Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MAS HORŇÁCKO A OSTROŽSKO 11.2.2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MAS HORŇÁCKO A OSTROŽSKO 11.2.2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí."— Transkript prezentace:

1

2 MAS HORŇÁCKO A OSTROŽSKO 11.2.2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

3 Realizujeme Strategický plán Leader „ Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel  MAS je občanským sdružením, dne 16.11.2005 byl založen nový subjekt vytvářející prostor pro mezisektorovou spolupráci v oblasti rozvoje venkova  Sídlo organizace je v Uherském Ostrohu v budově IC Přízámčí, Zámecká 24, 687 24  Od roku 2008 realizujeme za pomoci EU SPL Leader, který je zaměřen na podporu oblastí:  Cestovního ruchu  Rozvoje vesnic a kulturního dědictví  Rozvoje podnikání v potravinářské výrobě

4 Území působnosti 16 obcí Ostrožka a Horňácka, rozloha 264,79 Km2, 26610 obyvatel

5 Orgány MAS Horňácko a Ostrožsko  Valná hromada MAS – je nejvyšším orgánem MAS a tvoří ji 28 členů: 8 členů je z podnikatelského sektoru 12 členů je z neziskového sektoru 8 zástupců z veřejného sektoru  Mgr. Vlastimil Vaněk – předseda MAS ( NNO)  Ing. Jiří Prášek – místopředseda MAS ( P)

6 Programový výbor MAS  Výkonný orgán je pětičlenný: Antonín Jelének, Ing. Jiří Prášek, Ing. Libor Zlomek, Karel Bojko, Alena Vyskočilová  Podílí se na přípravě a realizaci SPL  Hodnotí kritéria přijatelnosti projektů  Schvaluje výběr projektů  Provádí další činnosti

7 Výběrová komise MAS  Je orgánem MAS, který je šestičlenný Mgr. Vlastimil Vaněk, Ing. Jiří Pšurný, Milan Švrček, František Křivák, Vladimír Švihel, Jarmila Hrušková  Hodnotí a vybírá projekty  Provádí další činnosti

8 Zaměstnanci MAS Horňácko a Ostrožsko  Jana Bujáková – manažer MAS Je oprávněna jednat za sdružení v rozsahu vymezeném plnou mocí, koordinuje aktivity směrem k prohloubení spolupráce v regionu, připravuje a řídí rozpočet hospodaření, řídí realizace SPL Leader a projektů MAS  Ing. Barbora Galliová– projektová manažerka MAS Zpracovává administraci projektů předkládaných na MAS, podílí se řízení realizace SPL Leader a projektů MAS  Iva Čechová – účetní MAS Vedení účetnictví v souladu s legislativou a dotačními pravidly  Mgr. Vlastimil Vaněk – regionální manažer projektu Školy pro venkov  Koordinace činností v rámci realizace projektu na vzdělávací aktivity

9 Plnění finančního SPL 2008 - 2010 Fiche200820092010201120122013Celkem 1. Ubytování 01 162 3802 350 3080003 512 688 2. Dopravní inf., zeleň 5 632 1023 846 79500009 478 897 3. Občanské vybavení 02 537 5543 841 8850006 379 439 4. Kulturní dědictví 001 718 237000 5. Producenti 0000000 Projekty MAS 5 632 1027 546 7297 910 43000021 089 261 Režie MAS 1 252 5791 703 0501 720 0000004 675 629 Celkem 6 884 6819 249 7799 630 43000025 764 890

10 Počet vybraných projektů v rámci realizace SPL 2008 - 2010 Fiche200820092010201120122013Celkem 1. Ubytování 0130004 2. Dopravní infr. 96000015 3. Občanské vybavení 0630009 4. Kulturní dědictví 0030002 5. Producenti 0000000 Projekty MAS 913900031 Projekty MAS v Kč 5 630 9127 546 7297 910 430000680260 Průměrná výše dotace 625 657580 517878 936

11 Projekty MAS Horňácko a Ostrožsko  Školy pro venkov: Vzdělávací projekt podpořen z OPVK, oblast podpory 1.1. Zvyšování kvality ve vzdělávání. Mas Horňácko a Ostrožsko je zapojena jako partner s finančním příspěvkem ve výši 6 856 200,- Kč. Do projektu je zapojeno 8 ZŠ z Ostrožska a Horňácka. Realizace projektu od 1.9.2010 – 31.8.2013.  Oživujeme venkovská stavení na Moravě a Myjavě: Mezinárodní projekt ve spolupráci s MAS Strážnicko a MAS Kopaničářský region podpořen z PRV ČR – Osa IV. 2.1. – Realizace projektů spolupráce MAS Horňácko a Ostrožsko je zapojena jako Koordinační MAS s finančním rozpočtem ve výši 4 887 905,- Kč. Cílem spolupráce je rozvoj partnerství tří MAS, vzniknou venkovské třžnice a bude obnoven památkový domek v Ostrožské Nové Vsi Realizace projektu od 6.10.2010 – 31.11. 2012.

12 Projekty MAS Horňácko a Ostrožsko  Moravsko slezské ovocné stezky: Národní projekt ve spolupráci ze sedmi MAS. Podpořen z PRV ČR – Osa IV. 2.1. – Realizace projektů spolupráce MAS Horňácko a Ostrožsko je zapojena jako Partnerská MAS s finančním rozpočtem ve výši 602 053,- Kč. Podstata projektu spočívá v aktivitách, které směřují k zachování a rehabilitaci ovocných stromů jakožto dárců plodů, jako součástí tradic a významných prvků v krajině. Realizace projektu od 6.10.2010 – 31.5.2012.  Na co chodit pěšky, když můžou být běžky: Projekt přeshraniční spolupráce mezi MAS Horňácko a Ostrožsko a MAS Kopaničářský region.Podpořen z OPPS ČR – SR 2007 -2013 - fond mikroprojetů. MAS Horňácko a Ostrožsko je zapojena jako přeshraniční partner s finančním rozpočtem 2 830 EUR. Cílem projektu je vytrasování a vyznačení běžkařských tras a posílení sportovně rekreačního potenciálu Horňácka. Realizace projektu od 1.2.2011 – 31.10.2011.

13 Folklórní fond MAS Horňácko a Ostrožsko  V roce 2008 MAS založila folklórní fond na podporu kulturních aktivit Ostrožska a Horňácka a na záchranu lidového tance verbuňk  Existence fondu je založena na principu dobrovolných příspěvků a finančních darů od různých subjektů.  Během dvou let činnost bylo podpořeno 36 kulturních akcí, mezi které byla rozdělena částka 240 000,- Kč  V regionu Horňácka a Ostrožska se objevily nové akce, Boršická svajba, Humor – koření života, Drapte, drapte, drapulenky aj.

14 www.leader.ostrozsko.cz MAS Horňácko a Ostrožsko Zámecká 24, 687 24 IČO: 270 16 005 Tel. 572 501 425, 572 503 961 e-mail: : mikroregion@uhostroh.cz mas@ostrozsko.cz

15 Děkuji za pozornost Jana Bujáková


Stáhnout ppt "MAS HORŇÁCKO A OSTROŽSKO 11.2.2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí."

Podobné prezentace


Reklamy Google