponzorská odpovědnost bude zohledněna v nutnosti platit příspěvek na pracovní úrazy ve výši 0,5%. Jak začínáme? Každý dobrý projekt začíná přípravou cílů a pracovního programu. Vaše žádost o podporu od agentury Fás musí obsahovat takový plán. Agentura Fás poskytne asistenci při finalizaci plánu.

25 Sociálně ekonomický program Co je sociálně ekonomický program Sociálně ekonomický program pomáhá podporovat rozvoj těch podniků, které přispějí k ekonomické a sociální regeneraci Vaší komunity. Sociálně ekonomické podniky mají zpravidla tyto charakteristiky: nabízí vlastnictví v rámci komunity nebo skupiny lidí se stejnými zájmy odpovídá potřebám trhu zaměří se na ekonomický a sociální rozvoj komunity přináší prospěch komunitě a jednotlivým členům nabízí pomocné pracovní příležitosti

26 Kdo pomůže sociálně ekonomickému programu a jak? Sociálně ekonomický program nabízí až tříletou grantovou podporu sociálně ekonomickým podnikům, které nabízejí pracovní příležitosti pro dlouhodobě nezaměstnané nebo jinak znevýhodněné osoby. Sociálně ekonomické podniky, které mohou zažádat podporu, jsou: Komunitní obchody - předpokládá se, že budou výdělečné ve středně dlouhé době Sociálně ekonomické podniky s nedostatečnou poptávkou - poptávka po zboží nebo službách v rámci komunity není v souladu s možností komunity platit za tyto služby s ohledem na určité nevýhody nebo nízkou hustotu osídlení Podniky založené na kontraktech veřejného sektoru - tam, kde je potenciál pro výdaje veřejného sektoru, místní sociálně ekonomické podniky získají zakázky ve znevýhodněných komunitách


Stáhnout ppt "FÁS International Consulting Prezentace 3.6Barrett-folie.ppt Tony Barrett M. Econ. Sc., Higher Diploma in Ed. Regionální ředitel Fás - West of Ireland."

Podobné prezentace


Reklamy Google