Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MAS HORŇÁCKO A OSTROŽSKO 11.2.2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MAS HORŇÁCKO A OSTROŽSKO 11.2.2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí."— Transkript prezentace:

1

2 MAS HORŇÁCKO A OSTROŽSKO Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

3 Realizujeme Strategický plán Leader „ Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel  MAS je občanským sdružením, dne byl založen nový subjekt vytvářející prostor pro mezisektorovou spolupráci v oblasti rozvoje venkova  Sídlo organizace je v Uherském Ostrohu v budově IC Přízámčí, Zámecká 24,  Od roku 2008 realizujeme za pomoci EU SPL Leader, který je zaměřen na podporu oblastí:  Cestovního ruchu  Rozvoje vesnic a kulturního dědictví  Rozvoje podnikání v potravinářské výrobě

4 Území působnosti 16 obcí Ostrožka a Horňácka, rozloha 264,79 Km2, obyvatel

5 Orgány MAS Horňácko a Ostrožsko  Valná hromada MAS – je nejvyšším orgánem MAS a tvoří ji 28 členů: 8 členů je z podnikatelského sektoru 12 členů je z neziskového sektoru 8 zástupců z veřejného sektoru  Mgr. Vlastimil Vaněk – předseda MAS ( NNO)  Ing. Jiří Prášek – místopředseda MAS ( P)

6 Programový výbor MAS  Výkonný orgán je pětičlenný: Antonín Jelének, Ing. Jiří Prášek, Ing. Libor Zlomek, Karel Bojko, Alena Vyskočilová  Podílí se na přípravě a realizaci SPL  Hodnotí kritéria přijatelnosti projektů  Schvaluje výběr projektů  Provádí další činnosti

7 Výběrová komise MAS  Je orgánem MAS, který je šestičlenný Mgr. Vlastimil Vaněk, Ing. Jiří Pšurný, Milan Švrček, František Křivák, Vladimír Švihel, Jarmila Hrušková  Hodnotí a vybírá projekty  Provádí další činnosti

8 Zaměstnanci MAS Horňácko a Ostrožsko  Jana Bujáková – manažer MAS Je oprávněna jednat za sdružení v rozsahu vymezeném plnou mocí, koordinuje aktivity směrem k prohloubení spolupráce v regionu, připravuje a řídí rozpočet hospodaření, řídí realizace SPL Leader a projektů MAS  Ing. Barbora Galliová– projektová manažerka MAS Zpracovává administraci projektů předkládaných na MAS, podílí se řízení realizace SPL Leader a projektů MAS  Iva Čechová – účetní MAS Vedení účetnictví v souladu s legislativou a dotačními pravidly  Mgr. Vlastimil Vaněk – regionální manažer projektu Školy pro venkov  Koordinace činností v rámci realizace projektu na vzdělávací aktivity

9 Plnění finančního SPL Fiche Celkem 1. Ubytování Dopravní inf., zeleň Občanské vybavení Kulturní dědictví Producenti Projekty MAS Režie MAS Celkem

10 Počet vybraných projektů v rámci realizace SPL Fiche Celkem 1. Ubytování Dopravní infr Občanské vybavení Kulturní dědictví Producenti Projekty MAS Projekty MAS v Kč Průměrná výše dotace

11 Projekty MAS Horňácko a Ostrožsko  Školy pro venkov: Vzdělávací projekt podpořen z OPVK, oblast podpory 1.1. Zvyšování kvality ve vzdělávání. Mas Horňácko a Ostrožsko je zapojena jako partner s finančním příspěvkem ve výši ,- Kč. Do projektu je zapojeno 8 ZŠ z Ostrožska a Horňácka. Realizace projektu od –  Oživujeme venkovská stavení na Moravě a Myjavě: Mezinárodní projekt ve spolupráci s MAS Strážnicko a MAS Kopaničářský region podpořen z PRV ČR – Osa IV – Realizace projektů spolupráce MAS Horňácko a Ostrožsko je zapojena jako Koordinační MAS s finančním rozpočtem ve výši ,- Kč. Cílem spolupráce je rozvoj partnerství tří MAS, vzniknou venkovské třžnice a bude obnoven památkový domek v Ostrožské Nové Vsi Realizace projektu od –

12 Projekty MAS Horňácko a Ostrožsko  Moravsko slezské ovocné stezky: Národní projekt ve spolupráci ze sedmi MAS. Podpořen z PRV ČR – Osa IV – Realizace projektů spolupráce MAS Horňácko a Ostrožsko je zapojena jako Partnerská MAS s finančním rozpočtem ve výši ,- Kč. Podstata projektu spočívá v aktivitách, které směřují k zachování a rehabilitaci ovocných stromů jakožto dárců plodů, jako součástí tradic a významných prvků v krajině. Realizace projektu od –  Na co chodit pěšky, když můžou být běžky: Projekt přeshraniční spolupráce mezi MAS Horňácko a Ostrožsko a MAS Kopaničářský region.Podpořen z OPPS ČR – SR fond mikroprojetů. MAS Horňácko a Ostrožsko je zapojena jako přeshraniční partner s finančním rozpočtem EUR. Cílem projektu je vytrasování a vyznačení běžkařských tras a posílení sportovně rekreačního potenciálu Horňácka. Realizace projektu od –

13 Folklórní fond MAS Horňácko a Ostrožsko  V roce 2008 MAS založila folklórní fond na podporu kulturních aktivit Ostrožska a Horňácka a na záchranu lidového tance verbuňk  Existence fondu je založena na principu dobrovolných příspěvků a finančních darů od různých subjektů.  Během dvou let činnost bylo podpořeno 36 kulturních akcí, mezi které byla rozdělena částka ,- Kč  V regionu Horňácka a Ostrožska se objevily nové akce, Boršická svajba, Humor – koření života, Drapte, drapte, drapulenky aj.

14 MAS Horňácko a Ostrožsko Zámecká 24, IČO: Tel , :

15 Děkuji za pozornost Jana Bujáková


Stáhnout ppt "MAS HORŇÁCKO A OSTROŽSKO 11.2.2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí."

Podobné prezentace


Reklamy Google