Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Martina Zabranská OSPOD Chrudim 23.10.2014.  plánované a koordinované společné setkání klienta, jeho rodiny a všech, kteří pro ně představují, nebo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Martina Zabranská OSPOD Chrudim 23.10.2014.  plánované a koordinované společné setkání klienta, jeho rodiny a všech, kteří pro ně představují, nebo."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Martina Zabranská OSPOD Chrudim 23.10.2014

2  plánované a koordinované společné setkání klienta, jeho rodiny a všech, kteří pro ně představují, nebo mohou představovat, podpůrnou síť Cílem setkání je výměna informací, zhodnocení situace dítěte a jeho rodiny, hledání optimálního řešení a plánování společného postupu, který povede k naplňování potřeb dítěte. Výstupem je individuální plán ochrany dítěte.

3  Zájem dítěte a individuální přístup  Aktuálnost  Objektivita  Důvěrnost, diskrétnost a bezpečí  Spolupráce  Koordinace  Efektivita

4  § 10 odst. 3, písm. e) 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (ZSPOD)  § 14 odst. 2 zákona ZSPOD  před podáním návrhu  v průběhu soudního řízení  rozdělit odpovědnosti a koordinovat péči

5  Konkrétní situace a oblasti  Rodina v nesnázích  Situace vyžadující umístění dítěte mimo rodinu  Chystaná změna prostředí dítěte (náhlá i plánovaná)  Výraznější výchovné nebo školní problémy dítěte  Revidování dlouhodobého umístění dítěte mimo rodinu  Obtížná, selhávající nebo nezdařená náhradní rodinná péče (NRP)  Zvlášť komplikované případy  Nespolupracující rodina

6  Úvod a přivítání o délka setkání, pravidla komunikace, podpis mlčenlivosti  Představení účastníků  Představení klienta a jeho situace  Mapování současné situace a aktuálních potřeb dítěte  Prezentace návrhů řešení  Tvorba a finalizace konkrétního plánu (IPOD)  Určení kontaktní osoby a termínu dalšího setkání  Zhodnocení setkání

7  Stanovení cíle setkání  Příprava a motivace klienta  Přítomnost nezletilého dítěte u setkání  Další účastníci o počet účastníků o úhrada účasti odborníků na případové konferenci  Facilitátor  Místo setkání a jeho délka

8  Desetiletá Zuzana byla po rozvodu svěřena do péče otce. Otec má novou partnerku a z jejich vztahu se narodil syn Tomáš, kterému jsou nyní 2 roky. Všichni žijí ve společné domácnosti. Zuzana je se svou matkou v nepravidelném kontaktu. V době letních prázdnin tráví u matky více času.  Zuzana má problémy se svým chováním ve škole, nevhodným způsobem na sebe strhává pozornost a hrozí jí diagnostický pobyt.  Zuzaně byla diagnostikována ADHA a deprivační syndrom pocházející z dětství.  Zuzana má zdravotní potíže s pomočováním a udržováním stolice.

9  Otec a jeho partnerka mají problémy v komunikaci se školou, kterou Zuzana navštěvuje. Oba se cítí být pod tlakem nejen ze strany školy, ale i ze strany sociální pracovnice OSPOD. Na rodinu přicházejí anonymní udání.  Zuzana v minulosti docházela s otcem a jeho partnerkou do dětského krizového centra. Nad rodinou byl stanoven soudní dohled, otec nerozumí důvodům proč.  Otec se svou partnerkou mají odlišný přístup k výchově Zuzany než její matka. U matky nemá Zuzana pravidelný řád, nic nemusí, čas tráví sledováním televize a hrami na PC.

10  otec Zuzany  přítelkyně otce  Zuzana – nechtěla se zúčastnit  matka – omluvila se  pracovnice sanačního programu  třídní učitelka  školní psycholog / výchovný poradce  dětská psychiatrie  sociální pracovnice OSPOD  facilitátorka

11 a) Zuzana doma neposlouchá b) spolupráce rodiny se školou c) odlišné fungování Zuzany u matky d) trávení Zuzanina volného času e) zlepšení psychického a zdravotního stavu Zuzany  Vzhledem k času byly vybrány okruhy – b) a e)

12 1. Pravidla chování ve škole – škola do týdne stanoví 5 základních pravidel a systém jejich dodržování, který třídní učitelka předá Zuzaně. 2. Pomoc terapeutky - dětský psychiatr napíše doporučení - pracovnice sanačního programu zkontaktuje terapeutku a otci předá návrh prvního termínu návštěvy. 3. Zkrácené vyučování – psychiatr napíše doporučení. Partnerka otce zanese doporučení do školy spolu s lístečkem od rodičů o tom, že Zuzana bude půl roku chodit ze školy po 4. vyučovací hodině. 4. Společné schůzky otce, jeho partnerky, Zuzany a školy – zorganizuje škola (první bude za měsíc – termín škola zavolá otci a domluví termín prvního společného setkání)

13 5. Mezi schůzkami si otec a jeho partnerka budou volat do školy. V případě, že se ve škole stane něco závažného bude volat otci třídní učitelka. 6. Zapisování domácích úkolů – Zuzaně mohou ve třídě pomoci spolužáci – zajistí třídní učitelka. Byl stanoven termín revize IPOD na případové konferenci za 6 měsíců. Pokud nebudou stanovené cíle naplňovány, bude svolána dříve.

14  Důležité je nesnímat ze Zuzany zodpovědnost, zároveň ji chválit a podporovat.  Kontrolu navržených řešení a stanovení termínu dalšího možného setkání zajistí sociální pracovnice OSPOD.  Matka obdržela od pracovnice sanace zápis z případové konference a byla s ní dohodnuta některá pravidla ohledně kontaktu matky s dcerou, např. jí bude telefonovat 1x za 14 dní, nebude jí nic v předstihu slibovat, na všem se bude domlouvat napřed s otcem. Pokud bude Zuzana u matky, bude matka dodržovat stejný režim jako je u otce.

15  Účastnila se i matka Zuzany. I nadále je problém v komunikaci mezi ní a Zuzanou.  Zhodnocení současné situace - co se od minulé případové konference zlepšilo  Zlepšení: - Zuzanino chování se výrazně zlepšilo - komunikace mezi školou a rodinou je na dobré úrovni (především za pomoci telefonátů) - dobře je nastaven režim a kontrola Zuzany ze strany partnerky otce a otce - Zuzana lépe zvládá domácí úkoly, nehádá se tolik a má méně poznámek - probíhá terapie Zuzany cca 1x za 2 měsíce - Zuzana navštěvuje taneční kroužek - školní výuka byla prodloužena na běžnou dobu

16 - u Zuzany odezněly problémy s pomočováním a udržováním stolice - celkově je viditelný velký posun díky aktivní spolupráci všech stran Cíl případové konference – stanovení okruhů a) Zlepšit komunikaci mezi matkou a Zuzanou b) Zjistit jak se daří Zuzaně ve škole a ošetřit blížící se změnu – nástup Zuzany do 6. třídy c) Požádat OSPOD o zrušení dohledu nad Zuzanou

17 1 Matka bude volat Zuzaně 1x za 14 dnů mezi 16 a 17 hodinou a to první a třetí středu v měsíci od listopadu 2 Matka pro usnadnění komunikace a možnosti volat zdarma zakoupí co nejdříve, nejpozději do konce tohoto měsíce kartu O2 3 Otec a jeho partnerka informují Zuzanu o tom, že jí matka bude telefonovat 1x za 14 dnů 4 V případě, že matka nebude finanční prostředky na zavolání, kontaktuje pracovnici sanačního centra a bude s ní tuto situaci řešit, aby nebyla Zuzana zklamaná 5 Příprava Zuzany na pobyt u matky v době letních prázdnin – konkrétní datum bude sděleno Zuzaně několik dnů předem 6 Prázdninový pobyt Zuzany u matky a dodržování stanovených pravidel – zajistí matka a partnerka otce, budou domluvena pravidla, která budou matkou dodržována

18 7. Pokud po návratu Zuzany od matky nastane v chování Zuzany změna, bude partnerka otce ihned informovat terapeuta a v rámci terapie bude Zuzana ošetřena a bude dodržován pravidelný domácí režim 8. Matka bud i nadále spolupracovat s pracovnicí sanačního centra 9. Třídní učitelka před zahájení školního roku – v přípravném týdnu, se uskuteční schůzka všech učitelů, kteří budou Zuzanu učit a připraví je na to, jak s ní pracovat 10. V září se uskuteční schůzka pedagogů a rodiny 11. Pro integraci Zuzany je možné v krajním případě vypracovat individuální plán a to tehdy pokud selže dohoda mezi školou a rodinou – iniciuje otec v případě potřeby 12. Otec a jeho partnerka budou v kontaktu se sociální pracovnicí OSPOD

19  Další průběh spolupráce bude sledován pracovnicí sanačního centra  Sociální pracovnice OSPOD bude dostávat informace o tom, jak se rodině daří  Matka Zuzany bude pravidelně informována od otce a jeho partnerky o tom, jak se daří Zuzaně

20 Mgr. Martina Zabranská tel.: 469 657 570, 731 686 881 e-mail: martina.zabranska@chrudim-city.cz Mgr. Radka Pochobradská tel.: 469 657 580, 737 203 767 e-mail: radka.pochobradska@chrudim-city.cz


Stáhnout ppt "Mgr. Martina Zabranská OSPOD Chrudim 23.10.2014.  plánované a koordinované společné setkání klienta, jeho rodiny a všech, kteří pro ně představují, nebo."

Podobné prezentace


Reklamy Google