Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Celostátní síť pro venkov Královéhradecký kraj LISTOPAD 2014 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Celostátní síť pro venkov Královéhradecký kraj LISTOPAD 2014 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí."— Transkript prezentace:

1 Celostátní síť pro venkov Královéhradecký kraj LISTOPAD 2014 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

2 Celostátní síť pro venkov CV  Zřizovatelem je Ministerstvo zemědělství ČR.  Cílem je vytváření partnerství.  Síť je „komunikačním mostem“ mezi Evropskou komisí a členským státem k efektivnějšímu získávání zpětné vazby.  Síť bude nadále hrát klíčovou roli při formování přístupu k venkovu a zemědělství i po roce 2014, v novém programovacím období 2014-2020  Síť propaguje nejen aktivity Ministerstva zemědělství ČR, ale subjektů činných ve venkovském prostoru a zemědělství, jak u nás, tak i v zahraničí.

3 Zásady Celostátní sítě pro venkov ( CSV)  Partneři CSV a organizace veřejného i soukromého sektoru společně konfrontují názory.  CSV je tedy vhodná platforma shora-dolů, zdola-nahoru.  Vytváří atmosféru vzájemné důvěry, kdy spoluúčast na CSV vychází z přesvědčení a transparentnosti

4 Cíle CSV  Seskupit organizace a státní správu zapojenou do podpory rozvoje venkova a zemědělství – stále platí  Vytvářet vhodné podmínky pro partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem.  Sběr informací a údajů o nejlepší praxi, poznatcích a osvědčených postupech.  Organizace seminářů, setkání a pracovních sekcí.  Vytvoření databáze expertů a poradců pro osy III a IV Programu rozvoje venkova ČR.  Být komunikačním nástrojem MZe Programu rozvoje venkova.  Podpořit implementaci a hodnocení politiky rozvoje venkova a zemědělství sdružením expertů.

5 Kontaktní místa CSV  Krajské agentury pro zemědělství a venkov  pouze do 31.12.2014, pak RO SZIF  Partneři sítě na okresní a krajské úrovni  Ministerstvo zemědělství ČR

6 Členství v CSV  Členství v Síti je pro aktivní partnery  Členové Sítě nejsou předem určeni

7 Motivace k členství v CSV  Získání platformy pro komunikaci mezi státní správou, organizacemi a subjekty aktivními ve venkovském prostoru.  Snazší přístup k informacím a vzdělávání.  Snazší přístup k aktuálním novinkám.  Možnost diskutovat pilotní domácí a mezinárodní projekty nejlepší praxe.  Spolupodílení se na koncepci přístupu k rozvoji venkova a zemědělství.  Přispění Sítě k naplňování potřeb jejich členů a efektivnějšímu získávání zpětné vazby pro orgány státní správy.  Participace na realizaci projektů Sítě (zadavatelé/realizátoři ).

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Plán akcí CSV na rok 2014 v Královéhradeckém kraji 1. Seminář a aktivity zaměřené na "Poučení o dotacích a podporách v roce 2014", pro subjekty, které se rozhodnou žádat o některou z plateb v jednotné žádosti Seminář pro zemědělskou veřejnost v působnosti CSV Hradec Králové, CSV Jičín, CSV Náchod s účastí zástupce Správy CHKO Broumovsko, CSV Rychnov nad Kněžnou a CSV Trutnov se zaměřením na podpory z OSY II PRV Dotace - seminář CSV Královéh radecký kraj, příslušná OAK Okresní agrární komora Hradec Králové, OAK Jičín, OAK Náchod, OAK Trutnov 1. pololetí 2. Seminář na téma implementace podpor v novém programovém období (2014-2020) Seminář pro naplnění potřeb soukromých zemědělců v oblasti dotací PRV Seminář - Zemědělst ví, hospodaře ní v krajině, legislativa CSV Královéh radecký kraj, ASZ Rychnov n. Kn. ASZ Rychnov n. Kn. ZRUŠEN

22 3. Výměna zkušeností "dobré praxe" vedení projektů s důrazem na přenositelnost z PRV Zkušenosti z úspěšně realizovaných projektů PRV a setkání partnerů CSV, prezentace příkladů dobré praxe za období 2007-2013 Prezentace - seminář. Rozvoj venkova, zemědělství, hospodaření v krajině CSV Hradec Králové, ASZ Rychnov n. Kn. ASZ Rychnov n. Kn. ZRUŠEN 4. Seminář - "Dotační možnosti na období 2014-2020 pro náš venkov" Seznámení účastníků semináře s dotační politikou na další plánované období, příprava potencionálních žadatelů o dotace. Seminář CSV Hradec Králové, MAS Mezi Úpou a Metují MAS Královéhradecké ho kraje říjen 2014 5. Venkovská konference – Venkov jako atraktivní místo pro spokojený život Setkání aktérů rozvoje venkova a řešení společných problematik, čerpání prostředků EU prostřednictvím MAS, příklady dobré praxe, aktuální informace ke stavu v novém programovacím období po roce 2014 v ČR, aplikace komunitně vedeného místního rozvoje do venkovského prostředí, spolupráce s CSV Propagace - konference CSV Hradec Králové, MAS KJH MAS Královéhradecké ho kraje listopad 2014 Plán akcí CSV na rok 2014

23 6. Exkurze „Příklady dobré praxe z období 2007 - 2013" Účastníkům exkurze budou představeny úspěšné projekty z PRV z jiných lokalit naší republiky. Dojde k výměně zkušeností i k získání důležitých informací, které doprovází realizace projektů, jejich administrace a následné udržení. výměna zkušeností a získání informací o již úspěšně zrealizovaných projektech, případně i o informacích, jaká rizika mohou nastat při realizaci a udržitelnosti projektů Exkurze - Zemědělství, hospodařen í v krajině, legislativa CSV Hradec Králové, MAS Mezi Úpou a Metují MAS Královéhr adeckého kraje říjen 2014 7. Tvorba katalogu "Dobroty z farem a výrobci potravin v Královéhradeckém kraji" podpora výrobců potravin (žadatelů z PRV),informace pro širokou veřejnost Zajištění sběru dat a podkladových materiálů pro propagační akce CSV a poskytnutí informací o farmách podpořených z PRV v Královéhradeckém kraji Propagace CSV Hradec Králové, Regionální agrární komora Královéhradeck ého kraje Regionáln í agrární komora Královéhr adeckého kraje ZRUŠEN

24 Plán akcí CSV na rok 2014 v Královéhradeckém kraji  8. Zkušenosti dozorových organizací Seminář - zkušenosti dozorových organizací Seminář pro zeměděl skou veřejnost CSV Hradec Králové, Regionál ní agrární komora Královéhr adeckého kraje Regionální agrární komora Hradec Králové červen 2014 9.-10. Zahrada jako zaměstnání- zaměstnávání v regionech –mezinárodní konference Konference - mezinárodní předávání zkušeností a plány do dalšího období v oblasti zaměstnávání znevýhodněných i ostatních osob v zemědělství, zahradnictví a příbuzných oborech Propagac e - konferen ce CSV Královéhr adecký kraj, Sdružení Splav MAS Královéhrade ckého kraje Říjen 2014

25 Plán akcí CSV na rok 2014 v Královéhradeckém kraji 11. Zemědělský den (areál ZAS Mžany) Setkání partnerů CSV při propagační akci, výstava skotu, vyhodnocení prvotelek, soutěže chovatelů, prohloubení spolupráce, výměna zkušeností a prezentace úspěšně realizovaných projektů PRV Propagace - setkání CSV Hradec Králové MAS Královéhradeck ého kraje 13.6. 2014

26 Plán akcí CSV na rok 2015 v Královéhradeckém kraji 1. Seminář a aktivity zaměřené na "Poučení o dotacích a podporách v roce 2015", pro subjekty, které se rozhodnou žádat o některou z plateb v jednotné žádosti Seminář pro zemědělskou veřejnost v působnosti CSV Hradec Králové, CSV Jičín, CSV Náchod, CSV Rychnov nad Kněžnou a CSV Trutnov se zaměřením na podpory z OSY II PRV Dotace - seminář CSV Královéhrad ecký kraj, příslušná OAK Okresní agrární komora Hradec Králové, OAK Jičín, OAK Náchod, OAK Trutnov 1.pololetí 2015 2. Dotační možnosti pro venkov v novém programovacím období 2014- 2020 Seminář o dotačních možnostech v novém programovacím období pro žadatele s projekty s vazbou na venkov Dotace - seminář CSV Královéhrad ecký kraj Centrum rozvoje Česká Skalice březen 15

27  Děkuji Vám za pozornost  Ing. Markéta Ertnerová  telefon :499843138  mobil : 602 446 224  marketa.ertnerova@gmail.com marketa.ertnerova@gmail.com Ing. Otakar Divíšek mobil : 727854321 otakar.divisek@mze.cz


Stáhnout ppt "Celostátní síť pro venkov Královéhradecký kraj LISTOPAD 2014 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí."

Podobné prezentace


Reklamy Google