Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CZ.04.3.07/4.2.01.1/0001 Optimalizce plánování letů NAV Flight Services, s.r.o. SPŠD, ALP ČR, FD ČVUT Ing.Anton Podolec, 742 373 707,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CZ.04.3.07/4.2.01.1/0001 Optimalizce plánování letů NAV Flight Services, s.r.o. SPŠD, ALP ČR, FD ČVUT Ing.Anton Podolec, 742 373 707,"— Transkript prezentace:

1 CZ.04.3.07/4.2.01.1/0001 Optimalizce plánování letů NAV Flight Services, s.r.o. SPŠD, ALP ČR, FD ČVUT Ing.Anton Podolec, 742 373 707, apodolec@nav.cz www.nav.eu ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací

2 2 1 Zdůvodnění projektu1 Obecný cíl poskytnout znalosti pro zavádění nových technologií spolupráce se školami využití výsledků vývoje v praxi konkurenceschopnost udržitelný rozvoj přenos zkušeností dosažení špičkové světové úrovně transfer know-how

3 3 1 Zdůvodnění projektu2 Konkrétní cíle Poskytnout vědomosti a dovednosti v oblasti plánování a optimalizace letů Hledání nejvhodnějšího směrování a trajektorie letu vzhledem k proměnným podmínkám změny hmotnosti, směru, síly a teploty vzdušné hmoty Úspora paliv Snížení emisí Zvýšení bezpečnosti letového provozu

4 4 Podíl letectví na celkovou produkci CO 2 v dopravě

5 5 1% ušetřeného paliva z B-737-300 Má za důsledek snížení spotřebovaného paliva o 100t za rok Současně klesnou emise o = 318.7 t CO 2 (oxid uhličitý) 123.9 t H 2 O (voda) 2.112 t No x (oxid dusíku) 98 kg SO 2 (oxid siřičitý) 56 kg CO 2 (oxid uhelnatý)

6 6 GLOBÁLNÍ STMÍVÁNÍ působí proti skleníkovému efektu

7 7 1 Zdůvodnění projektu 3 Aktivity Teoretická školení zaměřená na vědomosti a zkušenosti v literatuře nedostupné Praktický výcvik na specializovaném sw pro optimalizci NAVsystem Výpočty probíhají v reálném čase s aktuálními daty

8 8 1 Zdůvodnění projektu 4 Náklady projektu Celkové náklady 12.732.452,-Kč Osobní náklady 4.288.065,-Kč Cestovné 815.700,-Kč Zařízení a vybavení 1.987.172,-Kč Místní náklady projektu 890.400,-Kč Nákup služeb 4.584.750,-Kč Stavební úpravy 39.999,-Kč Přímá podpora 267.400,-Kč Neuznané náklady 141.327,-Kč

9 9 1 Zdůvodnění projektu 5 Vztah podnikatelského a veřejného zájmu Firma NAV - jediná licence v ČR, 14 let zkušeností a vývoje Zájem leteckého provozovatele je dosáhnout co nejnižší cenyZájem leteckého provozovatele je dosáhnout co nejnižší ceny za letecké palivo i za cenu vyšší spotřeby – převážení paliva ze zemí, kde je levnější, za cenu vyšší spotřeby a emisí Veřejný zájem je udržitelný rozvojVeřejný zájem je udržitelný rozvoj NAV chce změnit vztah spotřeba a emiseNAV chce změnit vztah spotřeba a emise

10 10 2 Cílové skupiny1 Cílové skupiny hlavní zaměření je na studenty v oboru letectví Přínosy pro cílovou skupinu Přístup k novým postupům, zkušenostem, informacím a technologiím

11 11 2 Cílové skupiny2 Zapojení cílových skupin Možnost skutečného plánování v reálném čase Doprovodná opatření pro cílové skupiny je zajištěno stravovaní Podíl cílové skupiny z území JPD2 100% partneři jsou z Prahy 1

12 12 3 Typy činností Typy činností realizované projektem semináře kursy simulace

13 13 4 Vnitřní postupy řízení1 Složení realizačního týmu Řízení a kontrola 7 (3 partneři) Sestavení metodiky 3 Osnovy a testy 2 Školení v zahraničí 3 Sestavení výukových materiálů 9 Lektoři 7

14 14 4 Vnitřní postupy řízení2 Semináře jsou stanoveny a koordinovány podle průběhu výuky na školách dle jejich učebního rozvrhu, který je koordinován se zkouškovými obdobími a provozem společnosti NAV

15 15 5 Zajištění publicity Příklady zajištění publicity projektu web www.nav.eu Články v leteckých časopisech Asociace Leteckých Provozovatelů Konference – Podvýbor pro letectví a kosmonautiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (vzdělávání v letectví) Výstavy cestovního ruchu (Brno, Praha)

16 16 6 Přidaná hodnota Inovativnost, Multiplikace Přidaná hodnota financování projektu Zvýšení kvalifikace Učební texty použitelné jak na školách, tak pro odbornou veřejnost v leteckém oboru Přenos zkušeností ze zahraničí Zkušenosti použité v seminárních a diplomových pracích Obor, který se na školách nevyučuje Znalost zpracování dat s vysokým celospolečenským efektem Vliv ekonomický, aeropolitický, růst cestovního ruchu při zachování udržitelného rozvoje

17 17 7 Udržitelnost činností Udržitelnost činností projektu Po skončení podpory bude pokračovat výcvik dispečerů, stáže studentů SPŠD Masná, FD ČVUT a VŠD Žilina. Zavedení postupů Plán výcviku Výukové programy Učební materiály

18 18 7 Synergie a návaznost projektů Synergie a návaznost projektu Zájem o další projekty RLZ v oblasti inovací 2007-2013 za současných podmínek nemáme (neposkytnutí zálohy) Máme zájem o podporu VaV

19 19 8 Výstupy a Výsledky Výstupy (podpořené osoby / organizace) Výsledky (inovované produkty) Hlavní inovované produkty - dostupnost metodik i vlastních produktů (plná, částečná, podmínky)? Výchozí hodnota Plánovaná hodnota Současný stav PODPOŘENÉ OSOBY 5876 ORGANIZACE141 PRODUKTY033

20 20 9 Další výstupy/výsledky Horizontální témata, Partnerství Další výstupy/výsledky projektu Zkušební osnovy, učebnice, testy použitelné leteckým úřadem pro přípravu profese Letově provozní dispečer Horizontální témata Udržitelný rozvoj Zavádění nových informačních technologií Podpora škol a organizací v Praze Partnerství Střední a vysoké školy Letečtí odborníci sdružení v asociaci

21 21 10 Doporučení pro další programovací období 2007-2013 Náměty na zjednodušení a zlepšení budoucích procesů Zjednodušit administraci Neměnit podmínky Neměnit příručky Neměnit tabulky


Stáhnout ppt "CZ.04.3.07/4.2.01.1/0001 Optimalizce plánování letů NAV Flight Services, s.r.o. SPŠD, ALP ČR, FD ČVUT Ing.Anton Podolec, 742 373 707,"

Podobné prezentace


Reklamy Google