Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBSAH A STRUKTURA STRATEGIE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBSAH A STRUKTURA STRATEGIE"— Transkript prezentace:

1 OBSAH A STRUKTURA STRATEGIE
Zpracovala: Navrátilová

2 Pojem STRATEGIE cesty k dosažení firemních cílů, vyplývajících z VIZE a MISE firmy vymezuje činnosti vedoucí k naplnění cílů (strategické operace) vymezuje základní formy konkurenčního boje koordinuje základní manažerské úkoly na všech úrovních  rámec pro rozhodování na všech úrovních mng. Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová 2

3 Přístupy ke strategii firmy
dlouhodobé plánování ad-hoc reakce na změny ve vnějším okolí firmy nepřetržitý, kontinuální proces varianty vývoje  varianty strategie Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová 3

4 Otázky k formulování strategie
Oblast podnikání specializace diverzifikace koncentrická (soustředná) horizontální konglomerátní vertikální integrace (zpětná / dopředná; úzký / široký záběr) horizontální integrace (!!! monopol !!!) 4

5 „Dělejte třeba pastičky na myši,
ale dělejte je nejlepší na světě!“ (Tomáš Baťa) 5

6 Jak budeme konkurovat ostatním?
specifické přednosti jedinečné vnímatelné žádané Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová 6

7 STRUKTURA STRATEGIE

8 Vize / mise / poslání (1/4)
výroba zboží poskytování služeb Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová

9 Vize / mise / poslání (2/4)
- písemná forma základní strategický záměr vlastníků/zakladatelů informace pro vnější okolí firmy základní norma pro jednání managementu a řadových zaměstnanců - průběžné aktualizace

10 Vize / mise / poslání (3/4) Mise  firemní principy / zásady
aspekty podnikové etiky Např.: důraz na kvalitní podmínky zaměstnanců důraz na dobré vztahy s okolím firmy důraz na klíčovou roli zákazníka důraz na vysokou kvalitu zboží důraz na hustou síť poboček

11 „Budovy – to jsou hromady cihel a betonu.
Stroje – to je spousta železa a ocele. Život tomu dávají teprve lidé.“ (Tomáš Baťa) 11

12 Vize / mise / poslání (4/4)
= představa o budoucím cílovém stavu firmy, určuje: produkty zákazníky zájmové regiony pozici na trhu Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová

13 = stavy, kterých chceme dosáhnout směrem k:
Strategické cíle (1/3) = stavy, kterých chceme dosáhnout směrem k: majitelům zákazníkům zaměstnancům regionu Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová

14 Strategické cíle (2/3) úroveň ziskovosti růst tržeb úroveň dividend
růst firmy podíl na trhu spokojenost zákazníků vědeckotechnický rozvoj hospodárnost

15 Strategické cíle (3/3) S M A R T

16 Strategické období (1/2)
je ovlivněno: charakter konkurenčního prostředí nejistota budoucího vývoje délka životního cyklu produktu, aktuální fáze délka přípravy produktu délka trvání pevných závazků firmy (úvěry, pronájem, kontrakty…)

17 Strategické období (2/2)
= zpravidla doba odpisů hlavních investic Např.: nemocnice – nový přístroj  7 let doly, těžba  35 let infrastruktura  70 let oděvní průmysl  2 roky Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová

18 Strategické operace cíl operace odpovědné pracovníky
= dílčí aktivity, jimiž se dosahuje naplnění vize a splnění strategických cílů, obsahují: cíl operace odpovědné pracovníky indikátory (definice, kvantifikace) harmonogram plnění Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová

19 Strategická operace č. Název: Manažer: Org. jednotka: Tým:
Termín zahájení: Termín ukončení: Cíl: Indikátor dosažení cíle: Jednotka: Roky Prostředek ověření: 1. 2. 3. Očekávané přínosy: Očekávané náklady:

20 Časový harmonogram realizace
Strategická operace: Dílčí operace: Odpovídá: Náklady: Časový harmonogram realizace

21 Strategické obchodní jednotky (SBU)
= Strategic Business Unit je určena cílovou skupinou zákazníků + odpovídající technologií výroby oddělené strategické plánování samostatně čelí konkurenci mohou být samostatně řízeny jako zisková střediska samostatná business strategie u firem s různými výrobky pro různé trhy

22 Např.: (softwarová firma) Prodej hardware a software
Komplexní řešení informačních systémů Servis Konzultace v oblasti informačních systémů Řešení a dodávky počítačových sítí Internet/Intranet aplikace Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová

23 Hlediska vymezení SBU:
Organizační – odpovídá org. struktuře Strategicko-marketingový – napříč org. strukturou - dle dílčích strategických cílů Projektové – realizace určitého projektu Kombinace Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová

24 Přístupy k vymezení SBU:
Existují pro každou SBU její vlastní zákazníci a konkurenti? Dá se pro SBU vypracovat její vlastní business strategie? Dají se pro každou SBU formulovat samostatné strategické cíle, které se nepřekrývají s cíly ostatních SBU? Dá se každá SBU vybudovat nebo zrušit, aniž by bylo nutné měnit vymezení ostatních SBU? Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová

25 Příklad vymezení SBU:

26 Příklad SBU: Korporace PepsiCo Inc. (Pepsi-Cola Company):
Pepsi-Cola (+ 7UP, Mirinda, Mountain Dew…) North American Van Lines (kamionová doprava) Pizza Hut Taco Bell KFC Strategické řízení firmy - Mgr. Daniela Navrátilová

27 Dílčí firemní strategie
Corporate strategie - základní podnikatelská rozhodnutí Business strategie - strategie jednotlivých SBU Funkční strategie - pro jednotlivé oblasti str.řízení (marketing, VaV, finance, výroba…) Horizontální strategie - využívá efekty jednotného postupu - potlačuje partikulární zájmy na úkor strategických

28 Hierarchie dílčích firemních strategií

29 Corporate strategie: = firemní/podnikatelská strategie
strategický rámec pro business strategie SBU rozpracovaná mise/vize/poslání zpracována nejužším vedením firmy obsahuje: - stanovení SBU  KDO? - strategické cíle SBU  CO? - způsoby dosažení strategických cílů SBU  JAK? (= strategické operace na úrovni corp.str.)

30 1 firma = 1 SBU corporate str. = business str.

31 Business strategie: = obchodní strategie týká se konkrétní SBU
specifikuje strategické cíle pro 7P (= rozšířený marketingový mix) obsahuje: - strategické cíle dané SBU  CO? - způsoby dosažení str. cílů dané SBU  JAK? (= strategické operace na úrovni bus.str.)

32 Promotion (propagace)
Product (výrobek) Promotion (propagace) Price (cena) Business strategie Place (trh) People (lidé) Planning (plánování) Process (procesy)

33 Horizontální strategie:
= koordinační strategie definuje strategické cíle společné více SBU koordinuje vzájemné vztahy mezi corp. a bus.str. zabraňují problémům mezi SBU v důsledku rozdílných zájmů sjednocují cenovou politiku sjednocují plánované investice umožňují přenos know-how

34

35 Funkční strategie: = strategie řízení jednotlivých oblastí SBU:
- marketing - řízení lidských zdrojů - výzkum a vývoj - kvalita - využití IT v řízení konkretizují business strategie mohou být definovány i průřezově

36

37

38

39

40

41

42 Více o dílčích firemních strategiích

43 Mgr. Daniela Navrátilová
Děkuji za pozornost!!! Mgr. Daniela Navrátilová 43


Stáhnout ppt "OBSAH A STRUKTURA STRATEGIE"

Podobné prezentace


Reklamy Google