Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo výzvy: IPo - Oblast 1.1 (výzva 46) Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/46.0005 Název projektu: Otevřená škola Žadatel: Statutární město Jihlava Partner:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo výzvy: IPo - Oblast 1.1 (výzva 46) Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/46.0005 Název projektu: Otevřená škola Žadatel: Statutární město Jihlava Partner:"— Transkript prezentace:

1 Číslo výzvy: IPo - Oblast 1.1 (výzva 46) Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/46.0005 Název projektu: Otevřená škola Žadatel: Statutární město Jihlava Partner: Společnost pro kvalitu školy, o. s. Statutární město Jihlava

2 Základní informace Cíl aktivity - přímá podpora 400 žáků z 30 škol - příprava, zpracování a realizace plánu podpory pro vybrané žáky ohrožené školním neúspěchem. Z každého ročníku (na málotřídkách z jedné spojené třídy) - 2 žáci ohrožení školním neúspěchem. Žákovský poradce připraví plán na podporu každého jednotlivého žáka na celý školní rok. Setká se s žákem a zákonným zástupcem žáka na začátku (1. tripartitní schůzka) a na konci projektu, kdy zpracuje případovou studii (2. tripartitní schůzka). Každý žák dostane individuální podporu podle svých potřeb např. vzdělávací podporu ve formě doučování, pomoc s domácími úkoly, pomoc odborného poradenského pracovníka atd. Zákonný zástupce žáka – v září 2014 bude seznámen s podpůrným programem na schůzce, kde bude přítomen i žák. Na konci projektu v červnu 2015 bude seznámen s výstupem, zúčastní se i žák. Koordinátor školy koordinuje práce, přípravu seznamů, smluv, podpůrných programů, sumarizuje a kontroluje výkazy atd. Odborný poradenský pracovník – psycholog, psychoped, logoped, somatoped, tyfloped, surdoped, etoped – budou pracovat s vytipovanými žáky.

3 Pozice  koordinátor ZŠ ředitel - 12 hod. měsíčně/ 250Kč/hod. (září-červen) – celkem 120 hodin za projekt  žákovský poradce učitel - 4 hodiny měsíčně/na 1 žáka (září-červen) - celkem 40 hodin/na 1 žáka za projekt

4 Seznam podpořených žáků Podpora může zahrnout nejrůznější aktivity, např. doučování, individuální konzultace s odb. poradenskými pracovníky…  Výběr žáků – nebudeme pracovat s žáky s SVP, ale s žáky, kteří jsou z jakéhokoli důvodu ohroženi školním neúspěchem - posouzení je na koordinátorovi školy.  Práce s žákem – žákovský poradce má k dispozici 40 hodin na žáka – 4 hodiny v září a 4 hodiny v červnu budou vykázány pro jiné práce - setkání s žákem a zákonným zástupcem žáka, vypracování plánu podpory, případové studie apod. Přímá práce s žákem bude 32 hodin, tzn. 1 hodina týdně (l hodina = 60 minut).  Spodní tabulka – menšiny, zdravotně znevýhodnění atd.: Tuto tabulku doporučuji vyplnit následovně – pokud zařadíte tělesně postiženého žáka, tak započítat a jinak neřešit a napsat 0, mladí lidé 15-24 – týká se jen úplných ZŠ a je možné, že někteří žáci mají 15, menšiny – pohledem vyhodnotit, moc se tím nezabývat, migranti – napsat 0, ostatní znevýhodněné – 0.  Prosím dodejte v originálu do 10. 10. 2014 na Odbor školství, kultury a tělovýchovy MMJ – H. Ustohalové.  Dodejte také elektronicky ve formátu WORD /ne skenované/ do 25. 9. 2014 na metelkova@vys-edu.cz, pro zpracování přehledu žáků, žákovských poradců a způsobu podpory.metelkova@vys-edu.cz

5 Zápisy z porad ve škole Zápis z porady  V září 2014 a v červnu 2015 budou ve výkazech vykazovat poradu žákovský poradce a koordinátor školy.  V ostatních měsících bude vykazovat poradu jen koordinátor školy, žákovský poradce porady nevykazuje, ale setkává se nad rámec vykazovaných hodin.  Málotřídky – u škol, kde je jeden učitel, který je zároveň ředitelem, zastává obě pozice.

6 Smlouva se zák.zástupcem Smlouva mezi zákonným zástupcem žáka a školou  Prosím dodejte v originálu do 10. 10. 2014 na Magistrát města Jihlavy, OŠKT – H. Ustohalové.  Dodejte také elektronicky ve formátu WORD /ne skenované/ bez podpisů na metelkova@vys-edu.cz před odevzdáním na OŠKT metelkova@vys-edu.cz (bude provedena předběžná kontrola).

7 Zápis o podpoře žáka  vyplňuje žákovský poradce /učitel/  odevzdáte za příslušné období v těchto termínech: do 5. 1. 2015 do 5. 4. 2015 do 5.7. 2015 jen elektronicky na metelkova@vys-edu.cz vždy v jedné složce za celou školumetelkova@vys-edu.cz  na závěr projektu odevzdáte originál s podpisem na Magistrát města Jihlavy, OŠKT – paní H. Ustohalové

8 Případová studie  rozsah minimálně 1 strana formátu A4, tj. asi 1800 znaků bez mezer (přiložený vzor případové studie má 2934 znaků bez mezer)  pište v první osobě čísla jednotného  používejte jen křestní jméno žáka, nepoužívejte název školy ani obce  nejzajímavější studie budou uloženy na CD, bude odstraněna horní hlavička, která je jen pro potřeby monitorovací zprávy, text pro CD bude tedy zcela anonymní  odpovězte na tyto otázky: konkrétní problém žáka, zdůvodnění zařazení do projektu, připravená opatření, proč jste stanovili daný program podpory, stručné vyhodnocení, prognóza do budoucna, doporučení do budoucna  dodejte elektronicky ve formátu WORD /ne skenované/ na metelkova@vys-edu.czmetelkova@vys-edu.cz do 10. 6. 2015, prosím zazipované v jednom souboru za školu všechny studie

9 Výkazy práce  Odevzdávají vždy ředitelé ZŠ (koordinátoři) elektronicky do 30. dne aktuálního měsíce –paní Haně Ustohalové na OŠKT Magistrátu města Jihlavy na e-mail: hana.ustohalova@jihlava-city.cz (výkazy Vám na každý měsíc předpřipravíme) hana.ustohalova@jihlava-city.cz  Ředitelé výkazy zkontrolují (základní věci – počet hodin, jméno, příjmení, měsíc…)  Výkazy v tištěné podobě přinesete podepsané do 10. dne následujícího měsíce paní Haně Ustohalové na OŠKT Magistrátu města Jihlavy Na výkazech bude vždy příjmení a potom jméno osoby, která vykazuje!

10 Několik pravidel závěrem  Veškerá komunikace bude probíhat přes ředitele školy, který je zodpovědný za realizaci aktivit ve své škole.  Vše, co budete posílat elektronicky, posílejte zazipované v jednom souboru např. smlouvy mezi zákonným zástupcem a školou, zápis o podpoře na konci monitorovaného období, výkazy atd. Do předmětu napište vždy název školy.  Výkazy posílejte jen na OŠKT, fyzicky doneste také na OŠKT paní Ustohalové.


Stáhnout ppt "Číslo výzvy: IPo - Oblast 1.1 (výzva 46) Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/46.0005 Název projektu: Otevřená škola Žadatel: Statutární město Jihlava Partner:"

Podobné prezentace


Reklamy Google