Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Statutární město Jihlava

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Statutární město Jihlava"— Transkript prezentace:

1 Statutární město Jihlava
Číslo výzvy: IPo - Oblast 1.1 (výzva 46) Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/ Název projektu: Otevřená škola Žadatel: Statutární město Jihlava Partner: Společnost pro kvalitu školy, o. s. Statutární město Jihlava

2 Základní informace Cíl aktivity - přímá podpora 400 žáků z 30 škol - příprava, zpracování a realizace plánu podpory pro vybrané žáky ohrožené školním neúspěchem. Z každého ročníku (na málotřídkách z jedné spojené třídy) - 2 žáci ohrožení školním neúspěchem. Žákovský poradce připraví plán na podporu každého jednotlivého žáka na celý školní rok. Setká se s žákem a zákonným zástupcem žáka na začátku (1. tripartitní schůzka) a na konci projektu, kdy zpracuje případovou studii (2. tripartitní schůzka). Každý žák dostane individuální podporu podle svých potřeb např. vzdělávací podporu ve formě doučování, pomoc s domácími úkoly, pomoc odborného poradenského pracovníka atd. Zákonný zástupce žáka – v září 2014 bude seznámen s podpůrným programem na schůzce, kde bude přítomen i žák. Na konci projektu v červnu 2015 bude seznámen s výstupem, zúčastní se i žák. Koordinátor školy koordinuje práce, přípravu seznamů, smluv, podpůrných programů, sumarizuje a kontroluje výkazy atd. Odborný poradenský pracovník – psycholog, psychoped, logoped, somatoped, tyfloped, surdoped, etoped – budou pracovat s vytipovanými žáky.

3 Pozice koordinátor ZŠ ředitel - 12 hod. měsíčně/ 250Kč/hod. (září-červen) – celkem 120 hodin za projekt žákovský poradce učitel - 4 hodiny měsíčně/na 1 žáka (září-červen) - celkem 40 hodin/na 1 žáka za projekt

4 Seznam podpořených žáků
Podpora může zahrnout nejrůznější aktivity, např. doučování, individuální konzultace s odb. poradenskými pracovníky… Výběr žáků – nebudeme pracovat s žáky s SVP, ale s žáky, kteří jsou z jakéhokoli důvodu ohroženi školním neúspěchem - posouzení je na koordinátorovi školy. Práce s žákem – žákovský poradce má k dispozici 40 hodin na žáka – 4 hodiny v září a 4 hodiny v červnu budou vykázány pro jiné práce - setkání s žákem a zákonným zástupcem žáka, vypracování plánu podpory, případové studie apod. Přímá práce s žákem bude 32 hodin, tzn. 1 hodina týdně (l hodina = 60 minut). Spodní tabulka – menšiny, zdravotně znevýhodnění atd.: Tuto tabulku doporučuji vyplnit následovně – pokud zařadíte tělesně postiženého žáka, tak započítat a jinak neřešit a napsat 0, mladí lidé – týká se jen úplných ZŠ a je možné, že někteří žáci mají 15, menšiny – pohledem vyhodnotit, moc se tím nezabývat, migranti – napsat 0, ostatní znevýhodněné – 0. Prosím dodejte v originálu do na Odbor školství, kultury a tělovýchovy MMJ – H. Ustohalové. Dodejte také elektronicky ve formátu WORD /ne skenované/ do na pro zpracování přehledu žáků, žákovských poradců a způsobu podpory.

5 Zápisy z porad ve škole Zápis z porady
V září 2014 a v červnu 2015 budou ve výkazech vykazovat poradu žákovský poradce a koordinátor školy. V ostatních měsících bude vykazovat poradu jen koordinátor školy, žákovský poradce porady nevykazuje, ale setkává se nad rámec vykazovaných hodin. Málotřídky – u škol, kde je jeden učitel, který je zároveň ředitelem, zastává obě pozice.

6 Smlouva se zák.zástupcem
Smlouva mezi zákonným zástupcem žáka a školou Prosím dodejte v originálu do na Magistrát města Jihlavy, OŠKT – H. Ustohalové. Dodejte také elektronicky ve formátu WORD /ne skenované/ bez podpisů na před odevzdáním na OŠKT (bude provedena předběžná kontrola).

7 Zápis o podpoře žáka Zápis o podpoře žáka
vyplňuje žákovský poradce /učitel/ odevzdáte za příslušné období v těchto termínech: do do do jen elektronicky na vždy v jedné složce za celou školu na závěr projektu odevzdáte originál s podpisem na Magistrát města Jihlavy, OŠKT – paní H. Ustohalové

8 Případová studie Případová studie
rozsah minimálně 1 strana formátu A4, tj. asi 1800 znaků bez mezer (přiložený vzor případové studie má 2934 znaků bez mezer) pište v první osobě čísla jednotného používejte jen křestní jméno žáka, nepoužívejte název školy ani obce nejzajímavější studie budou uloženy na CD, bude odstraněna horní hlavička, která je jen pro potřeby monitorovací zprávy, text pro CD bude tedy zcela anonymní odpovězte na tyto otázky: konkrétní problém žáka, zdůvodnění zařazení do projektu, připravená opatření, proč jste stanovili daný program podpory, stručné vyhodnocení, prognóza do budoucna , doporučení do budoucna dodejte elektronicky ve formátu WORD /ne skenované/ na do , prosím zazipované v jednom souboru za školu všechny studie

9 Výkazy práce Odevzdávají vždy ředitelé ZŠ (koordinátoři) elektronicky do 30. dne aktuálního měsíce –paní Haně Ustohalové na OŠKT Magistrátu města Jihlavy na (výkazy Vám na každý měsíc předpřipravíme) Ředitelé výkazy zkontrolují (základní věci – počet hodin, jméno, příjmení, měsíc…) Výkazy v tištěné podobě přinesete podepsané do 10. dne následujícího měsíce paní Haně Ustohalové na OŠKT Magistrátu města Jihlavy Na výkazech bude vždy příjmení a potom jméno osoby, která vykazuje!

10 Několik pravidel závěrem
Veškerá komunikace bude probíhat přes ředitele školy, který je zodpovědný za realizaci aktivit ve své škole. Vše, co budete posílat elektronicky, posílejte zazipované v jednom souboru např. smlouvy mezi zákonným zástupcem a školou, zápis o podpoře na konci monitorovaného období, výkazy atd. Do předmětu napište vždy název školy. Výkazy posílejte jen na OŠKT, fyzicky doneste také na OŠKT paní Ustohalové.


Stáhnout ppt "Statutární město Jihlava"

Podobné prezentace


Reklamy Google