Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Technické a administrativní náležitosti projektu Mgr. Jan Pavelka, Ph.D. zástupce hlavního řešitele Olomouc 2014, NH Hotel, 7. 11. 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Technické a administrativní náležitosti projektu Mgr. Jan Pavelka, Ph.D. zástupce hlavního řešitele Olomouc 2014, NH Hotel, 7. 11. 2014."— Transkript prezentace:

1 Technické a administrativní náležitosti projektu Mgr. Jan Pavelka, Ph.D. zástupce hlavního řešitele Olomouc 2014, NH Hotel, 7. 11. 2014

2 Obsah prezentace: 1.Představení projektu 2.Výběrové řízení na sportovní materiál 3.Realizace seminářů pro pedagogické pracovníky 4.Koordinátoři na jednotlivých školách a jejich role a očekávání 5.Vykazování monitorovacích ukazatelů 6.Závěr 7.Diskuse ∕ Jan Pavelka ∕ Technické a administrativní náležitosti projektu ∕ NH Hotel Olomouc ∕ 7. listopadu 2014 ∕

3 1.Představení projektu Číslo výzvy: IPo - Oblast 1.1 (výzva 53) Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/53.0020 Název projektu: Aktivní životní styl dětí a školáků v Olomouckém kraji V každém kraji ČR podpořen pouze jeden projekt Projekt získal od hodnotitelů/zpravodaje 91 bodů, včetně bonifikace IPRM 100,1 bodů. Podpořených osob (žáků/studentů) bude 4000 Podpořených pracovníků (pedagogických) bude 220 Výzva č. 53 byla poslední výzvou v této oblasti v kapitole 2007 - 2014 V době podání žádosti zapojeno 44 škol na základě čestného prohlášení o spolupráci ∕ Jan Pavelka ∕ Technické a administrativní náležitosti projektu ∕ NH Hotel Olomouc ∕ 7. listopadu 2014 ∕

4 2.Výběrové řízení na sportovní materiál Požadavky od 47 škol −1 škola účast odmítla, další 4 školy doplněny dodatečně na základě projeveného zájmu spolupracovat Výběrové řízení a jeho průběh a očekávaný výsledek −Celkem nadefinováno 130 položek sportovního materiálu! Celkově se jedná o cca 3500 kusů za cca 3.800.000,- Kč! −Definování sportovního materiálu bylo rozděleno do 9 podoblastí (fitness, venkovní sporty, vybavení pro sálové sporty, plavecké sporty a vodní turistika, cyklistika a aktivní doprava, audiovizuální technika, tenis, squash, badminton, vybavení pro outdoor a extra vybavení). ∕ Jan Pavelka ∕ Technické a administrativní náležitosti projektu ∕ NH Hotel Olomouc ∕ 7. listopadu 2014 ∕

5 2.Výběrové řízení na sportovní materiál −Nejčastěji opakovanou položkou bylo švihadlo, pálky na stolní tenis, balanční podložky a žíněnky (cca 300 ks od každého) −Nejdražší položkou byly florbalové mantinely za 55.000,- Kč Specifika výběrového řízení −Dodržení zákona, zdlouhavé termíny, nutnost zobecnit specifikace, riziko „nevysoutěžení“ některé z částí! !!!VÝZVA!!! !zaslat kontakty na dodavatele sportovního zboží! ∕ Jan Pavelka ∕ Technické a administrativní náležitosti projektu ∕ NH Hotel Olomouc ∕ 7. listopadu 2014 ∕

6 2.Výběrové řízení na sportovní materiál VZOR 1)Dodavatel: Název dodavatele: InSportline (Sevensport, s.r.o.) Adresa: Bořivojova 35/878, 130 00 Praha 3 Web: http://www.insportline.cz/ Email: obchod@insportline.cz Tematická oblast: Fitness výbava Zaslat do 12. listopadu 2014 na email: jan.pavelka@hbsc.upol.cz ∕ Jan Pavelka ∕ Technické a administrativní náležitosti projektu ∕ NH Hotel Olomouc ∕ 7. listopadu 2014 ∕

7 2.Výběrové řízení na sportovní materiál Dlouhodobá výpůjčka −Na základě výsledků VŘ bude dle objednávkových listů rozdělen materiál na jednotlivé školy −V případě „nevysoutěžení“ se bude postupovat poměrovým systémem −Bude podepsána smlouva o dlouhodobé výpůjčce! −Výpůjčka bude na dobu 6 let, tedy do 31. 12. 2020 −Poté materiál přechází do majetku vypůjčitele! ∕ Jan Pavelka ∕ Technické a administrativní náležitosti projektu ∕ NH Hotel Olomouc ∕ 7. listopadu 2014 ∕

8 2.Výběrové řízení na sportovní materiál Vyzvednutí materiálu na UPOL −Materiál bude naskladněn v prostorách UPOL −Je nutné si materiál vyzvednout svépomocí −V některých případech je nutné počítat s extra náklady na jeho odvoz do daných škol, zejména těch více vzdálených (např. Jeseník) −Je potřeba dbát na fakt, že materiál po dobu udržitelnosti projektu a trvání výpůjční smlouvy nelze nikam dále zapůjčovat, ani s ním jinak nakládat než v dané škole při výuce! −Počítat s možnou kontrolou poskytovatelem dotace ∕ Jan Pavelka ∕ Technické a administrativní náležitosti projektu ∕ NH Hotel Olomouc ∕ 7. listopadu 2014 ∕

9 3.Realizace seminářů pro pedagogické pracovníky Institut přímé podpory (definice) −Přímou podporou je myšlena úhrada výdajů, které příjemce dotace zaplatí přímo osoby z cílové skupiny (pedagogické pracovníky). Příkladem je úhrada stravování a ubytování v průběhu semináře/kurzu. Smlouva o přímé podpoře −Bude se podepisovat na začátku každého dvoudenního školení −Stanoven vzor MŠMT zdezde −Náklady na stravné a ubytování v místě kurzu jsem plně hrazeny z projektu!! −Náklady koordinátorů budou spojeny pouze s cestou do místa konání kurzu a zpět – cestovné. ∕ Jan Pavelka ∕ Technické a administrativní náležitosti projektu ∕ NH Hotel Olomouc ∕ 7. listopadu 2014 ∕

10 4.Koordinátor na jednotlivých školách Co očekáváme od koordinátora −Pravidelná komunikace mezi projektovým týmem na UPOL a školou, kterou koordinátor zastupuje −Spolupráce na výběru a specifikaci sportovního materiálu −Koordinace zapojených žáků na daných školách – stanovení termínů, zajištění školících prostor, komunikace s lektory −Zajištění odvozu sportovního materiálu −Koordinace zapojení pedagogických pracovníků do vzdělávacích kurzů −Pomoc při zajištění vykazování monitorovacích indikátorů projektu (viz kapitola 5 prezentace). ∕ Jan Pavelka ∕ Technické a administrativní náležitosti projektu ∕ NH Hotel Olomouc ∕ 7. listopadu 2014 ∕

11 4.Koordinátor na jednotlivých školách Finanční ohodnocení za práci koordinátora −Každý koordinátor z dané školy bude finančně ohodnocen −Je plně v kompetenci dané školy, zda se bude jednat o jednu osobu, nebo více (doporučujeme 1, max. 2 osoby!!) −Celkový počet hodin na jednoho koordinátora a školu je cca 130 hodin/249,- Kč/hodina, celkem 33.000,- Kč na jednu školu −Čerpání na základě DPP za rok 2014 a 2015 −Smluvní vztah bude mezi koordinátorem a UPOL! ∕ Jan Pavelka ∕ Technické a administrativní náležitosti projektu ∕ NH Hotel Olomouc ∕ 7. listopadu 2014 ∕

12 4.Koordinátor na jednotlivých školách −Osobní dotazník bude vyvěšen na stránkách projektu www.radostzpohybu.cz www.radostzpohybu.cz −Vyplněný dotazník zasílejte na adresu projektového koordinátora: jana.lukesova@upol.cz obratem! jana.lukesova@upol.cz −Ukázka osobního dotazníku zdezde −Poté Vás bude kontaktovat projektový manažer nebo personální oddělení Fakulty tělesné kultury a dořeší ostatní administrativní náležitosti a podpis smlouvy ∕ Jan Pavelka ∕ Technické a administrativní náležitosti projektu ∕ NH Hotel Olomouc ∕ 7. listopadu 2014 ∕

13 5.Vykazování monitorovacích ukazatelů Pedagogičtí pracovníci účastnící se kurzů −Podpis na prezenční listiny za každý den absolvovaného kurzu (2 dny) −Podpis na smlouvu o přímé podpoře (viz předchozí slide) Studenti a žáci ZŠ a SŠ −Kopie příslušné stránky třídní knihy - zde −Podepsané potvrzení ředitele školy o participaci dané třídy v projektových aktivitách −Prosíme koordinátory o maximální součinnost! −Vykazování monitorovacích indikátorů pro MŠMT je zásadní záležitost v obhájení všech uznatelných nákladů projektu a musí být bezpodmínečně naplněno! ∕ Jan Pavelka ∕ Technické a administrativní náležitosti projektu ∕ NH Hotel Olomouc ∕ 7. listopadu 2014 ∕

14 6.Závěr Nebojte se zeptat, telefonicky, emailem… Projekt je velmi krátký (cca 10 měsíců), není čas věci odkládat na později Projekt vyžaduje určitou míru administrativy, která je ale nezbytná ∕ Jan Pavelka ∕ Technické a administrativní náležitosti projektu ∕ NH Hotel Olomouc ∕ 7. listopadu 2014 ∕

15 Děkuji Vám za pozornost… Jan Pavelka jan.pavelka@hbsc.upol.cz Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci NH Hotel, Olomouc 2014, 7. listopadu 2014

16 Diskuse ∕ Jan Pavelka ∕ Technické a administrativní náležitosti projektu ∕ NH Hotel Olomouc ∕ 7. listopadu 2014 ∕


Stáhnout ppt "Technické a administrativní náležitosti projektu Mgr. Jan Pavelka, Ph.D. zástupce hlavního řešitele Olomouc 2014, NH Hotel, 7. 11. 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google